O neděli 7. červnu 2015 prožívali šumvaldští farníci spolu s hosty z okolí slavnost Těla a Krve Páně. Pravděpodobně šlo o první "Boží tělo" v Šumvaldu od 68. roku. Ačkoli předpovědi počasí nebyly příliš příznivé, Boží Prozřetelnost nám nadělila skvělé slunečné počasí. Obloha byla jako vymetená.
  Otec Pavel, doprovázen ctihodným bratrem jáhnem Ing. Mgr. Jiřím Burešem, který vyrostl v Plinkoutě, a plným počtem šumvaldských ministrantů, vynesl z farního kostela v 10h velebnou svátost oltářní. Baldachýn, laskavě zapůjčený z troubelické farnosti, nesl Štěpán Wiedermann se svými kolegy z místního občanského sdružení Pulchra Silva. Procesí dospělo do "lesíčku" před školou, kde byl u hřbitovní zdi postaven první oltář; připravily jej pedagožky ze Základní školy Šumvald paní Karla Luňáčková a paní Šárka Kallerová. Do modliteb za školu se zapojil pan učitel Jiří Krestýn s dvěma vybranými žáky. Procesí pokračovalo ke křížku na návsi; zde jsme se pomodlili za posvěcení našich prací a za celý obecní život. Meditaci pronesl sám starosta Ing. J. Šenk. Odtamtud jsme se přemístili do farního kostela a pomodlili se za farnost. Následovalo slavení mše svaté, při níž poprvé přijali svátostného Spasitele Vít Fiala a Natálie Coufalová ze Šumvaldu, jakož i Michaela Hrabalová z Dubicka. Procesí doprovázela svatomořická dechová hudba z Olomouce. Při mši svaté zpíval šumvaldský chrámový sbor. Po mši svaté farníci spolu farníci ještě pobyli před školou, za poslechu profesionální dechovky.
  Otec Pavel měl velikou radost především z toho, že se do pořádání božítělové slavnosti zapojilo několik okolo 50 ochotných duší. Ať Pán provází každého z nich duchovními plody.
  150607_bozi_telo_sumvald_001
   
  150607_bozi_telo_sumvald_002
   
  150607_bozi_telo_sumvald_003
   
  150607_bozi_telo_sumvald_004
   
  150607_bozi_telo_sumvald_005
   
  150607_bozi_telo_sumvald_006
   
  150607_bozi_telo_sumvald_007
   
  150607_bozi_telo_sumvald_008
   
  150607_bozi_telo_sumvald_009
   
  150607_bozi_telo_sumvald_010
   
  150607_bozi_telo_sumvald_011
   
  150607_bozi_telo_sumvald_012
   
  150607_bozi_telo_sumvald_013
   
  150607_bozi_telo_sumvald_014
   
  150607_bozi_telo_sumvald_015
   
  150607_bozi_telo_sumvald_016
   
  150607_bozi_telo_sumvald_017
   
  150607_bozi_telo_sumvald_018
   
  150607_bozi_telo_sumvald_019
   
  150607_bozi_telo_sumvald_020
   
   
   
  Powered by Phoca Gallery