Ohlášky 20. 8. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Společné

  Setkání farních rad (pastoračních i ekonomických) farností Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  bude v pondělí 21. 8. 2017 v 18:45 na faře v Dlouhé Loučce.


  Ve čtvrtek 24. 8. 2017 v 18 hodin jste zváni do Dlouhé Loučky na mši svatou ze svátku sv. Bartoloměje

  a na následné pohoštění na faře.


  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 3.050 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Šumvald

  Křest Antonie Pečové bude v sobotu 26. 8. 2017 v 15 hodin.


  Sbírka minulou neděli: 1.000 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 1.585 Kč. Pán Bůh zaplať.


  20. – 27. srpna 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

      20. 8.

   

  neděle

  20. Neděle v mezidobí

  Šumvald

  7:45

  Za Marii Jordovou, manžela, dva syny, vnučku, dvoje rodiče a dceru

  Dlouhá Loučka –sv. Bartoloměje – hodová mše svatá

  9:30

  Za + P. Zdeňka Holušu

  Paseka

  11:00

  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 95 let

  21. 8.

  pondělí

      Památka sv. Pia X., papeže

   Dlouhá Loučka

  18:00

  Za živou a + rodinu Brachtlovu

  22. 8.

  úterý

  Památka Panny Marie Královny

  ---

  ---

                            ---

  23. 8.

  středa

   

   Středa 20. týdne v mezidobí    

   

         Šumvald

   

       18:00

   

  S prosbou o Boží ochranu pro Jitku, Tomáše a děti

  24. 8.

  čtvrtek

   

  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola   

   

  Dlouhá Loučka – „malá“hodová
      mše svatá

   

       18:00

   

  Za farníky

  25. 8.

  pátek

  Pátek 20. týdne v mezidobí  

              ---

            ---


  ---

   

  26. 8.

  sobota

   

  Sobota 20. týdne v mezidobí        

   

  Sanatorium - Paseka

   

   

  12:30

   

  Na úmysl dárce

  27. 8.

   

  neděle

  21. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Na poděkování za jeden rok společného života s prosbou o ochranu a Boží požehnání

  Šumvald

  9:30

  Za Felixe Veselého, rodiče, sourozence a duše v očistci

  Paseka

  11:00

  Za + pana faráře Zdeňka Holušu

   

   

  20. – 27. srpna 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  20. 8.

   

  neděle

  20. Neděle v mezidobí

  Šumvald

  7:45

  Za Marii Jordovou, manžela, dva syny, vnučku, dvoje rodiče a dceru

  Dlouhá Loučka –sv. Bartoloměje – hodová mše svatá

  9:30

  Za + P. Zdeňka Holušu

  Paseka

  11:00

  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 95 let

  21. 8.

  pondělí

      Památka sv. Pia X., papeže

   Dlouhá Loučka

  18:00

  Za živou a + rodinu Brachtlovu

  22. 8.

  úterý

  Památka Panny Marie Královny

  ---

  ---

  ---

  23. 8.

  středa

   

   Středa 20. týdne v mezidobí    

   

  Šumvald

   

  18:00

   

  S prosbou o Boží ochranu pro Jitku, Tomáše a děti

  24. 8.

  čtvrtek

   

  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola   

   

  Dlouhá Loučka – „malá“ hodová mše svatá

   

  18:00

   

  Za farníky

  25. 8.

  pátek

  Pátek 20. týdne v mezidobí  

  ---

             ---

   

  ---

   

  26. 8.

  sobota

   

  Sobota 20. týdne v mezidobí        

   

  Sanatorium - Paseka

   

   

  12:30

   

  Na úmysl dárce

  27. 8.

   

  neděle

  21. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Na poděkování za jeden rok společného života s prosbou o ochranu a Boží požehnání

  Šumvald

  9:30

  Za Felixe Veselého, rodiče, sourozence a duše v očistci

  Paseka

  11:00

  Za + pana faráře Zdeňka Holušu

   

  Ohlášky 13. 8. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Společné

  Dnešní sbírka je určena na opravy ve farnostech.


  Vigilie ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v Dlouhé Loučce v pondělí 14. 8. 2017 v 18 hodin.


  Dlouhá Loučka

  V pátek je adorační den farnosti. Nejsvětější svátost bude vystavena od 15 hodin,

  zakončení požehnáním a mší svatou v 18 hodin.

  Zapište se, prosím, do adoračních služeb.


  Ve čtvrtek mše svatá nebude.


  Hodová mše svatá bude v neděli 20. 8. 2017 v 9:30 hodin.


