Ohlášky 10. 6. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Šumvald

  V sobotu 16. 6. 2018 v 10 hodin bude poutní mše svatá v Břevenci.

   

  Paseka

  V neděli 17. 6. 2018 v 11 hodin bude poutní mše sv. na Karlově. V Pasece mše sv. nebude.

   

   

  10. - 17. června 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  10. 6.

  neděle

  10. Neděle v mezidobí

  Šumvald

  10:00

  Na poděkování za život a kněžské působení otce Antonína Kryla

  11. 6.

  pondělí

  Památka sv. Barnabáše, apoštola     

   Dlouhá Loučka

  18:00

   

  12. 6.

  úterý

  Úterý 10. týdne v mezidobí    

  ---

  ---

  ---

  13. 6.

  středa

  Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve      

  Šumvald

  15:00

  Rekviem za + Petra Krestýna

  14. 6.

  čtvrtek

  Čtvrtek 10. týdne v mezidobí      

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  15. 6.

  pátek

  Pátek 10. týdne v mezidobí    

  Paseka

  17:00

   

  16. 6.

  sobota

  Sobota 10. týdne v mezidobí    

  Břevenec

  10:00

   

  17. 6.

  neděle

  11. Neděle v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Na poděkování za 75 let života s prosbou o dar zdraví a víry pro rodinu

  Karlov

  11:00

  Za živé a + farníky z Karlova

  Ohlášky 3. 6. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  V neděli 10. 6. 2018 jste zváni do Šumvaldu na mši sv. u příležitosti 100 let od narození P. Antonína Kryla.

  Začíná v 10 hodin a sloužit bude mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký.

  Po mši svaté jste zváni k „Blahákovi“ na vzpomínkové pásmo na otce Antonína - 

  promítání fotografií a prezentace diplomové práce o P. Antonínu Krylovi. Zazpívá také Šumvaldský sbor.

  V Dlouhé Loučce a v Pasece mše svatá nebude.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Dlouhá Loučka

  Po mši svaté jste zváni na Farní kavárnu.

   

  Paseka

  V neděli 17. 6. 2018 bude poutní mše sv. na Karlově. Začíná v 11 hodin. V Pasece mše sv. nebude.

   

   

  3. - 10. června 2018

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  3. 6.

  neděle

  9. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Marii Kropáčovou, živou a + rodinu Kropáčovu a Hebnarovu

  Šumvald

  9:30

  Za Františka Smékala, Jaromíra Gruse, manželku a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Pospíšilovu a Mackovu

  4. 6.

  pondělí

  Pondělí 9. týdne v mezidobí      

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  5. 6.

  úterý

  Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka    

  ---

  ---

  ---

  6. 6.

  středa

  Středa 9. týdne v mezidobí      

  Šumvald

  18:00

   

  7. 6.

  čtvrtek

  Čtvrtek 9. týdne v mezidobí     

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  8. 6.

  pátek

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA     

  Paseka

  17:00

  Na poděkování za přijaté milosti

  9. 6.

  sobota

  Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  10. 6.

  neděle

  10. Neděle v mezidobí

  Šumvald

  10:00

  Na poděkování za život a kněžské působení otce Antonína Kryla

   

   

  Ohlášky 27. 5. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  V neděli 10. 6. 2018 bude v Šumvaldě mše svatá u příležitosti 100 let od narození P. Antonína Kryla.

  Začíná v 10 hodin. V Dlouhé Loučce a v Pasece mše svatá nebude.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli (na církevní školství): 2.978 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá ve čtvrtek bude ze Slavnosti Těla a Krve Páně.

  Přede mší sv. bude příležitost ke svátosti smíření. Adorace a požehnání bude na závěr mše sv.

  Farní kavárna bude příští neděli po mši svaté.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli (na církevní školství): 2.000 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá ve středu bude ze Slavnosti Těla a Krve Páně.

