Nacházíte se zde:  Farnost Šumvald

Ohlášky 23. 4. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Ladislav Sovadina | Vloženo: Pátek, 21. duben 2017

Společné

Mši svatou příští neděli bude sloužit novokněz P. Jiří Luňák. Po mši Vám udělí novokněžské požehnání.


Poslední „Hovory o víře“ budou ve čtvrtek 27. 4. 2017 v 18:30 na faře v Dlouhé Loučce. Jste zváni.Dlouhá Loučka

Sbírky: Na Boží hrob: 255 Kč. Velikonoční vigilie: 2.780 Kč. Na Kněžský seminář (neděle): 1.790 Kč.

Velikonoční pondělí: 472 Kč. Postní almužna: 5 pokladniček, 1.344 Kč. Pán Bůh zaplať.Šumvald

Sbírky: Na Boží hrob: 190 Kč. Na Kněžský seminář (neděle): 3.550 Kč. Postní almužna: 7 pokladniček, 3.262 Kč.

Pán Bůh zaplať.


V pondělí 24. 4. 2017 je adorační den farnosti. Výstav NSO k tiché adoraci bude v 15 hodin,

společné zakončení v 17:30. Následovat bude mše svatá.

Zapište se, prosím, do adoračních služeb.Paseka

Sbírky: Na Boží hrob: 350 Kč. Na Kněžský seminář (neděle): 2.661 Kč. Postní almužna: 6 pokladniček, 2.188 Kč.

Pán Bůh zaplať.23. – 30. dubna 2017

Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

 

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl (poznámka)

    23. 4.

 

neděle

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Neděle Božího milosrdenství

Dlouhá Loučka

7:45

Za + Jana, Marii a Annu Skopalíkovy a Evu Vičarovou

Šumvald

9:30

Za Bohumilu a Františka Lachnitovy a rodiče z obou stran

Paseka

11:00

Za + Vojtěcha Jehláře a za nemocného vnuka

24. 4.

pondělí

Pondělí po 2. neděli velikonoční

     Šumvald –

   adorační den

15:00

Výstav nejsvětější svátosti

17:30

Zakončení adorace + požehnání

18:00

Mše svatá – za manžela a syna Jiřího

25. 4.

úterý

Svátek sv. Marka, evangelisty

---

---

 

26. 4.

středa

 

 Středa po 2. neděli velikonoční   

 

            ---

 

        ---

 

 

27. 4.

čtvrtek

 

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

 

   Dlouhá Loučka

 

      18:00

 

 

28. 4.

pátek

Pátek po 2. neděli velikonoční

        Paseka

16:00

 

Na úmysl dárce

 

29. 4.

sobota

 

   Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy   

 

Sanatorium - Paseka

 

12:30

 

30. 4.

 

neděle

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Dlouhá Loučka

7:45

Za farníky

Šumvald

9:30

Za padlé v 1. a 2. Světové válce

Paseka

11:00

Za + Anežku Hodurovou a manžela

 

23. – 30. dubna 2017

Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

 

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl (poznámka)

23. 4.

 

neděle

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Neděle Božího milosrdenství

Dlouhá Loučka

7:45

Za + Jana, Marii a Annu Skopalíkovy a Evu Vičarovou

Šumvald

9:30

Za Bohumilu a Františka Lachnitovy a rodiče z obou stran

Paseka

11:00

Za + Vojtěcha Jehláře a za nemocného vnuka

24. 4.

pondělí

Pondělí po 2. neděli velikonoční

Šumvald –

 

 adorační den

15:00

Výstav nejsvětější svátosti

17:30

Zakončení adorace + požehnání

18:00

Mše svatá – za manžela a syna Jiřího

25. 4.

úterý

Svátek sv. Marka, evangelisty

---

---

 

26. 4.

středa

 

 Středa po 2. neděli velikonoční   

 

---

 

          ---

 

 

27. 4.

čtvrtek

 

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

 

Dlouhá Loučka

 

17:00

 

 

28. 4.

pátek

Pátek po 2. neděli velikonoční

Paseka

16:00

 

Na úmysl dárce

 

29. 4.

sobota

 

   Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy   

 

Sanatorium - Paseka

 

12:30

 

30. 4.

 

neděle

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Dlouhá Loučka

7:45

Za farníky

Šumvald

9:30

Za padlé v 1. a 2. Světové válce

Paseka

11:00

Za + Anežku Hodurovou a manžela

 

Ohlášky 16. 4. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Ladislav Sovadina | Vloženo: Pátek, 14. duben 2017

Společné

Velké díky všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu oslav Velikonočních svátků.

