Ohlášky 12. 1. 2020: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.

  Biblická hodina bude až v pátek 31. 1. 2020.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 12. - 19. ledna 2020

   

  12. 1.

  neděle

  Svátek KŘTU PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

   Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Za + Marii Bukovjanovou

  13. 1.

  pondělí

  Pondělí 1. týdne v mezidobí  

       

  14. 1.

  Úterý

  Úterý 1. týdne v mezidobí     

       

  15. 1.

  středa

  Středa 1. týdne v mezidobí    

     

  Šumvald

  16:00

   

  16. 1.

  čtvrtek

  Čtvrtek 1. týdne v mezidobí    

  Dlouhá Loučka

   16:00

   

  17. 1.

  pátek

  Památka sv. Antonína, opata    

  Paseka

   16:00

   

  18. 1.

  sobota

  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

       

  19. 1.

  neděle

  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + P. Františka Wariše

  Šumvald

  9:30

  Za živou a + rodinu Brachtlovu a Leharovu a za dar zdraví

  Paseka

  11:00

  Za farníky

   

   

  Ohlášky 5. 1. 2020: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Přeji všem požehnaný nový rok!

  Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

   

  Dlouhá Loučka

  Svátosti v roce 2019: 5 křtů, 3 svatby, 4 pohřby.

   

  Šumvald

  Svátosti v roce 2019: 4 křty, 1 svatba, 8 pohřbů.

   

  Paseka

  Svátosti v roce 2019: 1 křest, žádná svatba, 4 pohřby.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 5. - 12. ledna 2020

  5. 1.

  neděle

  2. Neděle po Narození Páně

  – mše svatá ze Slavnosti ZJEVENÍ PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Antonína a Miluši Svobodovy a Miroslavu Kousalovou

  Šumvald

  9:30

  Za Arnoštku Chlebničkovou, manžela, maminku a tetu

  Paseka

  11:00

  Za + Jozefa Jandáka

  6. 1.

  pondělí

  Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

       

  7. 1.

  Úterý

  Úterý po Zjevení Páně    

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  8. 1.

  středa

  Středa po Zjevení Páně   

     

  Šumvald

  15:30

   

  9. 1.

  čtvrtek

  Čtvrtek po Zjevení Páně   

  Sanatorium

   

  15:30

   

  10. 1.

  pátek

  Pátek po Zjevení Páně    

  Paseka

   16:00

   

  11. 1.

  sobota

  Sobota po Zjevení Páně

       

       

  12. 1.

  neděle

  Svátek KŘTU PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Slávovu a Bulovu

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Za + Marii Bukovjanovou

  Ohlášky 29. 12. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  V úterý 31. 12. 2019 v 16 hodin všechny srdečně zvu do Dlouhé Loučky na mši svatou

  na poděkování za uplynulý rok a poté na přípitek na faru.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 29. prosince 2019 – 5. ledna 2020

  29. 12.

  neděle

  Svátek SVATÉ RODINY -  JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Kutnarovu, Skopalíkovu a Papákovu

  Šumvald

  9:30

  Za Františka a Marii Hubáčkovy, Petra Axmana a živou a + rodinu

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  30. 12.

  pondělí

  6. den v oktávu Nar. Páně  

       

  31. 12.

  Úterý

  7. den v oktávu Nar. Páně   

  Dlouhá Loučka

  16:00

  Na poděkování za uplynulý rok

  1. 1.

  středa

  Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE  

    

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za lékaře a zdravotní personál

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

   

  2. 1.

  čtvrtek

  Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského   

   

   

   

  3. 1.

  pátek

  Pátek po oktávu Nar. Páně     

  Paseka

  15:00

  Za tříkrálové koledníky

  4. 1.

  sobota

  Sobota po oktávu Nar. Páně  

       

   

   

   

  5. 1.

  neděle

  2. Neděle po Narození Páně

  – Mše sv. ze Slavnosti ZJEVENÍ PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

  Za Arnoštku Chlebničkovu, manžela, maminku a tetu

  Paseka

  11:00

   

  Ohlášky 22. 12. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Přeji všem požehnané Vánoce!

  Rozpis bohoslužeb o Svátcích najdete na níže.

   

  Rozpis bohoslužeb na 22. - 29. prosince 2019

  22. 12.

  neděle

  4. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za pekařské dělníky a zaměstnance uničovské pekárny

  Šumvald

  9:30

  Za Ladislava Otta a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za dceru Anežku Černou

  23. 12.

  pondělí

  Pondělí po 4. neděli adventní  

       

  24. 12.

