Ohlášky 23. 9. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Mše svatá ze slavnosti sv. Václava bude v den slavnosti, 28. 9. 2018 v 17 hodin v Pasece.

   

   

  23. - 30. září 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  23. 9.

  neděle

  25. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + rodiče Toušovy, + manžela a živou a + rodinu Toušovu a Krajčovu

  Šumvald

  9:30

  Za Miroslava Axmanna, bratra Bohumila a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za manžela Josefa Václavíka, živou a + rodinu

  24. 9.

  pondělí

  Pondělí 25. týdne v mezidobí       

   Dlouhá Loučka

  8:00

   

  25. 9.

  úterý

  Úterý 25. týdne v mezidobí      

  ---

  ---

  ---

  26. 9.

  středa

  Středa 25. týdne v mezidobí         

  Šumvald

  18:00

   

  27. 9.

  čtvrtek

  Památka sv. Vincence z Paula, kněze     

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  28. 9.

  pátek

  Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa       

  Paseka

  17:00

  Na úmysl dárce

  29. 9.

  sobota

  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  30. 9.

  neděle

  26. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Margit Morávkovou

  Šumvald

  9:30

  Za Romualda Kyselého, manželku, rodiče z obou stran a tetu

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Mišákovy, syna, živou a + rodinu

  Ohlášky 16. 9. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  První setkání s přípravou na biřmování bude v pátek 21. 9. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

  Na toto setkání mohou přijít i ti, co se dosud nepřihlásili.

   

  Dlouhá Loučka

  Po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.

   

   

  16. - 23. září 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  16. 9.

  neděle

  24. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Leopolda Kropáče, živou a + rodinu Kropáčovu, Navrátilovu a Prudičovu

  Šumvald

  9:30

  Za P. Romualda Filipa, Anežku, sourozence a rodiče

  Paseka

  11:00

  Za manžela Jiřího Králíka s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

  17. 9.

  pondělí

  Pondělí 24. týdne v mezidobí       

   Dlouhá Loučka

  8:00

   

  18. 9.

  úterý

  Úterý 24. týdne v mezidobí      

  ---

  ---

  ---

  19. 9.

  středa

  Středa 24. týdne v mezidobí         

  Šumvald

  18:00

   

  20. 9.

  čtvrtek

  Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů, mučedníků     

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  21. 9.

  pátek

  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty       

  Paseka

  17:00

  Na úmysl dárce

  22. 9.

  sobota

  Sobota 24. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  23. 9.

  neděle

  25. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + rodiče Toušovy, + manžela a živou a + rodinu Toušovu a Krajčovu

  Šumvald

  9:30

  Za Miroslava Axmanna, bratra Bohumila a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za manžela Josefa Václavíka, živou a + rodinu

  Ohlášky 9. 9. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku.

  Případné dotazy rád zodpovím. První setkání je plánováno na pátek 21. 9. 2018 v 19 hodin.

   

  V pátek 14. 9. 2018 v 17 hodin jste zváni na poutní mši svatou v kapličce u Sanatoria.

   

  Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu Hodových slavností.

   

   

  9. - 16. září 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  9. 9.

  neděle

  23. Neděle v mezidobí

  Paseka – Hodová mše sv.

  10:00

  Za živé a + obyvatele a rodáky z Paseky

  10. 9.

  pondělí

  Pondělí 23. týdne v mezidobí        

   Dlouhá Loučka

  8:00

   

  11. 9.

  úterý

  Úterý 23. týdne v mezidobí      

  ---

  ---

  ---

  12. 9.

  středa

  Středa 23. týdne v mezidobí       

  Šumvald

  18:00

   

  13. 9.

  čtvrtek

  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve     

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  14. 9.

  pátek

  Svátek Povýšení svatého Kříže       

  Paseka – kaple u Sanatoria

  17:00

   

  15. 9.

  sobota

  Památka Panny Marie Bolestné    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  16. 9.

  neděle

  24. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Leopolda Kropáče, živou a + rodinu Kropáčovu, Navrátilovu a Prudičovu

  Šumvald

  9:30

  Za P. Romualda Filipa, Anežku, sourozence a rodiče

  Paseka

  11:00

  Za manžela Jiřího Králíka s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

  Ohlášky 2. 9. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

  První setkání je plánováno na pátek 21. 9. 2018 v 19 hodin.

   

  Přihlášky do náboženství obdrží děti ve školách. Začátek výuky upřesním později.

   

  Příští neděli jste zváni na Hodovou mši svatou do Paseky. Mše začíná v 10 hodin

  a zpěvem ji doprovodí Mužský sbor Řádu sv. Huberta.

  Po mši svaté požehnám opravené prostory před kostelem.

  V Dlouhé Loučce a v Šumvaldě mše nebudou.

   

   

  2. - 9. září 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  2. 9.

  neděle

  22. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Dagmar Libichovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Annu Schwanzerovou, manžela, rodiče, Františku Šenkovou a manžele Konečné

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za 10 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

  3. 9.

  pondělí

  Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve      

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  4. 9.

