Ohlášky 16. 6. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Ve čtvrtek 20. 6. 2019 je Slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude v Dlouhé Loučce v 18 hodin.

  V pátek 21. 6. 2019 v 17 hodin bude na farním dvoře v Dlouhé Loučce odpoledne především pro děti.

  Bude připraven skákací hrad, poníci a táborák. Špekáčky si vezměte s sebou. Všichni jste zváni.

   

  Dlouhá Loučka

  Při mši svaté příští neděli bude mimořádná sbírka na opravy ve farnosti.

   

  Šumvald

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

  Paseka

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 16. - 23. června 2019

  16. 6.

  neděle

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  Dlouhá Loučka – kaple NST

  8:00

  Za farníky

  Břevenec

  9:30

  Za Františka Smékala, Jaromíra Gruse a manželku, rodiče z obou stran a živou rodinu

  Karlov

  11:15

  Za živé a + obyvatele a rodáky z Karlova

  17. 6.

  pondělí

  Pondělí 11. týdne v mezidobí  

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Za + Miloslavu Krajčovou a živou a + rodinu Toušovu a Krajčovu

  18. 6.

  Úterý

  Úterý 11. týdne v mezidobí  

    

       

  19. 6.

  středa

  Středa 11. týdne v mezidobí   

  Šumvald

  18:00

   

  20. 6.

  čtvrtek

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  21. 6.

  pátek

  Památka sv. Aloise Gonzagy  

       

  22. 6.

  sobota

  Sobota 11. týdne v mezidobí    

  Sanatorium

  12:30

   

  23. 6.

  neděle

  12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Berkovu a Gondlikovu a + Marii Drtilovou

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Abrahámovu, Hniličkovu a Annu Podolovou

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Martu a Ladislava Zemánkovy a živou rodinu

  Ohlášky 9. 6. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  V neděli 16. 6. 2019 nebudou mše svaté ve farních kostelech, ale takto:         

  V 8:00 v Dlouhé Loučce u kaple Nejsvětější Trojice,                                   

  v 9:30 v kapli sv. Antonína v Břevenci a                                                     

  v 11:15 v kapli sv. Antonína na Karlově.

   

  Pořad bohoslužeb 9. - 16. června 2019

  9. 6.

  neděle

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

   

  Olomouc – katedrála sv. Václava

  10:00

  Mše svatá s udílením svátosti biřmování

  10. 6.

  pondělí

  Památka Panny Marie, Matky církve

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Milana Mazáka a živou a + rodinu Mazákovu

  11. 6.

  Úterý

  Památka sv. Barnabáše

    

       

  12. 6.

  středa

  Středa 10. týdne v mezidobí    

  Šumvald

  18:00

  Za P. Antonína Kryla, rodiče, sourozence a živou rodinu

  13. 6.

  čtvrtek

  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

       

  14. 6.

  pátek

  Pátek 10. týdne v mezidobí   

  Paseka

  17:00

  Za + rodiče Štrbíkovy, dvě dcery, vnuka a zetě

  15. 6.

  sobota

  Sobota 10. týdne v mezidobí    

  Sanatorium

  12:30

   

  16. 6.

  neděle

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  Dlouhá Loučka – kaple NST

  8:00

  Za farníky

  Břevenec

  9:30

  Za Františka Smékala, Jaromíra Gruse, manželku, rodiče z obou stran a živou rodinu

  Karlov

  11:15

  Za živé a + obyvatele Karlova

  Ohlášky 2. 6. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Naši biřmovanci přijmou v neděli 9. 6. 2019 v katedrále sv. Václava v Olomouci svátost biřmování.

  Na tuto akci je objednán autobus. Kdo bude chtít jet podpořit naše biřmovance,

  ať se zapíše do archu na stolku.

  Odjezd bude ze Šumvaldu v 7:30 se zastávkami v Dlouhé Loučce a v Pasece.

   

  V neděli 9. 6. 2019 nebudou mše svaté v Dlouhé Loučce, Šumvaldě a Pasece.

  Mše svatá s nedělní platností bude v sobotu 8. 6. 2019 v 18 hod. v Dl. Loučce.

