Ohlášky 15. 4. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na pomoc lidem Blízkého a Středního východu.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.980 Kč. Postní almužna: 5 pokladniček, 1.226 Kč.

  Díky všem, kdo přispěli.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 2.850 Kč, pohřeb Františka Kallera: 3.550 Kč.

  Postní almužna: 6 pokladniček, 1.569 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Poslední Hovory o víře budou ve středu v 16:45 v knihovně Obecního úřadu.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 2.263 Kč. Postní almužna: 8 pokladniček, 1.563 Kč.

  Díky všem, kdo přispěli.

   

   

  15. - 22. dubna 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  15. 4.

  neděle

  3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Františka, Adolfinu, Karla, Evu, Petra a celou rodinu Axmannovu

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Jordovu

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Kolarovičovy a živou a + rodinu

  16. 4.

  pondělí

  Pondělí po 3. neděli velikonoční     

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  17. 4.

  úterý

  Úterý po 3. neděli velikonoční   

  ---

  ---

  ---

  18. 4.

  středa

  Středa po 3. neděli velikonoční     

  Šumvald

  16:00

  Za Konráda Kryla, manželku, syna, sourozence, synovce a rodiče z obou stran

  19. 4.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 3. neděli velikonoční   

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  20. 4.

  pátek

  Pátek po 3. neděli velikonoční    

  Paseka

  16:00

   

  21. 4.

  sobota

  Sobota po 3. neděli velikonoční   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  22. 4.

  neděle

  4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

   

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Kallera, rodiče, prarodiče, sourozence a duše v očistci

  Paseka

  11:00

   

  Ohlášky 8. 4. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti

  Sbírka příští neděli bude na pomoc lidem Blízkého a Středního východu.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírky minulou neděli: na AKS: 2429 Kč, na Svatou zemi: 1410 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Šumvald

  Sbírky minulou neděli: na AKS: 2.150 Kč, na Svatou zemi: 290 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Paseka

  Sbírky minulou neděli: na AKS: 2.914 Kč, na Svatou zemi: 220 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Setkání rodičů a dětí s přípravou na 1. svaté přijímání bude v pondělí 9. 4. 2018

  v 18 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

  Mše svatá příští neděli bude s přípravou na 1. svaté přijímání.

   

   

  8. - 15. dubna 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  8. 4.

  neděle

  2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Neděle Božího milosrdenství

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Františka Libicha a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Františka Konečného, Jana Honiga a rodinu Navrátilovu

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za syna Prokopa a celou živou a + rodinu Černou a Štrbíkovu

  9. 4.

  pondělí

  Slavnost

  ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ    

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  10. 4.

  úterý

  Úterý po 2. neděli velikonoční   

  Šumvald

  15:00

  Rekviem za + Annu Šenkovou

  11. 4.

  středa

   Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka    

  ---

  ---

  ---

  12. 4.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 2. neděli velikonoční   

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  13. 4.

  pátek

  Pátek po 2. neděli velikonoční    

  Paseka

  16:00

   

  14. 4.

  sobota

  Sobota po 2. neděli velikonoční   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  15. 4.

  neděle

  3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Františka, Adolfinu, Karla, Evu, Petra a celou rodinu Axmannovu

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Kolarovičovy a živou a + rodinu

  Ohlášky 1. 4. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Velké díky všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu oslav Velikonočních svátků.

  Dnešní sbírka je určena na Kněžský seminář v Olomouci.

   

  Dlouhá Loučka

  Mše svatá ve čtvrtek bude výjimečně ráno v 7:45.

   

  Šumvald

  Hovory o víře budou ve středu v 16:45 v knihovně Obecního úřadu.

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

  Paseka

  Křest Prokopa Černého bude ve mši svaté příští neděli.

   

   

  1. - 8. dubna 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  1. 4.

  neděle

  Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Helenu Kutnarovou

  Šumvald

  9:30

  Za + Antonína Brázdu a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za Anežku a Františka Štrbíkovy, manžela a bratra

  2. 4.

  pondělí

  PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM      

  Dlouhá Loučka

  7:45

   

  3. 4.

  úterý

  ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   

  ---

  ---

  ---

  4. 4.

  středa

  STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

  Šumvald

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá

  5. 4.

  čtvrtek

  ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    

  Dlouhá Loučka

  7:45

   

  6. 4.

  pátek

  PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

  Paseka

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá

  7. 4.

  sobota

  SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  8. 4.

  neděle

  2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Neděle Božího milosrdenství

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Františka Libicha a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Františka Konečného, Jana Honiga a rodinu Navrátilovu

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za syna Prokopa a celou živou a + rodinu Černou a Štrbíkovu

  Ohlášky 25. 3. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Pokladničky „Postní almužny“ můžete odevzdat v sakristii.

  Boží hrob bude otevřen na Bílou sobotu v Dlouhé Loučce od 15:00 do 18:30,

  v Šumvaldě a v Pasece od 9:00 do 12:00.