Dnešní sbírka je určena na Kněžský seminář v Olomouci.


Dlouhá Loučka

Ve sbírce minulou neděli se vybralo celkem 1.100 Kč.

Ve sbírce při rekviem za pana Františka Václahovského se vybralo celkem 1.536 Kč.

Pán Bůh zaplať.


Šumvald

Ve sbírce minulou neděli se vybralo celkem 1.850 Kč.

Ve sbírce při rekviem za paní Jaroslavu Čajovou se vybralo (i s darem na kostel)

celkem 2.350 Kč. Pán Bůh zaplať.

Mše svatá příští neděli bude s přípravou dětí na 1. svaté přijímání.


Paseka

Díky všem, kdo se podíleli na opravě křtitelnice.

Ve sbírce minulou neděli se vybralo celkem 985 Kč. Pán Bůh zaplať.


16. – 23. dubna 2017

Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

 

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl (poznámka)

    16. 4.

 

neděle

Slavnost

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Dlouhá Loučka

7:45

Za farníky

Šumvald

9:30

Za Františka a Emilii Wiedermannovy, syna a zetě

Paseka

11:00

Za křtěnce, synovce, neteře a jejich rodinné příslušníky

17. 4.

pondělí

PONDĚLÍ v OKTÁVU

VELIKONOČNÍM

 Dlouhá Loučka

7:45

 

18. 4.

úterý

    ÚTERÝ v OKTÁVU

VELIKONOČNÍM

---

---

                           ---

19. 4.

středa

 

    STŘEDA v OKTÁVU

VELIKONOČNÍM

 

       Šumvald

 

      18:00

 

Za Františka Ošťádala, rodiče Ošťádalovy a Ambrosovy

20. 4.

čtvrtek

 

   ČTVRTEK v OKTÁVU

VELIKONOČNÍM

 

            ---

 

        ---

---

21. 4.

pátek

PÁTEK v OKTÁVU

VELIKONOČNÍM

         Paseka

16:00

 

S prosbou o Boží ochranu a pomoc

 

22. 4.

sobota

 

   SOBOTA v OKTÁVU

VELIKONOČNÍM
  

 

Sanatorium - Paseka

 

12:30

 

23. 4.

 

neděle

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 

Neděle Božího

milosrdenství

Dlouhá Loučka

7:45

Za + Jana, Marii a Annu Skopalíkovy a Evu Vičarovou

Šumvald

9:30

Za Bohumilu a Františka Lachnitovy a rodiče z obou stran

Paseka

11:00

Za + Vojtěcha Jehláře a za nemocného vnuka

  

16. – 23. dubna 2017

Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

 

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl (poznámka)

16. 4.

 

neděle

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Dlouhá Loučka

7:45

Za farníky

Šumvald

9:30

Za Františka a Emilii Wiedermannovy, syna a zetě

Paseka

11:00

Za křtěnce, synovce, neteře a jejich rodinné příslušníky

17. 4.

pondělí

PONDĚLÍ v OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 Dlouhá Loučka

7:45

 

18. 4.

úterý

    ÚTERÝ v OKTÁVU VELIKONOČNÍM

---

---

---

19. 4.

středa

 

    STŘEDA v OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

Šumvald

 

18:00

 

Za Františka Ošťádala, rodiče Ošťádalovy a Ambrosovy

20. 4.

čtvrtek

 

   ČTVRTEK v OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

---

 

---

 

---

21. 4.

pátek

PÁTEK v OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Paseka

16:00

 

S prosbou o Boží ochranu a pomoc

 

22. 4.

sobota

 

   SOBOTA v OKTÁVU VELIKONOČNÍM   

 

Sanatorium - Paseka

 

12:30

 

23. 4.

 

neděle

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle Božího milosrdenství

Dlouhá Loučka

7:45

Za + Jana, Marii a Annu Skopalíkovy a Evu Vičarovou

Šumvald

9:30

Za Bohumilu a Františka Lachnitovy a rodiče z obou stran

Paseka

11:00

Za + Vojtěcha Jehláře a za nemocného vnuka

 

 

Ohlášky 9. 4. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Ladislav Sovadina | Vloženo: Pátek, 07. duben 2017

Společné


Pokladničky „Postní almužny“ můžete odevzdat v sakristii.


Boží hrob bude otevřen na Bílou sobotu v Dlouhé Loučce od 14:00 do 17:30, v Šumvaldě a v Pasece od 9:00 do 12:00.

Zapište se, prosím, do archu na stolku, tak aby tu vždy někdo byl.


