Ohlášky 17. 12. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Rozpis zpovídání a vánočních mší svatých v děkanátu najdete na nástěnce.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 1.340 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Zpovídat budu ve středu od 16:30, případně i po mši sv.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli: 2.000 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá ve čtvrtek bude „rorátní“ s průvodem s lampičkami.

  Zpovídat budu v sobotu 23. 12. 2017 od 9:30.

  Adventní koncert bude dnes v 16 hodin v kostele sv. Mikuláše.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 925 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá příští neděli bude stejně jako dnes už v 8 hodin.

  Bude to poslední „rorátní“ mše svatá s průvodem s lampičkami.

  Zpovídat budu v pátek od 15:30, případně i po mši sv.   

   

   

  10. - 17. prosince 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  17. 12.

  neděle

  3. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Paseka

  8:00

  Za Marii Bukovjanovou

  Šumvald

  9:30

  Za Ludmilu Kouřilovou, dceru Lidušku, manžela a rodiče z obou stran

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Za + rodiče Tobkovy a Mackovy a jejich + sourozence

  18. 12.

  pondělí

  Pondělí po 3. neděli adventní  

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  19. 12.

  úterý

  Úterý po 3. neděli adventní

  ---

  ---

  ---

  20. 12.

  středa

   Středa po 3. neděli adventní     

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  21. 12.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 3. neděli adventní       

  Šumvald

  17:00

   

  22. 12.

  pátek

  Pátek po 3. neděli adventní

  Paseka

  16:00

  Na úmysl dárce

  23. 12.

  sobota

  Sobota po 3. neděli adventní  

  ---

  ---

  ---

  24. 12.

  neděle

  4. NEDĚLE ADVENTNÍ

  ŠTĚDRÝ DEN

  Paseka

  8:00

  Za + sestřenici Jaroslavu a duše v očistci

  Šumvald

  15:00

  Za kněze Bohumila Stromera, Bohumila Měchuru, Jiřího Kusého a Jindřicha Knappa

  Paseka

  20:00

  Za farníky

  Dlouhá Loučka

  22:00

  Za farníky

  Ohlášky 10. 12. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 1.110 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá příští neděli bude stejně jako dnes v 11 hodin. 

   

  Šumvald

  Sbírky: minulou neděli: 1.350 Kč, pohřeb pana Ladislava Otta: 2.150 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá ve čtvrtek bude „rorátní“ s průvodem s lampičkami.

  Adventní koncert bude příští neděli 17. 12. 2017 v 16 hodin v kostele sv. Mikuláše.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 1.399 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svaté o dalších nedělích adventních, tj. 17. a 24. 12. 2017 budou stejně jako dnes už v 8 hodin.

  Budou to „rorátní“ mše svaté s průvodem s lampičkami.

  Adventní koncert bude dnes v 17 hodin v kostele sv. Kunhuty. 

   

  10. - 17. prosince 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  10. 12.

  neděle

  2. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Paseka

  8:00

  Za Boží požehnání pro živou rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumilu Blahákovou a Boženu Kouřilovou, jejich manžele a děti

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Za farníky

  11. 12.

  pondělí

  Pondělí po 2. neděli adventní  

  ---

  ---

  ---

  12. 12.

  úterý

  Úterý po 2. neděli adventní

  ---

  ---

  ---

  13. 12.

  středa

   Památka sv. Lucie, panny a mučednice     

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  14. 12.

  čtvrtek

  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve      

  Šumvald

  17:00

   

  15. 12.

  pátek

  Pátek po 2. neděli adventní

  Paseka

  16:00

  Na poděkování s prosbou o Boží milosrdenství pro rodiny Hamplovu, Hubenou a Siladiovu

  16. 12.

  sobota

  Sobota po 2. neděli adventní  

  Sanatorium -Paseka

  12:30

   

  17. 12.

  neděle

  3. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Paseka

  8:00

  Za Marii Bukovjanovou

  Šumvald

  9:30

  Za Ludmilu Kouřilovou, dceru Lidušku, manžela a rodiče z obou stran

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 3. 12. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Sbírka příští neděli bude určena na potřeby farnosti.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 970 Kč. Pán Bůh zaplať.

  Mše svaté 2. a 3. neděli adventní, tj. 10. a 17. 12. 2017 budou až v 11 hodin.

  Na tyto mše sv. je zatím volný úmysl.

  Po mši svaté jste zváni na faru na další farní kavárnu.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli: 1.300 Kč. Pán Bůh zaplať.

  „Mikulášská“ mše svatá bude ve čtvrtek 7. 12. 2017 v 17 hodin. Jsou zvány především děti.

  Ať si také vezmou s sebou lampičky k průvodu na začátku mše svaté.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 869 Kč. Pán Bůh zaplať.