  Sbírka minulou neděli: 1.460 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Šumvald

  Mše svatá bude výjimečně ve čtvrtek.


  V neděli bude mše svatá v 7:45 z důvodu Hodů v Dlouhé Loučce.


  Sbírka minulou neděli: 1.100 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Paseka

  Ve středu je adorační den farnosti. Nejsvětější svátost bude vystavena od 13 hodin,

  zakončení požehnáním a mší svatou v 16 hodin.

  Zapište se, prosím, do adoračních služeb.


  Sbírky: minulou neděli: 1.045 Kč, pohřeb paní Marie Látalové: 3.831 Kč. Pán Bůh zaplať.


  13. – 20. srpna 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

      13. 8.

   

  neděle

  19. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za Jiřího Bartoňka, dceru Marušku a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za manžela Josefa Václavíka, živou a + rodinu

  14. 8.

  pondělí

  Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka    

  Dlouhá Loučka – Nanebevzetí Panny Marie - vigilie

  18:00

  Za živou rodinu Šváčkovu, Radovu a Zelinovu

  15. 8.

  úterý

  Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

               ---

  ---

                              ---

  16. 8.

  středa

  Středa 19. týdne v mezidobí     

  Paseka – adorační den farnosti

       13:00

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

       16:00

  mše svatá – za živou a + rodinu Krečmerovu a Popovu a za dar zdraví

  17. 8.

  čtvrtek

  Čtvrtek 19. týdne v mezidobí    

         Šumvald

      18:00

  Za + P. Antonína Kryla, sourozence, rodiče, synovce, živou a + rodinu

  18. 8.

  pátek

  Pátek 19. týdne v mezidobí      

  Dlouhá Loučka – adorační den farnosti

  15:00

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  mše svatá – za Ladislava Biskupa a syna a za živou a + rodinu Haitlovu a Biskupovu

  19. 8.

  sobota

  Sobota 19. týdne v mezidobí

            ---

           ---

  ---

  20. 8.

   

  neděle

  20. Neděle v mezidobí

         Šumvald

  7:45

  Za Marii Jordovou, manžela, dva syny, vnučku, dvoje rodiče a dceru

  Dlouhá Loučka – sv. Bartoloměje – hodová mše svatá

  9:30

  Za + P. Zdeňka Holušu

           Paseka

  11:00

  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 95 let

   

   

  13. – 20. srpna 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  13. 8.

   

  neděle

  19. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za Jiřího Bartoňka, dceru Marušku a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za manžela Josefa Václavíka, živou a + rodinu

  14. 8.

  pondělí

  Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka    

  Dlouhá Loučka – Nanebevzetí Panny Marie - vigilie

  18:00

  Za živou rodinu Šváčkovu, Radovu a Zelinovu

  15. 8.

  úterý

  Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

  ---

  ---

  ---

  16. 8.

  středa

  Středa 19. týdne v mezidobí     

  Paseka – adorační den farnosti

  13:00

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  mše svatá – za živou a + rodinu Krečmerovu a Popovu a za dar zdraví

  17. 8.

  čtvrtek

  Čtvrtek 19. týdne v mezidobí    

  Šumvald

  18:00

  Za + P. Antonína Kryla, sourozence, rodiče, synovce, živou a + rodinu

  18. 8.

  pátek

  Pátek 19. týdne v mezidobí      

  Dlouhá Loučka – adorační den farnosti

  15:00

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  mše svatá – za Ladislava Biskupa a syna a za živou a + rodinu Haitlovu a Biskupovu

  19. 8.

  sobota

  sobota 19. týdne v mezidobí   

  ---

             ---

  ---

  20. 8.

   

  neděle

  20. Neděle v mezidobí

  Šumvald

  7:45

  Za Marii Jordovou, manžela, dva syny, vnučku, dvoje rodiče a dceru

  Dlouhá Loučka – sv. Bartoloměje – hodová mše svatá

  9:30

  Za + P. Zdeňka Holušu

  Paseka

  11:00

  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 95 let

   

  Ohlášky 6. 8. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Společné

  Sbírka příští neděli bude určena na opravy ve farnostech.


  Dlouhá Loučka

  Křest Liliany Ullmannové bude v sobotu 12. 8. 2017 v 15 hodin.

  Po mši svaté jste zváni na další farní kavárnu.

  Sbírka v neděli 23. 7. 2017: 1.265 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Šumvald

  Sbírky: pouť ke sv. Anně: 1.350 Kč, neděle 23. 7. 2017: 1.400 Kč, neděle 30. 7. 2017: 2.200 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Paseka

  Sbírky: neděle 23. 7. 2017: 1.587 Kč, neděle 30. 7. 2017: 1.570 Kč. Pán Bůh zaplať.


