Ohlášky 18. 11. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Setkání biřmovanců bude v pátek 23. 11. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka:

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.963 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Šumvald:

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.700 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Paseka:

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.390 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

   

  Pořad bohoslužeb na 18. - 25. listopadu 2018

  18. 11.

  neděle

  33. Neděle v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Jana Nezbedu a živou a + rodinu Nezbedovu a Žákovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marušku Bartoňkovou, jejího otce a prarodiče

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Růžičkovu

  19. 11.

  pondělí

  Pondělí 33. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  20. 11.

  Úterý

  Úterý 33. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  21. 11.

  středa

  Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

  Šumvald

  16:00

   

  22. 11.

  čtvrtek

  Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  23. 11.

  pátek

  Pátek 33. týdne v mezidobí

  Paseka

  16:00

   

  24. 11.

  sobota

  Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů, mučedníků

  Sanatorium

  12:30

   

  25. 11.

  neděle

  Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Františka Honiga, manželku a dceru Ludmilu

  Paseka

  11:00

  Za Cecílii Orságovou, manžela a 3 syny

  Ohlášky 11. 11. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Dnešní sbírka bude věnována na potřeby farnosti.

  Ještě je k dispozici několik děkanátních kalendářů na příští rok.

   

  Dlouhá Loučka:

  Sbírka minulou neděli (na Charitu): 1.831 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Šumvald:

  Sbírka minulou neděli (na Charitu): 2.100 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Paseka:

  Sbírka minulou neděli (na Charitu): 1.584 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Rozpis bohoslužeb na 11. - 18. listopadu 2018

  11. 11.

  neděle

  32. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Františku Kašpárkovou, bratra Leopolda a živou a + rodinu Kašpárkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumila a Milenu Balcárkovy, syna Karla, švagry, Radomíra Brachtla a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za Anežku a Františka Štrbíkovy, manžela Jiřího a bratra Jaroslava

  12. 11.

  pondělí

  Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  13. 11.

  Úterý

  Památka sv. Anežky České, panny

  ---

  ---

  ---

  14. 11.

  středa

  Středa 32. týdne v mezidobí

  Šumvald

  16:00

   

  15. 11.

  čtvrtek

  Čtvrtek 32. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  16. 11.

  pátek

  Pátek 32. týdne v mezidobí

  Paseka

  16:00

   

  17. 11.

  sobota

  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

  Sanatorium

  12:30

   

  18. 11.

  neděle

  33. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Jana Nezbedu a  živou a + rodinu Nezbedovu a Žákovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marušku Bartoňkovou, jejího otce a prarodiče

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Růžičkovu

  Ohlášky 4. 11. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Dnešní sbírka bude věnována na Charitu.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 9. 11. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka:

  Po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.

   

  Šumvald:

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

  Paseka:

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 4. - 11. listopadu 2018

  4. 11.

  neděle

  31. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za ty, za které se nikdo nemodlí

  Šumvald

  9:30

  Za Anežku Šenkovou, syna, sourozence a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za Josefa Králíka a živou a + rodinu Králíkovu

  5. 11.

  pondělí

  Pondělí 31. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  6. 11.

  Úterý

  Úterý 31. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  7. 11.

  středa

  Středa 31. týdne v mezidobí

  Šumvald

  16:00

   

  8. 11.

  čtvrtek

  Čtvrtek 31. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  9. 11.

  pátek

  Svátek Posvěcení lateránské baziliky

  Paseka

  16:00

   

  10. 11.

  sobota

  Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

  Sanatorium

  12:30

   

   

  11. 11.

  neděle

  32. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Františku Kašpárkovou, bratra Leopolda a živou a + rodinu Kašpárkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumila a Milenu Balcárkovy, syna Karla, švagry, Radomíra Brachtla a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za Anežku a Františka Štrbíkovy, manžela Jiřího a bratra Jaroslava

  Ohlášky 28. 10. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Děkuji členům pastoračních rad za účast na pondělní schůzce a za cenné podněty.

  Příští neděli bude sbírka na Charitu.

  Pobožnosti na hřbitovech budou po mších svatých:

  V Dlouhé Loučce ve čtvrtek 1. 11. 2018 v 17:45 hodin.

  V Pasece v pátek 2. 11. 2018 v 16:30 hodin.

  V Šumvaldě v pátek 2. 11. 2018 v 18:30 hodin.

   

  Dlouhá Loučka:

  Sbírka minulou neděli (na misie): 2.920 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Prvopáteční adorace a příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek 1. 11. 2018 v 16:30 hodin

  Farní kavárna bude příští neděli 4. 11. 2018 po mši svaté.

   

  Šumvald:

  Sbírka minulou neděli (na misie): 2.250 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Prvopáteční adorace a příležitost ke svátosti smíření bude v pátek 2. 11. 2018 v 15:30 hodin.

   

  Paseka:

  Sbírka minulou neděli (na misie): 1.570 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Prvopáteční adorace a příležitost ke svátosti smíření bude v pátek 2. 11. 2018 v 17:30 hodin.