  Mše svaté o dalších nedělích adventních, tj. 10., 17. a 24. 12. 2017 budou už v 8 hodin.

  Budou především (ale samozřejmě nejen) pro děti, které prosím, aby si s sebou vzaly lampičky

  a přede mší svatou se shromáždili pod kůrem.

  Adventní koncert bude v neděli 10. 12. 2017 v 17 hodin v kostele sv. Kunhuty. 

   

  3. - 10. prosince 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  3. 12.

  neděle

  1. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Maitnera, dvoje rodiče a švagry

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Růžičkovu

  4. 12.

  pondělí

  Pondělí po 1. neděli adventní  

  ---

  ---

  ---

  5. 12.

  úterý

  Úterý po 1. neděli adventní

  ---

  ---

  ---

  6. 12.

  středa

   Středa po 1. neděli adventní    

  Šumvald

  14:00

  Rekviem za + Ladislava Otta

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Na úmysl dárce

  7. 12.

  čtvrtek

  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve      

  Šumvald – sv. Mikuláš

  17:00

   

  8. 12.

  pátek

  Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

  ---

  ---

  ---

  9. 12.

  sobota

  Sobota po 1. neděli adventní  

  Sanatorium -Paseka

  12:30

   

  10. 12.

  neděle

  2. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Paseka

  8:00

  Za Boží požehnání pro živou rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumilu Blahákovou a Boženu Kouřilovou, jejich manžele a děti

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 26. 11. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Úmysly mší svatých na další rok začnu zapisovat od příští neděle.

  Příští neděli požehnám na začátku mše svaté adventní věnce.  

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 1.850 Kč. Pán Bůh zaplať.

  Příští neděli po mši svaté bude další farní kavárna.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli: 1.300 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 575 Kč. Pán Bůh zaplať.

  Setkání rodičů, jejichž děti se budou připravovat na 1. svaté přijímání,

  bude v pondělí 27. 11. 2017 v 18 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

   

  26. listopadu – 3. prosince 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka 

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  26. 11.

  neděle

  Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Miloslava Vyhnánka a rodiče Konečné, jejich děti a vnuky

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Brachtla, rodiče z obou stran, vnuky, zetě a švagrovou

  Paseka

  11:00

  Za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

  27. 11.

  pondělí

  Pondělí 34. týdne v mezidobí     

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Za živou a + rodinu Pražákovu a Čočkovu

  28. 11.

  úterý

  Úterý 34. týdne v mezidobí  

  ---

  ---

  ---

  29. 11.

  středa

  Středa 34. týdne v mezidobí 

  ---

  ---

  ---

  30. 11.

  čtvrtek

  Svátek sv. Ondřeje, apoštola   

  Dlouhá Loučka

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá

  1. 12.

  pátek

  Pátek 34. týdne v mezidobí

  Paseka

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá – Na poděkování a s prosbou o Boží pomoc pro rodinu Kolkovu, Smutnou a Jurášovu

  2. 12.

  sobota

  Sobota 34. týdne v mezidobí   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  3. 12.

  neděle

  1. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Maitnera, dvoje rodiče a švagry

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Růžičkovu

  Ohlášky 19. 11. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Úmysly mší svatých na příští rok začnu zapisovat od 1. neděle adventní.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli (na opravy ve farnosti): 3.165 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli (na opravy ve farnosti): 2.250 Kč. Pán Bůh zaplať.

  Ve středu 22. 11. 2017 v 17:45 budou na obecním úřadě třetí „Hovory o víře“, na které jsou zváni všichni,

  kdo se chtějí dozvědět něco o základech naší víry, i ti, kteří si chtějí své znalosti osvěžit.

   

   Paseka

  Sbírka minulou neděli (na opravy ve farnosti): 1.965 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

   

   19. – 26. listopadu 2017

   Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  19. 11.

  neděle

  33. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Jana Nezbedu a živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marušku Bartoňkovou, otce, prarodiče a kmotřenku

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Cecilii a Františka Orságovy, dceru a tři syny

  20. 11.

  pondělí

  Pondělí 33. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  21. 11.

  úterý

  Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

  ---

  ---

  ---

  22. 11.

  středa

   Památka sv. Cecílie, panny a mučednice     

  Šumvald

  17:00

  Na úmysl dárce

  23. 11.

  čtvrtek

  Čtvrtek 33. týdne v mezidobí      

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Na úmysl dárce

  24. 11.

  pátek

  Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

  Paseka

  16:00

  Za + Drahoslavu Žitníkovou a její rodinu

  25. 11.

  sobota

  Sobota 33. týdne v mezidobí

  Sanatorium -Paseka

  12:30

  Na úmysl dárce

  26. 11.

  neděle

  Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Miloslava Vyhnánka a rodiče Konečné, jejich děti a vnuky

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Brachtla, rodiče z obou stran, vnuky, zetě a švagrovou

  Paseka

  11:00

  Za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu

   

   

  Ohlášky 12. 11. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka bude věnována na opravy ve farnosti.

