Ohlášky 18. 9. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  Pokud se týká zájezdu na svatováclavskou pouť, rozhodl jsem se udělat jednu změnu. Protože těchto poutí se účastní především starší lidé a cesta do Staré Boleslavi by byla docela náročná, pojedeme do Olomouce. Cena zájezdu zůstává 100 Kč. Vzadu na stolku najdete přihlašovací arch, kde se můžete přihlásit, případně škrtnout. Přihlašovat se můžete také u mě, buď na mobilu, nebo na faře, nejpozději do soboty 24. 9. Zájezd se uskuteční jenom tehdy, pokud se nám podaří naplnit autobus.

  Už zítra, tj. v pondělí 19. 9. se uskuteční ve Šternberku setkání farních rad. Týká se všech členů pastoračních a ekonomických rad. Začátek je v 18 hodin v sále na faře ve Šternberku. Z toho důvodu nebude v Dlouhé Loučce mše svatá. Ve Šternberku začíná mše svatá v 17 hodin ve farním kostele. Členy farních rad prosím, aby si vyzvedli pozvánky u mě v sakristii.

  Dále si v sakristii můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.

  Centrum pro rodinu zve na setkání rodin, které se koná dnes na farní zahradě v Uničově. Začátek je ve 14:30. Připraveno je občerstvení, spousta her a dalších aktivit pro děti i dospělé.

  Ohlášky 11. 9. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  Farnost Dlouhá Loučka pořádá zájezd na svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi dne 28. 9. 2016.
  Cena zájezdu je 100 Kč. Zapsat se můžete do přihlašovacího archu vzadu na stolku.

  Ohlášky 4. 9. 2014: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci,

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  Farnost Dlouhá Loučka pořádá zájezd na svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi dne 28. 9. 2016. Cena zájezdu je 100 Kč. Zapsat se můžete do přihlašovacího archu vzadu na stolku.

  Ohlášky 28. 8. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci,

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb

  Pro všechny

  Farnost Dlouhá Loučka pořádá zájezd na svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi dne 28. 9. 2016.
  Cena zájezdu je 100 Kč. Přihlásit se můžete v sakristii nebo u přímo u mne.


  Přihlášky do náboženství najdete vzadu na stolku. Odevzdat je můžete buď mně osobně, nebo vhodit do schránky
  na faře v Dlouhé Loučce. Rozvrh náboženství budu upřesňovat podle počtu přihlášených dětí.


  Příští neděli při mši svaté rozdám přítomným dětem brožurky, kam si budou moci po celý školní rok nalepovat obrázky,
  které budou dostávat vždy při nedělní na mši svaté.

  Ohlášky 21. 8. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci,

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb. 

  Pro všechny

  Farnost Dlouhá Loučka pořádá zájezd na svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi dne 28. 9. 2016.
  Cena zájezdu je 100 Kč. Přihlásit se můžete v sakristii nebo u přímo u mne.


  Příští týden budu čerpat řádnou dovolenou, proto ve všední dny mše svatá nebude.
  V případě naléhavosti budu k zastižení na mobilu.


  Protože už brzy začne školní rok, požehnám příští neděli dětem školní tašky. Prosím děti, aby si tašky
  a případně i další pomůcky přinesli s sebou na mši svatou.

  Ohlášky 14. 8. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci,

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb


  Dlouhá Loučka


  Při sbírce minulou neděli se vybralo celkem 1.124 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Ve čtvrtek bude adorační den naší farnosti. Výstav Nejsvětější svátosti bude ve 13 hodin, zakončení

  svátostným požehnáním v 17:30. Zapište se prosím do adoračních služeb. Rozpis najdete vzadu na stolku.


  Příští neděli budeme slavit hodovou mši svatou – slavnost sv. Bartoloměje, patrona našeho kostela.

  Mše svatá začíná výjimečně v 9:30.


  Děkuji všem členům pastorační rady za účast na čtvrteční schůzce a za jejich cenné podněty.

  Program Antiochie na 9.-12. 8. 2016


  thumb_letak_AntioDL-C3Poslední program Antiochie na dny 9.-12. 2016.

  Ohlášky 7. 8. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.


  Dlouhá Loučka

  • O 18. neděli v liturgickém mezidobí, 31. července 2016, se při mši svaté vybralo celkem 1.010 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Setkání biřmovanců se uskuteční ve středu 10. srpna v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.
  • Setkání pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 11. srpna v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Program Antiochie na 5.-8. 8. 2016

  thumb_letak_AntioDL-C2Společenství Antiochia zve na program od 5. do 8. 8. 2016.

  Program Antiochie na 3.-4. 8. 2016

  thumb_letak_AntioDL-C1Turnus C přináší program na první srpnové dny.