V sobotu 10. května 2014 podnikl otec Pavel se šumvaldskými ministranty Dušanem Kyselým, Pavlem Urbáškem a Františkem Loutockým, jakož i Hankou šlosarovou z Renot, výlet do Prahy.
  V Zábřehu n. Moravě jsme se přidali k další skupince. Dospělý doprovod zajišťoval krom P. Pavla také pan Dušan Kyselý st. ze Šumvaldu, ze Zábřeha manželé Janů a z Renot paní Soňa Šlosarová.  
  V osm hodin ráno jsme si za doprovodu P. Zdeňka Wasserbauera, ThD., faráře, prohlédli Plečnikův kostel na Královských Vinohradech zasvěcený Božskému Srdci Páně. Dokonce jsme mohli nahlédnout i do krypty kostela, kde se nachází první oltář v českých zemích, který, ještě před liturgickou reformou po II. vatikánském koncilu, byl oddělený od zdi kostela.
  Poté jsme se přesunuli na Hradčany, kde jsme si prohlédli areál Lorety a mohli žasnout nad místní pokladnicí. Posvačili jsme u bratří kapucínů. Věnoval se nám laskavý řeholník bratr Jozef. Následovala prohlídka areálu pražského hradu.
  Krom památek si děti užili několika jízd metrem. Naši ministranti šli ostatním dětem svým dobrým chováním vzorem, za což jim patří pochvala.
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_01
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_02
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_03
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_04
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_05
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_06
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_07
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_08
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_09
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_10
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_11
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_12
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_13
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_14
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_15
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_16
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_17
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_18
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_19
   
  Vylet_s_sumvaldskymi_ministranty_do_prahy_100514_20
   
   
   
  Powered by Phoca Gallery