Ohlášky 19. 8. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Setkání pastoračních a ekonomických rad bude v pondělí 20. 8. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Biskupové nás vyzývají k podpisu „Petice pro ochranu manželství“.

  Uvedenou petici můžete podepsat vzadu na stolku.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Příští neděli jste zváni na Hody v Dlouhé Loučce. Mše svatá bude v 10 hodin, poté bude následovat

  posezení s pohoštěním na farním dvoře. V Šumvaldě a v Pasece mše svaté nebudou.

   

   

  19. - 26. srpna 2018

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  19. 8.

  neděle

  20. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + otce Zdeňka Holušu

  Šumvald

  9:30

  Za Jiřího Bartoňka, dceru Marušku a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Na úmysl dárce

  20. 8.

  pondělí

  Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve       

   Dlouhá Loučka

  18:00

   

  21. 8.

  úterý

  Památka sv. Pia X., papeže     

  ---

  ---

  ---

  22. 8.

  středa

  Památka Panny Marie Královny        

  Šumvald

  18:00

   

  23. 8.

  čtvrtek

  Čtvrtek 20. týdne v mezidobí     

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  24. 8.

  pátek

  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola       

  Paseka

  17:00

  Na úmysl dárce

  25. 8.

  sobota

  Sobota 20. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  26. 8.

  neděle

  21. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka – Hodová mše sv.

  10:00

  Za živé a + obyvatele a rodáky z Dlouhé Loučky

   

   

  Ohlášky 12. 8. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Setkání pastoračních a ekonomických rad bude příští pondělí 20. 8. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Biskupové nás vyzývají k podpisu „Petice pro ochranu manželství“.

  Uvedenou petici můžete podepsat vzadu na stolku.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Dlouhá Loučka

  V sobotu je adorační den naší farnosti. Výstav Nejsvětější svátosti bude v 9 hodin,

  zakončení požehnáním ve 12 hodin. Zapište se, prosím, do adoračních služeb.

   

  Paseka

  Ve čtvrtek je adorační den naší farnosti. Výstav Nejsvětější svátosti bude ve 14 hodin,

  zakončení požehnáním a mší svatou v 17 hodin. Zapište se, prosím, do adoračních služeb.

   

   

  12. - 19. srpna 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  12. 8.

  neděle

  19. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Kouřilovu

  Šumvald

  9:30

  Za otce Gustava Riedla

  Paseka

  11:00

  Za Marii Bukovjanovou a živou rodinu

  13. 8.

  pondělí

  Pondělí 19. týdne v mezidobí       

   Dlouhá Loučka

  8:00

   

  14. 8.

  úterý

  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka     

  ---

  ---

  ---

  15. 8.

  středa

  Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE        

  Šumvald

  18:00

  Za Zdeňka Gruse, rodiče a živou a + rodinu

  16. 8.

  čtvrtek

  Čtvrtek 19. týdne v mezidobí     

  Paseka

  17:00

  Na úmysl dárce

  17. 8.

  pátek

  Pátek 19. týdne v mezidobí       

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  18. 8.

  sobota

  Sobota 19. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  19. 8.

  neděle

  20. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + otce Zdeňka Holušu

  Šumvald

  9:30

  Za Jiřího Bartoňka, dceru Marušku a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Na úmysl dárce

  Ohlášky 29. 7. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Od pondělí 30. 7. do pátku 10. 8. 2018 mám dovolenou. Ve všední dny mše svaté nebudou.

  Mše svatá s nedělní platností bude „centrální“ v sobotu 4. 8. 2018 v 18 hodin v Šumvaldě.

  V neděli 5. 8. 2018 mše svaté nebudou.

  V případě naléhavosti budu po dobu dovolené k zastižení na mobilu.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

   

  29. července – 12. srpna 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  29. 7.

  neděle

  17. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + rodiče Karla a Štěpánku Hradilíkovy, + sourozence a celou rodinu Hradilíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Jana Filipa, manželku, rodiče a rodinu Maitnerovu

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Jehlářovy, dceru a syna

  4. 8.

  sobota

  Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze (mše svatá z 18. neděle v mezidobí)

  Šumvald

  18:00

   

  5. 8.

  neděle

  18. Neděle v mezidobí

  ---

  ---

   

  11. 8.

  sobota

  Památka sv. Kláry, panny         

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  12. 8.

  neděle

  19. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Kouřilovu

  Šumvald

  9:30

  Za otce Gustava Riedla

  Paseka

  11:00

  Za Marii Bukovjanovu a živou rodinu

  Ohlášky 22. 7. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Protože na ohlášenou pouť na Rudu není dostatek zájemců, autobus objednávat nebudeme.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Šumvald

  Pouť ke svaté Anně v kapličce na horním konci bude v sobotu 28. 7. 2018 v 17 hodin.

