Ohlášky 9. 6. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  V neděli 16. 6. 2019 nebudou mše svaté ve farních kostelech, ale takto:         

  V 8:00 v Dlouhé Loučce u kaple Nejsvětější Trojice,                                   

  v 9:30 v kapli sv. Antonína v Břevenci a                                                     

  v 11:15 v kapli sv. Antonína na Karlově.

   

  Pořad bohoslužeb 9. - 16. června 2019

  9. 6.

  neděle

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

   

  Olomouc – katedrála sv. Václava

  10:00

  Mše svatá s udílením svátosti biřmování

  10. 6.

  pondělí

  Památka Panny Marie, Matky církve

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Milana Mazáka a živou a + rodinu Mazákovu

  11. 6.

  Úterý

  Památka sv. Barnabáše

    

       

  12. 6.

  středa

  Středa 10. týdne v mezidobí    

  Šumvald

  18:00

  Za P. Antonína Kryla, rodiče, sourozence a živou rodinu

  13. 6.

  čtvrtek

  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

       

  14. 6.

  pátek

  Pátek 10. týdne v mezidobí   

  Paseka

  17:00

  Za + rodiče Štrbíkovy, dvě dcery, vnuka a zetě

  15. 6.

  sobota

  Sobota 10. týdne v mezidobí    

  Sanatorium

  12:30

   

  16. 6.

  neděle

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  Dlouhá Loučka – kaple NST

  8:00

  Za farníky

  Břevenec

  9:30

  Za Františka Smékala, Jaromíra Gruse, manželku, rodiče z obou stran a živou rodinu

  Karlov

  11:15

  Za živé a + obyvatele Karlova

  Ohlášky 2. 6. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Naši biřmovanci přijmou v neděli 9. 6. 2019 v katedrále sv. Václava v Olomouci svátost biřmování.

  Na tuto akci je objednán autobus. Kdo bude chtít jet podpořit naše biřmovance,

  ať se zapíše do archu na stolku.

  Odjezd bude ze Šumvaldu v 7:30 se zastávkami v Dlouhé Loučce a v Pasece.

   

  V neděli 9. 6. 2019 nebudou mše svaté v Dlouhé Loučce, Šumvaldě a Pasece.

  Mše svatá s nedělní platností bude v sobotu 8. 6. 2019 v 18 hod. v Dl. Loučce.

   

  Dlouhá Loučka

  Farní kavárna bude dnes (2. 6. 2019) po mši svaté.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 2. - 9. června 2019

  2. 6.

  neděle

  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Na poděkování za 75 let života

  Šumvald

  9:30

  Za Felixe Veselého, rodiče, sourozence a duše v očistci

  Paseka

  11:00

  Za Radovana Židka a živou a + rodinu

  3. 6.

  pondělí

  Památka sv. Karla Lwangy   

       

  4. 6.

  Úterý

  Út po 7. neděli velikonoční

  Paseka

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá – Za + manžela Antonína a jeho + rodiče

  5. 6.

  středa

  Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

  Šumvald

  17:30

  18:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá – za kmotřence Jana a Danu

  6. 6.

  čtvrtek

  Čt po 7. neděli velikonoční  

  Dlouhá Loučka

  17:30

  18:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  7. 6.

  pátek

  Pá po 7. neděli velikonoční

   

   

   

  8. 6.

  sobota

  So po 7. neděli velikonoční

  Dlouhá Loučka – Svatodušní vigilie

  18:00

  Za ty, kdo přijmou svátost biřmování, za jejich kmotry a rodiny

  9. 6.

  neděle

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  Olomouc – katedrála sv. Václava

  10:00

  Mše svatá s udílením svátosti biřmování

  Ohlášky 26. 5. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Setkání biřmovanců bude v pátek 31. 5. 2019 na faře v Dlouhé Loučce.

  Naši biřmovanci přijmou v neděli 9. 6. 2019 v katedrále sv. Václava v Olomouci svátost biřmování.