  Zapište se, prosím, do archu na stolku, tak aby tu vždy někdo byl.

  Sbírky z pokladniček u Božího hrobu budou určené pro Svatou zemi.

  Zpovídat budu na Bílou sobotu. V Pasece v 9 hodin, v Šumvaldě v 10:30 a v Dlouhé Loučce v 15 hodin.

  Nedělní sbírka bude na Kněžský seminář v Olomouci.

  Na nástěnce najdete pořad Velikonočních bohoslužeb v děkanátu.

  Obřady „velikonočního třídenní“ se budou konat v Dlouhé Loučce, a to takto:

  Zelený čtvrtek: Mše svatá na památku večeře Páně v 18 hodin. Velký pátek: Velkopáteční

  obřady v 18 hodin. Velikonoční vigilie v sobotu v 19 hodin.

  Po vigilii jste zváni na faru na malé pohoštění.

  Při nedělních mších svatých požehnám pokrmy, které si přinesete.

   

   

  25. března – 1. dubna 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  25. 3.

  neděle

  KVĚTNÁ NEDĚLE

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + rodiče a bratra a živou a + rodinu Kašpárkovu a Kašíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za + Františka a Emilii Wiedermannovy, syna Luboše a zetě

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  26. 3.

  pondělí

    PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  27. 3.

  úterý

  ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE  

  ---

  ---

  ---

  28. 3.

  středa

  STŘEDA SVATÉHO TÝDNE    

  Šumvald

  16:00

   

  29. 3.

  čtvrtek

  ZELENÝ ČTVRTEK   

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  30. 3.

  pátek

  VELKÝ PÁTEK

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  31. 3.

  sobota

  BÍLÁ SOBOTA      

  Dlouhá Loučka – Velikonoční vigilie

  19:00

   

  1. 4.

  neděle

  Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Helenu Kutnarovou

  Šumvald

  9:30

  Za + Antonína Brázdu a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

   

  Ohlášky 18. 3. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Setkání pastoračních rad bude v pondělí 19. 3. 2018 v 18 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

  Příští neděli přineste, prosím, pokladničky Postní almužny.

   

  Dlouhá Loučka:

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.740 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Šumvald:

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 2.350 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 2.552 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

   

  18. - 25. března 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  18. 3.

  neděle

  5. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Marii Slavíkovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Boleslavu Seidlovou, 2 syny, manžela, 2 snachy a zetě

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  19. 3.

  pondělí

  Slavnost SVATÉHO JOSEFA    

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  20. 3.

  úterý

  Úterý po 5. neděli postní   

  ---

  ---

  ---

  21. 3.

  středa

  Středa po 5. neděli postní    

  Šumvald

  16:00

   

  22. 3.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 5. neděli postní   

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  23. 3.

  pátek

  Pátek po 5. neděli postní    

  Paseka

  16:00

   

  24. 3.

  sobota

  Sobota po 5. neděli postní   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  25. 3.

  neděle

  KVĚTNÁ NEDĚLE

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + rodiče a bratra a živou a + rodinu Kašpárkovu a Kašíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za + Františka a Emilii Wiedermannovy, syna Luboše a zetě

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 11. 3. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.

  Setkání pastorační rady bude příští pondělí 19. 3. 2018 v 18 hodin v Dlouhé Loučce.

   

  Šumvald:

  Hovory o víře budou ve středu 14. 3. 2018 v 16:45 v knihovně Obecního úřadu.

   

  Paseka

  Setkání rodičů, jejichž děti se připravují na 1. svaté přijímání bude v pondělí 12. 3. 2018 v 18 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

  Mše svatá příští neděli bude s přípravou dětí na 1. svaté přijímání.

   

   

  11. - 18. března 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  11. 3.

  neděle

  4. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Jana Nezbedu a Vladimíra Žáka a živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

  Šumvald

  9:30

  Za Boženu Peterovou, syna, manžela a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Hájkovu

  12. 3.

  pondělí

  Pondělí po 4. neděli postní    

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  13. 3.

  úterý

  Úterý po 4. neděli postní   

  ---

  ---

  ---

  14. 3.

  středa

  Středa po 4. neděli postní    

  Šumvald

  16:00

   

  15. 3.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 4. neděli postní   

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Za + Zdeňka Štorka, živou a + rodinu Štorkovu a Kovářovu

  16. 3.

  pátek

  Pátek po 4. neděli postní    

  Paseka

  16:00

   

  17. 3.

  sobota

  Sobota po 4. neděli postní   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  18. 3.

  neděle

  5. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Marii Slavíkovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Boleslavu Seidlovou, 2 syny, manžela, 2 snachy a zetě

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 4. 3. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

   

  Dlouhá Loučka:

  Sbírka minulou neděli (na Haléř sv. Petra): 1.200 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Po mši svaté jste zváni na Farní kavárnu.