  Úterý

  ŠTĚDRÝ DEN   

  Šumvald

  15:00

  Za kněze Bohumila Stromera, Bohumila Měchuru, Jiřího Kusého a Jindřicha Knappa

  Paseka

  20:00

  Za farníky

  Dlouhá Loučka

  22:00

   

  25. 12.

  středa

  Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ  

    

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Brachtla, rodiče z obou stran, vnuka Michala, zetě a švagrovou

  Paseka

  11:00

  Za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

  26. 12.

  čtvrtek

  Svátek sv. Štěpána   

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Na úmysl dárce

  27. 12.

  pátek

  Svátek sv. Jana, evangelisty     

       

  28. 12.

  sobota

  Svátek sv. Mláďátek  

       

   

   

   

  29. 12.

  neděle

  Svátek SVATÉ RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

  Za Františka a Marii Hubáčkovy, Petra Axmana a živou a + rodinu

  Paseka

  11:00

   

  Ohlášky 15. 12. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Zpovídat budu ve všední dny vždy půl hodiny před mší svatou.

  V sobotu 21. 12. 2019 budu zpovídat na faře v Dlouhé Loučce od 15 do 17 hod.

  Rozpis vánočních bohoslužeb najdete na níže.

   

  Šumvald + Paseka

  Mše svatá příští neděli bude opět „rorátní“.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 15. - 22. prosince 2019

  15. 12.

  neděle

  3. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Ludmilu Kouřilovou, manžela, dceru Lidušku, rodiče z obou stran a za živou a + rodinu

  Paseka

  11:15

  S prosbou o dar zdraví a posilu v nemoci

  16. 12.

  pondělí

  Pondělí po 3. neděli adventní  

  Dlouhá Loučka

  15:30

  16:00

  Svátost smíření

  Za živé a + kněze z naší farnosti

  17. 12.

  Úterý

  Úterý po 3. neděli adventní    

       

  18. 12.

  středa

  Středa po 3. neděli adventní   

     

  Šumvald

  15:00

  15:30

  Svátost smíření

  19. 12.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 3. neděli adventní   

  Sanatorium

   

  15:30

   

  20. 12.

  pátek

  Pátek po 3. neděli adventní     

  Paseka

  15:30

  16:00

  Svátost smíření

  Za dary Ducha sv. pro křtěnce a za jejich rodiny

  21. 12.

  sobota

  Sobota po 3. neděli adventní  

       

  Dlouhá Loučka - fara

  15:00 – 17:00

   

  Svátost smíření

  22. 12.

  neděle

  4. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za pekařské dělníky a zaměstnance uničovské pekárny

  Šumvald

  9:30

  Za Ladislava Otta a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za dceru Anežku Černou

  Vánoční bohoslužby

   

  POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2019: DLOUHÁ LOUČKA, ŠUMVALD, PASEKA

   

  Úterý 24. 12. 2019

  Šumvald

  15:00

   

  Paseka

  20:00

   

  Dlouhá Loučka

  22:00

  Středa 25. 12. 2019

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00

  Čtvrtek 26. 12. 2019

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Neděle 29. 12. 2019

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00

  Úterý 31. 12. 2019

  Dlouhá Loučka

  16:00

  Středa 1. 1. 2020

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00

   

  Ohlášky 8. 12. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Společné

  Přijměte srdečné pozvání na adventní koncert souboru SoliDeo. Čtyři zpívající instrumentalisté při něm zahrají na nevšední dobové nástroje. Koncert se koná v sobotu 14. prosince. Uskuteční se v Libině v kostele sv. Jiří v 15 hodin a v Nové Hradečné v kostele sv. Vavřince v 17 hodin. V Nové Hradečné zahájí koncert žáci místní základní školy. Vstupné je dobrovolné.

   

  Šumvald

  Mše svatá příští neděli bude opět „rorátní“. Po mši svaté bude následovat krátké vystoupení žáků ZŠ.

   

  Paseka

  Mše svatá příští neděli bude opět „rorátní“.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 8. - 15. prosince 2019

   

  8. 12.

  neděle

  2. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Aloise Sivka a + rodiče Růženu a Jana Toušovy a živou a + rod. Sivkovu a Toušovu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Maitnera, rodiče a švagry

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

  9. 12.

  pondělí

  Slavnost PANNY MARIE, POČ. BEZ PRV. HŘÍCHU

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  10. 12.

  Úterý

  Úterý po 2. neděli adventní    

       

  11. 12.

  středa

  Středa po 2. neděli adventní   

     

  Šumvald

  15:30

   

  12. 12.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 2. neděli adventní   

  Dlouhá Loučka

   16:00

   

  13. 12.

  pátek

  Památka sv. Lucie    

  Paseka

   16:00

   

  14. 12.

  sobota

  Památka sv. Jana od Kříže

       

       

  15. 12.

  neděle

  3. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

  Za Ludmilu Kouřilovou, manžela, dceru Lidušku, rodiče z obou stran a za živou a + rodinu

  Paseka

  11:15

   

   

   

  Ohlášky 1. 12. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Další biblická hodina bude až 17. 1. 2020.