   

   

  22. - 29. července 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  22. 7.

  neděle

  16. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + synovce a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumilu a Františka Lachnitovy a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za Annu Hubenou, dceru Annu Černou, jejich manžele, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

  23. 7.

  pondělí

  Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy      

   Dlouhá Loučka

  18:00

  Na úmysl dárce

  24. 7.

  úterý

  Úterý 16. týdne v mezidobí     

  ---

  ---

  ---

  25. 7.

  středa

  Svátek sv. Jakuba, apoštola        

  Šumvald

  18:00

  Za + Alici Smékalovou

  26. 7.

  čtvrtek

  Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie    

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Na úmysl dárce

  27. 7.

  pátek

  Památka sv. Gorazda a druhů      

  Paseka

  8:00

  Za + Miroslava Weisse a živou rodinu

  28. 7.

  sobota

  Sobota 16. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  Šumvald – kaple sv. Anny

  17:00

   

  29. 7.

  neděle

  17. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + rodiče Karla a Štěpánku Hradilíkovy, + sourozence a celou rodinu Hradilíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Jana Filipa, manželku, rodiče a rodinu Maitnerovu

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Jehlářovy, dceru a syna

  Ohlášky 15. 7. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  V neděli 5. 8. 2018 jste zváni na pouť k Panně Marii Sněžné na Rudu a na křížovou cestu tamtéž.

  Zapisovat se můžete do archu vzadu na stolku.

  Zatím není dostatek zájemců pro případné objednání autobusu.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

   

  15. - 22. července 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  15. 7.

  neděle

  15. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Na poděkování za 85 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

  Šumvald

  9:30

  Za Bedřišku Dubovou, manžela a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  16. 7.

  pondělí

  Pondělí 15. týdne v mezidobí      

   Dlouhá Loučka

  18:00

  Za Josefa a Adélu Mikulíkovy, syna Karla, rodiče a sourozence

  17. 7.

  úterý

  Úterý 15. týdne v mezidobí     

  ---

  ---

  ---

  18. 7.

  středa

  Středa 15. týdne v mezidobí        

  Šumvald

  18:00

  Za + Alici Smékalovou

  19. 7.

  čtvrtek

  Čtvrtek 15. týdne v mezidobí    

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Na úmysl dárce

  20. 7.

  pátek

  Pátek 15. týdne v mezidobí      

  Paseka

  17:00

  Za duše v očistci

  21. 7.

  sobota

  Sobota 15. týdne v mezidobí     

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  22. 7.

  neděle

  16. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + synovce a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumilu a Františka Lachnitovy a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za Annu Hubenou, dceru Annu Černou, jejich manžele, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

  Ohlášky 8. 7. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka je na potřeby farnosti.

   

  V neděli 5. 8. 2018 jste zváni na pouť k Panně Marii Sněžné na Rudu a na křížovou cestu tamtéž.

  Zapisovat se můžete do archu vzadu na stolku. Autobus objednáme podle počtu zájemců.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

   

  8. - 15. července 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  8. 7.

  neděle

  14. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Vladimíra Žáka, živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

  Šumvald

  9:30

  Za + Luboše Wiedermanna, rodiče a švagry

  Paseka

  11:00

  Na poděkování Bohu za přijaté milosti a dary. Za 50 let života. S prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro celou rodinu

  9. 7.

  pondělí

  Pondělí 14. týdne v mezidobí      

   Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu

  10. 7.

  úterý

  Úterý 14. týdne v mezidobí     

  ---

  ---

  ---

  11. 7.

  středa

  Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy       

  Šumvald

  18:00

  Za živé a + příbuzné a sousedy

  12. 7.

  čtvrtek

  Čtvrtek 14. týdne v mezidobí    

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Za Juliánu Pollakovou k nedožitým 100 rokům

  13. 7.

  pátek

  Pátek 14. týdne v mezidobí      

  Paseka

  17:00

  Za živou a + rodinu

  14. 7.

  sobota

  Sobota 14. týdne v mezidobí     

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  15. 7.

  neděle

  15. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Na poděkování za 85 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

  Šumvald

  9:30

  Za Bedřišku Dubovou, manžela a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 1. 7. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  „Centrální“ mše svatá ze slavnosti Cyrila a Metoděje bude v předvečer slavnosti

  ve středu 4. 7. 2018 v 18 hodin v Šumvaldě.

   

  V neděli 5. 8. 2018 jste zváni na pouť k Panně Marii Sněžné na Rudu a na křížovou cestu tamtéž.

  Zapisovat se můžete do archu vzadu na stolku. Autobus objednáme podle počtu zájemců.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Dlouhá Loučka

  Po mši svaté jste zváni na faru na další farní kavárnu.

   

   

  1. - 8. července 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  1. 7.

  neděle

  13. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + manžela Jaroslava a syna Miroslava

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Seidlovou, sestry, dvoje rodiče, 3 švagry, švagrovou a za Ladislava Hofmana a manželku

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  2. 7.

  pondělí

  Pondělí 13. týdne v mezidobí      

   Dlouhá Loučka

  18:00

  Za Stefanii Neumann a manžela Helmuta

  3. 7.

