Ohlášky 29. 10. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Sbírka příští neděli bude věnována na Charitu.

  Děkuji členům pastoračních rad za účast na setkání, které bylo minulé pondělí.

   

  Dlouhá Loučka

  Příští neděli po mši svaté uskutečníme další farní kavárnu.

  Sbírka minulou neděli (na misie): 2.023 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Šumvald

  Sbírky: minulou neděli (na misie): 1.500 Kč, pohřeb pana Antonína Brázdy: 5.700 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Paseka

  Příští neděli po mši svaté proběhne požehnání obnovené Getsemanské zahrady.

  Sbírka minulou neděli (na misie): 1.995 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

   

  29. října – 5. listopadu 2017

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  29. 10.

  neděle

  30. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + otce a otčíma

  Šumvald

  9:30

  Za Jana Filipa, manželku, její sestry, rodiče a rodinu Maitnerovu

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za dar zdraví a za rodiče z obou stran

  30. 10.

  pondělí

  Pondělí 30. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Na úmysl dárce

  31. 10.

  úterý

  Úterý 30. týdne v mezidobí  

  ---

  ---

  ---

  1. 11.

  středa

  Slavnost VŠECH SVATÝCH

  Dlouhá Loučka – Dušičková pobožnost na hřbitově v 17:45

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá – Za farníky

  2. 11.

  čtvrtek

  Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za ty, za které se nikdo nemodlí a za + kněze z farnosti

  Paseka – Pobožnost na hřbitově v 16:30

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Za všechny zemřelé

  Šumvald – Pobožnost na hřbitově v 18:30

  17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  Na úmysl svatého otce

  3. 11.

  pátek

  Pátek 30. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  4. 11.

  sobota

  Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 

  Šumvald

  11:00

  Na poděkování za 50 let společného života

  Sanatorium – Paseka

  12:30

  Na úmysl dárce

  5. 11.

  neděle

  31. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + manžela, rodiče z obou stran a za živou rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Hynka Filipa, manželku, sourozence a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za + rodinu Škobrtalovu a rodinu Králíkovu

   

   

  Ohlášky 22. 10. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka bude věnována na misie.

  Setkání pastoračních rad farností Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka bude v pondělí 23. 10. 2017 v 17:45 na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 1.170 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Šumvald

  Mše svatá příští neděli bude také součástí oslav 730. výročí první písemné zmínky o Šumvaldě.

  Ve středu 25. 10. 2017 v 18:45 začínají v knihovně obecního úřadu první „Hovory o víře“, na které jsou zváni všichni, kdo se chtějí dozvědět něco o základech naší víry, i ti, kdo si chtějí své znalosti osvěžit.

  Sbírka minulou neděli: 1.350 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 941 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  22. – 29. října 2017

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

          Den

               Liturgická oslava

                Místo

             Čas

                       Úmysl (poznámka)

        22. 10.

       neděle

            29. Neděle v mezidobí

        Dlouhá Loučka

              7:45

            Za Karla Axmanna a ostatní rodinu

              Šumvald

              9:30

       Za Rudolfa Otta a manželku a Františka                                       Římského

               Paseka

             11:00

                      Za + Markétu Hubenou

       23. 10.

       pondělí

      Pondělí 29. týdne v mezidobí

         Dlouhá Loučka

             17:00

                           Na úmysl dárce

        24. 10.

        úterý

        Úterý 29. týdne v mezidobí

                    ---

               ---

                                     ---

         25. 10.

        středa

         Středa 29. týdne v mezidobí      

               Šumvald

             18:00

                Za živou a + rodinu Brachtlovu

        26. 10.

        čtvrtek

        Čtvrtek 29. týdne v mezidobí     

                    ---

               ---

                                     ---

        27. 10.

         pátek

         Pátek 29. týdne v mezidobí  

                   ---

               ---

                                    ---

        28. 10.

       sobota

          Svátek sv. Šimona a Judy,                            apoštolů        

    Sanatorium -Paseka

             12:30

                          Na úmysl dárce

        29. 10.

        neděle

            30. Neděle v mezidobí

         Dlouhá Loučka

              7:45

                         Za + otce a otčíma

              Šumvald

              9:30

     Za Jana Filipa, manželku, její sestry,                        rodiče a rodinu Maitnerovu

                Paseka

             11:00

   Na poděkování za dar zdraví a za rodiče                                 z obou stran 

   

   

  Ohlášky 15. 10. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Sbírka příští neděli bude věnována na misie.

