Nacházíte se zde:  Farnost Šumvald

Ohlášky 19. 2. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Ladislav Sovadina | Vloženo: Pátek, 17. únor 2017

Milí farníci, 

zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

Společné

Dnešní sbírka bude věnovaná na Haléř sv. Petra.

Celý článek...
 

Ohlášky 12. 2. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Ladislav Sovadina | Vloženo: Pátek, 10. únor 2017

Milí farníci, 

zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

Společné

Sbírka příští neděli bude věnovaná na Haléř sv. Petra.

V pondělí 13. 2. v 17:45 se koná na faře v Dlouhé Loučce další setkání nazvané „Hovory o víře“, na které jste zváni.


Celý článek...
 

Představení nového duchovního správce

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Ladislav Sovadina | Vloženo: Pátek, 15. červenec 2016
9580_Sovadina

Milí farníci, bratři a sestry!

Konečně se dostávám k tomu, abych napsal pár řádek o sobě. Mé jméno je Ladislav Sovadina. Narodil jsem se 11. 6. 1967 v Přílepech u Holešova. V této vesnici na úpatí Hostýnských hor jsem pak prožil bezmála třicet let. Žijí tam moji rodiče a bratr s rodinou. První čtyři roky základní školy jsem absolvoval v Přílepech, další čtyři v Holešově. Poté jsem studoval na strojní průmyslovce ve Zlíně, tehdy vlastně ještě Gottwaldově. Maturoval jsem v roce 1985. Na vojně jsem byl ještě klasicky na dva roky ve Stříbře. Poté jsem pár let pracoval v různých oborech, ale zásadní bylo strojírenství. Dělal jsem programátora, seřizovače i obsluhu NC strojů v Tajmac-ZPS Zlín. Důležitý v mém životě byl rok 1999, kdy jsem se, zejména kvůli práci, přestěhoval do Otrokovic. Tam se odehrálo vše podstatné, co mě nasměrovalo na duchovní cestu.

Celý článek...
 

Zvony - jubilanti ve věži farního kostela sv. Bartoloměje v Dlouhé Loučce

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Středa, 15. červen 2016
Ve věži farního kostela v Dlouhé Loučce se nacházejí dva gotické zvony, což je každopádně jedinečné: jeden z roku 1516 o průměru 110 cm a výšce 103 cm, druhý z roku 1517 o průměru 90 cm a výšce 84 cm; první z nich tedy letos slaví 500 let, na druhý připadne půltisící výročí rok příští. Jak je ale možné, že zvony jsou patrně starší než celá renesanční věž, do níž jsou zavěšeny? Oba pocházejí ze souboru deseti rekvírovaných zvonů, které získal po skončení druhé světové války farní úřad ve Šternberku. Podle vyjádření úřadu v Dlouhé Loučce, jenž se jako jediný z bývalého šternberského a budišovského okresu přihlásil na výzvu ze Šternberka, šlo o původní rekvírované zvony. To je ale při zkoumání dostupných pramenů velmi nepravděpodobné. Kde měly svůj domov tyto zvony, to se už nejspíše nedovíme.
Dodávám ještě, že ve věžičce nad kněžištěm, tzv. sanktusníkové, je zavěšen menší zvon, ale bez srdce.
Svěcení zvonů řadíme mezi pouhé svátostiny. Přesto k těmto hudebním nástrojům chovali křesťané vždy, hlavně ve středověku, hlubokou úctu, téměř jako k živým bytostem. Rozhodně nejde jen o jakýsi funkční, dorozumívací prostředek.
Dle starého Římského pontifikálu, který byl naposledy vydán roku 1962, byly svěceny samotným biskupem! Při neobyčejně slavnostním obřadu byly nejprve přednášeny vybrané žalmy, skrze které jako by zvon naléhavě promlouval, ba přímo se přimlouval: „Bože, vyslyš mou modlitbu. – Volám k Bohu Nejvyššímu. – Povstaň, má slávo, povstaň, harfo a citero, ať jitřenku vzbudím. – Ať tě chválí všechny národy, Bože. – V den svého utrpení k tobě volám.“ Také se recitoval slavný pohřební žalm De profundis – Z hlubin duše. Všechny vybrané starozákonní chvalozpěvy vlastně dokládají, při jakých příležitostech se zvonů užívá, od těch nejradostnějších po ty nejsmutnější, jako jsou války, ničivé přírodní pohromy a loučení se zesnulými.
Celý článek...
 

Varhany Šumvald: Podpora Ministerstva kultury České republiky

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Úterý, 31. květen 2016
Ministerstvo kultury České republikyVarhany ve farním kostele sv. Mikuláše v Šumvaldě se opravují i díky podpoře Ministerstva kultury České republiky z programu pro Obce s rozšířenou působností.
Děkujeme.
 

Věžní hodiny farního kostela od firmy Thöndel

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Úterý, 24. květen 2016
Věžní hodiny od firmy ThöndelVěžní hodiny od firmy ThöndelV minulých dnech byla objevena uvnitř naší farní věže opravdová technická rarita: hodinový stroj vyrobený firmou Thöndel z Uničova z roku 1894.

Laskavý čtenář si může přečíst článek uveřejněný v Šumperském deníku o Thöndelových hodiných ze zábřežské radnice. Ty jsou ovšem o mnoho let mladší než ty dlouholoučské.
Děkuji panu Jaroslavu Brachtlovi z Dlouhé Loučky za tento objev. 
 