  Přede mší sv. bude příležitost ke svátosti smíření. Adorace a požehnání bude na závěr mše sv.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli (na církevní školství): 706 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá v pátek bude ze Slavnosti Těla a Krve Páně.

  Přede mší sv. bude příležitost ke svátosti smíření. Adorace a požehnání bude na závěr mše sv.

   

   

  27. května – 3. června 2018

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  27. 5.

  neděle

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  Dlouhá Loučka – kaple NST

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  10:00

  Za Vladimíra Vepříka, dvoje rodiče a vnučku

  Paseka

  11:00

  Za děti, které jdou k 1. svatému přijímání a za jejich rodiče

  28. 5.

  pondělí

  Pondělí 8. týdne v mezidobí      

    ---

  ---

  ---

  29. 5.

  úterý

  Úterý 8. týdne v mezidobí    

  ---

  ---

  ---

  30. 5.

  středa

  Památka sv. Zdislavy      

  Šumvald

  18:00

   

  31. 5.

  čtvrtek

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ    

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  1. 6.

  pátek

  Památka sv. Justina, mučedníka     

  Paseka

  17:00

  Za bratrance, sestřenice, synovce, neteře a jejich rodiny

  2. 6.

  sobota

  Sobota 8. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  3. 6.

  neděle

  9. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Marii Kropáčovou, živou a + rodinu Kropáčovu a Hebnarovu

  Šumvald

  9:30

  Za Františka Smékala, Jaromíra Gruse, manželku a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Pospíšilovu a Mackovu

   

   

  Ohlášky 20. 5. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na církevní školství.

  Setkání pastoračních rad bude v pondělí 21. 5. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.600 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  V pondělí při mši svaté zasvětíme naši farnost Bohu skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie.

  Mše svatá příští neděli bude u kapličky Nejsvětější Trojice (na Středním dvoře) v 8 hodin.

  V případě zvláště nepříznivého počasí bude mše svatá v kostele sv. Bartoloměje.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.700 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Ve středu při mši svaté zasvětíme naši farnost Bohu skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie.

  Mše svatá v neděli bude začínat až v 10 hodin. Sloužit ji bude otec František Kroczek.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.520 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  V pátek při mši svaté zasvětíme naši farnost Bohu skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie.

  Nácvik na slavnost 1. svatého přijímání a svátost smíření pro děti a jejich rodinné příslušníky

  bude v sobotu 26. 5. 2018 v 17 hodin v kostele v Pasece.

  Při mši svaté v neděli přistoupí 4 děti poprvé k 1. svatému přijímání. 

   

   

  20. - 27. května 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  20. 5.

  neděle

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  Paseka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Jedličkovou

  Plinkout

  11:00

  Za rodáky a obyvatele Plinkoutu

  21. 5.

  pondělí

  Památka Panny Marie, Matky církve     

   Dlouhá Loučka

  18:00

   

  22. 5.

  úterý

  Úterý 7. týdne v mezidobí    

  ---

  ---

  ---

  23. 5.

  středa

  Středa 7. týdne v mezidobí      

  Šumvald

  18:00

   

  24. 5.

  čtvrtek

  Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze    

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  25. 5.

  pátek

  Pátek 7. týdne v mezidobí     

  Paseka

  17:00

  Za obnovu a prohloubení modlitby růžence v rodinách i farnostech

  26. 5.

  sobota

  Památka sv. Filipa Neriho, kněze   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  27. 5.

  neděle

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  Dlouhá Loučka – kaple NST

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  10:00

  Za Vladimíra Vepříka, dvoje rodiče a vnučku

  Paseka

  11:00

  Za děti, které jdou k 1. svatému přijímání a za jejich rodiče

   

  Ohlášky 13. 5. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.

  Příští neděli v 11 hodin bude hodová mše svatá v Plinkoutě.

  V Pasece bude z toho důvodu mše svatá v 8 hodin.