  Setkání pastorační rady bude v pondělí 23. 10. 2017.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 1.250 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli: 2.750 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 918 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  15. – 22. října 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  15. 10.

  neděle

  28. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Lukáše

  Šumvald

  9:30

  Za Romualda Kyselého, manželku, rodiče z obou stran a tetu

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Jana a Jarmilu Příhodovy a živou rodinu

  16. 10.

  pondělí

      Pondělí 28. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  15:30

  Za + Jaroslava Kouřila

  17. 10.

  úterý

  Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

  Paseka

  15:00

  Rekviem za + Marii Venglářovou

  18. 10.

  středa

   Svátek sv. Lukáše, evangelisty     

  ---

  ---

  ---

  19. 10.

  čtvrtek

  Čtvrtek 28. týdne v mezidobí     

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Na úmysl dárce

  20. 10.

  pátek

  Pátek 28. týdne v mezidobí  

  Paseka

  16:00

  Na poděkování za 45 a 50 let života a Boží ochranu pro živou rodinu

  21. 10.

  sobota

  Sobota 28. týdne v mezidobí        

  Sanatorium -Paseka

   

  12:30

  Na úmysl dárce

  22. 10.

   

  neděle

  29. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Karla Axmanna a ostatní rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Rudolfa Otta a manželku a Františka Římského

  Paseka

  11:00

  Za + Markétu Hubenou

  Ohlášky 8. 10. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na opravy ve farnosti.

  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendář na příští rok.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 1.280 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Šumvald

  Minule avizované úvodní setkání „Hovory o víře“ je z důvodu oprav na obecním úřadě odloženo na 25. 10. 2017.

  Sbírka minulou neděli: 1.200 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 890 Kč. Pán Bůh zaplať.

  8. – 15. října 2017

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  8. 10.

  neděle

  27. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Ludmilu Štenclovou a rodiče Honigovy a Štenclovy

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Vlachovy, Orbesovy a živou rodinu

  9. 10.

  pondělí

      Pondělí 27. týdne v mezidobí

             ---

  ---

  ---

  10. 10.

  úterý

  Úterý 27. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  11. 10.

  středa

   Středa 27. týdne v mezidobí     

  Šumvald

  18:00

  Na úmysl dárce

  12. 10.

  čtvrtek

  Čtvrtek 27. týdne v mezidobí     

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Na úmysl dárce

  13. 10.

  pátek

  Pátek 27. týdne v mezidobí  

  Paseka

  16:00

  Na úmysl dárce

  14. 10.

  sobota

  Sobota 27. týdne v mezidobí        

  Sanatorium - Paseka

   

  ---

  ---

  15. 10.

   

  neděle

  28. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Lukáše

  Šumvald

  9:30

  Za Romualda Kyselého, manželku, rodiče z obou stran a tetu

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Jana a Jarmilu Příhodovy a živou rodinu

   

   

  Ohlášky 1. 10. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Sbírka příští neděli bude určena na opravy ve farnosti.

  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendář na příští rok.

   

  Dlouhá Loučka

  Po mši svaté zvu všechny na další farní kavárnu.

  Sbírka minulou neděli: 690 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Šumvald

  Od příští středy (11. 10. 2017) začnou na obecním úřadě „Hovory o víře“,

  na které jsou zváni všichni, kteří se chtějí dozvědět něco o základech křesťanské víry.

  Mše svatá příští neděli bude především pro děti.

  Sbírka minulou neděli: 1.300 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 993 Kč. Pán Bůh zaplať.

  1. – 8. října 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  1. 10.

   

  neděle

  26. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Jiřího Kostku

  Šumvald

  9:30

  S prosbou o zdraví a Boží ochranu pro Stanislava

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče, příbuzné a duše v očistci

  2. 10.

  pondělí

  Památka svatých andělů strážných   

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Za + rodiče Tománkovy a za živou rodinu

  3. 10.

