Tablo kněží absolventů z roku 1947 digitálně

  Podobenka P. Františka WarišeVážení dlouho-loučští farníci!

  Netušíte, co všechno se najde ve starém farním archivu. Třeba i tablo kněží absolventů z roku 1947. Jedním z nich byl i náš bývalý farář, na kterého rádi vzpomínáte, P. František Wariš.
  Stačí si kliknout na tento odkaz a vše si v klidu prohlédnout.

  P. Pavel

  Posloupnost farářů

  Drazí farníci!

  Při křesťanském smutečním rozloučení se katolíci západních obřadů modlí: "Requiescat in pace - Ať odpočívá v pokoji."
  Křesťané obřadu byzantského mají také své pohřební zvolání: "Večnaja pamjať!" Přejeme zesnulému, aby jeho památka nevymizela, aby se nezapomnělo na jeho dobré skutky, aby jeho jméno nebylo vymazáno a aby na něho Hospodin nezapomněl.
  ani my nechceme zapomínat na ty, kteří nám hlasali Boží Slovo, šumvaldské, dlouholoučské a pasecké faráře.
  Vzpomeňmě na nich v modlitbách. Vždyť jsme plodem jejich požehnaného působení.
  Následující informace nám poskytl P. Mgr. antonín Pechal, aktuální farář ze Šterbnerka.


  Dlouhá Loučka

  1454 – 1455  P. Christin /farář/
  1455 –           P. Augustin RESTEL /farář/
  1480 – 1491  P. Jakob /farář/
  1518              P. Johann /farář/
  1572              P. Martin /farář/

  Strana 2 z 2