Ohlášky 15. 1. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Společné

  Setkání pastoračních a ekonomických rad farností Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka bude 26. 1. 2017 v 17:45 na faře v Dlouhé Loučce.

  Ohlášky 8. 1. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Společné

  V pondělí 9. 1. 2017 v 17:45 se koná na faře v Dlouhé Loučce další setkání nazvané „Hovory o víře“, na které jsou všichni zváni.

  Ohlášky 1. 1. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Společné

  Přeji všem požehnaný rok 2017!

  Ohlášky 25. 12. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Společné

  Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě i na průběhu mší svatých. Na úklidu kostela, výzdobě, přípravě betléma, hudebním doprovodu, zpěvu, a dalších službách.


  V sobotu 31. 12. 2016 v 17 hodin jste zváni do Dlouhé Loučky na mši svatou na poděkování za uplynulý rok a poté na faru na přípitek.

  Ohlášky 18. 12. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Společné

  Termíny bohoslužeb o Vánocích najdete v rozpisu bohoslužeb a také na webových stránkách farnosti.

  Příležitost ke svátosti smíření bude dnes ve Šternberku od 14 do 16 hodin a zítra v Uničově od 15 do 17 hodin.


  Vánoční bohoslužby


  24. 12. 2016   Štědrý den

  15:00  Šumvald

  20:00  Dlouhá Loučka

  22:00  Paseka

   

  25. 12. 2016   Narození Páně

  7:45  Dlouhá Loučka

  9:30  Šumvald

  11:00  Paseka

   

  26. 12. 2016   sv. Štěpán

  7:45  Dlouhá Loučka

   

  31. 12. 2016   mše sv. na poděkování za uplynulý rok

  17:00  Dlouhá Loučka

   

  1. 1. 2017  matky Boží, Panny Marie

  7:45  Dlouhá Loučka

  9:30  Šumvald

  11:00  Paseka

  Ohlášky 11. 12. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.

  V pondělí v 17:45 bude na faře v Dlouhé Loučce další setkání, nazvané „Hovory o víře“, na které jste všichni zváni.

  Ohlášky 4. 12. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.

  Zakoupit si můžete také adventní kalendáře za 10 Kč.

  Ohlášky 27. 11. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny


  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.


  Zakoupit si můžete také adventní kalendáře za 10 Kč.


  V pondělí 28. 11. 2016 v 17:45 se koná na faře v Dlouhé Loučce další setkání nazvané „Hovory o víře“, na které jsou zváni všichni farníci.

  Ohlášky 20. 11. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny


  Příští neděli začíná doba adventní. Při mši svaté požehnám adventní věnce.


  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.


  Zakoupit si můžete také adventní kalendáře za 10 Kč.


  Od příští neděle začnu zapisovat úmysly mší svatých na první pololetí příštího roku.