  úterý

  Úterý 25. týdne v mezidobí  

  ---

  ---

  ---

  4. 10.

  středa

  Památka sv. Františka z Assisi

  Šumvald

  17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  Mše svatá – na úmysl dárce

  5. 10.

  čtvrtek

  Čtvrtek 26. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá – na úmysl dárce

  6. 10.

  pátek

  Pátek 26. týdne v mezidobí

  Paseka

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá – na úmysl dárce

  7. 10.

  sobota

  Památka Panny Marie Růžencové  

  Sanatorium - Paseka

  12:30

  Za + rodiče Burešovy

  8. 10.

   

  neděle

  27. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Ludmilu Štenclovou a rodiče Honigovy a Štenclovy

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Vlachovy, Orbesovy a živou rodinu

   

   

  Ohlášky 24. 9. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Děkuji členům farních rad za účast na setkání ve Šternberku.

  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendář na příští rok.

  Centrum pro rodinu zve na setkání rodin, které se koná dnes na farní zahradě v Uničově. Začátek je ve 14:30.

  Připraveno je občerstvení, spousta her a dalších aktivit pro děti i dospělé.

   

  Dlouhá Loučka

  Příští neděli bude další farní kavárna.

  Sbírky: minulou neděli: 1.680 Kč, pohřeb Marie Vémolové: 2.510 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli: 3.550 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 721 Kč. Pán Bůh zaplať.

   

  24. září – 1. října 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  24. 9.

  neděle

  25. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za dar zdraví pro novorozence a jeho rodiče

  Šumvald

  9:30

  Za Miroslava Axmanna, bratra a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za + sestřenici Olgu

  25. 9.

  pondělí

      Pondělí 25. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  18:00

  Na úmysl dárce

  26. 9.

  úterý

  Úterý 25. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  27. 9.

  středa

   Památka sv. Vincence de Paul, kněze    

  ---

  ---

  ---

  28. 9.

  čtvrtek

  Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa    

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Na úmysl dárce

  29. 9.

  pátek

  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů  

  Paseka

  16:00

  Na úmysl dárce

  30. 9.

  sobota

  Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve        

  Sanatorium -Paseka

   

  12:30

  Na úmysl dárce

  1. 10.

   

  neděle

  26. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Jiřího Kostku

  Šumvald

  9:30

  S prosbou o zdraví a Boží ochranu pro Stanislava

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče, příbuzné a duše v očistci

   

   

   

   

  Ohlášky 17. 9. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  V pondělí 18. 9. 2017 zvu všechny členy farních rad (pastoračních i ekonomických) na děkanátní setkání ve Šternberku.
  Setkání začíná v 18 hodin v sále na faře. Mše svatá je ve Šternberku v 17 hodin.

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 1.080 Kč. Pán Bůh zaplať.

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli: 1.850 Kč. Pán Bůh zaplať.

   


  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 2.183 Kč. Pán Bůh zaplať.


  17. – 24. září 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

      17. 9.

  neděle

  24. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Leopolda Kropáče, živou a + rodinu Kropáčovu

  Šumvald

  9:30

  Za P. Romualda Filipa, sestry, sourozence, rodiče a za farníky z Palkovic

  Paseka

  11:00

  Za + sestřenici

  18. 9.

  pondělí

    Pondělí 24. týdne v mezidobí

             ---

  ---

  ---

  19. 9.

  úterý

  Úterý 24. týdne v mezidobí

  ---

  ---

                              ---

  20. 9.

  středa

   

   Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů, mučedníků    

         Šumvald

       18:00

  Na úmysl dárce

  21. 9.

  čtvrtek

  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty    

     Dlouhá Loučka

       18:00

  Na úmysl dárce

  22. 9.

  pátek

  Pátek 24. týdne v mezidobí  

           Paseka

         16:00

  Za + švagra

  23. 9.

  sobota

  Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze        

  Sanatorium -Paseka

  12:30

  Na úmysl dárce

  24. 9.

  neděle

  25. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za dar zdraví pro novorozence a jeho rodiče

  Šumvald

  9:30

  Za Miroslava Axmanna, bratra a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za + sestřenici Olgu

  17. – 24. září 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  17. 9.

  neděle

  24. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Leopolda Kropáče, živou a + rodinu Kropáčovu

  Šumvald

  9:30

  Za P. Romualda Filipa, sestry, sourozence, rodiče a za farníky z Palkovic

  Paseka

  11:00

  Za + sestřenici

  18. 9.

  pondělí

      Pondělí 24. týdne v mezidobí

             ---

  ---

  ---

  19. 9.