  6. – 13. srpna 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

       6. 8.

   

  neděle

  Svátek Proměnění Páně

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + synovce a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdenka Tužičku, rodiče z obou stran, sestru, bratra, synovce a dva švagry

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Zemánkovy, syna a manžela Jiřího Králíka

  7. 8.

  pondělí

    Pondělí 18. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  18:00

  Za Otýlii Alkovou, manžela a sourozence a Milana Krále, rodiče a sourozence

  8. 8.

  úterý

  Památka sv. Dominika, kněze

  ---

  ---

                              ---

  9. 8.

  středa

   

   Svátek sv. Terezie Benedikty od kříže, patronky Evropy   

   

         Šumvald

   

       18:00

   

  Za Zdeňka Gruse a rodiče, živou a + rodinu

  10. 8.

  čtvrtek

   

  Svátek sv. Vavřince, mučedníka   

   

     Dlouhá Loučka

   

        18:00

   

  Za Jana Míka, rodiče a živou a + rodinu

  11. 8.

  pátek

  Památka sv. Kláry, panny

          Paseka

         16:00

   

  Za rodinu Wideckou a Baďurovu a duše v očistci

   

  12. 8.

  sobota

   

  Sobota 18. týdne v mezidobí        

   

  Sanatorium - Paseka

   

   

  12:30

   

  Na úmysl dárce

  13. 8.

   

  neděle

  19. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za Jiřího Bartoňka, dceru Marušku a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za manžela Josefa Václavíka, živou a + rodinu

   

   

  6. – 13. srpna 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  6. 8.

   

  neděle

  Svátek Proměnění Páně

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + synovce a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdenka Tužičku, rodiče z obou stran, sestru, bratra, synovce a dva švagry

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Zemánkovy, syna a manžela Jiřího Králíka

  7. 8.

  pondělí

      Pondělí 18. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  18:00

  Za Otýlii Alkovou, manžela a sourozence a Milana Krále, rodiče a sourozence

  8. 8.

  úterý

  Památka sv. Dominika, kněze

  ---

  ---

  ---

  9. 8.

  středa

   

   Svátek sv. Terezie Benedikty od kříže, patronky Evropy   

   

  Šumvald

   

  18:00

   

  Za Zdeňka Gruse a rodiče, živou a + rodinu

  10. 8.

  čtvrtek

   

  Svátek sv. Vavřince, mučedníka   

   

  Dlouhá Loučka

   

  18:00

   

  Za Jana Míka, rodiče a živou a + rodinu

  11. 8.

  pátek

  Památka sv. Kláry, panny

  Paseka

           16:00

   

  Za rodinu Wideckou a Baďurovu a duše v očistci

   

  12. 8.

  sobota

   

  Sobota 18. týdne v mezidobí        

   

  Sanatorium - Paseka

   

   

  12:30

   

  Na úmysl dárce

  13. 8.

   

  neděle

  19. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za Jiřího Bartoňka, dceru Marušku a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za manžela Josefa Václavíka, živou a + rodinu

   

  Ohlášky 23. 7. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Společné

  Od pondělí 24. 7. 2017 do pátku 4. 8. 2017 mám dovolenou. Mše svaté ve všední dny nebudou.

  V neděli 30. 7. 2017 nebude mše sv. v Dlouhé Loučce, v Šumvaldě a v Pasece budou mše sv. v obvyklých časech. 

  Sloužit bude P. František Kroczek.


  V případě naléhavosti budu po dobu dovolené k zastižení na mobilu.


  Dlouhá Loučka

  V neděli 6. 8. 2017 bude další farní kavárna.


  Sbírka minulou neděli: 2.243 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Šumvald

  Sbírka minulou neděli: 1.950 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 1.587 Kč. Pán Bůh zaplať.


  23. července – 6. srpna 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

      23. 7.

   

  neděle

  16. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Berkovu a Gondlikovu

  Šumvald

  9:30

  Za Františka Smékala, Jaromíra Gruse a manželku, rodiče z obou stran a živou a + rodinu

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Jehlářovy, dceru a syna

  30. 7.

  neděle

  17. Neděle v mezidobí

       Šumvald

  9:30

  Za Bohušku Navrátilovou, manžela, syna a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

                    Na úmysl dárce

  5. 8.

  sobota

   

  Sobota 17. týdne v mezidobí         

   

  Sanatorium - Paseka

   

  12:30

   

  Na úmysl dárce

  6. 8.

   

  neděle

  Svátek Proměnění Páně

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + synovce a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdenka Tužičku, rodiče z obou stran, sestru, bratra, synovce a dva švagry

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Zemánkovy, syna a manžela Jiřího Králíka

   

   

  23. července – 6. srpna 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  23. 7.

   

  neděle

  16. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Berkovu a Gondlikovu

  Šumvald

  9:30

  Za Františka Smékala, Jaromíra Gruse a manželku, rodiče z obou stran a živou a + rodinu

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Jehlářovy, dceru a syna

  30. 7.

  neděle

  17. Neděle v mezidobí

  Šumvald

  9:30

  Za Bohušku Navrátilovou, manžela, syna a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Na úmysl dárce

  5. 8.

  sobota

   

  Sobota 17. týdne v mezidobí         

   

  Sanatorium - Paseka

   

  12:30

   

  Na úmysl dárce

  6. 8.

   

  neděle

  Svátek Proměnění Páně

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + synovce a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdenka Tužičku, rodiče z obou stran, sestru, bratra, synovce a dva švagry

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Zemánkovy, syna a manžela Jiřího Králíka

   

  Ohlášky 16. 7. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Dlouhá Loučka

  Křest Karolíny Batouškové bude v sobotu 22. 7. 2017 v 10 hodin.

  Sbírky: minulou neděli (na opravy ve farnosti): 3.202 Kč, rekviem za + Vlastimila Navrátila: 5.884 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Šumvald

  Mše svatá v kapli sv. Anny bude v sobotu 22. 7. 2017 v 17 hodin.

  Sbírka: minulou neděli (na opravy ve farnosti): 2.300 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Paseka

  Sbírka minulou neděli (na opravy ve farnosti): 1.734 Kč. Pán Bůh zaplať.


  16. – 23. července 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

      16. 7.

   

  neděle

  15. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + rodiče Hradilíkovy, sourozence a živou a + rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Bedřišku Dubovou, manžela a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za Annu Hubenou, dceru Annu Černou, jejich manžele a + příbuzenstvo

  17. 7.

  pondělí

    Pondělí 15. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  18:00

  Za rodinu Malou a Továrkovu

  18. 7.

  úterý

  Úterý 15. týdne v mezidobí

  ---

  ---

                            ---

  19. 7.

  středa

   

   Středa 15. týdne v mezidobí   

   

        Šumvald

   

       18:00

   

  Za + Vlastimilu Sidorovou

  20. 7.

  čtvrtek

   

  Čtvrtek 15. týdne v mezidobí

   

     Dlouhá Loučka

   

       18:00

   

  Za živou a + rodinu Hynčicovu a Macháčkovu a na poděkování za dokončení studia dětí s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let

  21. 7.

  pátek

  Pátek 15. týdne v mezidobí

          Paseka

         16:00

   

  Za rodiče a bratra a za živou a + rodinu

   

  22. 7.

  sobota

   

  Svátek sv. Marie Magdaleny        

   

  Sanatorium - Paseka

   

  12:30

   

  Na úmysl dárce

  Šumvald – kaple sv. Anny

  17:00

  Za rodinu Blažkovu

  23. 7.

   

  neděle

  16. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Berkovu a Gondlikovu

  Šumvald

  9:30

  Za Františka Smékala, Jaromíra Gruse a manželku, rodiče z obou stran a živou a + rodinu

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Jehlářovy, dceru a syna

   

   

  16. – 23. července 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  16. 7.

   

  neděle

  15. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + rodiče Hradilíkovy, sourozence a živou a + rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Bedřišku Dubovou, manžela a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za Annu Hubenou, dceru Annu Černou, jejich manžele a + příbuzenstvo

  17. 7.

  pondělí

      Pondělí 15. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  18:00

  Za rodinu Malou a Továrkovu

  18. 7.

  úterý

  Úterý 15. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  19. 7.

  středa

   

   Středa 15. týdne v mezidobí   

   

  Šumvald

   

  18:00

   

  Za + Vlastimilu Sidorovou

  20. 7.

  čtvrtek

   

  Čtvrtek 15. týdne v mezidobí   

   

  Dlouhá Loučka

   

  18:00

   

  Za živou a + rodinu Hynčicovu a Macháčkovu a na poděkování za dokončení studia dětí s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let

  21. 7.

  pátek

  Pátek 15. týdne v mezidobí

  Paseka

           16:00

   

  Za rodiče a bratra a za živou a + rodinu

   

  22. 7.

  sobota

   

  Svátek sv. Marie Magdaleny        

   

  Sanatorium - Paseka

   

  12:30

   

  Na úmysl dárce

  Šumvald – kaple sv. Anny

  17:00

  Za rodinu Blažkovu

  23. 7.