Sbírky z pokladniček u Božího hrobu budou určené pro Svatou zemi.


Nedělní sbírka bude na Kněžský seminář v Olomouci.


Obřady „velikonočního třídenní“ se budou konat v Dlouhé Loučce, a to takto:


Zelený čtvrtek: Mše svatá na památku večeře Páně v 17 hodin. Velký pátek: Velkopáteční


obřady v 17 hodin. Velikonoční vigilie v sobotu v 19 hodin.


Po vigilii jste zváni na faru na malé pohoštění.


Dlouhá Loučka

Ve sbírce minulou neděli se vybralo celkem 2.110 Kč. Pán Bůh zaplať.


Šumvald

Ve sbírce minulou neděli se vybralo celkem 1.800 Kč. Pán Bůh zaplať.


Setkání rodičů a dětí s přípravou na 1. sv. přijímání bude v pondělí 10. 4. 2017 v 18:00 na faře v Dlouhé Loučce.


Paseka

Ve sbírce minulou neděli se vybralo celkem 874 Kč. Pán Bůh zaplať.

9. – 16. dubna 2017

Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

 

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl (poznámka)

     9. 4.

 

neděle

KVĚTNÁ NEDĚLE

Dlouhá Loučka

7:45

Za + otce a jeho rodinu

Šumvald

9:30

Za rodiny Františka Konečného a Jana Honiga

Paseka

11:00

Za farníky

10. 4.

pondělí

  PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

 Dlouhá Loučka

17:00

 

11. 4.

úterý

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE  

---

---

                         ---

12. 4.

středa

 

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE    

 

       Šumvald

 

     18:00

 

 

13. 4.

čtvrtek

 

ZELENÝ ČTVRTEK   

 

   Dlouhá Loučka

 

      17:00

 

 

14. 4.

pátek

VELKÝ PÁTEK

   Dlouhá Loučka

17:00

 

 

 

15. 4.

sobota

 

BÍLÁ SOBOTA      

 

Dlouhá Loučka – Velikonoční vigilie

 

19:00

 

16. 4.

 

neděle

Slavnost

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Dlouhá Loučka

7:45

Za farníky 

Šumvald

9:30

Za Františka a Emilii Wiedermannovy, syna a zetě

Paseka

11:00

Za křtěnce, synovce, neteře a jejich rodinné příslušníky 

 

 

9. – 16. dubna 2017

Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

 

 

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl (poznámka)

9. 4.

 

neděle

KVĚTNÁ NEDĚLE

Dlouhá Loučka

7:45

Za + otce a jeho rodinu

Šumvald

9:30

Za rodiny Františka Konečného a Jana Honiga

Paseka

11:00

Za farníky

10. 4.

pondělí

  PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

 Dlouhá Loučka

17:00

 

11. 4.

úterý

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE  

---

---

---

12. 4.

středa

 

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE    

 

Šumvald

 

18:00

 

 

13. 4.

čtvrtek

 

ZELENÝ ČTVRTEK   

 

Dlouhá Loučka

 

17:00

 

 

14. 4.

pátek

VELKÝ PÁTEK

Dlouhá Loučka

17:00

 

 

 

15. 4.

sobota

 

BÍLÁ SOBOTA      

 

Dlouhá Loučka – Velikonoční vigilie

 

19:00

 

16. 4.

 

neděle

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Dlouhá Loučka

7:45

 

Šumvald

9:30

Za Františka a Emilii Wiedermannovy, syna a zetě

Paseka

11:00

 

 

 

Představení nového duchovního správce

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Ladislav Sovadina | Vloženo: Pátek, 15. červenec 2016
9580_Sovadina

Milí farníci, bratři a sestry!

Konečně se dostávám k tomu, abych napsal pár řádek o sobě. Mé jméno je Ladislav Sovadina. Narodil jsem se 11. 6. 1967 v Přílepech u Holešova. V této vesnici na úpatí Hostýnských hor jsem pak prožil bezmála třicet let. Žijí tam moji rodiče a bratr s rodinou. První čtyři roky základní školy jsem absolvoval v Přílepech, další čtyři v Holešově. Poté jsem studoval na strojní průmyslovce ve Zlíně, tehdy vlastně ještě Gottwaldově. Maturoval jsem v roce 1985. Na vojně jsem byl ještě klasicky na dva roky ve Stříbře. Poté jsem pár let pracoval v různých oborech, ale zásadní bylo strojírenství. Dělal jsem programátora, seřizovače i obsluhu NC strojů v Tajmac-ZPS Zlín. Důležitý v mém životě byl rok 1999, kdy jsem se, zejména kvůli práci, přestěhoval do Otrokovic. Tam se odehrálo vše podstatné, co mě nasměrovalo na duchovní cestu.