  úterý

  Úterý 24. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  20. 9.

  středa

   

   Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů, mučedníků    

  Šumvald

  18:00

  Na úmysl dárce

  21. 9.

  čtvrtek

  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty    

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Na úmysl dárce

  22. 9.

  pátek

  Pátek 24. týdne v mezidobí  

  Paseka

           16:00

  Za + švagra

  23. 9.

  sobota

  Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze        

  Sanatorium -Paseka

  12:30

  Na úmysl dárce

  24. 9.

  neděle

  25. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za dar zdraví pro novorozence a jeho rodiče

  Šumvald

  9:30

  Za Miroslava Axmanna, bratra a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za + sestřenici Olgu

  Ohlášky 10. 9. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Společné

  Ve středu 13. 9. 2017 jste zváni na poutní mši svatou v kapličce u sanatoria v Pasece. Začátek je v 16 hodin.

  V pátek 15. 9. 2017 pak na pouť k Panně Marii Bolestné do Jívové. Mše svatá začíná v 17:30.


  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 1.160 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Šumvald

  Křest Laury Čajové bude v sobotu 16. 9. 2017 v 15 hodin.

  Příští neděli po mši svaté za P. Romualda Filipa a farníky z Palkovic bude následovat hudební vystoupení před kostelem
  – zpěv hanáckých písní v podání místního sboru.

  Sbírka minulou neděli: 2.150 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Paseka

  Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu hodových slavností.

  Mši svatou příští neděli bude sloužit P. František Kroczek.

  Sbírka minulou neděli: 885 Kč. Pán Bůh zaplať.


  10. – 17. září 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

      10. 9.

   

  neděle

  23. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Annu Schwanzerovou, manžela, rodiče, Františku Šenkovou a manžele Konečné

  Paseka – Hodová mše svatá

  11:00

  Ke cti sv. Kunhuty a poděkování za úrodu

  11. 9.

  pondělí

    Pondělí 23. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

   

  18:00

  Za živou a + rodinu Pražákovu a Čočkovu

  12. 9.

  úterý

  Úterý 23. týdne v mezidobí

  ---

  ---

                            ---

  13. 9.

  středa

   

   Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve    

   

  Paseka – kaplička u sanatoria

   

       16:00

   

  Za personál a klienty OLÚ Paseka

  14. 9.

  čtvrtek

   

  Svátek Povýšení svatého Kříže    

   

              ---

   

          ---

   
  ---

  15. 9.

  pátek

  Památka Panny Marie Bolestné

              ---

            ---

                              ---

  16. 9.

  sobota

   

  Památka sv. Ludmily, mučednice        

   

  Sanatorium - Paseka

   

  12:30

   

  Na úmysl dárce

  17. 9.

   

  neděle

  24. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Leopolda Kropáče, živou a + rodinu Kropáčovu

  Šumvald

  9:30

  Za P. Romualda Filipa, sestry, sourozence, rodiče a farníky z Palkovic

  Paseka

  11:00

  Za + sestřenici

  10. – 17. září 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  10. 9.

   

  neděle

  23. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Annu Schwanzerovou, manžela, rodiče, Františku Šenkovou a manžele Konečné

  Paseka – Hodová mše svatá

  11:00

  Ke cti sv. Kunhuty a poděkování za úrodu

  11. 9.

  pondělí

      Pondělí 23. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

   

  18:00

  Za živou a + rodinu Pražákovu a Čočkovu

  12. 9.

  úterý

  Úterý 23. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  13. 9.

  středa

   

   Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve    

   

  Paseka – kaplička u sanatoria

   

  16:00

   

  Za personál a klienty OLÚ Paseka

  14. 9.

