Ohlášky 5. 5. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Příští neděli bude sbírka na křesťanská média.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 10. 5. 2019 v 19 hod na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Šumvald

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

  Paseka

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  Rozpis bohoslužbe 5. - 12. května 2019

  5. 5.

  neděle

  3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Paseka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za padlé v 1. a 2. Světové válce

  Křivá

  11:00

  Za živé a + obyvatele a rodáky z Křivé

  6. 5.

  pondělí

  Památka sv. Jana Sarkandra

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  7. 5.

  Úterý

  Út po 3. neděli velikonoční

    

       

  8. 5.

  středa

  St po 3. neděli velikonoční   

  Šumvald

  18:00

  Za dceru Petru, vnučku a sestru Moniku

  9. 5.

  čtvrtek

  Čt po 3. neděli velikonoční  

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  10. 5.

  pátek

  Pá po 3. neděli velikonoční  

  Paseka

  17:00

  Za + Vladimíra Štrbíka a syna a Boží ochranu pro živou rodinu

  11. 5.

  sobota

  So po 3. neděli velikonoční   

  Sanatorium

  12:30

   

  12. 5.

  neděle

  4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Milana Heinzla, živou a + rodinu Heinzlovu a Koudelkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Tužičku, rodiče, 2 sestry, bratra, 2 synovce a 2 švagry

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 28. 4. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Dlouhá Loučka

  Příští neděli v 11 hodin bude poutní mše svatá na Křivé. V Dlouhé Loučce mše svatá nebude.

   

  Paseka

  Příští neděli bude v Pasece mše sv. již v 8 hod., z důvodu poutní mše na Křivé, která začíná v 11 hod.

   

   

  Rozpis bohoslužeb 28. dubna – 5. května 2019

   

  28. 4.

  neděle

  2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Konečnou, Honigovu a Navrátilovu

  Paseka

  11:00

  Za dvoje + rodiče a živou rodinu

  29. 4.

  pondělí

  Svátek sv. Kateřiny Sienské  

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  30. 4.

  Úterý

  Úterý po 2. neděli velikonoční

       

  1. 5.

  středa

  Středa po 2. neděli velikonoční

    

  Šumvald

  17:30

  18:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  2. 5.

  čtvrtek

  Památka sv. Atanáše

  Dlouhá Loučka

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  3. 5.

  pátek

  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Paseka

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  4. 5.

  sobota

  Sobota po 2. neděli velikonoční

  Sanatorium

  12:30

   

  5. 5.

  neděle

  3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Paseka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za padlé v 1. a 2. světové válce

  Křivá

  11:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele Křivé

   

   

  Ohlášky 21. 4. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Pokladničky „Postní almužny“ můžete odevzdat v sakristii.

  Dnešní sbírka je na Kněžský seminář v Olomouci.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 26. 4. 2019 v 19 hod na faře v Dlouhé Loučce.

  Děkuji všem, kdo přispěli k oslavě Velikonočních svátků (úklid, zdobení, liturgie, zpěv…)

   

  Šumvald

  Ve středu 24. 4. 2019 je adorační den naší farnosti. Výstav NSO bude v 16:00,

  zakončení požehnáním v 17:50.

   

   

  Pořad bohoslužeb 21. - 28. dubna 2019

  21. 4.

  neděle

  SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za manžele Peterovy, syna a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Bolardovu a Konířovu

  22. 4.

  pondělí

  PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  23. 4.

  Úterý

  ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

       

  24. 4.

  středa

  STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

     

  Šumvald

  18:00

   

  25. 4.

  čtvrtek

  ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

       

  26. 4.

  pátek

  PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

  Paseka

  17:00

  Na úmysl dárce

  27. 4.

  sobota

  SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

  Sanatorium  

  12:30

   

  28. 4.

  neděle

  2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Konečnou, Honigovu a Navrátilovu

  Paseka

  11:00

  Za dvoje + rodiče a živou rodinu

   

  Ohlášky 14. 4. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Pokladničky „Postní almužny“ můžete odevzdat v sakristii.

   

  Dnešní sbírka je na potřeby farnosti, sbírka příští neděli bude na Kněžský seminář v Olomouci.

   

  Boží hrob bude otevřen na Bílou sobotu v Šumvaldě a v Pasece od 9 do 12 hod. a v Dlouhé Loučce

  od 16 do 19 hod. Zapište se, prosím, do archu na stolku, tak aby v kostele vždy někdo byl.

   

  Zpovídat budu na Velký Pátek v Dlouhé Loučce na faře od 15 do 17 hodin.

  Na Bílou sobotu v Pasece od 9:00 do 10:00 a v Šumvaldě od 10:30 do 11:30.

   

  Obřady „Velikonočního třídenní“ se budou konat v Dlouhé Loučce, a to takto:

  Zelený čtvrtek: Mše svatá na památku večeře Páně v 18 hodin.