  úterý

  Svátek sv. Tomáše, apoštola    

   ---

  ---

  ---

  4. 7.

  středa

  Středa 13. týdne v mezidobí

  (mše sv. ze slavnosti C+M)       

  Šumvald

  18:00

  Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní

  5. 7.

  čtvrtek

  Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy    

  ---

  ---

  ---

  6. 7.

  pátek

  Pátek 13. týdne v mezidobí      

  ---

  ---

  ---

  7. 7.

  sobota

  Sobota 13. týdne v mezidobí     

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  8. 7.

  neděle

  14. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Vladimíra Žáka, živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

  Šumvald

  9:30

  Za + Luboše Wiedermanna, rodiče a švagry

  Paseka

  11:00

  Na poděkování Bohu za přijaté milosti a dary. Za 50 let života. S prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro celou rodinu

  Ohlášky 24. 6. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

  Táborák na závěr školního roku bude ve čtvrtek 28. 6. 2018 v 17 hodin na farním dvoře v Dlouhé Loučce.

  Připraven bude mj. skákací hrad. Špekáčky si vezměte s sebou.

   

  Dlouhá Loučka

  Příští neděli bude další farní kavárna.

   

   

  24. června – 1. července 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  24. 6.

  neděle

  Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Krestýna, bratra Miloše a rodiče

  Paseka

  11:00

  Za živou rodinu

  25. 6.

  pondělí

  Pondělí 12. týdne v mezidobí      

   Dlouhá Loučka

  14:00

  Rekviem za + Jarmilu Konupkovou

  26. 6.

  úterý

  Úterý 12. týdne v mezidobí    

  ---

  ---

  ---

  27. 6.

  středa

  Středa 12. týdne v mezidobí       

  Šumvald

  18:00

  Za Zdeňka Gruse, rodiče a živou a + rodinu

  28. 6.

  čtvrtek

  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka    

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za nemocnou osobu

  29. 6.

  pátek

  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ     

  Paseka

  17:00

  Za živou a + rodinu Biskupovu a Haitlovu

  30. 6.

  sobota

  Svátek Výročí posvěcení katedrály    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  1. 7.

  neděle

  13. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + manžela Jaroslava a syna Miroslava

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Seidlovou, sestry, dvoje rodiče, 3 švagry, švagrovou a za Ladislava Hofmana a manželku

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 17. 6. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Šumvald

  Při mši svaté příští neděli budeme děkovat za uplynulý školní rok. Zvány jsou především (ale nejen) děti.

   

   

  17. - 24. června 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  17. 6.

  neděle

  11. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Na poděkování za 75 let života s prosbou o dar zdraví a víry pro rodinu

  Karlov

  11:00

  Za živé a + farníky z Karlova

  18. 6.

  pondělí

  Pondělí 11. týdne v mezidobí      

  Paseka

  15:00

  Rekviem za + Marii Butorovou

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  19. 6.

  úterý

  Úterý 11. týdne v mezidobí    

  ---

  ---

  ---

  20. 6.

  středa

  Středa 11. týdne v mezidobí      

  Šumvald

  18:00

   

  21. 6.

  čtvrtek

  Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka    

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  22. 6.

  pátek

  Pátek 11. týdne v mezidobí      

  ---

  ---

  ---

  23. 6.

  sobota

  Sobota 11. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  24. 6.

  neděle

  Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Krestýna, bratra Miloše a rodiče

  Paseka

  11:00

  Za živou rodinu

  Ohlášky 10. 6. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Šumvald

  V sobotu 16. 6. 2018 v 10 hodin bude poutní mše svatá v Břevenci.

   

  Paseka

  V neděli 17. 6. 2018 v 11 hodin bude poutní mše sv. na Karlově. V Pasece mše sv. nebude.

   

   

  10. - 17. června 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  10. 6.

  neděle

  10. Neděle v mezidobí

  Šumvald

  10:00

  Na poděkování za život a kněžské působení otce Antonína Kryla

  11. 6.

  pondělí

  Památka sv. Barnabáše, apoštola     

   Dlouhá Loučka

  18:00

   

  12. 6.

  úterý

  Úterý 10. týdne v mezidobí    

  ---

  ---

  ---

  13. 6.

  středa

  Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve      

  Šumvald

  15:00

  Rekviem za + Petra Krestýna

  14. 6.

  čtvrtek

  Čtvrtek 10. týdne v mezidobí      

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  15. 6.

  pátek

  Pátek 10. týdne v mezidobí    

  Paseka

  17:00

   

  16. 6.

  sobota

  Sobota 10. týdne v mezidobí    

  Břevenec

  10:00

   

  17. 6.

  neděle

  11. Neděle v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Na poděkování za 75 let života s prosbou o dar zdraví a víry pro rodinu

  Karlov

  11:00

  Za živé a + farníky z Karlova