Celý článek...
 

Věžní hodiny farního kostela od firmy Thöndel

Umístění: Aktuality | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Úterý, 24. květen 2016
Věžní hodiny od firmy ThöndelVěžní hodiny od firmy ThöndelV minulých dnech byla objevena uvnitř naší farní věže opravdová technická rarita: hodinový stroj vyrobený firmou Thöndel z Uničova z roku 1894.

Laskavý čtenář si může přečíst článek uveřejněný v Šumperském deníku o Thöndelových hodiných ze zábřežské radnice. Ty jsou ovšem o mnoho let mladší než ty dlouholoučské.
Děkuji panu Jaroslavu Brachtlovi z Dlouhé Loučky za tento objev. 
 

Rodák z Dlouhé Loučky – P. Gero Franz Kotschy zesnul

Umístění: Představení duchovního | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Středa, 20. duben 2016
P. Franz Gero Kotschy (+2016)Franz Kotschy se narodil 16. února 1936 v Dolní Dlouhé Loučce. Jeho rodiče Alois a Anna byli rolníci. Od roku 1942 navštěvoval místní lidovou školu. V říjnu 1946 byla jeho rodina vysídlena do Západního Německa. Utečenecký transport zamířil do Miltenbergu. Na tomto místě dokončuje Franz základní vzdělání. V září 1949 přichází do Freystadtu, do přípravného semináře františkánů a po roce studia se stěhuje do Bamberku, ke známému františkánskému kostelu sv. Jakuba, tam zdolá roku 1958 i maturitní zkoušku.
7. září 1958 je v Dietfurtu přijat jako novic do bavorské františkánské provincie a obdrží jméno Gero. O rok později studuje filozofii a teologii na řádové vysoké škole u Svaté Anny v Mnichově. Provinciál Tharsicius přijal 9. září u Svatého Jakuba v Bamberku jeho slavnou profesi. Světicí biskup Johannes Neuhäusler jej vysvětil 29. července 1963 u Svatého Gabriela v Mnichově na jáhna a 9. srpna 1964 na kněze. 16. srpna 1964 celebroval primiční mši svatou v Miltenbergu. Po pastorační službě u Svaté Anny vypomáhá v kláštěře Altstadt in Hammelburg. Odtud přechází do Ingolstadtu, kde slouží jako kazatel a zpovědník. Od září 1967 do srpna 1971 působí jako kaplan v Klosterfeldu a vede zdejší členy třetího řádu sv. Františka. Následně se stává duchovním správcem poutního místa v Dettelbachu a učitelem náboženství.
Celý článek...
 

Kázání při svatební mši svaté novomanželů Ullmannových ve farním kostele sv. Bartoloměje v Dlouhé Loučce (16. dubna 2016 - 11h)

Umístění: Vzdělávání v liturgii | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Neděle, 17. duben 2016
Vážení svatební hosté, milý Martine a Adriano!
Velký církevní otec Tertulián na přelomu 2. a 3. století. Když očekával blízkou mučednickou smrt, napsal své milované ženě vyznání. Tato óda se ovšem dá zevšeobecnit na každé manželství, do kterého lidé vstupují s upřímností:
Jak bych jen mohl vylíčit štestí manželství sjednoceného s církví… Jaké dvojspřeží: Dva věřící lidé s jedinou naději, s jedinou tužbou, s jediným způsobem života, v jediné službě… Žádné rozdělení v duchu ani v těle. Tam, kde je jen jedno tělo, je také jen jeden duch.
V knize, která shrnuje celé katolické učení, v Katechismu se dočteme, že nebe je společenstvím, společenstvím života a lásky s Nejsvětější Trojicí, s Pannou Marií, s anděly a všemi blaženými (srov. KKC 1024). Nebe se tedy nevyznačuje žírnými zelenými palmami, vydatnými vodopády a pohádkovým zpěvem ptactva; nebem je právě proto, že jsme tam spolu.
Celý článek...
 