  Velký pátek: Velkopáteční obřady v 18 hodin. Velikonoční vigilie v sobotu v 19 hodin.

  Po vigilii jste zváni na faru na malé pohoštění.

   

  Při nedělních mších svatých požehnám pokrmy, které si přinesete.

   

   

  Pořad bohoslužeb na 14. - 21. dubna 2019

  14. 4.

  neděle

  KVĚTNÁ NEDĚLE

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Františka, Adolfinu, Karla, Evu a Petra Axmannovy

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Krestýna, rodiče z obou stran a bratra Miloše

  Paseka

  11:00

  Za + Vojtěcha Jehláře, dceru Vlastu a nem. vnuka Vojtěcha

  15. 4.

  pondělí

  PONDĚLÍ SV. TÝDNE

       

  16. 4.

  Úterý

  ÚTERÝ SV. TÝDNE

    

       

  17. 4.

  středa

  STŘEDA SV. TÝDNE   

  Šumvald

  18:00

   

  18. 4.

  čtvrtek

  ZELENÝ ČTVRTEK  

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  19. 4.

  pátek

  VELKÝ PÁTEK  

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  20. 4.

  sobota

  BÍLÁ SOBOTA   

  Dlouhá Loučka – Velikonoční vigilie

  19:00

   

  21. 4.

  neděle

  SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

  Za manžele Peterovy, syna a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

   

  Ohlášky 7. 4. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

  Společné:

  Příští neděle je Květná, můžete si přinést ratolesti k požehnání.

  Přineste, prosím, také pokladničky Postní almužny.

  Sbírka příští neděli bude na potřeby farnosti.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 12. 4. 2019 v 19 hodin v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka:

  Po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.

   

  Šumvald:

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

  Paseka:

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 7. - 14. dubna 2019

   

  7. 4.

  neděle

  5. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Františka Libicha a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Emilii a Františka Wiedermannovy, syna Luboše a dva zetě

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  8. 4.

  pondělí

  Pondělí po 5. neděli postní

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  9. 4.

  Úterý

   

  Úterý po 5. neděli postní

   

       

  10. 4.

  středa

  Středa po 5. neděli postní   

       

  11. 4.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 5. neděli postní  

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  12. 4.

  pátek

  Pátek po 5. neděli postní  

  Paseka

  17:00

   

  13. 4.

  sobota

  Sobota po 5. neděli postní   

  Sanatorium

  12:30

   

  14. 4.

  neděle

  KVĚTNÁ NEDĚLE

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Františka, Adolfinu, Karla, Evu a Petra Axmannovy

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Krestýna, rodiče z obou stran a bratra Miloše

  Paseka

  11:00

  Za farníky

   

   

  Ohlášky 31. 3. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné:

  Mše svaté ve všední dny budou v letním čase začínat o hodinu později.

  V Dlouhé Loučce a v Šumvaldě v 18 hodin, v Pasece v 17 hodin.

   

  V pondělí 1. 4. 2019 v 19 hodin bude na faře v Dlouhé Loučce schůzka těch, kdo se budou podílet na

  velikonočních obřadech (hudební doprovod, zpěv, ministrování…).

   

  Dlouhá Loučka:

  Farní kavárna bude příští neděli po mši svaté.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 31. března – 7. dubna 2019

  31. 3.

  neděle

  4. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Jana, Marii a Annu Skopalíkovy

  Šumvald

  9:30

  Za Antonína Brázdu a obojí rodiče

  Paseka

  11:00

  Na úmysl dárce

  1. 4.

  pondělí

  Pondělí po 4. neděli postní  

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  2. 4.

  Úterý

  Úterý po 4. neděli postní

       

  3. 4.

  středa

  Středa po 4. neděli postní  

  Šumvald

  17:30

  18:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá – Za Květoslava Krestýna

  4. 4.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 4. neděli postní

  Dlouhá Loučka

  17:30

  18:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  5. 4.

  pátek

  Pátek po 4. neděli postní

  Paseka

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá – Za dvoje + rodiče a duše v očistci

  6. 4.

  sobota

  Sobota po 4. neděli postní

  Sanatorium

  12:30

   

  7. 4.

  neděle

  5. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Františka Libicha a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Emilii a Františka Wiedermannovy, syna Luboše a 2 zetě

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 24. 3. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  V pondělí 25. 3. 2019 je slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá bude v 17 hodin v Dlouhé Loučce.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 29. 3. 2019 v 19 hodin v Dlouhé Loučce.

   

  Rozpis bohoslužeb na 24. - 31. března 2019

  24. 3.

  neděle

  3. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Vladimíra Žáka, živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

  Šumvald

  9:30

  Za Boleslavu Seidlovou, manžela, 2 syny, 2 snachy a zetě

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  25. 3.

  pondělí

  Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ  

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  26. 3.

