J. Eminence Dominik Duka navštívil v neděli 9. června 2013 naši farnost, aby slavil zádušní mši svatou za svého předchůdce na svotovojtěšském stolci kard. Lva Skrbenského, svobodného pána z Hříště. Bohoslužby se účastnil hejtman Olomouckého kraje J. Rozbořil, senátor K. Korytář, starostové okolních obcí, zástupci míst spojených s životem kardinála Lva a mnoho dalších občanů, věřících i nevěřících. Kardinal Dominik Duka, přijel na faru ozdobenou vlajkami, kde se pozdravil s panem hejtmanem, senátorem a starostou obce Ladislavem Koláčkem. Podepsal pamětní knihu a ostatní pamětní listiny. Poté se ustrojil do rouch zelené barvy a liturgickým průvodem přešel do farního kostela sv. Bartoloměje. O ministrantskou službu se starali hoši ze Šumvaldu, Paseky a Renot. Ceremonoval bohoslovec prvního ročníku Jakub Zelina z Mysločovic. Před závěrečným požehnáním představila veřejnosti svou monografii o kardinálu Lvu Skrbenském z Hříště Dr. Jitka Jonová, odborná asistentka na Katedře církevních dějin Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Celou liturgii přenášel Proglas. Po mši svaté se J. Eminence odstrojila v sakristii a vrátila se do kostela, kde následovalo požehnání zrestaurované sochy Zmrtvýchvstalého a spontánní diskuse s přítomnými. Eucharistickou slavnost doprovázel svým zpěvem sbor Carmen ze Zábřeha pod vedením pana Karla Ozorovského.

  130609_skrbensky_duka001
   
  130609_skrbensky_duka002
   
  130609_skrbensky_duka003
   
  130609_skrbensky_duka004
   
  130609_skrbensky_duka005
   
  130609_skrbensky_duka006
   
  130609_skrbensky_duka007
   
  130609_skrbensky_duka008
   
  130609_skrbensky_duka009
   
  130609_skrbensky_duka010
   
  130609_skrbensky_duka011
   
  130609_skrbensky_duka012
   
  130609_skrbensky_duka013
   
  130609_skrbensky_duka014
   
  130609_skrbensky_duka015
   
  130609_skrbensky_duka016
   
  130609_skrbensky_duka017
   
  130609_skrbensky_duka018
   
  130609_skrbensky_duka019
   
  130609_skrbensky_duka020
   
   
   
  Powered by Phoca Gallery