Ohlášky 27. 1. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Farnost Šternberk zve na Hromniční pouť matek v sobotu 2. 2. 2019 v 10 hodin ve Šternberku.

  Více informací najdete na plakátě.

   

  Dlouhá Loučka:

  Farní kavárna bude příští neděli po mši svaté.

   

  Pořad bohoslužeb 27. ledna – 3. února 2019

  27. 1.

  neděle

  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Bulovu a Slávovu

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Na poděkování Bohu za 60 let života

  28. 1.

  pondělí

  Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  29. 1.

  Úterý

  Úterý 3. týdne v mezidobí

       

  30. 1.

  středa

  Středa 3. týdne v mezidobí

  Šumvald

  15:30

  16:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  31. 1.

  čtvrtek

  Památka sv. Jana Boska

  Dlouhá Loučka

  15:30

  16:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  1. 2.

  pátek

  Pátek 3. týdne v mezidobí

  Paseka

  15:30

  16:00

   

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá – Za živou a + rodinu Krammelovu, Mrhálkovu a Bermanovu

  2. 2.

  sobota

  Svátek Uvedení Páně do chrámu

       

  3. 2.

  neděle

  4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za Miloslava Makase a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Antonii a Josefa Drozdovy a živou rodinu

  Ohlášky 20. 1. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Setkání biřmovanců bude v pátek 25. 1. 2019 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Pořad bohoslužeb 20. - 27. ledna 2019

  20. 1.

  neděle

  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + P. Františka Wariše

  Šumvald

  9:30

  Za + Miladu Šenkovou, živou a + rodinu

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Fajtovy a živou rodinu

  21. 1.

  pondělí

  Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  22. 1.

  Úterý

  Úterý 2. týdne v mezidobí

       

  23. 1.

  středa

  Středa 2. týdne v mezidobí

  Šumvald

  16:00

   

  24. 1.

  čtvrtek

  Památka sv. Františka Saleského, biskupa

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  25. 1.

  pátek

  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

  Paseka

  16:00

   

  26. 1.

  sobota

  Památka sv. Timoteje a Tita

  Sanatorium

  12:30

   

  27. 1.

  neděle

  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Bulovu a Slávovu

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Na poděkování Bohu za 60 let života

  Ohlášky 13. 1. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Dnešní sbírka bude věnována na potřeby farnosti.

  Farnost Nová Hradečná zve na Farní ples, který se koná v pátek 18. 1. 2019 v Troubelicích.

  Více informací najdete na plakátě a na webových stránkách farnosti.

  Charita děkuje všem, kdo se účastnili letošní tříkrálové sbírky; koledníkům, vedoucím i všem, kdo je přijali.

  V Dlouhé Loučce činila sbírka 37.508 Kč, v Šumvaldě 35.809 Kč a v Pasece 21.683 Kč.

  Děkuji všem, kdo se podíleli na mších svatých a dalších akcích v době vánoční, a za krásnou atmosféru,

  ve které jsme mohli letošní Vánoce společně prožít.

   

  Pořad bohoslužeb 13. - 20. ledna 2019

  13. 1.

  neděle

  Svátek KŘTU PÁNĚ

    Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + matku a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za manžele Dubových a tři syny

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  14. 1.

  pondělí

  Pondělí 1. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  15. 1.

  Úterý

  Úterý 1. týdne v mezidobí

       

  16. 1.

  středa

  Středa 1. týdne v mezidobí

  Šumvald

  16:00

  Za Konráda Kryla, manželku, syna, rodiče a sourozence

  17. 1.

  čtvrtek

  Památka sv. Antonína, opata

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  18. 1.

  pátek

  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

  Paseka

  16:00

   

  19. 1.

  sobota

  Sobota 1. týdne v mezidobí

  Sanatorium

  12:30

   

  20. 1.

  neděle

  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + P. Františka Wariše

  Šumvald

  9:30

  Za + Miladu Šenkovou, živou a + rodinu

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 6. 1. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Přeji všem požehnaný rok 2019!

  Setkání biřmovanců bude v pátek 11. 1. 2019 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

   

  Rozpis bohoslužeb 6. - 13. ledna 2019

  6. 1.

  neděle

  Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

   Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Antonína Svobodu a Miroslavu Kousalovou

  Šumvald

  9:30

  Za Arnoštku Chlebníčkovou a manžela, maminku a tetu

  Paseka

  11:00

  Za + Marii Bukovjanovou

  7. 1.

  pondělí

  Pondělí po Zjevení Páně

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  8. 1.