  úterý

  Úterý 22. týdne v mezidobí    

  ---

  ---

  ---

  5. 9.

  středa

  Středa 22. týdne v mezidobí   

  Šumvald

  17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  Mše svatá

  6. 9.

  čtvrtek

  Čtvrtek 22. týdne v mezidobí     

  Dlouhá Loučka

  17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  Mše svatá

  7. 9.

  pátek

  Pátek 22. týdne v mezidobí   

  Paseka

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá – Na úmysl dárce

  8. 9.

  sobota

  Svátek Narození Panny Marie  

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  9. 9.

  neděle

  23. Neděle v mezidobí

  Paseka – Hodová mše svatá

  10:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele Paseky 

  Ohlášky 26. 8. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  V sobotu 1. 9. 2018 slaví arcibiskup Jan Graubner 70 let. Mše svatá v katedrále v Olomouci začíná v 10:30.

   

  Děkuji členům pastoračních a ekonomických rad za účast na pondělním setkání a za jejich cenné podněty.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Příští neděli požehnám při mších svatých školní tašky. Tašky a další školní pomůcky ať si děti vezmou s sebou.

   

  Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu Hodových slavností.

   

  Po dnešní Hodové mši svaté jste zváni na posezení s pohoštěním do školní jídelny.

   

   

  26. srpna – 2. září 2018

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  26. 8.

  neděle

  21. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka – Hodová mše sv.

  10:00

  Za živé a + obyvatele a rodáky z Dlouhé Loučky

  27. 8.

  pondělí

  Památka sv. Moniky       

   Dlouhá Loučka

  18:00

   

  28. 8.

  úterý

  Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve     

  ---

  ---

  ---

  29. 8.

  středa

  Památka umučení sv. Jana Křtitele        

  Šumvald

  18:00

   

  30. 8.

  čtvrtek

  Čtvrtek 21. týdne v mezidobí     

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  31. 8.

  pátek

  Pátek 21. týdne v mezidobí       

  Paseka

  17:00

   

  1. 9.

  sobota

  Sobota 21. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  2. 9.

  neděle

  22. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Dagmar Libichovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Annu Schwanzerovou, manžela, rodiče, Františku Šenkovou a manžele Konečné

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za 10 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

   

   

  Ohlášky 19. 8. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Setkání pastoračních a ekonomických rad bude v pondělí 20. 8. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Biskupové nás vyzývají k podpisu „Petice pro ochranu manželství“.

  Uvedenou petici můžete podepsat vzadu na stolku.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Příští neděli jste zváni na Hody v Dlouhé Loučce. Mše svatá bude v 10 hodin, poté bude následovat

  posezení s pohoštěním na farním dvoře. V Šumvaldě a v Pasece mše svaté nebudou.

   

   

  19. - 26. srpna 2018

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  19. 8.

  neděle

  20. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + otce Zdeňka Holušu

  Šumvald

  9:30

  Za Jiřího Bartoňka, dceru Marušku a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Na úmysl dárce

  20. 8.

  pondělí

  Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve       

   Dlouhá Loučka

  18:00

   

  21. 8.

  úterý

  Památka sv. Pia X., papeže     

  ---

  ---

  ---

  22. 8.

  středa

  Památka Panny Marie Královny        

  Šumvald

  18:00

   

  23. 8.

  čtvrtek

  Čtvrtek 20. týdne v mezidobí     

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  24. 8.

  pátek

  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola       

  Paseka

  17:00

  Na úmysl dárce

  25. 8.

  sobota

  Sobota 20. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  26. 8.

  neděle

  21. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka – Hodová mše sv.

  10:00

  Za živé a + obyvatele a rodáky z Dlouhé Loučky

   

   

  Ohlášky 12. 8. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Setkání pastoračních a ekonomických rad bude příští pondělí 20. 8. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Biskupové nás vyzývají k podpisu „Petice pro ochranu manželství“.

  Uvedenou petici můžete podepsat vzadu na stolku.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Dlouhá Loučka

  V sobotu je adorační den naší farnosti. Výstav Nejsvětější svátosti bude v 9 hodin,

  zakončení požehnáním ve 12 hodin. Zapište se, prosím, do adoračních služeb.

   

  Paseka

  Ve čtvrtek je adorační den naší farnosti. Výstav Nejsvětější svátosti bude ve 14 hodin,

  zakončení požehnáním a mší svatou v 17 hodin. Zapište se, prosím, do adoračních služeb.

   

   

  12. - 19. srpna 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  12. 8.

  neděle

  19. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Kouřilovu

  Šumvald

  9:30

  Za otce Gustava Riedla

  Paseka

  11:00

  Za Marii Bukovjanovou a živou rodinu

  13. 8.

  pondělí

  Pondělí 19. týdne v mezidobí       

   Dlouhá Loučka

  8:00

   

  14. 8.