  Setkání pastoračních rad bude příští pondělí 21. 5. 2018 v 19 hodin v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka

  Zveme na vystoupení ke Dni matek dnes v 15 hodin.

  Farní kavárna nebude po mši svaté, ale až po tomto vystoupení.

   

  Paseka

  Setkání rodičů a dětí s přípravou na 1. svaté přijímání bude v pondělí 14. 5. 2018

  v 18 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

   

  13. - 20. května 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  13. 5.

  neděle

  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Gruse, manželku, 2 syny, snachu a Emilii Tomáškovou

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za 80 let života s prosbou o další ochranu pro celou rodinu

  14. 5.

  pondělí

  Svátek sv. Matěje, apoštola     

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  15. 5.

  úterý

  Úterý po 7. neděli velikonoční   

  ---

  ---

  ---

  16. 5.

  středa

  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka     

  ---

  ---

  ---

  17. 5.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 7. neděli velikonoční    

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  18. 5.

  pátek

  Pátek po 7. neděli velikonoční    

  Paseka

  17:00

  Za dceru a její přátele s prosbou o dary Ducha svatého

  19. 5.

  sobota

  Sobota po 7. neděli velikonoční   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  20. 5.

  neděle

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  Paseka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Jedličkovou

  Plinkout

  11:00

  Za rodáky a obyvatele Plinkoutu

  Ohlášky 6. 5. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

   

  Dlouhá Loučka

  Příští neděli 13. 5. 2018 zveme na vystoupení ke Dni matek ve 14:45 a poté na farní kavárnu.

   

  Šumvald

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  6. - 13. května 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  6. 5.

  neděle

  6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Paseka

  8:00

  Za dvoje + rodiče, příbuzné a duše v očistci

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Tužičku, rodiče, 2 sestry, bratra, 2 synovce a 2 švagry

  Křivá

  11:00

  Za + Milana Heinzla, živou a + rodinu Heinzlovu a Koudelkovu

  7. 5.

  pondělí

  Pondělí po 6. neděli velikonoční     

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  8. 5.

  úterý

  Úterý po 6. neděli velikonoční   

  ---

  ---

  ---

  9. 5.

  středa

  Středa po 6. neděli velikonoční     

  Šumvald

  18:00

   

  10. 5.

  čtvrtek

  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ   

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  11. 5.

  pátek

  Pátek po 6. neděli velikonoční    

  ---

  ---

  ---

  12. 5.

  sobota

  Sobota po 6. neděli velikonoční   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  13. 5.

  neděle

  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Gruse, manželku, 2 syny, snachu a Emilii Tomáškovou

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za 80 let života s prosbou o další ochranu pro celou rodinu

  Ohlášky 29. 4. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Od příštího týdne budou mše svaté ve všední dny v Šumvaldě od 18 hodin a v Pasece od 17 hodin.

  Příští neděli bude pouť ke sv. Floriánovi na Křivé. Mše svatá začíná v 11 hodin,

  v Pasece bude z toho důvodu mše svatá v 8 hodin.

   

  Dlouhá Loučka

  Farní kavárna nebude v neděli 6. 5. 2018, ale až o týden později.

   

  29. dubna – 6. května 2018

   Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  29. 4.

  neděle

  5. NEDĚLE

  VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Berkovu a Gondlikovu a za + Jiřího Kostku

  Šumvald

  9:30

  Za živou a + rodinu Brachtlovu a Fanovu

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za 50 let společného života

  30. 4.

  pondělí

  Pondělí po 5. neděli velikonoční      

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  1. 5.

  úterý

  Úterý po 5. neděli velikonoční   

  ---

  ---

  ---

  2. 5.

  středa

  Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve  

  Šumvald

  17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  Mše svatá – Za padlé v 1. a 2. Světové válce

  3. 5.

