Ohlášky 24. 6. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

  Táborák na závěr školního roku bude ve čtvrtek 28. 6. 2018 v 17 hodin na farním dvoře v Dlouhé Loučce.

  Připraven bude mj. skákací hrad. Špekáčky si vezměte s sebou.

   

  Dlouhá Loučka

  Příští neděli bude další farní kavárna.

   

   

  24. června – 1. července 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  24. 6.

  neděle

  Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Krestýna, bratra Miloše a rodiče

  Paseka

  11:00

  Za živou rodinu

  25. 6.

  pondělí

  Pondělí 12. týdne v mezidobí      

   Dlouhá Loučka

  14:00

  Rekviem za + Jarmilu Konupkovou

  26. 6.

  úterý

  Úterý 12. týdne v mezidobí    

  ---

  ---

  ---

  27. 6.

  středa

  Středa 12. týdne v mezidobí       

  Šumvald

  18:00

  Za Zdeňka Gruse, rodiče a živou a + rodinu

  28. 6.

  čtvrtek

  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka    

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za nemocnou osobu

  29. 6.

  pátek

  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ     

  Paseka

  17:00

  Za živou a + rodinu Biskupovu a Haitlovu

  30. 6.

  sobota

  Svátek Výročí posvěcení katedrály    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  1. 7.

  neděle

  13. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + manžela Jaroslava a syna Miroslava

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Seidlovou, sestry, dvoje rodiče, 3 švagry, švagrovou a za Ladislava Hofmana a manželku

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 17. 6. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Šumvald

  Při mši svaté příští neděli budeme děkovat za uplynulý školní rok. Zvány jsou především (ale nejen) děti.

   

   

  17. - 24. června 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  17. 6.

  neděle

  11. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Na poděkování za 75 let života s prosbou o dar zdraví a víry pro rodinu

  Karlov

  11:00

  Za živé a + farníky z Karlova

  18. 6.

  pondělí

  Pondělí 11. týdne v mezidobí      

  Paseka

  15:00

  Rekviem za + Marii Butorovou

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  19. 6.

  úterý

  Úterý 11. týdne v mezidobí    

  ---

  ---

  ---

  20. 6.

  středa

  Středa 11. týdne v mezidobí      

  Šumvald

  18:00

   

  21. 6.

  čtvrtek

  Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka    

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  22. 6.

  pátek

  Pátek 11. týdne v mezidobí      

  ---

  ---

  ---

  23. 6.

  sobota

  Sobota 11. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  24. 6.

  neděle

  Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Krestýna, bratra Miloše a rodiče

  Paseka

  11:00

  Za živou rodinu

  Ohlášky 10. 6. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Šumvald

  V sobotu 16. 6. 2018 v 10 hodin bude poutní mše svatá v Břevenci.

   

  Paseka

  V neděli 17. 6. 2018 v 11 hodin bude poutní mše sv. na Karlově. V Pasece mše sv. nebude.

   

   

  10. - 17. června 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  10. 6.

  neděle

  10. Neděle v mezidobí

  Šumvald

  10:00

  Na poděkování za život a kněžské působení otce Antonína Kryla

  11. 6.

  pondělí

  Památka sv. Barnabáše, apoštola     

   Dlouhá Loučka

  18:00

   

  12. 6.

  úterý

  Úterý 10. týdne v mezidobí    

  ---

  ---

  ---

  13. 6.

  středa

  Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve      

  Šumvald

  15:00

  Rekviem za + Petra Krestýna

  14. 6.

  čtvrtek

  Čtvrtek 10. týdne v mezidobí      

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  15. 6.

  pátek

  Pátek 10. týdne v mezidobí    

  Paseka

  17:00

   

  16. 6.

  sobota

  Sobota 10. týdne v mezidobí    

  Břevenec

  10:00

   

  17. 6.

  neděle

  11. Neděle v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Na poděkování za 75 let života s prosbou o dar zdraví a víry pro rodinu

  Karlov

  11:00

  Za živé a + farníky z Karlova

  Ohlášky 3. 6. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  V neděli 10. 6. 2018 jste zváni do Šumvaldu na mši sv. u příležitosti 100 let od narození P. Antonína Kryla.