  Na tuto akci je objednán autobus. Kdo bude chtít jet podpořit naše biřmovance,

  ať se zapíše do archu na stolku.

  Odjezd bude ze Šumvaldu v 7:30 se zastávkami v Dlouhé Loučce a v Pasece.

   

  Dlouhá Loučka

  Farní kavárna bude příští neděli po mši svaté.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 26. května – 2. června 2019

  26. 5.

  neděle

  6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Marii Kropáčovou a živou a + rodinu Kropáčovu a Hebnarovu

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Gruse, manželku, 2 syny, snachu a Emilii Tomáškovou

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Pospíšilovu a Mackovu

  27. 5.

  pondělí

  Po po 6. neděli velikonoční

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  28. 5.

  Úterý

  Út po 6. neděli velikonoční

    

       

  29. 5.

  středa

  St po 6. neděli velikonoční   

       

  30. 5.

  čtvrtek

  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  31. 5.

  pátek

  Svátek Navštívení Panny Marie  

  Paseka

  17:00

  Za + syna Jaroslava

  1. 6.

  sobota

  Památka sv. Justina   

  Sanatorium

  12:30

   

  2. 6.

  neděle

  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Na poděkování za 75 let života

  Šumvald

  9:30

  Za Felixe Veselého, rodiče a sourozence a za duše v očistci

  Paseka

  11:00

  Za Radovana Žídka a živou a + rodinu

  Ohlášky 19. 5. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.

  Setkání pastoračních rad bude v pondělí 20. 5. 2019 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 19. - 26. května 2019

  19. 5.

  neděle

  5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Paseka

  8:00

  Za + manžela Vojtěcha a jeho + rodiče

  Šumvald

  9:30

  Za Vladimíra Vepříka, dvoje rodiče a vnučku

  Plinkout

  11:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele z Plinkouta

  20. 5.

  pondělí

  Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  21. 5.

  Úterý

  Út po 5. neděli velikonoční

    

       

  22. 5.

  středa

  St po 5. neděli velikonoční   

  Šumvald

  18:00

  Za neteř Veroniku

  23. 5.

  čtvrtek

  Čt po 5. neděli velikonoční

       

  24. 5.

  pátek

  Pá po 5. neděli velikonoční  

       

  25. 5.

  sobota

  So po 5. neděli velikonoční   

  Sanatorium

  12:30

   

  26. 5.

  neděle

  6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Marii Kropáčovou a živou a + rodinu Kropáčovu a Hebnarovu

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Gruse, manželku, 2 syny, snachu a Emilii Tomáškovou

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Pospíšilovu a Mackovu

  Ohlášky 12. 5. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka bude věnována na křesťanská média.

  Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 17. 5. 2019 v 19 hodin, tentokrát v kostele v Dlouhé Loučce.

  Setkání pastoračních rad bude příští pondělí 20. 5. 2019 v 19 hodin v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka

  Příští neděli v 11 hodin bude hodová mše svatá v Plinkoutě, v Dlouhé Loučce mše svatá nebude.

   

  Paseka

  Příští neděli bude mše sv. v Pasece již v 8 hod, z důvodu hodové mše sv. v Plinkoutě, která začíná v 11 hod.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 12. - 19. května 2019

   

  12. 5.

  neděle

  4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Milana Heinzla, živou a + rodinu Heinzlovu a Koudelkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Tužičku, rodiče, 2 sestry, bratra, 2 synovce a 2 švagry

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  13. 5.

  pondělí

  Po po 4. neděli velikonoční

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  14. 5.

  Úterý

   

  Svátek sv. Matěje, apoštola

    

  Šumvald

  15:00

  Rekviem za + Zdeňka Suchého

  15. 5.

  středa

  St po 4. neděli velikonoční   

       

  16. 5.