Seminární práce o P. Aleši Cihlářovi

Umístění: Představení duchovního | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Úterý, 12. duben 2016
P. Aleš CihlářJiž v jednom z předchozích článků jsme letmo připomněli osobnost P. Aleše Cihláře, který se léčil v 50. létech v paseckém sanatoriu a zanechal zde kus poctivé pastorační práce.
Moje rodná sestra Jitka Slačálková se této postavě neznámého hrdiny věnuje ve své seminární práci, kterou mi dovolila laskavě zveřejnit i na našem webu.
otec Pavel

ÚVOD
„Svatost netkví v mimořádných věcech, ale ve věcech obyčejných konaných neobyčejně.“ Papež Benedikt XV.
Ráda bych Vás seznámila se životem P. Aleše Josefa Cihláře, neznámého to hrdiny. U něj nešlo o hrdinství ve smyslu antickém, ale šlo o obyčejný, nenápadný, zásadový život. To je to vzácné co chci zde předat pozornému čtenáři. Papež Pavel VI. řekl při blahořečení jistého Leonarda Murialda 3. listopadu 1963: „Fu oumo straordinario nell´ordinario. – Byl to muž mimořádný v tom, co je řádné.“ I toto motto by se také k tomuto pro mnohé neznámému hrdinovi hodilo.
Celý článek...
 

Pastýřský list – pozvání na světový den mládeže v Krakově 2016

Umístění: Vzdělávání v liturgii | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Neděle, 28. únor 2016
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravskýDrazí bratři a sestry,
a dnes zvláště Vy, mladí chlapci a děvčata, pokoj Vám!
Prožíváme rok Božího milosrdenství, které sv. Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, která je větší než náš hřích a nevěrnost“. Ano, Boží láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje nám objevit zdroj skutečné radosti a naděje.
Není náhodou, že právě v tomto roce Vás, mladé lidi, zve papež František od 20. do 31. července na Světový den mládeže právě do Krakova, do města, kde žil svatý papež Jan Pavel II. a svatá sestra Faustyna, od níž polský papež přijal úctu k Božímu milosrdenství.
Nevím, jestli jste všichni zvyklí na život ve společenství, jestli se scházíte i mimo bohoslužbu, abyste se spolu modlili, četli Písmo svaté, mluvili o své víře, nebo se z ní prostě radovali a někdy zakusili, že Pán Ježíš je živý a je přítomen ve společenství víry.
Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď na lásku Pána Ježíše, ale je taky povoláním k životu s druhými. Je-li Ježíš mým přítelem, jsou mými přáteli všichni jeho přátelé. Společenství není přepychem pro některé, ale stylem života každého pokřtěného. Rád bych vyzval každého z Vás, kdo nemá společenství, najděte si ho, nebo ho založte. Jestli společenství máte, ale nelíbí se Vám, obnovte ho především tím, že tam přinesete to, co tam chybí, že tam přinesete svou lásku a ochotu. Pak bude i pro Vás posilou a pomocí.
Celý článek...
 

Homilie při „půlnoční“ čtvrtek 24. prosince 2015 (Dlouhá Loučka 20:00 - vigilia; Šumvald 21:30 – in nocte; Paseka 23:00 – in aurora)

Umístění: Vzdělávání v liturgii | Napsal uživatel P. Pavel Hödl | Vloženo: Středa, 30. prosinec 2015
Bůh má v lidech zalíbení
Lidé dobré vůle!

Úvod

Tohoto obratu užili poprvé v dějinách andělé prozpěvující nad Betlémem. Svatý evangelista Lukáš to zapsal: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“  (2,14) Kdo jsou těmi lidmi? Patříme mezi ně i my? Zcela určitě.
Český překlad nás poněkud svádí: lidmi dobré vůle, jimž Boží poslové oznámili pokoj, se totiž mohou rozumět jen dobrodinci, kteří si všelijakým odříkáním, milodary, dobrými skutky, za cenu značného vypětí, vydobyli společenské uznání, a tak získali ostruhy. Co ale sděluje původní, řecké znění? Naprosto zřetelně oznamuje, či lépe řečeno zvěstuje: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi.“ následuje křišťálově jasné sdělení, „Bůh v nich má zalíbení.“
Celé, celé lidské pokolení je tedy do tohoto pozdravu zahrnuto, včetně nekřesťanů, světci i hříšníci. Všemohoucí má zalíbení v každém člověku. Ještě dříve než jsme si od něj mohli cokoli zasloužit či vysloužit, zahořel k nám láskou. (Staroslověnská bohoslužba přímo věnčí našeho Boha nezvyklým přídomkem: „člověkoljubec“, doslova milovník člověka. Pro nás Moravany, duchovní dědice sv. Cyrila a Metoděje, je to jistě zajímavé zjištění.)

Poselství lidskosti pro všechny

Vyjdeme-li, moji milí, z této skutečnosti, je třeba uznat, ba vyznat, že Vánoce jsou svátkem člověka, lidstva, jakož i lidskosti.
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 12