  Úterý

  Úterý po Zjevení Páně

       

  9. 1.

  středa

  Středa po Zjevení Páně

  Šumvald

  16:00

   

  10. 1.

  čtvrtek

  Čtvrtek po Zjevení Páně

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  11. 1.

  pátek

  Pátek po Zjevení Páně

  Paseka

  16:00

   

  12. 1.

  sobota

  Sobota po Zjevení Páně

  Sanatorium

  12:30

   

  13. 1.

  neděle

  Svátek KŘTU PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + matku a její rodinu

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00

   

  Ohlášky 30. 12. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Zítra, tj. v pondělí 31. 12. 2018 v 17 hodin jste všichni zváni do Dlouhé Loučky na mši svatou

  na poděkování za uplynulý rok a poté na přípitek na faru. 

   

  Pořad bohoslužeb 30. prosince 2018 – 6. ledna 2019

  30. 12.

  neděle

  Svátek SVATÉ RODINY – JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Františka a Marii Hubáčkovy, Petra Axmana a živou a + rodinu

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Zukalovu a Tobiášovu

  31. 12.

  pondělí

  Sedmý den v oktávu Narození Páně

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Na poděkování za uplynulý rok

  1. 1.

  Úterý

  Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za lékaře a zdrav. personál

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00

   

  2. 1.

  středa

  Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

       

  3. 1.

  čtvrtek

  Čtvrtek po oktávu Narození Páně

       

  4. 1.

  pátek

  Pátek po oktávu Narození Páně

  Paseka

  15:00

  Za tříkrálové koledníky

  5. 1.

  sobota

  Sobota po oktávu Narození Páně

  Sanatorium

  12:30

   

  6. 1.

  neděle

  Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Antonína Svobodu a Miroslavu Kousalovou

  Šumvald

  9:30

  Za Arnoštku Chlebníčkovou a manžela, maminku a tetu

  Paseka

  11:00

  Za + Marii Bukovjanovou

                                                                                                         

  Ohlášky 23. 12. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Přeji všem požehnané Vánoce!

  Pořad bohoslužeb o Svátcích najdete na nástěnce.

   

  23. - 30. prosince 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  23. 12.

  neděle

  4. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Paseka

  8:00

  S prosbou k Duchu svatému o prozáření Boží milosti do našich rodin

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Brachtla, dvoje rodiče, vnuka, zetě a švagrovou

   

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Za živou a + rodinu Pekárkovu

  24. 12.

  pondělí

  ŠTĚDRÝ DEN

  Šumvald

  15:00

  Za kněze Bohumila Stromera, Bohumila Měchuru, Jiřího Kusého a Jindřicha Knappa

  Paseka

  20:00

  Za farníky

  Dlouhá Loučka

  22:00

  Za farníky

  25. 12.

  Úterý

  Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Na úmysl dárce

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Na úmysl dárce

  26. 12.

  středa

  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  27. 12.

  čtvrtek

  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

       

  28. 12.

  pátek

  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

       

  29. 12.

  sobota

  Pátý den v oktávu Narození Páně

       

  30. 12.

  neděle

  Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Františka a Marii Hubáčkovy, Petra Axmana a živou a + rodinu

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Zukalovu a Tobiášovu

  Ohlášky 16. 12. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné:

  Zpovídat budu ve všední dny vždy půl hodiny přede mší svatou.

  Zpovídat budu také v sobotu 22. 12. 2018 od 14 do 16 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

  Na nástěnce najdete pořad bohoslužeb o Vánocích.                             

   

  Dlouhá Loučka:

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.713 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Šumvald:

  Mše svatá příští neděli bude opět „rorátní“ s průvodem dětí s lampičkami.

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.850 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Paseka:

  Mše svatá příští neděli bude opět „rorátní“ s průvodem dětí s lampičkami.

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.200 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Pořad bohoslužeb 16. - 23. prosince 2018

   

  16. 12.

  neděle

  3. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Paseka

  8:00

  Za živou a + rodinu Bolardovu

  Šumvald

  9:30

  Za Ludmilu Kouřilovou, dceru Lidušku, manžela, rodiče z obou stran a za rodiče Blahákovy

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Za farníky

  17. 12.

  pondělí

  Pondělí po 3. neděli adventní

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  18. 12.