  čtvrtek

  Svátek sv. J. Nepomuckého

       

  17. 5.

  pátek

  Pá po 4. neděli velikonoční  

  Paseka

  17:00

   

  18. 5.

  sobota

  So po 4. neděli velikonoční   

  Sanatorium

  12:30

   

  19. 5.

  neděle

  5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Paseka

  8:00

  Za + manžela Vojtěcha a jeho + rodiče

  Šumvald

  9:30

  Za Vladimíra Vepříka, dvoje rodiče a vnučku

  Plinkout

  11:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele z Plinkouta

   

   

  Ohlášky 5. 5. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Příští neděli bude sbírka na křesťanská média.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 10. 5. 2019 v 19 hod na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Šumvald

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

  Paseka

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  Rozpis bohoslužbe 5. - 12. května 2019

  5. 5.

  neděle

  3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Paseka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za padlé v 1. a 2. Světové válce

  Křivá

  11:00

  Za živé a + obyvatele a rodáky z Křivé

  6. 5.

  pondělí

  Památka sv. Jana Sarkandra

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  7. 5.

  Úterý

  Út po 3. neděli velikonoční

    

       

  8. 5.

  středa

  St po 3. neděli velikonoční   

  Šumvald

  18:00

  Za dceru Petru, vnučku a sestru Moniku

  9. 5.

  čtvrtek

  Čt po 3. neděli velikonoční  

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  10. 5.

  pátek

  Pá po 3. neděli velikonoční  

  Paseka

  17:00

  Za + Vladimíra Štrbíka a syna a Boží ochranu pro živou rodinu

  11. 5.

  sobota

  So po 3. neděli velikonoční   

  Sanatorium

  12:30

   

  12. 5.

  neděle

  4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Milana Heinzla, živou a + rodinu Heinzlovu a Koudelkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Tužičku, rodiče, 2 sestry, bratra, 2 synovce a 2 švagry

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 28. 4. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Dlouhá Loučka

  Příští neděli v 11 hodin bude poutní mše svatá na Křivé. V Dlouhé Loučce mše svatá nebude.

   

  Paseka

  Příští neděli bude v Pasece mše sv. již v 8 hod., z důvodu poutní mše na Křivé, která začíná v 11 hod.

   

   

  Rozpis bohoslužeb 28. dubna – 5. května 2019

   

  28. 4.

  neděle

  2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Konečnou, Honigovu a Navrátilovu

  Paseka

  11:00

  Za dvoje + rodiče a živou rodinu

  29. 4.

  pondělí

  Svátek sv. Kateřiny Sienské  

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  30. 4.

  Úterý

  Úterý po 2. neděli velikonoční

       

  1. 5.

  středa

  Středa po 2. neděli velikonoční

    

  Šumvald

  17:30

  18:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  2. 5.

  čtvrtek

  Památka sv. Atanáše

  Dlouhá Loučka

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  3. 5.

  pátek

  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Paseka

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  4. 5.

  sobota

  Sobota po 2. neděli velikonoční

  Sanatorium

  12:30

   

  5. 5.

  neděle

  3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Paseka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za padlé v 1. a 2. světové válce

  Křivá

  11:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele Křivé

   

   

  Ohlášky 21. 4. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Pokladničky „Postní almužny“ můžete odevzdat v sakristii.

  Dnešní sbírka je na Kněžský seminář v Olomouci.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 26. 4. 2019 v 19 hod na faře v Dlouhé Loučce.

  Děkuji všem, kdo přispěli k oslavě Velikonočních svátků (úklid, zdobení, liturgie, zpěv…)

   

  Šumvald

  Ve středu 24. 4. 2019 je adorační den naší farnosti. Výstav NSO bude v 16:00,

  zakončení požehnáním v 17:50.

   

   

  Pořad bohoslužeb 21. - 28. dubna 2019

  21. 4.

  neděle

  SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za manžele Peterovy, syna a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Bolardovu a Konířovu

  22. 4.

  pondělí

  PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  23. 4.

  Úterý

  ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

       

  24. 4.

  středa

  STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

     

  Šumvald

  18:00

   

  25. 4.