  čtvrtek

   

  Svátek Povýšení svatého Kříže    

   

  ---

   

  ---

   

  ---

  15. 9.

  pátek

  Památka Panny Marie Bolestné

  ---

             ---

                                 ---

  16. 9.

  sobota

   

  Památka sv. Ludmily, mučednice        

   

  Sanatorium - Paseka

   

  12:30

   

  Na úmysl dárce

  17. 9.

   

  neděle

  24. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Leopolda Kropáče, živou a + rodinu Kropáčovu

  Šumvald

  9:30

  Za P. Romualda Filipa, sestry, sourozence, rodiče a farníky z Palkovic

  Paseka

  11:00

  Za + sestřenici

  Ohlášky 3. 9. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Dlouhá Loučka

  Po mši svaté jste zváni na farní kavárnu a setkání s členy Antiochie.


  Sbírka minulou neděli: 1.255 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Šumvald

  Přihlášky do náboženství obdrží děti ve škole. Výuka začne v pátek 22. 9. 2017.


  Sbírka minulou neděli: 1.300 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Paseka

  Mše svatá v kapličce u sanatoria nebude v neděli 17. 9. 2017, jak bylo původně plánováno,

  ale už ve středu 13. 9. 2017 v 16 hodin.


  Sbírka minulou neděli: 1.654 Kč. Pán Bůh zaplať.


  3. – 10. září 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

       3. 9.

   

  neděle

  22. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Dagmar Libichovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za P. Gustava Riedla a rodinu

  Paseka

  11:00

  Za + sestru a syna Stanislava

  4. 9.

  pondělí

    Pondělí 22. týdne v mezidobí

             ---

  ---

  ---

  5. 9.

  úterý

  Úterý 22. týdne v mezidobí

  ---

  ---

                              ---

  6. 9.

  středa

   

   Středa 22. týdne v mezidobí    

   

         Šumvald

   

        18:00

   

  Za Veroniku Svačinovou, manžela, dceru a vnuka

  7. 9.

  čtvrtek

   

  Čtvrtek 22. týdne v mezidobí    

   

     Dlouhá Loučka

   

        18:00

   

  Za manžele Královy a vnučku a Julii a Františka Mikeškovy

  8. 9.

  pátek

  Svátek Narození Panny Marie

          Paseka

           8:00

                    Za živou rodinu

  9. 9.

  sobota

   

  Sobota 22. týdne v mezidobí        

   

  Paseka

   

  11:00

   

  Za Martina Rajnohu a Lenku Fajtovou – svatební mše svatá

  10. 9.

   

  neděle

  23. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Annu Schwanzerovou, manžela, rodiče, Františku Šenkovou a manžele Konečné

  Paseka – Hodová mše svatá

  11:00

  Ke cti sv. Kunhuty a poděkování za úrodu

  3. – 10. září 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  3. 9.

   

  neděle

  22. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Dagmar Libichovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za P. Gustava Riedla a rodinu

  Paseka

  11:00

  Za + sestru a syna Stanislava

  4. 9.

  pondělí

      Pondělí 22. týdne v mezidobí

             ---

  ---

  ---

  5. 9.

  úterý

  Úterý 22. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  6. 9.

  středa

   

   Středa 22. týdne v mezidobí    

   

  Šumvald

   

  18:00

   

  Za Veroniku Svačinovou, manžela, dceru a vnuka

  7. 9.

  čtvrtek

   

  Čtvrtek 22. týdne v mezidobí    

   

  Dlouhá Loučka

   

  18:00

   

  Za manžele Královy a vnučku a Julii a Františka Mikeškovy

  8. 9.

  pátek

  Svátek Narození Panny Marie

  Paseka

           8:00

                    Za živou rodinu

  9. 9.

  sobota

   

  Sobota 22. týdne v mezidobí        

   

  Paseka

   

  11:00

   

  Za Martina Rajnohu a Lenku Fajtovou – svatební mše svatá

  10. 9.

   

  neděle

  23. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Annu Schwanzerovou, manžela, rodiče, Františku Šenkovou a manžele Konečné

  Paseka – Hodová mše svatá

  11:00

  Ke cti sv. Kunhuty a poděkování za úrodu

  Ohlášky 27. 8. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Společné

  Děkuji členům farní rady za účast na pondělním setkání a za jejich cenné podněty.