Olomoucký kraj přidělil Římskokatolické farnosti Paseka dotaci

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Středa, 18. květen 2016
logo olomouckého krajeOlomoucký kraj přidělil Římskokatolické farnosti Paseka dotaci na první fázi opravy Olivetské zahrady ve výši 47.150 Kč, která se nachází ve venkovním výklenku na jižní straně farního kostela. Vřele děkujeme.
 

Podpora Olomouckého kraje při restaurování varhan ve farním kostele sv. Mikuláše v Šumvaldě v roce 2016

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Pátek, 13. květen 2016
logo olomouckého krajeOlomoucký kraj přidělil Římskokatolické farnosti Šumvald dotaci na restaurování a opravu varhan ve farním kostele sv. Mikuláše v Šumvaldě v roce 2016 ve výši 150 tisíc Kč, za což mu upřímně děkujeme.
 

Krátké shrnutí k dějinám lidových misií v Šumvaldu a Pasece

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Neděle, 08. květen 2016

1. Paseka

Svaté misie proběhly v naší obci, nejspíše poprvé, roku 1864 (od 29. října do 8. listopadu). Dávali je redemptoristé P. Josef Arnold, P. Adalbert Drick, P. Martin Maria Durnwalder a P. Clemens Wlasák. Tzv. renovace této misie se konala roku 1865 (od 18. do 23. listopadu) pod vedením Venceslaa Göldnera, Franze Xavera Brosche a Johannesa Evangelisty Aschbachera.
Další misie se uskutečnily v jubilejním roce 1900 (od 11. do 18. listopadu) pod vedením redemptoristů z Hory Matky Boží u Králík P. Jacoba Wiesera a P. Josefa Segerleho. Ke svatému přijímání tehdy přistoupilo 879 osob. Podle uvedené kroniky byl při této příležitosti uvit také jakýsi misijní věnec, který slavnostně nesl představený obce Josef Zieger od svého domu až ke kostelu, kde byl posvěcen. Události přihlíželi pan děkan Brixel ze Šternberka, P. Gerich a Ulrich, jakož i P. Timmel z Újezda. Účast měla být „chvályhodná“ a kostel plný. Potěšující podle kronikáře byla účast všech mužů. Všechny náklady nesl farář.
Další misie se v Pasece odehrála od 21. do 28. dubna 1907, vedli ji svitavští redemptoristé P. Andreas Kössler a P. Ignác Hemmelmayr z Lince. Návštěvy kázání byly ve dne horší, večer velmi dobré. Svaté přijímání přijalo něco přes 600 farníků. Mnozí (asi 150) ovšem nepřijali ani jednou svaté svátosti, protože krátce před tím byli u přijímání velikonočního.
Další, sedmidenní misie vedli v naší vsi v roce 1915 (30. května až 6. června) opět odzkoušení otcové z Králík, P. Wieser a P. Milischka. Účast lidu byla průměrná a podle kronikářova hodnocení se jednalo o „fiasco“. Ze 1.477 katolíků se vyzpovídalo „jen“ 490, Eucharistii přijalo 610 osob, k tzv. generálnímu přijímání přistoupilo jen 10 mužů. Školní mládež dostala kvůli údajně drzému chování, hlavně pošťuchování během generálního svatého přijímání, zvláštní důtku. Do obličeje se kluci měli vysmívat misionáři Wieserovi, který je napomínal. Na tzv. stavovská kázání docházela jen polovina paseckých žen, což duchovní správce trpce nesl. Obsahem těchto kázání je totiž také důrazné povzbuzení, aby matky náležitě vychovávaly své děti k víře a počestnosti). Hlavně ranní kázání bývala špatně navštěvována. Kronikář poznamenal, že polovina obyvatel svaté misie přímo „ignorovala“.
Celý článek...
 

Rodák z Dlouhé Loučky – P. Gero Franz Kotschy zesnul

Umístění: Představení duchovního | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Středa, 20. duben 2016
P. Franz Gero Kotschy (+2016)Franz Kotschy se narodil 16. února 1936 v Dolní Dlouhé Loučce. Jeho rodiče Alois a Anna byli rolníci. Od roku 1942 navštěvoval místní lidovou školu. V říjnu 1946 byla jeho rodina vysídlena do Západního Německa. Utečenecký transport zamířil do Miltenbergu. Na tomto místě dokončuje Franz základní vzdělání. V září 1949 přichází do Freystadtu, do přípravného semináře františkánů a po roce studia se stěhuje do Bamberku, ke známému františkánskému kostelu sv. Jakuba, tam zdolá roku 1958 i maturitní zkoušku.
7. září 1958 je v Dietfurtu přijat jako novic do bavorské františkánské provincie a obdrží jméno Gero. O rok později studuje filozofii a teologii na řádové vysoké škole u Svaté Anny v Mnichově. Provinciál Tharsicius přijal 9. září u Svatého Jakuba v Bamberku jeho slavnou profesi. Světicí biskup Johannes Neuhäusler jej vysvětil 29. července 1963 u Svatého Gabriela v Mnichově na jáhna a 9. srpna 1964 na kněze. 16. srpna 1964 celebroval primiční mši svatou v Miltenbergu. Po pastorační službě u Svaté Anny vypomáhá v kláštěře Altstadt in Hammelburg. Odtud přechází do Ingolstadtu, kde slouží jako kazatel a zpovědník. Od září 1967 do srpna 1971 působí jako kaplan v Klosterfeldu a vede zdejší členy třetího řádu sv. Františka. Následně se stává duchovním správcem poutního místa v Dettelbachu a učitelem náboženství.
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 12