Ohlášky 1. 10. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Sbírka příští neděli bude určena na opravy ve farnosti.

  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendář na příští rok.

   

  Dlouhá Loučka

  Po mši svaté zvu všechny na další farní kavárnu.

  Sbírka minulou neděli: 690 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Šumvald

  Od příští středy (11. 10. 2017) začnou na obecním úřadě „Hovory o víře“,

  na které jsou zváni všichni, kteří se chtějí dozvědět něco o základech křesťanské víry.

  Mše svatá příští neděli bude především pro děti.

  Sbírka minulou neděli: 1.300 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 993 Kč. Pán Bůh zaplať.

  1. – 8. října 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  1. 10.

   

  neděle

  26. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Jiřího Kostku

  Šumvald

  9:30

  S prosbou o zdraví a Boží ochranu pro Stanislava

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče, příbuzné a duše v očistci

  2. 10.

  pondělí

  Památka svatých andělů strážných   

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Za + rodiče Tománkovy a za živou rodinu

  3. 10.

  úterý

  Úterý 25. týdne v mezidobí  

  ---

  ---

  ---

  4. 10.

  středa

  Památka sv. Františka z Assisi

  Šumvald

  17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  Mše svatá – na úmysl dárce

  5. 10.

  čtvrtek

  Čtvrtek 26. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá – na úmysl dárce

  6. 10.

  pátek

  Pátek 26. týdne v mezidobí

  Paseka

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá – na úmysl dárce

  7. 10.

  sobota

  Památka Panny Marie Růžencové  

  Sanatorium - Paseka

  12:30

  Za + rodiče Burešovy

  8. 10.

   

  neděle

  27. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Ludmilu Štenclovou a rodiče Honigovy a Štenclovy

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Vlachovy, Orbesovy a živou rodinu