   

  Rozpis bohoslužeb na 28. října – 4. listopadu 2018

  28. 10.

  neděle

  30. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Na poděkování za 75 let života a za živou a + rodinu Skopalíkovu a Kutnarovu

  Šumvald

  9:30

  Za Boženu a Bořivoje Kyselých a jejich rodiče

  Paseka

  11:00

  Za Marii Bukovjanovou, její sourozence a rodinu Žitníkovu

  29. 10.

  pondělí

  Pondělí 30. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Na úmysl dárce

  30. 10.

  Úterý

  Úterý 30. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  31. 10.

  středa

  Středa 30. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  1. 11.

  čtvrtek

  Slavnost

  VŠECH SVATÝCH

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Za + kněze z naší farnosti

  2. 11.

  pátek

  Vzpomínka na VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

  Paseka

  16:00

  Na úmysl papeže

  Šumvald

  18:00

  Za všechny zemřelé

  3. 11.

  sobota

  Sobota 30. týdne v mezidobí

  Sanatorium

  12:30

   

  4. 11.

  neděle

  31. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za ty, za které se nikdo nemodlí

  Šumvald

  9:30

  Za Anežku Šenkovou, syna, sourozence a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za Josefa Králíka a živou a + rodinu Králíkovu

  Ohlášky 21. 10. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné:

  Dnešní sbírka je určena na misie.

  Setkání pastoračních rad bude v pondělí 22. 10. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 26. 10. 2018 v 19 hodin tamtéž.

   

  Dlouhá Loučka:

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.940 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Šumvald:

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.750 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Paseka:

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 2.541 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Rozpis bohoslužeb na 14. - 21. října 2018

   

  21. 10.

  neděle

  29. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Karla Axmanna

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Suchého, rodinu Suchou a za Břetisl. Bradu a rodinu Bradovu a Jandovu

  Paseka

  11:00

  Za + Vojtěcha Jehláře, dceru Vlastu a za nemocného vnuka

  22. 10.

  pondělí

  Pondělí 29. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Na úmysl dárce

  23. 10.

  Úterý

  Úterý 29. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  24. 10.

  středa

  Středa 29. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  25. 10.

  čtvrtek

  Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Na úmysl dárce

  26. 10.

  pátek

  Pátek 29. týdne v mezidobí

  Paseka

  17:00

  Za živou rodinu

  27. 10.

  sobota

  Sobota 29. týdne v mezidobí

  Sanatorium

  12:30

   

  28. 10.

  neděle

  30. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Na poděkování za 75 let života a za živou a + rodinu Skopalíkovu a Kutnarovu

  Šumvald

  9:30

  Za Boženu a Bořivoje Kyselých a jejich rodiče

  Paseka

  11:00

  Za Josefa Králíka a živou a + rodinu Králíkovu

   

   

  Ohlášky 14. 10. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné:

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti, příští neděli bude sbírka na misie.

  Setkání pastoračních rad bude příští pondělí 22. 10. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

  Od pondělka 15. 10. do pátku 19. 10. 2018 budu na exerciciích na Želivi.

  Mše svaté ve všední dny nebudou. V případě naléhavosti budu k zastižení na mobilu.

   

  Rozpis bohoslužeb na 14. - 21. října 2018

  14. 10.

  neděle

     

  28. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + otce a otčíma

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Abrahámovu, Hniličkovu a za Annu Podolovou

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za úrodu

  15. 10.

  pondělí

  Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

  ---

  ---

  ---

  16. 10.

  Úterý

  Úterý 28. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  17. 10.

  středa

  Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

  ---

  ---

  ---

  18. 10.

  čtvrtek

  Svátek sv. Lukáše, evangelisty

  ---

  ---

  ---

  19. 10.

  pátek

  Pátek 28. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  20. 10.

  sobota

  Sobota 28. týdne v mezidobí

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  21. 10.

  neděle

  29. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Karla Axmanna

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Suchého, rodinu Suchou a za Břetislava Bradu a rodinu Bradovu a Jandovu

  Paseka

  11:00

  Za + Vojtěcha Jehláře, dceru Vlastu a za nemocného vnuka

   

   

  Ohlášky 7. 10. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

   

  V sobotu 13. 10. 2018 jste zváni na děkanátní pouť, která bude v katedrále sv. Václava v Olomouci.

  Program: v 15 hodin růženec, v 16 hodin adorace a v 17 hodin mše svatá.

   

  Setkání biřmovanců bude v pátek 12. 10. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Dnes (7. 10. 2018) jste zváni do Dlouhé Loučky na farní kavárnu, která bude tentokrát odpoledne

  v 15 hodin. Součástí bude promítání primiční mše svaté.

