Ohlášky 29. 7. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Moji milovaní!

  Abychom čtenářům umožnili přehlednější seznámení s aktualitami v našich farnostech, nebudou od této nedělní vyvěšovány soubory s ohláškami a pořadem bohoslužeb, ale budou pěkně rozepsány přímo v samotném článku.

  Společné

  O průběhu putovního tábora ministrantů olomoucké arcidiecéze se můžete dočíst na webových stránkách našich, ale i litoměřického biskupství. Za pozornost stojí hlavně povedené snímky ve fotogaleriích.

  Dlouhá Loučka

  O 16. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.143,- Kč. PBZ!
  V pátek 27. července byl v našem farním kostele instalován digitální trojciferný číselník od slovenské firmy Elen, dobře viditelný odevšad a ovladatelný jak z kůru tak od oltáře, umožňující krom znázornění čísel písní i dané sloky. Děkujeme panu Jaroslavu Skopalíkovi za dobrý nápad, samotnou montáž i obstarání finančních prostředků. Náklady se vyšplahaly na 10 tisíc Kč.

  Šumvald

  O 16. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.400,- Kč. PBZ!

  Paseka

  O 16. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.229,- Kč. PBZ!

  Následuje pořad bohoslužeb


  31. týden

  29. července – 5. srpna 2012

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

  29. 7.

  Neděle

   

  17. neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Vladimíra Žáka

  Šumvald

  9:30

  Za Annu Kyselou a manžela

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Orságovy, 3 syny a dvo

  30. 7.

  Pondělí

  Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve

  Dlouhá Loučka

  18:00

  na dobrý úmysl

  31. 7.

  Úterý

  Sv. Ignáce z Loyoly, kněze

  ---

  ---

  ---

  1. 8.

  Středa

  Sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

  Šumvald

  18:00

  2. 8.

  Čtvrtek

  Panny Marie, Královny andělů

  Dlouhá Loučka

  16:30 – 17:30

  adorace Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory a svátostné požehnání

  17:30

  slavný svatý růženec

  18:00

  za požehnání pro těžce zkoušenou rodinu

  3. 8.

  Pátek

  Votivní mše o Nejsvětějším srdci Páně

  Paseka

  17:00

  Za * a + rodinu Kolkovou a Krajčovou

  4. 8.

  Sobota

  Sv. Jana Marii Vianneye, kněze

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  5. 8.

  Neděle

  18. neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za poutníky od sv. Antoníčka z Karlova

  Paseka

  11:00

  Za Emila Lachnita, manželku a celou rodinu

   


  Požehnaný zbytek prázdnin našim dětem a pěkný čas dovolených pracujícím
  přeje

  otec Pavel