  úterý

  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka     

  ---

  ---

  ---

  15. 8.

  středa

  Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE        

  Šumvald

  18:00

  Za Zdeňka Gruse, rodiče a živou a + rodinu

  16. 8.

  čtvrtek

  Čtvrtek 19. týdne v mezidobí     

  Paseka

  17:00

  Na úmysl dárce

  17. 8.

  pátek

  Pátek 19. týdne v mezidobí       

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  18. 8.

  sobota

  Sobota 19. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  19. 8.

  neděle

  20. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + otce Zdeňka Holušu

  Šumvald

  9:30

  Za Jiřího Bartoňka, dceru Marušku a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Na úmysl dárce

  Ohlášky 29. 7. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Od pondělí 30. 7. do pátku 10. 8. 2018 mám dovolenou. Ve všední dny mše svaté nebudou.

  Mše svatá s nedělní platností bude „centrální“ v sobotu 4. 8. 2018 v 18 hodin v Šumvaldě.

  V neděli 5. 8. 2018 mše svaté nebudou.

  V případě naléhavosti budu po dobu dovolené k zastižení na mobilu.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

   

  29. července – 12. srpna 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  29. 7.

  neděle

  17. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + rodiče Karla a Štěpánku Hradilíkovy, + sourozence a celou rodinu Hradilíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Jana Filipa, manželku, rodiče a rodinu Maitnerovu

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Jehlářovy, dceru a syna

  4. 8.

  sobota

  Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze (mše svatá z 18. neděle v mezidobí)

  Šumvald

  18:00

   

  5. 8.

  neděle

  18. Neděle v mezidobí

  ---

  ---

   

  11. 8.

  sobota

  Památka sv. Kláry, panny         

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  12. 8.

  neděle

  19. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Kouřilovu

  Šumvald

  9:30

  Za otce Gustava Riedla

  Paseka

  11:00

  Za Marii Bukovjanovu a živou rodinu

  Ohlášky 22. 7. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Protože na ohlášenou pouť na Rudu není dostatek zájemců, autobus objednávat nebudeme.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Šumvald

  Pouť ke svaté Anně v kapličce na horním konci bude v sobotu 28. 7. 2018 v 17 hodin.

   

   

  22. - 29. července 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  22. 7.

  neděle

  16. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + synovce a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumilu a Františka Lachnitovy a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za Annu Hubenou, dceru Annu Černou, jejich manžele, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

  23. 7.

  pondělí

  Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy      

   Dlouhá Loučka

  18:00

  Na úmysl dárce

  24. 7.

  úterý

  Úterý 16. týdne v mezidobí     

  ---

  ---

  ---

  25. 7.

  středa

  Svátek sv. Jakuba, apoštola        

  Šumvald

  18:00

  Za + Alici Smékalovou

  26. 7.

  čtvrtek

  Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie    

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Na úmysl dárce

  27. 7.

  pátek

  Památka sv. Gorazda a druhů      

  Paseka

  8:00

  Za + Miroslava Weisse a živou rodinu

  28. 7.

  sobota

  Sobota 16. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  Šumvald – kaple sv. Anny

  17:00

   

  29. 7.

  neděle

  17. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + rodiče Karla a Štěpánku Hradilíkovy, + sourozence a celou rodinu Hradilíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Jana Filipa, manželku, rodiče a rodinu Maitnerovu

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Jehlářovy, dceru a syna

  Ohlášky 15. 7. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  V neděli 5. 8. 2018 jste zváni na pouť k Panně Marii Sněžné na Rudu a na křížovou cestu tamtéž.

  Zapisovat se můžete do archu vzadu na stolku.

  Zatím není dostatek zájemců pro případné objednání autobusu.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

   

  15. - 22. července 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  15. 7.

  neděle

  15. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Na poděkování za 85 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

  Šumvald

  9:30

  Za Bedřišku Dubovou, manžela a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  16. 7.

  pondělí

  Pondělí 15. týdne v mezidobí      

   Dlouhá Loučka

  18:00

  Za Josefa a Adélu Mikulíkovy, syna Karla, rodiče a sourozence

  17. 7.

  úterý

  Úterý 15. týdne v mezidobí     

  ---

  ---

  ---

  18. 7.

  středa

  Středa 15. týdne v mezidobí        

  Šumvald

  18:00

  Za + Alici Smékalovou

  19. 7.

  čtvrtek

  Čtvrtek 15. týdne v mezidobí    

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Na úmysl dárce

  20. 7.

  pátek

  Pátek 15. týdne v mezidobí      

  Paseka

  17:00

  Za duše v očistci

  21. 7.

  sobota

  Sobota 15. týdne v mezidobí     

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  22. 7.

  neděle

  16. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + synovce a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumilu a Františka Lachnitovy a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za Annu Hubenou, dceru Annu Černou, jejich manžele, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu