Ohlášky 18. 8. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Zvu všechny členy farních rad a další spolupracovníky v našich farnostech

  na neformální setkání v pondělí 19. 8. 2019 v 18 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  V neděli 25. 8. 2019 jste zváni na Hodové slavnosti do Dlouhé Loučky.

  Mše svatá za doprovodu nové scholy začíná v 10 hodin,

  po mši následuje posezení s pohoštěním v místní škole.

  V Šumvaldě a v Pasece nedělní mše sv. nebudou.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 18. - 25. srpna 2019

   

  18. 8.

  neděle

  20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Gruse a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za + Marii Bukovjanovou

  19. 8.

  pondělí

  Pondělí 20. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  20. 8.

  Úterý

  Památka sv. Bernarda, opata   

    

       

  21. 8.

  středa

  Památka sv. Pia X., papeže

     

       

  22. 8.

  čtvrtek

  Památka Panny Marie Královny

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  23. 8.

  pátek

  Pátek 20. týdne v mezidobí    

  Paseka

  17:00

  Na úmysl dárce

  24. 8.

  sobota

  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

       

       

  25. 8.

  neděle

  21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka – Hodová mše svatá

  10:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele z Dlouhé Loučky

   

   

  Ohlášky 11. 8. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Setkání farních rad (pastoračních i ekonomických) bude příští pondělí 19. 8. 2019 v 18 hodin

  na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka

  Adorační den farnosti bude v neděli 18. 8. 2019. Po mši svaté bude výstav NSO,

  zakončení požehnáním ve 12 hodin. Zapište se, prosím, do adoračních služeb.

   

  Paseka

  Adorační den farnosti bude v pátek 16. 8. 2019. Výstav NSO bude v 15 hodin,

  zakončení požehnáním v 17 hodin. Zapište se, prosím, do adoračních služeb.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 11. - 18. srpna 2019

  11. 8.

  neděle

  19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + P. Zdeňka Holušu

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Suchého, rodinu Suchou a Břetislava Bradu a rodinu Bradovu a Jandovu

  Paseka

  11:00

  Za živou rodinu

  12. 8.

  pondělí

  Pondělí 19. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  13. 8.

  Úterý

  Úterý 19. týdne v mezidobí   

    

       

  14. 8.

  středa

  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho

     

  Šumvald

  18:00

  Za živou a + rodinu Brachtlovu a vnučku Natálku

  15. 8.

  čtvrtek

  Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Za pana Tesaře a jeho živou a + rodinu

  16. 8.

  pátek

  Pátek 19. týdne v mezidobí    

  Paseka

  17:00

  Za + syna Jaroslava

  17. 8.

  sobota

  Sobota 19. týdne v mezidobí     

  Sanatorium

  12:30

   

  18. 8.

  neděle

  20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Gruse a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za + Marii Bukovjanovou

  Ohlášky 28. 7. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Od pondělí 29. 7. do pátku 9. 8. 2019 mám dovolenou.

  V neděli 4. 8. 2019 mše sv. nebudou, mše sv. s nedělní platností bude

  v sobotu 3. 8. 2019 v 18 hodin v Šumvaldě.

  Zastupovat mě bude P. Karel Janečka z Nové Hradečné, tel: 731 621 197.

  V případě nutnosti budu k zastižení na mobilu.

   

   

  Pořad bohoslužeb 28. července – 11. srpna 2019

  28. 7.

  neděle

  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za rodiče Karla a Štěpánku Hradilíkovy, + sourozence a celou rodinu Hradilíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Jedličkovou

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  3. 8.

  sobota

  Sobota 17. týdne v mezidobí

  (mše sv. z 18. neděle v mezidobí)

     

  Šumvald

  18:00

  Na poděkování za uzdravení syna

  4. 8.

  neděle

  18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

       

  11. 8.

  neděle

  19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + P. Zdeňka Holušu

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Suchého, rodinu Suchou a Břetislava Bradu a rodinu Bradovu a Jandovu

  Paseka

  11:00

  Za živou rodinu

  Ohlášky 21. 7. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Šumvald

  Poutní mše svatá bude v sobotu 27. 7. 2019 v 17 hodin v kapli sv. Anny v Šumvaldě.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 21. - 28. července 2019

  21. 7.

  neděle

  16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + synovce a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii a Aloise Vavrdovy, rodiče z obou stran a děti

  Paseka

  11:00

  Za Annu Černou, syna Karlíčka a rodiče Hubené

  22. 7.

  pondělí

  Svátek sv. Marie Magdalény  

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  23. 7.