  Začíná v 10 hodin a sloužit bude mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký.

  Po mši svaté jste zváni k „Blahákovi“ na vzpomínkové pásmo na otce Antonína - 

  promítání fotografií a prezentace diplomové práce o P. Antonínu Krylovi. Zazpívá také Šumvaldský sbor.

  V Dlouhé Loučce a v Pasece mše svatá nebude.

   

  V září zahájíme přípravu na biřmování. Přihlášky najdete vzadu na stolku. Případné dotazy rád zodpovím.

   

  Dlouhá Loučka

  Po mši svaté jste zváni na Farní kavárnu.

   

  Paseka

  V neděli 17. 6. 2018 bude poutní mše sv. na Karlově. Začíná v 11 hodin. V Pasece mše sv. nebude.

   

   

  3. - 10. června 2018

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  3. 6.

  neděle

  9. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Marii Kropáčovou, živou a + rodinu Kropáčovu a Hebnarovu

  Šumvald

  9:30

  Za Františka Smékala, Jaromíra Gruse, manželku a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Pospíšilovu a Mackovu

  4. 6.

  pondělí

  Pondělí 9. týdne v mezidobí      

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  5. 6.

  úterý

  Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka    

  ---

  ---

  ---

  6. 6.

  středa

  Středa 9. týdne v mezidobí      

  Šumvald

  18:00

   

  7. 6.

  čtvrtek

  Čtvrtek 9. týdne v mezidobí     

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  8. 6.

  pátek

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA     

  Paseka

  17:00

  Na poděkování za přijaté milosti

  9. 6.

  sobota

  Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  10. 6.

  neděle

  10. Neděle v mezidobí

  Šumvald

  10:00

  Na poděkování za život a kněžské působení otce Antonína Kryla

   

   

  Ohlášky 27. 5. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  V neděli 10. 6. 2018 bude v Šumvaldě mše svatá u příležitosti 100 let od narození P. Antonína Kryla.

  Začíná v 10 hodin. V Dlouhé Loučce a v Pasece mše svatá nebude.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli (na církevní školství): 2.978 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá ve čtvrtek bude ze Slavnosti Těla a Krve Páně.

  Přede mší sv. bude příležitost ke svátosti smíření. Adorace a požehnání bude na závěr mše sv.

  Farní kavárna bude příští neděli po mši svaté.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli (na církevní školství): 2.000 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá ve středu bude ze Slavnosti Těla a Krve Páně.

  Přede mší sv. bude příležitost ke svátosti smíření. Adorace a požehnání bude na závěr mše sv.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli (na církevní školství): 706 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá v pátek bude ze Slavnosti Těla a Krve Páně.

  Přede mší sv. bude příležitost ke svátosti smíření. Adorace a požehnání bude na závěr mše sv.

   

   

  27. května – 3. června 2018

   

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  27. 5.

  neděle

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  Dlouhá Loučka – kaple NST

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  10:00

  Za Vladimíra Vepříka, dvoje rodiče a vnučku

  Paseka

  11:00

  Za děti, které jdou k 1. svatému přijímání a za jejich rodiče

  28. 5.

  pondělí

  Pondělí 8. týdne v mezidobí      

    ---

  ---

  ---

  29. 5.

  úterý

  Úterý 8. týdne v mezidobí    

  ---

  ---

  ---

  30. 5.

  středa

  Památka sv. Zdislavy      

  Šumvald

  18:00

   

  31. 5.

  čtvrtek

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ    

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  1. 6.

  pátek

  Památka sv. Justina, mučedníka     

  Paseka

  17:00

  Za bratrance, sestřenice, synovce, neteře a jejich rodiny

  2. 6.

  sobota

  Sobota 8. týdne v mezidobí    

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  3. 6.

  neděle

  9. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Marii Kropáčovou, živou a + rodinu Kropáčovu a Hebnarovu

  Šumvald

  9:30

  Za Františka Smékala, Jaromíra Gruse, manželku a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Pospíšilovu a Mackovu

   

   

  Ohlášky 20. 5. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na církevní školství.

  Setkání pastoračních rad bude v pondělí 21. 5. 2018 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.600 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  V pondělí při mši svaté zasvětíme naši farnost Bohu skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie.

