V sobotu 15. listopadu se konala v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze slavnostní mše svatá, jíž předsedal státní sekretář J. Em. Pietro Parolin. Koncelebrovali biskupové z české i moravské církevní provincie a kněžstvo ze všech koutů naší země. Mši svaté přihlíželi i nejvyšší státní představitelé. Zúčastnily se také osobnosti, kteří se v listopadových událostech roku 1989 zasloužily o pád komunistické hrůzovlády.
  Do hlavního města se vypravil otec Pavel Hödl, ze Šumvaldu paní Anna Koutná, ministranti Miloslav Dubový, Adam Kolář, Pavel Urbášek a z Paseky Jan Orság.
  Služebníci in sacris s asistencí se oblékli na arcibiskupském paláci a procesionálně vstoupili do památného chrámu. Pražský arcibiskup J. Em. Dominik Duka pronesl úvodní pozdrav, v němž mistrně shrnul zásluhy dávné světice pro nabytí svobody v naší zemi a varoval před postupnou devalvací demokracie.
  Po mši svaté se ministranti s otcem Pavlem vydali Malou Stranou na Kampu, kde se nachází nedávno otevřené muzeum filmových triků Miloše Zemana.
  Během poutě jsme zažili mnoho skutečných dobrodružství, ale bez nich by pouť přišla o svou záslužnost. 
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_01
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_02
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_03
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_04
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_05
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_06
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_07
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_08
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_09
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_10
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_11
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_12
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_13
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_14
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_15
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_16
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_17
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_18
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_19
   
  141115_pout_ministrantu_ke_svate_anezce_20
   
   
   
  Powered by Phoca Gallery