  Úterý

  Úterý po 3. neděli postní

    

       

  27. 3.

  středa

  Středa po 3. neděli postní   

       

  28. 3.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 3. neděli postní  

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  29. 3.

  pátek

  Pátek po 3. neděli postní  

  Paseka

  16:00

   

  30. 3.

  sobota

  Sobota po 3. neděli postní   

  Sanatorium

  12:30

   

  31. 3.

  neděle

  4. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  Šumvald

  9:30

  Za Antonína Brázdu a obojí rodiče

  Paseka

  11:00

   

  Ohlášky 17. 3. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Na úterý připadá slavnost sv. Josefa. Mše svatá z této slavnosti bude

  v pondělí 18. 3. 2019 v 17 hodin v Dlouhé Loučce.

   

  Rozpis bohoslužeb na 17. - 24. března 2019

  17. 3.

  neděle

  2. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Marii Slavíkovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Kallera, rodiče, prarodiče a sourozence

  Paseka

  11:00

  Na úmysl dárce

  18. 3.

  pondělí

  Pondělí po 2. neděli postní  

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  19. 3.

  Úterý

  Slavnost SVATÉHO

  JOSEFA

    

       

  20. 3.

  středa

  Středa po 2. neděli postní   

  Šumvald

  17:00

  Za Františka Ošťádala, rodiče Ošťádalovy a Ambrosovy

  21. 3.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 2. neděli postní  

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  22. 3.

  pátek

  Pátek po 2. neděli postní  

  Paseka

  16:00

  Za nemocného tatínka z Oskavy a živou a + rodinu

  23. 3.

  sobota

  Sobota po 2. neděli postní   

  Sanatorium

  12:30

   

  24. 3.

  neděle

  3. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Vladimíra Žáka, živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

  Šumvald

  9:30

  Za Boleslavu Seidlovou, manžela, 2 syny, 2 snachy a zetě

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 10. 3. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.

  Stejně jako každý rok můžete do pokladniček Postní almužny přispívat potřebným.

  Letos na pokladničkách nejsou uvedené konkrétní odkazy. Pokud víte o někom, kdo potřebuje pomoc,

  vložte do pokladničky lístek se zprávou.

  Setkání biřmovanců bude v pátek 15. 3. 2019 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Pořad bohoslužeb na 10. - 17. března 2019

  10. 3.

  neděle

  1. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Františku Kašpárkovou, bratra Leopolda a živou a + rodinu Kašpárkovu a Kašíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumilu a Františka Lachnitovy a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  11. 3.

  pondělí

  Pondělí po 1. neděli postní  

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  12. 3.

  Úterý

  Úterý po 1. neděli postní   

       

  13. 3.

  středa

  Středa po 1. neděli postní   

  Šumvald

  17:00

  Za + Charlotu Rotter

  14. 3.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 1. neděli postní  

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Za živou a + rodinu Štorkovu, Vyhnánkovu, Kovářovu a Konečnou

  15. 3.

  pátek

  Pátek po 1. neděli postní  

  Paseka

  16:00

  Za živou a + rodinu Skálovu, Hubenou a Hamplovu

  16. 3.

  sobota

  Sobota po 1. neděli postní   

  Sanatorium

  12:30

   

  17. 3.

  neděle

  2. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Marii Slavíkovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Kallera, rodiče, prarodiče a sourozence

  Paseka

  11:00

  Na úmysl dárce

  Ohlášky 3. 3. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  Postní doba začíná Popeleční středou 6. 3. 2019.

  Mše svatá bude v 17 hodin v Dlouhé Loučce.

  Před ní od 16:30 bude příležitost ke svátosti smíření.

  Popelec budu udělovat také v neděli při mších sv. v jednotlivých farnostech.

  Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

   

  Dlouhá Loučka:

  Dnes po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.

   

  Šumvald:

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

  Paseka:

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  Pořad bohoslužeb na 3. - 10. března 2019

  3. 3.

  neděle

  8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Marii Drtilovou

  Šumvald

  9:30

  Za Stanislava Wiedermanna, bratra a rodiče

  Paseka

  11:00

  Za živou rodinu

  4. 3.

  pondělí

  Pondělí 8. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Pražákovu

  5. 3.

  Úterý

  Úterý 8. týdne v mezidobí  

       

  6. 3.

  středa

  POPELEČNÍ STŘEDA  

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  7. 3.

  čtvrtek

  Čtvrtek po Popeleční středě

       

  8. 3.

  pátek

  Pátek po Popeleční středě

       

  9. 3.

  sobota

  Sobota po Popeleční středě  

  Sanatorium

  12:30

   

  10. 3.

  neděle

  1. NEDĚLE POSTNÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za Františku Kašpárkovou, bratra Leopolda a živou a + rodinu Kašpárkovu a Kašíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumilu a Františka Lachnitovy a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za farníky