  Mše svatá příští neděli bude u kapličky Nejsvětější Trojice (na Středním dvoře) v 8 hodin.

  V případě zvláště nepříznivého počasí bude mše svatá v kostele sv. Bartoloměje.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.700 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Ve středu při mši svaté zasvětíme naši farnost Bohu skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie.

  Mše svatá v neděli bude začínat až v 10 hodin. Sloužit ji bude otec František Kroczek.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli (na potřeby farnosti): 1.520 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  V pátek při mši svaté zasvětíme naši farnost Bohu skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie.

  Nácvik na slavnost 1. svatého přijímání a svátost smíření pro děti a jejich rodinné příslušníky

  bude v sobotu 26. 5. 2018 v 17 hodin v kostele v Pasece.

  Při mši svaté v neděli přistoupí 4 děti poprvé k 1. svatému přijímání. 

   

   

  20. - 27. května 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  20. 5.

  neděle

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  Paseka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Jedličkovou

  Plinkout

  11:00

  Za rodáky a obyvatele Plinkoutu

  21. 5.

  pondělí

  Památka Panny Marie, Matky církve     

   Dlouhá Loučka

  18:00

   

  22. 5.

  úterý

  Úterý 7. týdne v mezidobí    

  ---

  ---

  ---

  23. 5.

  středa

  Středa 7. týdne v mezidobí      

  Šumvald

  18:00

   

  24. 5.

  čtvrtek

  Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze    

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  25. 5.

  pátek

  Pátek 7. týdne v mezidobí     

  Paseka

  17:00

  Za obnovu a prohloubení modlitby růžence v rodinách i farnostech

  26. 5.

  sobota

  Památka sv. Filipa Neriho, kněze   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  27. 5.

  neděle

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  Dlouhá Loučka – kaple NST

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  10:00

  Za Vladimíra Vepříka, dvoje rodiče a vnučku

  Paseka

  11:00

  Za děti, které jdou k 1. svatému přijímání a za jejich rodiče

   

  Ohlášky 13. 5. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.

  Příští neděli v 11 hodin bude hodová mše svatá v Plinkoutě.

  V Pasece bude z toho důvodu mše svatá v 8 hodin.

  Setkání pastoračních rad bude příští pondělí 21. 5. 2018 v 19 hodin v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka

  Zveme na vystoupení ke Dni matek dnes v 15 hodin.

  Farní kavárna nebude po mši svaté, ale až po tomto vystoupení.

   

  Paseka

  Setkání rodičů a dětí s přípravou na 1. svaté přijímání bude v pondělí 14. 5. 2018

  v 18 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

   

  13. - 20. května 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  13. 5.

  neděle

  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Gruse, manželku, 2 syny, snachu a Emilii Tomáškovou

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za 80 let života s prosbou o další ochranu pro celou rodinu

  14. 5.

  pondělí

  Svátek sv. Matěje, apoštola     

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  15. 5.

  úterý

  Úterý po 7. neděli velikonoční   

  ---

  ---

  ---

  16. 5.

  středa

  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka     

  ---

  ---

  ---

  17. 5.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 7. neděli velikonoční    

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  18. 5.

  pátek

  Pátek po 7. neděli velikonoční    

  Paseka

  17:00

  Za dceru a její přátele s prosbou o dary Ducha svatého

  19. 5.

  sobota

  Sobota po 7. neděli velikonoční   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  20. 5.

  neděle

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  Paseka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Jedličkovou

  Plinkout

  11:00

  Za rodáky a obyvatele Plinkoutu

  Ohlášky 6. 5. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

   

  Dlouhá Loučka

  Příští neděli 13. 5. 2018 zveme na vystoupení ke Dni matek ve 14:45 a poté na farní kavárnu.

   

  Šumvald

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  6. - 13. května 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  6. 5.

  neděle

  6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Paseka

  8:00

  Za dvoje + rodiče, příbuzné a duše v očistci

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Tužičku, rodiče, 2 sestry, bratra, 2 synovce a 2 švagry

  Křivá

  11:00

  Za + Milana Heinzla, živou a + rodinu Heinzlovu a Koudelkovu

  7. 5.

  pondělí

  Pondělí po 6. neděli velikonoční     

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  8. 5.

