O třetí, čtvrté a páté neděli se konají nad vyvolenými katechumeny scrutinia, od latinského scrutari – „zkoumat“. Bůh, biblicky řečeno, „zkoumá srdce“, proniká je a proměňuje svou milostí.
  Téma každého ze skrutinií krouží okolo nedělního evangelia (vždy podle Jana, viz tabulka): samařská žena, uzdravení slepce od narození a Lazarovo vzkříšení. Díky tomuto výběru perikop nemůžeme přehlédnout, že skrutinia nejsou jen trojnásobnou reprízou téhož představení, ale nabývají na naléhavosti a intenzitě a postupně odkrývají, jaké účinky zanechává křest v duši člověka:
  1. skrutinium - 3. neděle postní - Samařanka - Pane Ježíši, prameni živé vody
  2. skrutinium -    4. neděle postní - Slepý od narození - Pane Ježíši, světlo pravé…
  3. skrutinium -    5. neděle postní - Lazar    Pane Ježíši Kriste, tys přišel, abychom měli život, abychom měli plnost života. Ty, který jsi Lazara vzkřísil z mrtvých…

  Po každém ze skrutinií nalézáme krásné modlitby vzývající Ježíšovo jméno. Už z tohoto zaměření na Kristovo jméno chápeme, že jde vpodstatě o exorcismy (prosba o vyvsvobození od Zla). Tyto tři orace nám vlastně nabízejí celistvou nauku o křtu.
  Katechumen během skrutinií dlouho klečí v čele shromáždění, což umocňuje působivost tohoto obřadu.
  V šumvadlě letos přijímala skrutinia vyvolená slečna katechumenka Hana Petříková. Záběr byl pořízen o čtvrté neděli postní ve farním kostele sv. Mikuláše.

  ·           O třetí, čtvrté a páté neděli se konají nad vyvolenými katechumeny scrutinia, od latinského scrutari – zkoumat“. Bůh, biblicky řečeno, „zkoumá srdce“, proniká je a proměňuje svou milostí.

  Téma každého ze skrutinií krouží okolo nedělního evangelia (vždy podle Jana, viz tabulka): samařská žena, uzdravení slepce od narození a Lazarovo vzkříšení. Díky tomuto výběru perikop nemůžeme přehlédnout, že skrutinia nejsou jen trojnásobnou reprízou téhož představení, ale nabývají na naléhavosti a intenzitě a postupně odkrývají, jaké účinky zanechává křest v duši člověka.

  1. skrutinium

  3. neděle postní

  Samařanka

  Pane Ježíši, prameni živé vody…

  2. skrutinium

  4. neděle postní

  Slepý od narození

  Pane Ježíši, světlo pravé…

  3. skrutinium

  5. neděle postní

  Lazar

  Pane Ježíši Kriste, tys přišel, abychom měli život, abychom měli plnost života. Ty, který jsi Lazara vzkřísil z mrtvých…

  Po každém ze skrutinií nalézáme krásné modlitby vzývající Ježíšovo jméno. Už z tohoto zaměření na Kristovo jméno chápeme, že jde vpodstatě o exorcismy. Tyto tři orace nám vlastně nabízejí celistvou nauku o křtu.

  Katechumen během skrutinií dlouho klečí v čele shromáždění, což umocňuje působivost tohoto obřadu.

  Ctvrte_skrutinium_vyvolene_slecny_katechumenky_hany_petrikove_ze_sumvaldu_mmxii
   
   
   
  Powered by Phoca Gallery