   

  Šumvald:

  Sbírka minulou neděli (na Haléř sv. Petra): 1.050 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli (na Haléř sv. Petra): 732 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

   

  4. - 11. března 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  4. 3.

  neděle

  3. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Stanislava Wiedermanna, bratra a rodiče

  Paseka

  11:00

  Za Marii Bukovjanovou a syna Stanislava

  5. 3.

  pondělí

  Pondělí po 3. neděli postní    

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  6. 3.

  úterý

  Úterý po 3. neděli postní   

  ---

   

  ---

   

  ---

  7. 3.

  středa

  Středa po 3. neděli postní    

  Šumvald

  16:00

   

  8. 3.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 3. neděli postní   

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  9. 3.

  pátek

  Pátek po 3. neděli postní    

  Paseka

  16:00

   

  10. 3.

  sobota

  Sobota po 3. neděli postní   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  11. 3.

  neděle

  4. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Jana Nezbedu a Vladimíra Žáka a živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

  Šumvald

  9:30

  Za Boženu Peterovou, syna, manžela a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Hájkovu

  Ohlášky 25. 2. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na Haléř svatého Petra.

   

  Dlouhá Loučka:

  Příští neděli bude farní kavárna.

   

  Šumvald:

  Hovory o víře budou ve středu 28. 2. 2018 v 16:45 v knihovně Obecního úřadu.

   

   

  25. února – 4. března 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  25. 2.

  neděle

  2. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Na poděkování za 70 let života

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Abrahámovu, Hniličkovu a Annu Podolovou

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Hubenou

  26. 2.

  pondělí

  Pondělí po 2. neděli postní      

  ---

  ---

  ---

  27. 1.

  úterý

  Úterý po 2. neděli postní   

  ---

  ---

  ---

  28. 1.

  středa

  Středa po 2. neděli postní  

  Šumvald

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá

  1. 3.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 2. neděli postní     

  Dlouhá Loučka

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá

  2. 3.

  pátek

  Pátek po 2. neděli postní  

  Paseka

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá

  3. 3.

  sobota

  Sobota po 2. neděli postní   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  4. 3.

  neděle

  3. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Stanislava Wiedermanna, bratra a rodiče

  Paseka

  11:00

  Za Marii Bukovjanovou a syna Stanislava

  Ohlášky 18. 2. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Sbírka příští neděli bude určena na Haléř svatého Petra.

   

  Dlouhá Loučka:

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.120 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Šumvald:

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 2.700 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.616 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá příští neděli bude s přípravou dětí na 1. svaté přijímání.

   

   

  18. - 25. února 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  18. 2.

  Neděle

  1. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Na poděkování za 70 let života

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Fajtovu

  19. 2.

  pondělí

  Pondělí po 1. neděli postní    

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  20. 2.

  úterý

  Úterý po 1. neděli postní   

  ---

   

  ---

   

  ---

  21. 2.

  středa

  Středa po 1. neděli postní    

  ---

  ---

  ---

  22. 2.

  čtvrtek

  Svátek Stolce sv. Petra, apoštola   

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  23. 2.

  pátek

  Pátek po 1. neděli postní    

  ---

  ---

  ---

  24. 2.

  sobota

  Sobota po 1. neděli postní   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  25. 2.

  neděle

  2. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Abrahámovu, Hniličkovu a Annu Podolovou

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Hubenou

  Ohlášky 11. 2. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.

  Příští týden začíná Popeleční středou doba postní, doba čtyřicetidenní přípravy na Velikonoce.

  Mše svatá s udělováním popelce bude v Dlouhé Loučce 14. 2. 2018 v 17 hodin.

  Popelec budu udělovat také při nedělních mších svatých v jednotlivých farnostech.

   

  Šumvald:

  Hovory o víře budou mimořádně ve čtvrtek 15. 2. 2018 v 16:45 v knihovně Obecního úřadu.

   

   

  11. - 18. února 2018

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  11. 2.

  Neděle

  6. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Františka Kovaříka a Drahomíru Horákovou a jejich rodiny

  Šumvald

  9:30

  Za živou a + rodinu Bezovu a Kamrádkovu

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  12. 2.

  pondělí

  Pondělí 6. týdne v mezidobí   

  ---

  ---

  ---

  13. 2.

  úterý

  Úterý 6. týdne v mezidobí  

  ---

  ---

  ---

  14. 2.

  středa

  POPELEČNÍ STŘEDA   

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  15. 2.

  čtvrtek

   

  Čtvrtek po Popeleční středě   

  Šumvald

  16:00

   

  16. 2.

  pátek

  Pátek po Popeleční středě   

  Paseka

  16:00

  Za paní Helu a Broňu a jejich živou i + rodinu

  17. 2.

  sobota

  Sobota po Popeleční středě 

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  18. 2.

  neděle

  1. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Na poděkování za 70 let života

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Fajtovu