Ohlášky 10. 3. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.

  Stejně jako každý rok můžete do pokladniček Postní almužny přispívat potřebným.

  Letos na pokladničkách nejsou uvedené konkrétní odkazy. Pokud víte o někom, kdo potřebuje pomoc,

  vložte do pokladničky lístek se zprávou.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 15. 3. 2019 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Pořad bohoslužeb na 10. - 17. března 2019

  10. 3.

  neděle

  1. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Františku Kašpárkovou, bratra Leopolda a živou a + rodinu Kašpárkovu a Kašíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumilu a Františka Lachnitovy a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  11. 3.

  pondělí

  Pondělí po 1. neděli postní  

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  12. 3.

  Úterý

  Úterý po 1. neděli postní   

       

  13. 3.

  středa

  Středa po 1. neděli postní   

  Šumvald

  17:00

  Za + Charlotu Rotter

  14. 3.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 1. neděli postní  

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Za živou a + rodinu Štorkovu, Vyhnánkovu, Kovářovu a Konečnou

  15. 3.

  pátek

  Pátek po 1. neděli postní  

  Paseka

  16:00

  Za živou a + rodinu Skálovu, Hubenou a Hamplovu

  16. 3.

  sobota

  Sobota po 1. neděli postní   

  Sanatorium

  12:30

   

  17. 3.

  neděle

  2. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Marii Slavíkovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Kallera, rodiče, prarodiče a sourozence

  Paseka

  11:00

  Na úmysl dárce

  Ohlášky 3. 3. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Postní doba začíná Popeleční středou 6. 3. 2019.

  Mše svatá bude v 17 hodin v Dlouhé Loučce.

  Před ní od 16:30 bude příležitost ke svátosti smíření.

  Popelec budu udělovat také v neděli při mších sv. v jednotlivých farnostech.

  Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

   

  Dlouhá Loučka:

  Dnes po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.

   

  Šumvald:

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

  Paseka:

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  Pořad bohoslužeb na 3. - 10. března 2019

  3. 3.

  neděle

  8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Marii Drtilovou

  Šumvald

  9:30

  Za Stanislava Wiedermanna, bratra a rodiče

  Paseka

  11:00

  Za živou rodinu

  4. 3.

  pondělí

  Pondělí 8. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Pražákovu

  5. 3.

  Úterý

  Úterý 8. týdne v mezidobí  

       

  6. 3.

  středa

  POPELEČNÍ STŘEDA  

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  7. 3.

  čtvrtek

  Čtvrtek po Popeleční středě

       

  8. 3.

  pátek

  Pátek po Popeleční středě

       

  9. 3.

  sobota

  Sobota po Popeleční středě  

  Sanatorium

  12:30

   

  10. 3.

  neděle

  1. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Františku Kašpárkovou, bratra Leopolda a živou a + rodinu Kašpárkovu a Kašíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumilu a Františka Lachnitovy a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 24. 2. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Dnešní sbírka bude věnována na Haléř sv. Petra.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 1. 3. 2019 v 19 hod. na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka:

  Farní kavárna bude příští neděli po mši svaté.

   

  Pořad bohoslužeb na 24. února – 3. března 2019

  24. 2.

  neděle

  7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Jana Filipa, manželku, rodiče a rodinu Maitnerovu

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Hubené a živou rodinu

  25. 2.

  pondělí

  Pondělí 7. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Jána Križana

  26. 2.

  Úterý

  Úterý 7. týdne v mezidobí

       

  27. 2.

  středa

  Středa 7. týdne v mezidobí

  Šumvald

  15:30

  16:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  28. 2.

  čtvrtek

  Čtvrtek 7. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  15:30

  16:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  1. 3.

  pátek

  Pátek 7. týdne v mezidobí

  Paseka

  15:30

  16:00

   

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá – Na poděk. za přijaté milosti s prosbou o dar víry, naděje a lásky do rodin

  2. 3.

  sobota

  Sobota 7. týdne v mezidobí

  Sanatorium

  12:30

   

  3. 3.

  neděle

  8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Stanislava Wiedermanna, bratra a rodiče

  Paseka

  11:00

  Za živou rodinu

  Ohlášky 17. 2. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Příští neděli bude sbírka na Haléř sv. Petra.

