I letos uspořádal tým otce Karla Hořáka, faráře v Hošťálkové, Martina Vévody, faráře na Velkém Ořechově a Pavla Hödla, faráře z Dlouhé Loučky, putovní tábor pro ministranty naší arcidiecéze. Pomocí nám byli bohoslovec Vilém Pavlíček a Václav Škvařil, dále Josef Hovád, který po prázdninách nastupuje do Teologického konviktu v Olomouci. Vařili ochotné a osvědčené ženy z Lidečka. Ministrantů a vedoucí bylo celkem 54. V řadách ministrantů nechyběli ani bratři Orságovi z Paseky Jan a Rosťa a také benjamínek Pavlík Urbášek ze Šumvaldu.
  Tentokrát jsme zamířili do Litoměřic. Autobus vypavený z Olomouce vyjel v pondělí 23. července. Po cestě jsme slavili mši svatou v koclířovské Fatimě, po té jsme se zastavili v krňovickém skanzenu (nedaleko proslulých Třebechovic). Po 19h jsme se ubytovali v Diecézní domu kardinála Trochty, bývalém sídle Teologického konviktu a ještě dříve interdiecézního semináře pro Čehy a Moravu z dob komunistické hrůzovlády. My tři kněží jsme si mohli zavzpomínat s patřičnou dávkou sentimentu na rok, který jsme zde spolu prožili. Ještě večer jsme si vyšlápli na "Máchův" kopec Radobýl. Ráno jsme podnikli výlet na hrad Helfenburk a na zpustlém barokném místě Kalvárie na kopci Ostrý jsme slavili pod širým nebem Nejsvětější Eucharistii z památky o sv. Šarbelovi, libanonském mnichu. Ozdobou odpoledne se stala návštěva zubrnického železničního muzea. Právě zde se točil oblíbený film Páni kluci. Každý z nás se projel i na drezíně. Ve středu jsme uskutečnili náročnější výšlap po Českém středohoří (zřícenina hradu Kamýk, hry v přírodě, kopec Hradisko nad Litoměřicemi). Po obědě nás neobyčejně vřele přijal na své rezidenci litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Neopakovatelný výhled se nám naskytl z věže svatoštěpánské katedrály. Návštěvu katedrály ocenili zvláště ti kluci, kteří pocházejí z Francovy Lhoty. Právě u nich se před dlouhými léty narodili kardinál Štěpán Trochta, biskup litoměřický. Protože jsem prožil v Litoměřicích rok života (akademický rok 1999-2000), musím uznat, že po 11 letech město velmi rozkvetlo. Nenajde se snad jediná fasáda, která by hyzdila historický střed. Od 18h byla slavena koncelebrovaná eucharistie v chrámu sv. Jakuba ze slavnosti patrona kostela. V kázání se P. Karel Hořák podělil o několik vzpomínek na začátky své duchovní cesty za kněžstvím. Večer jsme opékali u mariánského kostela v Křešicích na pozvání P. Jaroslava Stříže, místního faráře, kanovníka litoměřické kapituly etc.
  Ve čtvrtek ráno celebroval pontifikální mši svatou z památky sv. Jáchyma a Anny v kapli Diecéznho domu kardinála Trochty Mons. Jan Baxant. I on byl velmi povzbuzen přítomnosti 60 osob z Moravy. Dopolende jsme si dodali odvahu a prošli Malou pevností v Terezíně. Po obědě následoval odjezd.
  Děkujeme Pánu Bohu za podařený výlet. Hlavně mám radost z toho, že kluci byli nejen živí jako stříbro, ale i poslušní. Vynikali soustředěností při modlitbě, přistupovali ke svaté zpovědi a všichni přijímali Nejsvětější svátost oltářní.
  Bez úrazu a se skvělou náladou navrátivší se účastníci poutě.
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_001
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_002
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_003
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_004
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_005
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_006
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_007
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_008
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_009
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_010
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_011
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_012
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_013
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_014
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_015
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_016
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_017
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_018
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_019
   
  Setkani_ministrantu_olom_arcidec_s_mons_baxantem_rezidence_litomerice_mmxiii_020
   
   
   
  Powered by Phoca Gallery