   

  Dlouhá Loučka

  Farní kavárna bude dnes (2. 6. 2019) po mši svaté.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 2. - 9. června 2019

  2. 6.

  neděle

  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Na poděkování za 75 let života

  Šumvald

  9:30

  Za Felixe Veselého, rodiče, sourozence a duše v očistci

  Paseka

  11:00

  Za Radovana Židka a živou a + rodinu

  3. 6.

  pondělí

  Památka sv. Karla Lwangy   

       

  4. 6.

  Úterý

  Út po 7. neděli velikonoční

  Paseka

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá – Za + manžela Antonína a jeho + rodiče

  5. 6.

  středa

  Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

  Šumvald

  17:30

  18:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá – za kmotřence Jana a Danu

  6. 6.

  čtvrtek

  Čt po 7. neděli velikonoční  

  Dlouhá Loučka

  17:30

  18:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  7. 6.

  pátek

  Pá po 7. neděli velikonoční

   

   

   

  8. 6.

  sobota

  So po 7. neděli velikonoční

  Dlouhá Loučka – Svatodušní vigilie

  18:00

  Za ty, kdo přijmou svátost biřmování, za jejich kmotry a rodiny

  9. 6.

  neděle

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  Olomouc – katedrála sv. Václava

  10:00

  Mše svatá s udílením svátosti biřmování

  Ohlášky 26. 5. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Setkání biřmovanců bude v pátek 31. 5. 2019 na faře v Dlouhé Loučce.

  Naši biřmovanci přijmou v neděli 9. 6. 2019 v katedrále sv. Václava v Olomouci svátost biřmování.

  Na tuto akci je objednán autobus. Kdo bude chtít jet podpořit naše biřmovance,

  ať se zapíše do archu na stolku.

  Odjezd bude ze Šumvaldu v 7:30 se zastávkami v Dlouhé Loučce a v Pasece.

   

  Dlouhá Loučka

  Farní kavárna bude příští neděli po mši svaté.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 26. května – 2. června 2019

  26. 5.

  neděle

  6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Marii Kropáčovou a živou a + rodinu Kropáčovu a Hebnarovu

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Gruse, manželku, 2 syny, snachu a Emilii Tomáškovou

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Pospíšilovu a Mackovu

  27. 5.

  pondělí

  Po po 6. neděli velikonoční

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  28. 5.

  Úterý

  Út po 6. neděli velikonoční

    

       

  29. 5.

  středa

  St po 6. neděli velikonoční   

       

  30. 5.

  čtvrtek

  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  31. 5.

  pátek

  Svátek Navštívení Panny Marie  

  Paseka

  17:00

  Za + syna Jaroslava

  1. 6.

  sobota

  Památka sv. Justina   

  Sanatorium

  12:30

   

  2. 6.

  neděle

  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Na poděkování za 75 let života

  Šumvald

  9:30

  Za Felixe Veselého, rodiče a sourozence a za duše v očistci

  Paseka

  11:00

  Za Radovana Žídka a živou a + rodinu

  Ohlášky 19. 5. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.

  Setkání pastoračních rad bude v pondělí 20. 5. 2019 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 19. - 26. května 2019

  19. 5.

  neděle

  5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Paseka

  8:00

  Za + manžela Vojtěcha a jeho + rodiče

  Šumvald

  9:30

  Za Vladimíra Vepříka, dvoje rodiče a vnučku

  Plinkout

  11:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele z Plinkouta

  20. 5.

  pondělí

  Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  21. 5.

  Úterý

  Út po 5. neděli velikonoční

    

       

  22. 5.

  středa

  St po 5. neděli velikonoční   

  Šumvald

  18:00

  Za neteř Veroniku

  23. 5.

  čtvrtek

  Čt po 5. neděli velikonoční

       

  24. 5.

  pátek

  Pá po 5. neděli velikonoční  

       

  25. 5.

  sobota

  So po 5. neděli velikonoční   

  Sanatorium

  12:30

   

  26. 5.

  neděle

  6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Marii Kropáčovou a živou a + rodinu Kropáčovu a Hebnarovu

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Gruse, manželku, 2 syny, snachu a Emilii Tomáškovou

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Pospíšilovu a Mackovu

  Ohlášky 12. 5. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka bude věnována na křesťanská média.

  Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 17. 5. 2019 v 19 hodin, tentokrát v kostele v Dlouhé Loučce.

  Setkání pastoračních rad bude příští pondělí 20. 5. 2019 v 19 hodin v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka

  Příští neděli v 11 hodin bude hodová mše svatá v Plinkoutě, v Dlouhé Loučce mše svatá nebude.

   

  Paseka

  Příští neděli bude mše sv. v Pasece již v 8 hod, z důvodu hodové mše sv. v Plinkoutě, která začíná v 11 hod.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 12. - 19. května 2019

   

  12. 5.

  neděle

  4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Milana Heinzla, živou a + rodinu Heinzlovu a Koudelkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Tužičku, rodiče, 2 sestry, bratra, 2 synovce a 2 švagry

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  13. 5.

  pondělí

  Po po 4. neděli velikonoční

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  14. 5.

  Úterý

   

  Svátek sv. Matěje, apoštola

    

  Šumvald

  15:00

  Rekviem za + Zdeňka Suchého

  15. 5.

  středa

  St po 4. neděli velikonoční   

       

  16. 5.

  čtvrtek

  Svátek sv. J. Nepomuckého

       

  17. 5.

  pátek

  Pá po 4. neděli velikonoční  

  Paseka

  17:00

   

  18. 5.

  sobota

  So po 4. neděli velikonoční   

  Sanatorium

  12:30

   

  19. 5.

  neděle

  5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Paseka

  8:00

  Za + manžela Vojtěcha a jeho + rodiče

  Šumvald

  9:30

  Za Vladimíra Vepříka, dvoje rodiče a vnučku

  Plinkout

  11:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele z Plinkouta

   

   

  Ohlášky 5. 5. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Příští neděli bude sbírka na křesťanská média.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 10. 5. 2019 v 19 hod na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Šumvald

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

  Paseka

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  Rozpis bohoslužbe 5. - 12. května 2019

  5. 5.

  neděle

  3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Paseka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za padlé v 1. a 2. Světové válce

  Křivá

  11:00

  Za živé a + obyvatele a rodáky z Křivé

  6. 5.

  pondělí

  Památka sv. Jana Sarkandra

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  7. 5.

  Úterý

  Út po 3. neděli velikonoční

    

       

  8. 5.

  středa

  St po 3. neděli velikonoční   

  Šumvald

  18:00

  Za dceru Petru, vnučku a sestru Moniku

  9. 5.

  čtvrtek

  Čt po 3. neděli velikonoční  

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  10. 5.

  pátek

  Pá po 3. neděli velikonoční  

  Paseka

  17:00

  Za + Vladimíra Štrbíka a syna a Boží ochranu pro živou rodinu

  11. 5.

  sobota

  So po 3. neděli velikonoční   

  Sanatorium

  12:30

   

  12. 5.

  neděle

  4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Milana Heinzla, živou a + rodinu Heinzlovu a Koudelkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Tužičku, rodiče, 2 sestry, bratra, 2 synovce a 2 švagry

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 28. 4. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Dlouhá Loučka

  Příští neděli v 11 hodin bude poutní mše svatá na Křivé. V Dlouhé Loučce mše svatá nebude.

   

  Paseka

  Příští neděli bude v Pasece mše sv. již v 8 hod., z důvodu poutní mše na Křivé, která začíná v 11 hod.

   

   

  Rozpis bohoslužeb 28. dubna – 5. května 2019

   

  28. 4.

  neděle

  2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Konečnou, Honigovu a Navrátilovu

  Paseka

  11:00

  Za dvoje + rodiče a živou rodinu

  29. 4.

  pondělí

  Svátek sv. Kateřiny Sienské  

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  30. 4.

  Úterý

  Úterý po 2. neděli velikonoční

       

  1. 5.

  středa

  Středa po 2. neděli velikonoční

    

  Šumvald

  17:30

  18:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  2. 5.