  V sobotu 2. 9. 2017 jste zváni do Dlouhé Loučky na setkání se členy Antiochie, kteří zde působili o loňských prázdninách.

  Program začne na farním dvoře v Dlouhé Loučce v 16 hodin soutěžemi a hrami pro děti.

  V 18 hodin bude následovat táborák na rozloučení s prázdninami. Zveme všechny děti i rodiče.


  Protože už brzy začne školní rok, požehnám příští týden dětem v Dlouhé Loučce, Šumvaldě i Pasece školní tašky.

  Tašky i další školní pomůcky si prosím přineste na nedělní mše svaté v jednotlivých farnostech.


  Dlouhá Loučka

  Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu hodových slavností.


  Příští neděli po mši svaté jste zváni na farní kavárnu a setkání s členy Antiochie.


  Sbírka minulou neděli: 2.470 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Šumvald

  Sbírka minulou neděli: 500 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 1.334 Kč, Dar na opravy ve farnosti 20.000 Kč. Pán Bůh zaplať.


  27. srpna – 3. září 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

      27. 8.

   

  neděle

  21. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Na poděkování za 1 rok společného života s prosbou o ochranu a Boží požehnání

  Šumvald

  9:30

  Za Felixe Veselého, rodiče, sourozence a duše v očistci

  Paseka

  11:00

  Za + pana faráře Zdeňka Holušu

  28. 8.

  pondělí

  Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve   

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Za manžele Čapkovy a dceru a manžele Rekovy a syna

  29. 8.

  úterý

  Památka Umučení sv. Jana Křtitele

              ---

  ---

                            ---

  30. 8.

  středa

  Středa 21. týdne v mezidobí

        Šumvald

       17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

       18:00

  Mše svatá – za Juliánu Pollakovou, manžela, rodiče a sourozence

  31. 8.

  čtvrtek

  Čtvrtek 21. týdne v mezidobí 

     Dlouhá Loučka

       17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

       18:00

  Mše svatá – za + Bohumila Škrhlu, vnuka a celou živou rodinu

  1. 9.

  pátek

  Pátek 21. týdne v mezidobí

  Paseka

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá – Za Josefa a Adélu Mikulíkovy, syna Karla a živou a + rodinu

  2. 9.

  sobota

  Sobota 21. týdne v mezidobí  

  Sanatorium - Paseka

  12:30

  Na úmysl dárce

  3. 9.

   

  neděle

  22. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Dagmar Libichovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za P. Gustava Riedla a rodinu

  Paseka

  11:00

  Za + sestru a syna Stanislava

   

   

  27. srpna – 3. září 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  27. 8.

   

  neděle

  21. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Na poděkování za 1 rok společného života s prosbou o ochranu a Boží požehnání

  Šumvald

  9:30

  Za Felixe Veselého, rodiče, sourozence a duše v očistci

  Paseka

  11:00

  Za + pana faráře Zdeňka Holušu

  28. 8.

  pondělí

  Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve   

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Za manžele Čapkovy a dceru a manžele Rekovy a syna

  29. 8.

  úterý

  Památka Umučení sv. Jana Křtitele

  ---

  ---

  ---

  30. 8.

  středa

  Středa 21. týdne v mezidobí

  Šumvald

  17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  Mše svatá – za Juliánu Pollakovou, manžela, rodiče a sourozence

  31. 8.

  čtvrtek

  Čtvrtek 21. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  Mše svatá – za + Bohumila Škrhlu, vnuka a celou živou rodinu

  1. 9.

  pátek

  Pátek 21. týdne v mezidobí

  Paseka

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá – Za Josefa a Adélu Mikulíkovy, syna Karla a živou a + rodinu

  2. 9.

  sobota

  Sobota 21. týdne v mezidobí  

  Sanatorium - Paseka

  12:30

  Na úmysl dárce

  3. 9.

   

  neděle

  22. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Dagmar Libichovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za P. Gustava Riedla a rodinu

  Paseka

  11:00

  Za + sestru a syna Stanislava