  čtvrtek

  ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

       

  26. 4.

  pátek

  PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

  Paseka

  17:00

  Na úmysl dárce

  27. 4.

  sobota

  SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

  Sanatorium  

  12:30

   

  28. 4.

  neděle

  2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Konečnou, Honigovu a Navrátilovu

  Paseka

  11:00

  Za dvoje + rodiče a živou rodinu

   

  Ohlášky 14. 4. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Pokladničky „Postní almužny“ můžete odevzdat v sakristii.

   

  Dnešní sbírka je na potřeby farnosti, sbírka příští neděli bude na Kněžský seminář v Olomouci.

   

  Boží hrob bude otevřen na Bílou sobotu v Šumvaldě a v Pasece od 9 do 12 hod. a v Dlouhé Loučce

  od 16 do 19 hod. Zapište se, prosím, do archu na stolku, tak aby v kostele vždy někdo byl.

   

  Zpovídat budu na Velký Pátek v Dlouhé Loučce na faře od 15 do 17 hodin.

  Na Bílou sobotu v Pasece od 9:00 do 10:00 a v Šumvaldě od 10:30 do 11:30.

   

  Obřady „Velikonočního třídenní“ se budou konat v Dlouhé Loučce, a to takto:

  Zelený čtvrtek: Mše svatá na památku večeře Páně v 18 hodin.

  Velký pátek: Velkopáteční obřady v 18 hodin. Velikonoční vigilie v sobotu v 19 hodin.

  Po vigilii jste zváni na faru na malé pohoštění.

   

  Při nedělních mších svatých požehnám pokrmy, které si přinesete.

   

   

  Pořad bohoslužeb na 14. - 21. dubna 2019

  14. 4.

  neděle

  KVĚTNÁ NEDĚLE

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Františka, Adolfinu, Karla, Evu a Petra Axmannovy

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Krestýna, rodiče z obou stran a bratra Miloše

  Paseka

  11:00

  Za + Vojtěcha Jehláře, dceru Vlastu a nem. vnuka Vojtěcha

  15. 4.

  pondělí

  PONDĚLÍ SV. TÝDNE

       

  16. 4.

  Úterý

  ÚTERÝ SV. TÝDNE

    

       

  17. 4.

  středa

  STŘEDA SV. TÝDNE   

  Šumvald

  18:00

   

  18. 4.

  čtvrtek

  ZELENÝ ČTVRTEK  

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  19. 4.

  pátek

  VELKÝ PÁTEK  

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  20. 4.

  sobota

  BÍLÁ SOBOTA   

  Dlouhá Loučka – Velikonoční vigilie

  19:00

   

  21. 4.

  neděle

  SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

  Za manžele Peterovy, syna a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

   

  Ohlášky 7. 4. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné:

  Příští neděle je Květná, můžete si přinést ratolesti k požehnání.

  Přineste, prosím, také pokladničky Postní almužny.

  Sbírka příští neděli bude na potřeby farnosti.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 12. 4. 2019 v 19 hodin v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka:

  Po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.

   

  Šumvald:

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

  Paseka:

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 7. - 14. dubna 2019

   

  7. 4.

  neděle

  5. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Františka Libicha a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Emilii a Františka Wiedermannovy, syna Luboše a dva zetě

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  8. 4.

  pondělí

  Pondělí po 5. neděli postní

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  9. 4.

  Úterý

   

  Úterý po 5. neděli postní

   

       

  10. 4.

  středa

  Středa po 5. neděli postní   

       

  11. 4.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 5. neděli postní  

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  12. 4.

  pátek

  Pátek po 5. neděli postní  

  Paseka

  17:00

   

  13. 4.

  sobota

  Sobota po 5. neděli postní   

  Sanatorium

  12:30

   

  14. 4.

  neděle

  KVĚTNÁ NEDĚLE

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Františka, Adolfinu, Karla, Evu a Petra Axmannovy

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Krestýna, rodiče z obou stran a bratra Miloše

  Paseka

  11:00

  Za farníky