  úterý

  Úterý po 6. neděli velikonoční   

  ---

  ---

  ---

  9. 5.

  středa

  Středa po 6. neděli velikonoční     

  Šumvald

  18:00

   

  10. 5.

  čtvrtek

  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ   

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  11. 5.

  pátek

  Pátek po 6. neděli velikonoční    

  ---

  ---

  ---

  12. 5.

  sobota

  Sobota po 6. neděli velikonoční   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  13. 5.

  neděle

  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Gruse, manželku, 2 syny, snachu a Emilii Tomáškovou

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za 80 let života s prosbou o další ochranu pro celou rodinu

  Ohlášky 29. 4. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné

  Od příštího týdne budou mše svaté ve všední dny v Šumvaldě od 18 hodin a v Pasece od 17 hodin.

  Příští neděli bude pouť ke sv. Floriánovi na Křivé. Mše svatá začíná v 11 hodin,

  v Pasece bude z toho důvodu mše svatá v 8 hodin.

   

  Dlouhá Loučka

  Farní kavárna nebude v neděli 6. 5. 2018, ale až o týden později.

   

  29. dubna – 6. května 2018

   Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  29. 4.

  neděle

  5. NEDĚLE

  VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Berkovu a Gondlikovu a za + Jiřího Kostku

  Šumvald

  9:30

  Za živou a + rodinu Brachtlovu a Fanovu

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za 50 let společného života

  30. 4.

  pondělí

  Pondělí po 5. neděli velikonoční      

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  1. 5.

  úterý

  Úterý po 5. neděli velikonoční   

  ---

  ---

  ---

  2. 5.

  středa

  Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve  

  Šumvald

  17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  Mše svatá – Za padlé v 1. a 2. Světové válce

  3. 5.

  čtvrtek

  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů     

  Dlouhá Loučka

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá

  4. 5.

  pátek

  Pátek po 5. neděli velikonoční  

  Paseka

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá

  5. 5.

  sobota

  Sobota po 5. neděli velikonoční   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  6. 5.

  neděle

  6. NEDĚLE

   VELIKONOČNÍ

  Paseka

  8:00

  Za dvoje + rodiče, příbuzné a duše v očistci

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Tužičku, rodiče, 2 sestry, bratra, 2 synovce a 2 švagry

  Křivá

  11:00

  Za + Milana Heinzla a živou a + rodinu Heinzlovu a Koudelkovu

   

   

  Ohlášky 22. 4. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli (na pomoc lidem Blízkého a Středního východu): 1.740 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli (na pomoc lidem Blízkého a Středního východu): 1.600 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  V úterý 24. 4. 2018 je adorační den naší farnosti. Výstav NSO bude ve 13 hodin, zakončení mší svatou v 16 hodin.

  Zapište se, prosím, do adoračních služeb.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli (na pomoc lidem Blízkého a Středního východu): 2.307 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Setkání rodičů a dětí s přípravou na 1. svaté přijímání bude v pondělí 23. 4. 2018 v 18 hodin na faře

  v Dlouhé Loučce.

  Mše svatá příští neděli bude s přípravou na 1. svaté přijímání.

   

  22. - 29. dubna 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  22. 4.

  neděle

  4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Na poděkování za 70 let života Stanislava Sidora s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Kallera, rodiče, prarodiče, sourozence a duše v očistci

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  23. 4.

  pondělí

  Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka     

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  24. 4.

  úterý

  Úterý po 4. neděli velikonoční   

  Šumvald

  16:00

  Za Františka Ošťádala a rodiče Ošťádalovy a Ambrosovy

  25. 4.

  středa

  Svátek sv. Marka, evangelisty     

  ---

  ---

  ---

  26. 4.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 4. neděli velikonoční   

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  27. 4.

  pátek

  Pátek po 4. neděli velikonoční    

  Paseka

  16:00

  Za dar víry a zdraví

  28. 4.

  sobota

  Sobota po 4. neděli velikonoční   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  29. 4.

  neděle

  5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Berkovu a Gondlikovu a za + Jiřího Kostku

  Šumvald

  9:30

  Za živou a + rodinu Brachtlovu a Phauovu

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za 50 let společného života