Ohlášky 1. 9. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Společné

  V neděli 8. 9. 2019 v 10 hodin jste zváni na Hodovou mši svatou do Paseky.

  Mši doprovodí zpěvem Josef a Eliška Hrochovi ze Zábřeha.

  V Dlouhé Loučce a v Šumvaldě nedělní mše nebudou.

   

  Žehnání školních tašek bude v neděli 15. 9. 2019 v Šumvaldě a v Pasece.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 1. - 8. září 2019

   

  1. 9.

  neděle

  22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Dagmar Libichovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Romualda Kyselého, manželku, rodiče z obou stran a tetu

  Paseka

  11:00

  Za živé a + pracovníky, klienty a dobrodince Charity a za jejich rodiny

  2. 9.

  pondělí

  Pondělí 22. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  17:30

  18:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  3. 9.

  Úterý

  Památka sv.Řehoře Velikého   

    

       

  4. 9.

  středa

  Středa 22. týdne v mezidobí

     

  Šumvald

  17:30

  18:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  5. 9.

  čtvrtek

  Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

  Sanatorium

  15:30

   

  6. 9.

  pátek

  Pátek 22. týdne v mezidobí    

  Paseka

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  7. 9.

  sobota

  Sobota 22. týdne v mezidobí

       

       

  8. 9.

  neděle

  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Paseka – Hodová mše svatá

  10:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele z Paseky