  Úterý

  Svátek sv. Brigity, řeholnice  

    

       

  24. 7.

  středa

  Středa 16. týdne v mezidobí   

  Šumvald

  18:00

  Za Jana Honiga a sestru Bohušku

  25. 7.

  čtvrtek

  Svátek sv. Jakuba, apoštola

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Za + Milana Mazáka a celou rodinu

  26. 7.

  pátek

  Památka sv. Jáchyma a Anny   

  Paseka

  17:00

  Za dceru a její spolupracovníky a přátele s prosbou o dary Ducha sv.

  27. 7.

  sobota

  Památka sv. Gorazda a druhů    

  Šumvald – kaple sv. Anny

  17:00

   

  28. 7.

  neděle

  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za rodiče Karla a Štěpánku Hradilíkovy, + sourozence a celou rodinu Hradilíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Jedličkovou

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 14. 7. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  V sobotu 20. 7. 2019 v 10 hodin bude v Šumvaldě mše svatá u příležitosti 100. výročí narození

  P. Romualda Filipa, za účasti farníků z Palkovic a Metylovic, kde P. Romuald působil.  

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 14. - 21. července 2019

  14. 7.

  neděle

  15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Vladimíra Žáka a živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Seidlovou, sestru, dvoje rodiče, 3 švagry, švagrovou a za Ladislava Hofmana a manželku

  Paseka

  11:00

  Na úmysl dárce

  15. 7.

  pondělí

  Památka sv. Bonaventury  

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  16. 7.

  Úterý

  Úterý 15. týdne v mezidobí  

    

       

  17. 7.

  středa

  Středa 15. týdne v mezidobí   

       

  18. 7.

  čtvrtek

  Čtvrtek 15. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  19. 7.

  pátek

  Pátek 15. týdne v mezidobí   

  Paseka

  17:00

   

  20. 7.

  sobota

  Sobota 15. týdne v mezidobí    

  Šumvald

  10:00

  Za P. Romualda Filipa a za živé a + farníky z Palkovic, Metylovic a Šumvaldu

  21. 7.

  neděle

  16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + synovce a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii a Aloise Vavrdovy, rodiče z obou stran a děti

  Paseka

  11:00

  Za Annu Černou, syna Karlíčka a rodiče Hubené

  Ohlášky 7. 7. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Dlouhá Loučka

  Dnes po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.

   

   

  Pořad bohoslužeb 7. - 14. července 2019

  7. 7.

  neděle

  14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + rodiče

  Šumvald

  9:30

  Za Luboše Wiedermanna, rodiče a dva švagry

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Jehlářovy, dvě dcery a syna

  8. 7.

  pondělí

  Pondělí 14. týdne v mezidobí  

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  9. 7.

  Úterý

  Úterý 14. týdne v mezidobí  

    

       

  10. 7.

  středa

  Středa 14. týdne v mezidobí   

  Šumvald

  18:00

  Za živou a + rodinu Kamrádkovu a vnuka Dominika

  11. 7.

  čtvrtek

  Svátek sv. Benedikta, opata

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  12. 7.

  pátek

  Pátek 14. týdne v mezidobí   

  Paseka

  17:00

  Za živou a + rodinu Hubenou, Skálovu a Hamplovu

  13. 7.

  sobota

  Sobota 14. týdne v mezidobí    

  Sanatorium

  12:30

   

  14. 7.

  neděle

  15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Vladimíra Žáka a živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Seidlovou, sestru, dvoje rodiče, 3 švagry, švagrovou a za Ladislava Hofmana a manželku

  Paseka

  11:00

  Na úmysl dárce

  Ohlášky 30. 6. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Příští týden mám dovolenou, budu k zastižení na mobilu.

   

  Dlouhá Loučka

  Farní kavárna bude příští neděli po mši svaté.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 30. června – 7. července 2019

  30. 6.

  neděle

  13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Šumvald – Hodová mše svatá

  10:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele ze Šumvaldu

  1. 7.

  pondělí

  Pondělí 13. týdne v mezidobí

    

       

  2. 7.