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli (na Charitu): 1.712 Kč. Pán Bůh zaplať.

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli (na Charitu): 1.500 Kč. Pán Bůh zaplať.

  Paseka

  Sbírka minulou neděli (na Charitu): 1.893 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

   

  12. – 19. listopadu 2017

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  12. 11.

  neděle

  32. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + rodiče, živou a + rodinu Kašpárkovu a Kašíkovu a za + Leopolda Kašpárka

  Šumvald

  9:30

  Za Angelu a Emanuela Hubáčkovy a syna Zdeňka

  Paseka

  11:00

  Za dvoje + rodiče, sourozence a duše v očistci

  13. 11.

  pondělí

  Památka sv. Anežky České, panny

             ---

  ---

  ---

  14. 11.

  úterý

  Úterý 32. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  15. 11.

  středa

   Středa 32. týdne v mezidobí     

  Šumvald

  17:00

  Za Bohumila Balcárka, syna Karla, švagra Radomíra Brachtla a dvoje rodiče

  16. 11.

  čtvrtek

  Čtvrtek 32. týdne v mezidobí      

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Na úmysl dárce

  17. 11.

  pátek

  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

  ---

   ---

  ---

  18. 11.

  sobota

  Sobota 32. týdne v mezidobí

  Sanatorium -Paseka

  12:30

  Na úmysl dárce

  19. 11.

  neděle

  33. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Jana Nezbedu a živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marušku Bartoňkovou, otce, prarodiče a kmotřenku

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Cecilii a Františka Orságovy, dceru a tři syny

   

   

  Ohlášky 5. 11. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka bude věnována na Charitu, příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.

   

  Dlouhá Loučka

  Po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.

  Sbírky: minulou neděli: 990 Kč, pohřeb paní Marie Lašákové: 2006 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Šumvald

  Od příštího týdne budou mše svaté ve všední dny v 17 hodin.

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

  Ve středu 8. 11. 2017 v 17:45 budou na obecním úřadě druhé „Hovory o víře“, na které jsou zváni všichni,

  kdo se chtějí dozvědět něco o základech naší víry, i ti, kteří si chtějí své znalosti osvěžit.

  Sbírka minulou neděli: 1.750 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Paseka

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

  Po mši svaté požehnám obnovenou Getsemanskou zahradu. Poděkování patří všem,

  kdo se na její obnově podíleli.

  Sbírka minulou neděli: 615 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  5. – 12. listopadu 2017

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  5. 11.

  neděle

  31. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Hynka Filipa, manželku, sourozence a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za + rodinu Škobrtalovu a rodinu Králíkovu

  6. 11.

  pondělí

  Pondělí 31. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  7. 11.

  úterý

  Úterý 31. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  8. 11.

  středa

   Středa 31. týdne v mezidobí     

  Šumvald

  17:00

  Na úmysl dárce

  9. 11.

  čtvrtek

  Svátek Posvěcení lateránské baziliky     

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Na úmysl dárce

  10. 11.

  pátek

  Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve  

  Paseka

  16:00

  Na úmysl dárce

  11. 11.

  sobota

  Památka sv. Martina Tourského, biskupa        

  Sanatorium -Paseka

  12:30

  Na úmysl dárce

  12. 11.

  neděle

  32. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + rodiče, živou a + rodinu Kašpárkovu a Kašíkovu a za + Leopolda Kašpárka

  Šumvald

  9:30

  Za Angelu a Emanuela Hubáčkovy a syna Zdeňka

  Paseka

  11:00

  Za dvoje + rodiče, sourozence a duše v očistci

   

   

  Ohlášky 29. 10. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Sbírka příští neděli bude věnována na Charitu.

  Děkuji členům pastoračních rad za účast na setkání, které bylo minulé pondělí.

   

  Dlouhá Loučka

  Příští neděli po mši svaté uskutečníme další farní kavárnu.

  Sbírka minulou neděli (na misie): 2.023 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Šumvald

  Sbírky: minulou neděli (na misie): 1.500 Kč, pohřeb pana Antonína Brázdy: 5.700 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Paseka

  Příští neděli po mši svaté proběhne požehnání obnovené Getsemanské zahrady.

  Sbírka minulou neděli (na misie): 1.995 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

   

  29. října – 5. listopadu 2017

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  29. 10.

  neděle

  30. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + otce a otčíma

  Šumvald

  9:30

  Za Jana Filipa, manželku, její sestry, rodiče a rodinu Maitnerovu

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za dar zdraví a za rodiče z obou stran

  30. 10.

  pondělí

  Pondělí 30. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Na úmysl dárce

  31. 10.