  čtvrtek

  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů     

  Dlouhá Loučka

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá

  4. 5.

  pátek

  Pátek po 5. neděli velikonoční  

  Paseka

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá

  5. 5.

  sobota

  Sobota po 5. neděli velikonoční   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  6. 5.

  neděle

  6. NEDĚLE

   VELIKONOČNÍ

  Paseka

  8:00

  Za dvoje + rodiče, příbuzné a duše v očistci

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Tužičku, rodiče, 2 sestry, bratra, 2 synovce a 2 švagry

  Křivá

  11:00

  Za + Milana Heinzla a živou a + rodinu Heinzlovu a Koudelkovu

   

   

  Ohlášky 22. 4. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli (na pomoc lidem Blízkého a Středního východu): 1.740 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli (na pomoc lidem Blízkého a Středního východu): 1.600 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  V úterý 24. 4. 2018 je adorační den naší farnosti. Výstav NSO bude ve 13 hodin, zakončení mší svatou v 16 hodin.

  Zapište se, prosím, do adoračních služeb.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli (na pomoc lidem Blízkého a Středního východu): 2.307 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Setkání rodičů a dětí s přípravou na 1. svaté přijímání bude v pondělí 23. 4. 2018 v 18 hodin na faře

  v Dlouhé Loučce.

  Mše svatá příští neděli bude s přípravou na 1. svaté přijímání.

   

  22. - 29. dubna 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  22. 4.

  neděle

  4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Na poděkování za 70 let života Stanislava Sidora s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Kallera, rodiče, prarodiče, sourozence a duše v očistci

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  23. 4.

  pondělí

  Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka     

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  24. 4.

  úterý

  Úterý po 4. neděli velikonoční   

  Šumvald

  16:00

  Za Františka Ošťádala a rodiče Ošťádalovy a Ambrosovy

  25. 4.

  středa

  Svátek sv. Marka, evangelisty     

  ---

  ---

  ---

  26. 4.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 4. neděli velikonoční   

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  27. 4.

  pátek

  Pátek po 4. neděli velikonoční    

  Paseka

  16:00

  Za dar víry a zdraví

  28. 4.

  sobota

  Sobota po 4. neděli velikonoční   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  29. 4.

  neděle

  5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Berkovu a Gondlikovu a za + Jiřího Kostku

  Šumvald

  9:30

  Za živou a + rodinu Brachtlovu a Phauovu

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za 50 let společného života

  Ohlášky 15. 4. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na pomoc lidem Blízkého a Středního východu.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.980 Kč. Postní almužna: 5 pokladniček, 1.226 Kč.

  Díky všem, kdo přispěli.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 2.850 Kč, pohřeb Františka Kallera: 3.550 Kč.

  Postní almužna: 6 pokladniček, 1.569 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Poslední Hovory o víře budou ve středu v 16:45 v knihovně Obecního úřadu.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 2.263 Kč. Postní almužna: 8 pokladniček, 1.563 Kč.

  Díky všem, kdo přispěli.

   

   

  15. - 22. dubna 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  15. 4.

  neděle

  3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Františka, Adolfinu, Karla, Evu, Petra a celou rodinu Axmannovu

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Jordovu

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Kolarovičovy a živou a + rodinu

  16. 4.

  pondělí

  Pondělí po 3. neděli velikonoční     

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  17. 4.

  úterý

  Úterý po 3. neděli velikonoční   

  ---

  ---

  ---

  18. 4.

  středa

  Středa po 3. neděli velikonoční     

  Šumvald

  16:00

  Za Konráda Kryla, manželku, syna, sourozence, synovce a rodiče z obou stran

  19. 4.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 3. neděli velikonoční   

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  20. 4.

  pátek

  Pátek po 3. neděli velikonoční    

  Paseka

  16:00

   

  21. 4.

  sobota

  Sobota po 3. neděli velikonoční   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  22. 4.

  neděle

  4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

   

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Kallera, rodiče, prarodiče, sourozence a duše v očistci

  Paseka

  11:00

   

  Strana 1 z 45