Ohlášky 6. 11. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny


  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.


  Příští neděli bude sbírka na Charitu.


  Dlouhá Loučka


  Při sbírce minulou neděli se vybralo celkem 1.980 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Poděkování patří všem, kdo se podíleli na obnově mariánského sloupu a také všem, kdo jakkoli přispěli k průběhu slavnosti, spojené se žehnáním tohoto sloupu.


  Po mši svaté jste všichni zváni na faru na další „farní kavárnu“.

  Ohlášky 30. 10. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.


  Dušičkové pobožnosti na hřbitovech budou v Dlouhé Loučce v úterý v 17:45, v Pasece ve středu v 16:30 a v Šumvaldě ve středu v 18:30.


  V pondělí 31. 10. 2016 v 17:45 se koná na faře v Dlouhé Loučce druhé setkání nazvané „Hovory o víře“, na které jsou zváni všichni, kteří si chtějí osvěžit základní pravdy naší víry.

  Ohlášky 23. 10. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.


  Děkuji všem členům pastorační rady za účast na čtvrtečním setkání a za jejich cenné podněty.


  V neděli 30. 10. proběhne požehnání obnoveného mariánského sloupu na návsi v Dlouhé Loučce. Mše svatá bude v kostele v obvyklém čase 7:45, potom se sejdeme na návsi v 9:00, kde bude krátký program a požehnání.


  Mše svatá v Šumvaldě bude výjimečně v 7:45 a bude ji sloužit P. Miroslav Bambuch, farář z Litovle.

  Ohlášky 16. 10. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.

  Od poloviny října bude na faře v Dlouhé Loučce probíhat příprava na křest dospělých. Setkání bude každé druhé pondělí po mši svaté. Této přípravy se mohou zúčastnit také ti dospělí, kteří se budou chtít připravovat na svaté přijímání, a vlastně všichni dospělí, kteří si budou chtít osvěžit základní pravdy naší víry. První setkání bude v pondělí 17. 10. 2016 v 17:45.

  Ohlášky 9. 10. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  V sakristii se můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.

  Od poloviny října bude na faře v Dlouhé Loučce probíhat příprava na křest dospělých. Setkání bude každé druhé pondělí po mši svaté. Této přípravy se mohou zúčastnit také ti dospělí, kteří se budou chtít připravovat na svaté přijímání, a vlastně všichni dospělí, kteří si budou chtít osvěžit základní pravdy naší víry. První setkání bude v pondělí 17. 10. 2016 v 17:45.

  Ohlášky 2. 10. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci,

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  Na svatého Václava jsme uskutečnili pouť do Olomouce. Poděkování patří všem účastníkům za pěkné společenství, paní Horáčkové za pomoc při organizaci a obci Dlouhá Loučka za finanční příspěvek na tuto pouť.

  V sakristii se můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.

  Od poloviny října bude na faře v Dlouhé Loučce probíhat příprava na křest dospělých. Setkání bude každé druhé pondělí po mši svaté. Této přípravy se mohou zúčastnit také ti dospělí, kteří se budou chtít připravovat na svaté přijímání, a vlastně všichni dospělí, kteří si budou chtít osvěžit základní pravdy naší víry.

  Pastýřský list k volbám 2016


  Pastýřský list k volbám 2016

  Drazí bratři a sestry, vím, že někteří z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských či politických. Jiní mi zas vyčítají, že dávám málo informací. Prosím tedy o trochu trpělivosti a pozornosti všechny. Považuji za potřebné Vás seznámit s věcmi, o kterých slyšíte z úst politiků či novinářů. Někteří z nich pravidelně před volbami útočí na církev, kritizují restituce, obviňují nás z touhy po majetku či ze záliby podávat soudní žaloby. Nechci je odsuzovat a tvrdit, že to dělají z nenávisti k církvi. Domnívám se, že to dělají především proto, aby získali voliče z řad těch, kteří nemají církev rádi, a věřícím vzkazují, že o jejich hlasy nestojí. Jejich informace jsou často neúplné či docela nepravdivé a probouzejí náboženskou nesnášenlivost.

  Ohlášky 25. 9. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci,

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  Ve středu 28. 9. 2016 uskutečníme svatováclavskou pouť do Olomouce. Odjezdy autobusu budou v 8:15 ze Šumvaldu, v 8:30 z Dlouhé Loučky a v 8:45 z Paseky. Vždy od kostela. Odjezd zpět z Olomouce kolem 12 hodin. Stále jsou ještě volná místa, tak se můžete přihlašovat.

  Ohlášky 18. 9. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  Pokud se týká zájezdu na svatováclavskou pouť, rozhodl jsem se udělat jednu změnu. Protože těchto poutí se účastní především starší lidé a cesta do Staré Boleslavi by byla docela náročná, pojedeme do Olomouce. Cena zájezdu zůstává 100 Kč. Vzadu na stolku najdete přihlašovací arch, kde se můžete přihlásit, případně škrtnout. Přihlašovat se můžete také u mě, buď na mobilu, nebo na faře, nejpozději do soboty 24. 9. Zájezd se uskuteční jenom tehdy, pokud se nám podaří naplnit autobus.

  Už zítra, tj. v pondělí 19. 9. se uskuteční ve Šternberku setkání farních rad. Týká se všech členů pastoračních a ekonomických rad. Začátek je v 18 hodin v sále na faře ve Šternberku. Z toho důvodu nebude v Dlouhé Loučce mše svatá. Ve Šternberku začíná mše svatá v 17 hodin ve farním kostele. Členy farních rad prosím, aby si vyzvedli pozvánky u mě v sakristii.

  Dále si v sakristii můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.

  Centrum pro rodinu zve na setkání rodin, které se koná dnes na farní zahradě v Uničově. Začátek je ve 14:30. Připraveno je občerstvení, spousta her a dalších aktivit pro děti i dospělé.

  Ohlášky 11. 9. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  Farnost Dlouhá Loučka pořádá zájezd na svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi dne 28. 9. 2016.
  Cena zájezdu je 100 Kč. Zapsat se můžete do přihlašovacího archu vzadu na stolku.