Ohlášky 28. 1. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Děkuji členům pastoračních rad za účast na pondělním setkání a za jejich podněty.

   

  Dlouhá Loučka:

  Farní kavárna bude příští neděli 4. 2. 2018.

   

  Šumvald:

  Druhé letošní „Hovory o víře“ budou ve středu 31. 1. 2018 v 16:45 v knihovně Obecního úřadu.

   

  Paseka

  Setkání rodičů, jejichž děti se připravují na 1. svaté přijímání bude v pondělí 29. 1. 2018 v 18:00

  na faře v Dlouhé Loučce.

  Příští neděli 4. 2. 2018 se při mši svaté představí děti, které se připravují na 1. svaté přijímání.

   

   

  28. ledna – 4. února 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  28. 1.

  neděle

  4. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + matku a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za živou a + rodinu Brachtlovu a Leharovu

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  29. 1.

  pondělí

  Pondělí 4. týdne v mezidobí     

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  30. 1.

  úterý

  Úterý 4. týdne v mezidobí  

  ---

  ---

  ---

  31. 1.

  středa

  Památka sv. Jana Boska, kněze

  Šumvald

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá

  1. 2.

  čtvrtek

  Čtvrtek 4. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá

  2. 2.

  pátek

  Svátek Uvedení Páně do chrámu

  Paseka

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá

  3. 2.

  sobota

  Sobota 4. týdne v mezidobí  

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  4. 2.

  neděle

  5. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Za děti, které se připravují na 1. sv. přijímání a za jejich rodiče