  Přijměte srdečné pozvání na adventní koncert souboru SoliDeo. Čtyři zpívající instrumentalisté při něm zahrají na nevšední dobové nástroje. Koncert se koná v sobotu 14. prosince. Uskuteční se v Libině v kostele sv. Jiří v 15 hodin a v Nové Hradečné v kostele sv. Vavřince v 17 hodin. V Nové Hradečné zahájí koncert žáci místní základní školy. Vstupné je dobrovolné.

   

  Dlouhá Loučka

  Po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.

   

  Šumvald + Paseka

  Příští neděli bude „rorátní“ mše svatá. Zvány jsou především děti, které prosím, aby si vzaly lampičky. Po mši svaté přijde Mikuláš.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 1. – 8. prosince 2019

  Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  1. 12.

  neděle

  1. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Bořivoje a Boženu Kyselých a jejich rodiče

  Paseka

  11:00

  Za Markétu Hubenou a příbuzné

  2. 12.

  pondělí

  Pondělí po 1. neděli adventní

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  3. 12.

  Úterý

  Památka sv. Fr. Xaverského   

       

  4. 12.

  středa

  Středa po 1. neděli adventní   

     

  Šumvald

  15:00

  15:30

  Adorace, svátost smíření

  5. 12.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 1. neděli adventní   

  Dlouhá Loučka

  15:30

  16:00

  Adorace, svátost smíření

  6. 12.

  pátek

  Pátek po 1. neděli adventní    

  Paseka

  15:30

  16:00

  Adorace, svátost smíření

  Za živou a + rodinu Hamplovu a Hubenou

  7. 12.

  sobota

  Památka sv. Ambrože

       

       

  8. 12.

  neděle

  2. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Aloise Sivka a + rodiče Růženu a Jana Toušovy a živou a + rod. Sivkovu a Toušovu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Maitnera, rodiče a švagry

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

  Ohlášky 24. 11. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Příští neděli požehnám adventní věnce, které si přinesete.

  Od příští neděle budu zapisovat úmysly mší svatých na rok 2020.

   

  Dlouhá Loučka

  Farní kavárna bude příští neděli po mši svaté.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 24. listopadu – 1. prosince 2019

  24. 11.

  neděle

  Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumila a Milenu Balcárkovy, syna Karla, švagra Radomíra Brachtla a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Cecílii a Františka Orságovy, tři syny a dceru

  25. 11.

  pondělí

  Pondělí 34. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  26. 11.

  Úterý

  Úterý 34. týdne v mezidobí   

       

  27. 11.

  středa

  Středa 34. týdne v mezidobí   

     

  Šumvald

  15:30

   

  28. 11.

  čtvrtek

  Čtvrtek 34. týdne v mezidobí  

  Sanatorium

  15:30

   

  29. 11.

  pátek

  Pátek 34. týdne v mezidobí   

       

  30. 11.

  sobota

  Svátek sv. Ondřeje, apoštola

       

  Paseka

  14:00

  Rekviem za + Vlastu Václavíkovou

  1. 12.

  neděle

  1. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

  Za Bořivoje a Boženu Kyselých a jejich rodiče

  Paseka

  11:00

  Za Markétu Hubenou a příbuzné

  Ohlášky 17. 11. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na Charitu.

  Příští týden mám dovolenou, mše svaté ve všední dny nebudou.

  Biblická hodina bude v pátek 22. 11. 2019 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce (to už budu přítomen).

   

   

  Pořad bohoslužeb 17. - 24. listopadu 2019

  17. 11.

  neděle

  33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Jana Nezbedu, živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marušku Bartoňkovou, jejího otce a kmotřenku

  Paseka

  11:00

  Za + Josefa Králíka mladšího a rodinu Králíkovu

  18. 11.

  pondělí

  Pondělí 33. týdne v mezidobí  

       

  19. 11.

  úterý

  Úterý 33. týdne v mezidobí  

       

  20. 11.

  středa

  Středa 33. týdne v mezidobí   

     

       

  21. 11.

  čtvrtek

  Památka Zasvěcení P. Marie  

       

  22. 11.

  pátek

  Památka sv. Cecílie   

       

  23. 11.

  sobota

  Sobota 33. týdne v mezidobí

       

       

  24. 11.

  neděle

  Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumila a Milenu Balcárkovy, syna Karla, švagra Radomíra Brachtla a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Cecílii a Františka Orságovy, tři syny a dceru