Rodák z Dlouhé Loučky – P. Gero Franz Kotschy zesnul

    P. Franz Gero Kotschy (+2016)Franz Kotschy se narodil 16. února 1936 v Dolní Dlouhé Loučce. Jeho rodiče Alois a Anna byli rolníci. Od roku 1942 navštěvoval místní lidovou školu. V říjnu 1946 byla jeho rodina vysídlena do Západního Německa. Utečenecký transport zamířil do Miltenbergu. Na tomto místě dokončuje Franz základní vzdělání. V září 1949 přichází do Freystadtu, do přípravného semináře františkánů a po roce studia se stěhuje do Bamberku, ke známému františkánskému kostelu sv. Jakuba, tam zdolá roku 1958 i maturitní zkoušku.
    7. září 1958 je v Dietfurtu přijat jako novic do bavorské františkánské provincie a obdrží jméno Gero. O rok později studuje filozofii a teologii na řádové vysoké škole u Svaté Anny v Mnichově. Provinciál Tharsicius přijal 9. září u Svatého Jakuba v Bamberku jeho slavnou profesi. Světicí biskup Johannes Neuhäusler jej vysvětil 29. července 1963 u Svatého Gabriela v Mnichově na jáhna a 9. srpna 1964 na kněze. 16. srpna 1964 celebroval primiční mši svatou v Miltenbergu. Po pastorační službě u Svaté Anny vypomáhá v kláštěře Altstadt in Hammelburg. Odtud přechází do Ingolstadtu, kde slouží jako kazatel a zpovědník. Od září 1967 do srpna 1971 působí jako kaplan v Klosterfeldu a vede zdejší členy třetího řádu sv. Františka. Následně se stává duchovním správcem poutního místa v Dettelbachu a učitelem náboženství.
    V následujících letech P. Franz sloužil v Eggenfeldu (1979-1980), Mnichově – u Svaté Anny ve spolupráci s knihovnou (1980-1985), v Ingolstadtu jako zpovědník a asistent františkánského společenství (1958-1992) a v Neukirchenu jako duchovní správce poutního místa Nejsvětější Krve Páně (1992-2003). Od roku 2003 se P. Gero zařadil do klášterní komunity v Kreuzbergu jako duchovní správce a dobrý zpovědník zdejšího poutního místa.
    Umírá 29. ledna 2016 v meiningenské nemocnici. Requiem bylo slaveno v sobotu 6. února 2016 v kreuzberském klášterním kostele, po němž následovalo uložení jako ostatků na klašterním hřbitově.
    otec Pavel