   

  Šumvald

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

  Paseka

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  7. - 14. října 2018

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  7. 10.

  neděle

  27. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Aloise Sivka, + rodiče Sivkovy a živou rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Hubáčka a rodinu Hubáčkovu

  Paseka

  11:00

  Za Markétu Hubenou

  8. 10.

  pondělí

  Pondělí 27. týdne v mezidobí       

   Dlouhá Loučka

  8:00

   

  9. 10.

  úterý

  Úterý 27. týdne v mezidobí      

  ---

  ---

  ---

  10. 10.

  středa

  Středa 27. týdne v mezidobí         

  Šumvald

  17:00

   

  11. 10.

  čtvrtek

  Čtvrtek 27. týdne v mezidobí      

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  12. 10.

  pátek

  Pátek 27. týdne v mezidobí        

  Paseka

  17:00

  Za dvoje + rodiče

  13. 10.

  sobota

  Sobota 27. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  14. 10.

  neděle

  28. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + otce a otčíma

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Abrahámovu, Hniličkovu a za Annu Podolovou

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za úrodu

   

   

  Ohlášky 30. 9. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Setkání biřmovanců bude v pátek 5. 10. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Příští neděli 7. 10. 2018 jste zváni do Dlouhé Loučky na farní kavárnu,

  která bude tentokrát odpoledne v 15 hodin.

  Součástí bude promítání primiční mše svaté.

   

  30. září – 7. října 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  30. 9.

  neděle

  26. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Margit Morávkovou

  Šumvald

  9:30

  Za Romualda Kyselého, manželku, rodiče z obou stran a tetu

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Mišákovy, syna, živou a + rodinu

  1. 10.

  pondělí

  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše      

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  2. 10.

  úterý

  Památka svatých andělů strážných   

  ---

  ---

  ---

  3. 10.

  středa

  Středa 26. týdne v mezidobí    

  Šumvald

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá

  4. 10.

  čtvrtek

  Památka sv. Františka z Assisi     

  Dlouhá Loučka

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá – za + Jana Čamka

  5. 10.

  pátek

  Pátek 26. týdne v mezidobí   

  Paseka

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá – na úmysl dárce

  6. 10.

  sobota

  Sobota 26. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  7. 10.

  neděle

  27. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Aloise Sivka, + rodiče Sivkovy a živou rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Hubáčka a rodinu Hubáčkovu

  Paseka

  11:00

  Za Markétu Hubenou

  Ohlášky 23. 9. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Mše svatá ze slavnosti sv. Václava bude v den slavnosti, 28. 9. 2018 v 17 hodin v Pasece.

   

   

  23. - 30. září 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  23. 9.

  neděle

  25. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + rodiče Toušovy, + manžela a živou a + rodinu Toušovu a Krajčovu

  Šumvald

  9:30

  Za Miroslava Axmanna, bratra Bohumila a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za manžela Josefa Václavíka, živou a + rodinu

  24. 9.

  pondělí

  Pondělí 25. týdne v mezidobí       

   Dlouhá Loučka

  8:00

   

  25. 9.

  úterý

  Úterý 25. týdne v mezidobí      

  ---

  ---

  ---

  26. 9.

  středa

  Středa 25. týdne v mezidobí         

  Šumvald

  18:00

   

  27. 9.

  čtvrtek

  Památka sv. Vincence z Paula, kněze     

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  28. 9.

  pátek

  Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa       

  Paseka

  17:00

  Na úmysl dárce

  29. 9.

  sobota

  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  30. 9.

  neděle

  26. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Margit Morávkovou

  Šumvald

  9:30

  Za Romualda Kyselého, manželku, rodiče z obou stran a tetu

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Mišákovy, syna, živou a + rodinu

  Ohlášky 16. 9. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  První setkání s přípravou na biřmování bude v pátek 21. 9. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

  Na toto setkání mohou přijít i ti, co se dosud nepřihlásili.

   

  Dlouhá Loučka

  Po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.

   

   

  16. - 23. září 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  16. 9.

  neděle

  24. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Leopolda Kropáče, živou a + rodinu Kropáčovu, Navrátilovu a Prudičovu

  Šumvald

  9:30

  Za P. Romualda Filipa, Anežku, sourozence a rodiče

  Paseka

  11:00

  Za manžela Jiřího Králíka s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

  17. 9.

  pondělí

  Pondělí 24. týdne v mezidobí       

   Dlouhá Loučka

  8:00

   

  18. 9.

  úterý

  Úterý 24. týdne v mezidobí      

  ---

  ---

  ---

  19. 9.

  středa

  Středa 24. týdne v mezidobí         

  Šumvald

  18:00

   

  20. 9.

  čtvrtek

  Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů, mučedníků     

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  21. 9.

  pátek

  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty       

  Paseka

  17:00

  Na úmysl dárce

  22. 9.

  sobota

  Sobota 24. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  23. 9.

  neděle

  25. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + rodiče Toušovy, + manžela a živou a + rodinu Toušovu a Krajčovu

  Šumvald

  9:30

  Za Miroslava Axmanna, bratra Bohumila a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za manžela Josefa Václavíka, živou a + rodinu