  Úterý

  Úterý 13. týdne v mezidobí  

    

       

  3. 7.

  středa

  Svátek sv. Tomáše, apoštola   

  Šumvald

  15:00

  Rekviem za + Ludmilu Krestýnovou

  4. 7.

  čtvrtek

  Čtvrtek 13. týdne v mezidobí

       

  5. 7.

  pátek

  Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE

    

       

  6. 7.

  sobota

  Sobota 13. týdne v mezidobí

      

       

  7. 7.

  neděle

  14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + rodiče

  Šumvald

  9:30

  Za Luboše Wiedermanna, rodiče a dva švagry

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Jehlářovy, dvě dcery a syna

  Ohlášky 23. 6. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Společné

  Na příští týden připadají dvě slavnosti: v pondělí 24. 6. Narození sv. Jana Křtitele

  (mše svatá v Dlouhé Loučce v 18 hodin), v pátek 28. 6. Nejsvětějšího Srdce Páně

  (mše svatá v Pasece v 17 hodin).

   

  Příští neděli nebudou mše svaté v Dlouhé Loučce a v Pasece.

  Jste zváni na Hodovou mši svatou v 10 hodin v Šumvaldě.

   

  Šumvald

  V neděli 30. 6. 2019 oslavíme Hody v Šumvaldě. Slavnostní mše svatá bude v 10 hodin.

  Po mši svaté jste zváni k „Blahákovi“ na pohoštění a přátelské posezení. Zpívat bude Šumvaldský sbor.

   

   

  Pořad bohoslužeb na 23. - 30. června 2019

   

  23. 6.

  neděle

  12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Berkovu a Gondlikovu a + Marii Drtilovou

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Abrahámovu, Hniličkovu a Annu Podolovou

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Martu a Ladislava Zemánkovy a živou rodinu

  24. 6.

  pondělí

  Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  25. 6.

  Úterý

  Úterý 12. týdne v mezidobí

       

  26. 6.

  středa

  Středa 12. týdne v mezidobí   

  Šumvald

  18:00

   

  27. 6.

  čtvrtek

  Čtvrtek 12. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  28. 6.

  pátek

   

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

   

  Paseka

  17:00

   

  29. 6.

  sobota

   

  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

      

  Sanatorium

  12:30

   

  30. 6.

  neděle

  13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Šumvald – Hodová mše svatá

  10:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele ze Šumvaldu

   

   

  Ohlášky 16. 6. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Ve čtvrtek 20. 6. 2019 je Slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude v Dlouhé Loučce v 18 hodin.

  V pátek 21. 6. 2019 v 17 hodin bude na farním dvoře v Dlouhé Loučce odpoledne především pro děti.

  Bude připraven skákací hrad, poníci a táborák. Špekáčky si vezměte s sebou. Všichni jste zváni.

   

  Dlouhá Loučka

  Při mši svaté příští neděli bude mimořádná sbírka na opravy ve farnosti.

   

  Šumvald

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

  Paseka

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 16. - 23. června 2019

  16. 6.

  neděle

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  Dlouhá Loučka – kaple NST

  8:00

  Za farníky

  Břevenec

  9:30

  Za Františka Smékala, Jaromíra Gruse a manželku, rodiče z obou stran a živou rodinu

  Karlov

  11:15

  Za živé a + obyvatele a rodáky z Karlova

  17. 6.

  pondělí

  Pondělí 11. týdne v mezidobí  

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Za + Miloslavu Krajčovou a živou a + rodinu Toušovu a Krajčovu

  18. 6.

  Úterý

  Úterý 11. týdne v mezidobí  

    

       

  19. 6.

  středa

  Středa 11. týdne v mezidobí   

  Šumvald

  18:00

   

  20. 6.

  čtvrtek

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  21. 6.

  pátek

  Památka sv. Aloise Gonzagy  

       

  22. 6.

  sobota

  Sobota 11. týdne v mezidobí    

  Sanatorium

  12:30

   

  23. 6.

  neděle

  12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Berkovu a Gondlikovu a + Marii Drtilovou

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Abrahámovu, Hniličkovu a Annu Podolovou

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Martu a Ladislava Zemánkovy a živou rodinu