Ohlášky 20. 11. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny


  Příští neděli začíná doba adventní. Při mši svaté požehnám adventní věnce.


  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.


  Zakoupit si můžete také adventní kalendáře za 10 Kč.


  Od příští neděle začnu zapisovat úmysly mší svatých na první pololetí příštího roku.

  Slavnostní inaugurace restaurovaných varhan farního kostela sv. Mikuláše v Šumvaldě

  Slavnostní inaugurace restaurovaných varhan farního kostela sv. Mikuláše v Šumvaldě

  Římskokatolická farnost Šumvald vás zve dne 17. 11. 2016 na slavnostní inauguraci restaurovaných varhan do farního kostela sv. Mikuláše. Varhanní stroj je z roku 1881 od firmy BRAUNER z Uničova, je jediným dochovaným na Moravě.

  PROGRAM:
  10:00 hod. SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
  13:00 hod. KONCERT VÁŽNÉ HUDBY Z DÍLA STARÝCH MISTRŮ

  ÚČINKUJE PAN RADEK REJŠEK

  Vystudoval skladbu a hru na trubku na pražské konzervatoři a skladbu na brněnské JAMU. Jako hudebník se dále věnuje hře na varhany a zvonkohru. Působil jako sbormistr Pěveckého sdružení Foerster v Benátkách nad Jizerou (1982–1997), Armádního uměleckého souboru (1985–1987) a ženského pěveckého sboru Cantatum (1992—1999). V letech 1998–2007 byl hudebním režisérem a redaktorem vážné hudby v Českém rozhlase, kde realizuje dlouhodobý projekt mapující historické varhany v českých chrámech a kostelích. Kromě varhan natáčí také hlas zvonů v kostelech po celé republice a téměř každé nedělní poledne zprostředkovává jejich zvuk posluchačům České rozhlasu na stanici Vltava. Účinkuje také na akcích pořádaných mezinárodní organizací Eurocarillon jako zatím jediný český hráč na zvonkohry. Je kampanologem a organologemv Praze na Loretě. Věnuje se také pedagogické činnosti (konzervatoře v Praze a Českých Budějovicích, Vyšší odborná škola filmová v Písku).

  VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

  Ohlášky 13. 11. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci,

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny


  Dnešní sbírka bude věnována na Charitu.


  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.


  Zakoupit si můžete také adventní kalendáře za 10 Kč.


  Mše svatá se žehnáním obnovených varhan bude v Šumvaldě ve čtvrtek 17. 11. 2016 v 10 hodin. Poté ve 13 hodin bude následovat koncert Radka Rejška z ČRo Vltava.


  V pondělí v 17:45 bude na faře v Dlouhé Loučce další setkání nazvané „Hovory o víře“, na které jsou zváni všichni farníci.

  Ohlášky 6. 11. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny


  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.


  Příští neděli bude sbírka na Charitu.


  Dlouhá Loučka


  Při sbírce minulou neděli se vybralo celkem 1.980 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Poděkování patří všem, kdo se podíleli na obnově mariánského sloupu a také všem, kdo jakkoli přispěli k průběhu slavnosti, spojené se žehnáním tohoto sloupu.


  Po mši svaté jste všichni zváni na faru na další „farní kavárnu“.

  Ohlášky 30. 10. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.


  Dušičkové pobožnosti na hřbitovech budou v Dlouhé Loučce v úterý v 17:45, v Pasece ve středu v 16:30 a v Šumvaldě ve středu v 18:30.


  V pondělí 31. 10. 2016 v 17:45 se koná na faře v Dlouhé Loučce druhé setkání nazvané „Hovory o víře“, na které jsou zváni všichni, kteří si chtějí osvěžit základní pravdy naší víry.

  Ohlášky 23. 10. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.


  Děkuji všem členům pastorační rady za účast na čtvrtečním setkání a za jejich cenné podněty.


  V neděli 30. 10. proběhne požehnání obnoveného mariánského sloupu na návsi v Dlouhé Loučce. Mše svatá bude v kostele v obvyklém čase 7:45, potom se sejdeme na návsi v 9:00, kde bude krátký program a požehnání.


  Mše svatá v Šumvaldě bude výjimečně v 7:45 a bude ji sloužit P. Miroslav Bambuch, farář z Litovle.

  Ohlášky 16. 10. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.

  Od poloviny října bude na faře v Dlouhé Loučce probíhat příprava na křest dospělých. Setkání bude každé druhé pondělí po mši svaté. Této přípravy se mohou zúčastnit také ti dospělí, kteří se budou chtít připravovat na svaté přijímání, a vlastně všichni dospělí, kteří si budou chtít osvěžit základní pravdy naší víry. První setkání bude v pondělí 17. 10. 2016 v 17:45.

  Ohlášky 9. 10. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci, 

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  V sakristii se můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.

  Od poloviny října bude na faře v Dlouhé Loučce probíhat příprava na křest dospělých. Setkání bude každé druhé pondělí po mši svaté. Této přípravy se mohou zúčastnit také ti dospělí, kteří se budou chtít připravovat na svaté přijímání, a vlastně všichni dospělí, kteří si budou chtít osvěžit základní pravdy naší víry. První setkání bude v pondělí 17. 10. 2016 v 17:45.

  Ohlášky 2. 10. 2016: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Milí farníci,

  zveřejňuji aktuální ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Pro všechny

  Na svatého Václava jsme uskutečnili pouť do Olomouce. Poděkování patří všem účastníkům za pěkné společenství, paní Horáčkové za pomoc při organizaci a obci Dlouhá Loučka za finanční příspěvek na tuto pouť.

  V sakristii se můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok. Cena je 50 Kč.

  Od poloviny října bude na faře v Dlouhé Loučce probíhat příprava na křest dospělých. Setkání bude každé druhé pondělí po mši svaté. Této přípravy se mohou zúčastnit také ti dospělí, kteří se budou chtít připravovat na svaté přijímání, a vlastně všichni dospělí, kteří si budou chtít osvěžit základní pravdy naší víry.

  Pastýřský list k volbám 2016


  Pastýřský list k volbám 2016

  Drazí bratři a sestry, vím, že někteří z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských či politických. Jiní mi zas vyčítají, že dávám málo informací. Prosím tedy o trochu trpělivosti a pozornosti všechny. Považuji za potřebné Vás seznámit s věcmi, o kterých slyšíte z úst politiků či novinářů. Někteří z nich pravidelně před volbami útočí na církev, kritizují restituce, obviňují nás z touhy po majetku či ze záliby podávat soudní žaloby. Nechci je odsuzovat a tvrdit, že to dělají z nenávisti k církvi. Domnívám se, že to dělají především proto, aby získali voliče z řad těch, kteří nemají církev rádi, a věřícím vzkazují, že o jejich hlasy nestojí. Jejich informace jsou často neúplné či docela nepravdivé a probouzejí náboženskou nesnášenlivost.