  čtvrtek

  Památka sv. Atanáše

  Dlouhá Loučka

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  3. 5.

  pátek

  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Paseka

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  4. 5.

  sobota

  Sobota po 2. neděli velikonoční

  Sanatorium

  12:30

   

  5. 5.

  neděle

  3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Paseka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za padlé v 1. a 2. světové válce

  Křivá

  11:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele Křivé

   

   

  Ohlášky 21. 4. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Pokladničky „Postní almužny“ můžete odevzdat v sakristii.

  Dnešní sbírka je na Kněžský seminář v Olomouci.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 26. 4. 2019 v 19 hod na faře v Dlouhé Loučce.

  Děkuji všem, kdo přispěli k oslavě Velikonočních svátků (úklid, zdobení, liturgie, zpěv…)

   

  Šumvald

  Ve středu 24. 4. 2019 je adorační den naší farnosti. Výstav NSO bude v 16:00,

  zakončení požehnáním v 17:50.

   

   

  Pořad bohoslužeb 21. - 28. dubna 2019

  21. 4.

  neděle

  SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za manžele Peterovy, syna a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Bolardovu a Konířovu

  22. 4.

  pondělí

  PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  23. 4.

  Úterý

  ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

       

  24. 4.

  středa

  STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

     

  Šumvald

  18:00

   

  25. 4.

  čtvrtek

  ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

       

  26. 4.

  pátek

  PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

  Paseka

  17:00

  Na úmysl dárce

  27. 4.

  sobota

  SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

  Sanatorium  

  12:30

   

  28. 4.

  neděle

  2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Konečnou, Honigovu a Navrátilovu

  Paseka

  11:00

  Za dvoje + rodiče a živou rodinu

   

  Ohlášky 14. 4. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Pokladničky „Postní almužny“ můžete odevzdat v sakristii.

   

  Dnešní sbírka je na potřeby farnosti, sbírka příští neděli bude na Kněžský seminář v Olomouci.

   

  Boží hrob bude otevřen na Bílou sobotu v Šumvaldě a v Pasece od 9 do 12 hod. a v Dlouhé Loučce

  od 16 do 19 hod. Zapište se, prosím, do archu na stolku, tak aby v kostele vždy někdo byl.

   

  Zpovídat budu na Velký Pátek v Dlouhé Loučce na faře od 15 do 17 hodin.

  Na Bílou sobotu v Pasece od 9:00 do 10:00 a v Šumvaldě od 10:30 do 11:30.

   

  Obřady „Velikonočního třídenní“ se budou konat v Dlouhé Loučce, a to takto:

  Zelený čtvrtek: Mše svatá na památku večeře Páně v 18 hodin.

  Velký pátek: Velkopáteční obřady v 18 hodin. Velikonoční vigilie v sobotu v 19 hodin.

  Po vigilii jste zváni na faru na malé pohoštění.

   

  Při nedělních mších svatých požehnám pokrmy, které si přinesete.

   

   

  Pořad bohoslužeb na 14. - 21. dubna 2019

  14. 4.

  neděle

  KVĚTNÁ NEDĚLE

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Františka, Adolfinu, Karla, Evu a Petra Axmannovy

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Krestýna, rodiče z obou stran a bratra Miloše

  Paseka

  11:00

  Za + Vojtěcha Jehláře, dceru Vlastu a nem. vnuka Vojtěcha

  15. 4.

  pondělí

  PONDĚLÍ SV. TÝDNE

       

  16. 4.

  Úterý

  ÚTERÝ SV. TÝDNE

    

       

  17. 4.

  středa

  STŘEDA SV. TÝDNE   

  Šumvald

  18:00

   

  18. 4.

  čtvrtek

  ZELENÝ ČTVRTEK  

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  19. 4.

  pátek

  VELKÝ PÁTEK  

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  20. 4.

  sobota

  BÍLÁ SOBOTA   

  Dlouhá Loučka – Velikonoční vigilie

  19:00

   

  21. 4.

  neděle

  SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

  Za manžele Peterovy, syna a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00