  Úterý

  Úterý po 3. neděli adventní

       

  19. 12.

  středa

  Středa po 3. neděli adventní

  Šumvald

  16:00

   

  20. 12.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 3. neděli adventní

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  21. 12.

  pátek

  Pátek po 3. neděli adventní

  Paseka

  16:00

   

  22. 12.

  sobota

  Sobota po 3. neděli adventní

   

  23. 12.

  neděle

  4. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Paseka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Brachtla, dvoje rodiče, vnuka, zetě a švagrovou

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Za farníky

   

   

  POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB

  Pondělí 24. 12. 2018

  Šumvald

  15:00

   

  Paseka

  20:00

   

  Dlouhá Loučka

  22:00

  Úterý 25. 12. 2018

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00

  Středa 26. 12. 2018

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Neděle 30. 12. 2018

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00

  Pondělí 31. 12. 2018

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Úterý 1. 1. 2019

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00

  Ohlášky 9. 12. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné:

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 14. 12. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Šumvald:

  Mše svatá příští neděli bude opět „rorátní“ s průvodem dětí s lampičkami.

   

  Paseka:

  Mše svatá příští neděli bude opět „rorátní“ s průvodem dětí s lampičkami.

   

   

  9. - 16. prosince 2018

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  9. 12.

  neděle

  2. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Paseka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Helenu Wiedermannovou, manžela a syna Jana

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Za + Miloslava Vyhnánka

  10. 12.

  pondělí

  Pondělí po 2. neděli adventní

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  11. 12.

  Úterý

  Úterý po 2. neděli adventní

       

  12. 12.

  středa

  Středa po 2. neděli adventní

  Paseka

  14:00

  Rekviem za + Boženu Petriščovou

  13. 12.

  čtvrtek

  Památka sv. Lucie, panny a mučednice

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  14. 12.

  pátek

  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

       

  15. 12.

  sobota

  Sobota po 2. neděli adventní

  Sanatorium

  12:30

   

  16. 12.

  neděle

  3. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Paseka

  8:00

  Za živou a + rodinu Bolardovu

  Šumvald

  9:30

  Za Ludmilu Kouřilovou, dceru Lidušku, manžela, rodiče z obou stran a za rodiče Blahákovy

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Za farníky

   

   

  Ohlášky 2. 12. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné:

  Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

   

  Dlouhá Loučka:

  Prvopáteční adorace a příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek 6. 12. v 15:30.

  Po mši svaté jste zváni na faru na farní kavárnu.

   

  Šumvald:

  Prvopáteční adorace a příležitost ke svátosti smíření bude ve středu 5. 12. v 15:30.

  Nedělní mše svatá bude především (ale nejen) pro děti, které prosím, aby si s sebou vzaly lampičky.

  Po mši svaté přijde Mikuláš.

   

  Paseka:

  Prvopáteční adorace a příležitost ke svátosti smíření bude v pátek 7. 12. v 15:30.

  Mše svatá bude ze sobotní slavnosti.

  Nedělní mše svatá bude především (ale nejen) pro děti, které prosím, aby si s sebou vzaly lampičky.

  Po mši svaté přijde Mikuláš.

   

  2. - 9. prosince 2018

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  2. 12.

  neděle

  1. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Ladislava Otta a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za dvoje + rodiče, příbuzné a duše v očistci

  3. 12.

  pondělí

  Památka sv. Františka Xaverského

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  4. 12.

  Úterý

  Úterý po 1. neděli adventní

  ---

  ---

  ---

  5. 12.

  středa

  Středa po 1. neděli adventní

  Šumvald

  16:00

  Za + Zdeňka Maitnera, dvoje rodiče a švagry

  6. 12.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 1. neděli adventní

  Dlouhá Loučka

  16:00

  Za bratry a sestry

  7. 12.

  pátek

  Svátek sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

  Paseka

  16:00

   

  8. 12.

  sobota

  Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

     Sanatorium

  12:30

   

  9. 12.

  neděle

  2. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Paseka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Helenu Wiedermannovou, manžela a syna Jana

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Za + Miloslava Vyhnánka