  Setkání pastoračních rad bude v pondělí 18. 2. 2019 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 22. 2. 2019 v 19 hodin tamtéž.

   

   

  Pořad bohoslužeb na 17. - 24. února 2019

  17. 2.

  neděle

  6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Jaroslava a Miladu Šenkovy a živou a + rodinu

  Paseka

  11:00

  Za + Antonína Spurného a živou rodinu

  18. 2.

  pondělí

  Pondělí 6. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  19. 2.

  Úterý

  Úterý 6. týdne v mezidobí  

       

  20. 2.

  středa

  Středa 6. týdne v mezidobí  

  Šumvald

  16:00

   

  21. 2.

  čtvrtek

  Čtvrtek 6. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  22. 2.

  pátek

  Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

  Paseka

  16:00

  Za Marii Bečkovou a její + rodinu

  23. 2.

  sobota

  Památka sv. Polykarpa  

  Sanatorium

  12:30

   

  24. 2.

  neděle

  7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Hubené a živou rodinu

  Ohlášky 10. 2. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.

  Setkání pastoračních rad bude příští pondělí 18. 2. 2019 v 19 hodin.

   

   

  Pořad bohoslužeb 10. - 17. února 2019

  10. 2.

  neděle

  5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Františka Kovaříka a Drahomíru Horákovou

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Za + Věru Korotwitschkovou a živou rodinu

  11. 2.

  pondělí

  Pondělí 5. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  12. 2.

  Úterý

  Úterý 5. týdne v mezidobí  

       

  13. 2.

  středa

  Středa 5. týdne v mezidobí  

  Šumvald

  16:00

   

  14. 2.

  čtvrtek

  Čtvrtek 5. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  15. 2.

  pátek

  Pátek 5. týdne v mezidobí

       

  16. 2.

  sobota

  Sobota 5. týdne v mezidobí  

  Sanatorium

  12:30

   

  17. 2.

  neděle

  6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Jaroslava a Miladu Šenkovy a živou a + rodinu

  Paseka

  11:00

  Za + Antonína Spurného a živou rodinu

  Ohlášky 3. 2. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 8. 2. 2019 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka:

  Dnes po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.

   

  Šumvald:

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

  Paseka:

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  Pořad bohoslužeb 3. - 10. února 2019

  3. 2.

  neděle

  4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za Miloslava Makase a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Antonii a Josefa Drozdovy a živou rodinu

  4. 2.

  pondělí

  Pondělí 4. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  5. 2.

  Úterý

  Památka sv. Agáty, panny a mučednice

       

  6. 2.

  středa

  Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

       

  7. 2.

  čtvrtek

  Čtvrtek 4. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  8. 2.

  pátek

  Pátek 4. týdne v mezidobí

  Paseka

  16:00

  Za rodiny bratranců a sestřenic a jejich + členy rodiny

  9. 2.

  sobota

  Sobota 4. týdne v mezidobí  

  Sanatorium

  12:30

   

   

  10. 2.

  neděle

  5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Františka Kovaříka a Drahomíru Horákovou

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Za + Věru Korotwitschkovou a živou rodinu

  Ohlášky 27. 1. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Farnost Šternberk zve na Hromniční pouť matek v sobotu 2. 2. 2019 v 10 hodin ve Šternberku.

  Více informací najdete na plakátě.

   

  Dlouhá Loučka:

  Farní kavárna bude příští neděli po mši svaté.

   

  Pořad bohoslužeb 27. ledna – 3. února 2019

  27. 1.

  neděle

  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Bulovu a Slávovu

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Na poděkování Bohu za 60 let života

  28. 1.

  pondělí

  Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  29. 1.

  Úterý

  Úterý 3. týdne v mezidobí

       

  30. 1.

  středa

  Středa 3. týdne v mezidobí

  Šumvald

  15:30

  16:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  31. 1.