  úterý

  Úterý 30. týdne v mezidobí  

  ---

  ---

  ---

  1. 11.

  středa

  Slavnost VŠECH SVATÝCH

  Dlouhá Loučka – Dušičková pobožnost na hřbitově v 17:45

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá – Za farníky

  2. 11.

  čtvrtek

  Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za ty, za které se nikdo nemodlí a za + kněze z farnosti

  Paseka – Pobožnost na hřbitově v 16:30

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Za všechny zemřelé

  Šumvald – Pobožnost na hřbitově v 18:30

  17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  Na úmysl svatého otce

  3. 11.

  pátek

  Pátek 30. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  4. 11.

  sobota

  Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 

  Šumvald

  11:00

  Na poděkování za 50 let společného života

  Sanatorium – Paseka

  12:30

  Na úmysl dárce

  5. 11.

  neděle

  31. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + manžela, rodiče z obou stran a za živou rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Hynka Filipa, manželku, sourozence a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za + rodinu Škobrtalovu a rodinu Králíkovu

   

   

  Ohlášky 22. 10. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka bude věnována na misie.

  Setkání pastoračních rad farností Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka bude v pondělí 23. 10. 2017 v 17:45 na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 1.170 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Šumvald

  Mše svatá příští neděli bude také součástí oslav 730. výročí první písemné zmínky o Šumvaldě.

  Ve středu 25. 10. 2017 v 18:45 začínají v knihovně obecního úřadu první „Hovory o víře“, na které jsou zváni všichni, kdo se chtějí dozvědět něco o základech naší víry, i ti, kdo si chtějí své znalosti osvěžit.

  Sbírka minulou neděli: 1.350 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 941 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  22. – 29. října 2017

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

          Den

               Liturgická oslava

                Místo

             Čas

                       Úmysl (poznámka)

        22. 10.

       neděle

            29. Neděle v mezidobí

        Dlouhá Loučka

              7:45

            Za Karla Axmanna a ostatní rodinu

              Šumvald

              9:30

       Za Rudolfa Otta a manželku a Františka                                       Římského

               Paseka

             11:00

                      Za + Markétu Hubenou

       23. 10.

       pondělí

      Pondělí 29. týdne v mezidobí

         Dlouhá Loučka

             17:00

                           Na úmysl dárce

        24. 10.

        úterý

        Úterý 29. týdne v mezidobí

                    ---

               ---

                                     ---

         25. 10.

        středa

         Středa 29. týdne v mezidobí      

               Šumvald

             18:00

                Za živou a + rodinu Brachtlovu

        26. 10.

        čtvrtek

        Čtvrtek 29. týdne v mezidobí     

                    ---

               ---

                                     ---

        27. 10.

         pátek

         Pátek 29. týdne v mezidobí  

                   ---

               ---

                                    ---

        28. 10.

       sobota

          Svátek sv. Šimona a Judy,                            apoštolů        

    Sanatorium -Paseka

             12:30

                          Na úmysl dárce

        29. 10.

        neděle

            30. Neděle v mezidobí

         Dlouhá Loučka

              7:45

                         Za + otce a otčíma

              Šumvald

              9:30

     Za Jana Filipa, manželku, její sestry,                        rodiče a rodinu Maitnerovu

                Paseka

             11:00

   Na poděkování za dar zdraví a za rodiče                                 z obou stran 

   

   

  Ohlášky 15. 10. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Sbírka příští neděli bude věnována na misie.

  Setkání pastorační rady bude v pondělí 23. 10. 2017.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 1.250 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli: 2.750 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 918 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  15. – 22. října 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  15. 10.

  neděle

  28. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Lukáše

  Šumvald

  9:30

  Za Romualda Kyselého, manželku, rodiče z obou stran a tetu

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Jana a Jarmilu Příhodovy a živou rodinu

  16. 10.

  pondělí

      Pondělí 28. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  15:30

  Za + Jaroslava Kouřila

  17. 10.

  úterý

  Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

  Paseka

  15:00

  Rekviem za + Marii Venglářovou

  18. 10.

  středa

   Svátek sv. Lukáše, evangelisty     

  ---

  ---

  ---

  19. 10.

  čtvrtek

  Čtvrtek 28. týdne v mezidobí     

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Na úmysl dárce

  20. 10.

  pátek

  Pátek 28. týdne v mezidobí  

  Paseka

  16:00

  Na poděkování za 45 a 50 let života a Boží ochranu pro živou rodinu

  21. 10.

  sobota

  Sobota 28. týdne v mezidobí        

  Sanatorium -Paseka

   

  12:30

  Na úmysl dárce

  22. 10.

   

  neděle

  29. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Karla Axmanna a ostatní rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Rudolfa Otta a manželku a Františka Římského

  Paseka

  11:00

  Za + Markétu Hubenou