  čtvrtek

  Památka sv. Jana Boska

  Dlouhá Loučka

  15:30

  16:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  1. 2.

  pátek

  Pátek 3. týdne v mezidobí

  Paseka

  15:30

  16:00

   

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá – Za živou a + rodinu Krammelovu, Mrhálkovu a Bermanovu

  2. 2.

  sobota

  Svátek Uvedení Páně do chrámu

       

  3. 2.

  neděle

  4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za Miloslava Makase a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Antonii a Josefa Drozdovy a živou rodinu

  Ohlášky 20. 1. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Setkání biřmovanců bude v pátek 25. 1. 2019 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Pořad bohoslužeb 20. - 27. ledna 2019

  20. 1.

  neděle

  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + P. Františka Wariše

  Šumvald

  9:30

  Za + Miladu Šenkovou, živou a + rodinu

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Fajtovy a živou rodinu

  21. 1.

  pondělí

  Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  22. 1.

  Úterý

  Úterý 2. týdne v mezidobí

       

  23. 1.

  středa

  Středa 2. týdne v mezidobí

  Šumvald

  16:00

   

  24. 1.

  čtvrtek

  Památka sv. Františka Saleského, biskupa

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  25. 1.

  pátek

  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

  Paseka

  16:00

   

  26. 1.

  sobota

  Památka sv. Timoteje a Tita

  Sanatorium

  12:30

   

  27. 1.

  neděle

  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Bulovu a Slávovu

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Na poděkování Bohu za 60 let života

  Ohlášky 13. 1. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Dnešní sbírka bude věnována na potřeby farnosti.

  Farnost Nová Hradečná zve na Farní ples, který se koná v pátek 18. 1. 2019 v Troubelicích.

  Více informací najdete na plakátě a na webových stránkách farnosti.

  Charita děkuje všem, kdo se účastnili letošní tříkrálové sbírky; koledníkům, vedoucím i všem, kdo je přijali.

  V Dlouhé Loučce činila sbírka 37.508 Kč, v Šumvaldě 35.809 Kč a v Pasece 21.683 Kč.

  Děkuji všem, kdo se podíleli na mších svatých a dalších akcích v době vánoční, a za krásnou atmosféru,

  ve které jsme mohli letošní Vánoce společně prožít.

   

  Pořad bohoslužeb 13. - 20. ledna 2019

  13. 1.

  neděle

  Svátek KŘTU PÁNĚ

    Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + matku a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za manžele Dubových a tři syny

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  14. 1.

  pondělí

  Pondělí 1. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  15. 1.

  Úterý

  Úterý 1. týdne v mezidobí

       

  16. 1.

  středa

  Středa 1. týdne v mezidobí

  Šumvald

  16:00

  Za Konráda Kryla, manželku, syna, rodiče a sourozence

  17. 1.

  čtvrtek

  Památka sv. Antonína, opata

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  18. 1.

  pátek

  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

  Paseka

  16:00

   

  19. 1.

  sobota

  Sobota 1. týdne v mezidobí

  Sanatorium

  12:30

   

  20. 1.

  neděle

  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + P. Františka Wariše

  Šumvald

  9:30

  Za + Miladu Šenkovou, živou a + rodinu

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 6. 1. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Přeji všem požehnaný rok 2019!

  Setkání biřmovanců bude v pátek 11. 1. 2019 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

   

  Rozpis bohoslužeb 6. - 13. ledna 2019

  6. 1.

  neděle

  Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

   Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Antonína Svobodu a Miroslavu Kousalovou

  Šumvald

  9:30

  Za Arnoštku Chlebníčkovou a manžela, maminku a tetu

  Paseka

  11:00

  Za + Marii Bukovjanovou

  7. 1.

  pondělí

  Pondělí po Zjevení Páně

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  8. 1.

  Úterý

  Úterý po Zjevení Páně

       

  9. 1.

  středa

  Středa po Zjevení Páně

  Šumvald

  16:00

   

  10. 1.

  čtvrtek

  Čtvrtek po Zjevení Páně

  Dlouhá Loučka

  16:00

   

  11. 1.

  pátek

  Pátek po Zjevení Páně

  Paseka

  16:00

   

  12. 1.

  sobota

  Sobota po Zjevení Páně

  Sanatorium

  12:30

   

  13. 1.

  neděle

  Svátek KŘTU PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + matku a její rodinu

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00