   

  neděle

  16. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Berkovu a Gondlikovu

  Šumvald

  9:30

  Za Františka Smékala, Jaromíra Gruse a manželku, rodiče z obou stran a živou a + rodinu

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče Jehlářovy, dceru a syna

   

  Ohlášky 9. 7. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Společné

  Dnešní sbírka je určena na opravy ve farnosti.


  Dlouhá Loučka

  Křest Jindřicha Vrzalíka bude v sobotu 15. 7. 2017 v 10:30, křest Julie Ptáčkové ve stejný den v 15 hodin.

  Sbírka minulou neděli: 812 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Šumvald

  Zatím je volný úmysl mše svaté v neděli 30. 7. 2017.

  Sbírky: minulou neděli: 1.350 Kč, mše svatá v Břevenci: 1.670 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Paseka

  Křest Matouše Rajnohy bude při nedělní mši svaté 16. 7. 2017 v 11 hodin.

  Sbírka minulou neděli: 1.199 Kč. Pán Bůh zaplať.


  9. – 16. července 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

       9. 7.

   

  neděle

  14. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Vladimíra Žáka, živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

         Šumvald

  9:30

  Za Marii Seidlovou, sestru, dvoje rodiče, tři švagry, švagrovou a Ladislava Hofmanna a manželku

          Paseka

  11:00

  Za farníky

  10. 7.

  pondělí

    Pondělí 14. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  18:00

  Na poděkování Bohu k výročí manželství a za dar zdraví

  11. 7.

  úterý

  Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy  

              ---

  ---

                            ---

  12. 7.

  středa

   

   Středa 14. týdne v mezidobí 

   

         Šumvald

   

        18:00

   

  Za Zdeňka Gruse a rodiče a živou a + rodinu

  13. 7.

  čtvrtek

   

  Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

   

     Dlouhá Loučka

   

        18:00

   

  Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví k 91. narozeninám pro Stefanii Neumannovou

  14. 7.

  pátek

  Pátek 14. týdne v mezidobí

          Paseka

          16:00

   

  Za živou a + rodinu Mrhálkovu, Krammelovu a Bermanovu

   

  15. 7.

  sobota

   

  Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

   

  Sanatorium - Paseka

   

  12:30

   

  Na úmysl dárce

  16. 7.

   

  neděle

  15. Neděle v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + rodiče Hradilíkovy, sourozence a živou a + rodinu

         Šumvald

  9:30

  Za Bedřišku Dubovou, manžela a dvoje rodiče

          Paseka

  11:00

  Za Annu Hubenou, dceru Annu Černou, jejich manžele a + příbuzenstvo

  9. – 16. července 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  9. 7.

   

  neděle

  14. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Vladimíra Žáka, živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Seidlovou, sestru, dvoje rodiče, tři švagry, švagrovou a Ladislava Hofmanna a manželku

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  10. 7.

  pondělí

      Pondělí 14. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  18:00

  Na poděkování Bohu k výročí manželství a za dar zdraví

  11. 7.

  úterý

  Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy  

  ---

  ---

  ---

  12. 7.

  středa

   

   Středa 14. týdne v mezidobí   

   

  Šumvald

   

  18:00

   

  Za Zdeňka Gruse a rodiče a živou a + rodinu

  13. 7.

  čtvrtek

   

  Čtvrtek 14. týdne v mezidobí   

   

  Dlouhá Loučka

   

  18:00

   

  Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví k 91. narozeninám pro Stefanii Neumannovou

  14. 7.

  pátek

  Pátek 14. týdne v mezidobí

  Paseka

           16:00

   

  Za živou a + rodinu Mrhálkovu, Krammelovu a Bermanovu

   

  15. 7.

  sobota

   

  Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve        

   

  Sanatorium - Paseka

   

  12:30

   

  Na úmysl dárce

  16. 7.

   

  neděle

  15. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + rodiče Hradilíkovy, sourozence a živou a + rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Bedřišku Dubovou, manžela a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za Annu Hubenou, dceru Annu Černou, jejich manžele a + příbuzenstvo

  Ohlášky 2. 7. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Společné

  Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.


  Na příští týden připadá první pátek v měsíci. Adorace a příležitost ke svátosti smíření

  bude v Šumvaldě a v Pasece jako obvykle, v Dlouhé Loučce již v pondělí.


  Mše svatá v kapli sv. Antonína v Břevenci bude ve čtvrtek 6. 7. 2017 v 15 hodin.  Dlouhá Loučka

  Po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.


  Sbírky: neděle: 2.305 Kč, rekviem za + Jaroslav Navrátila: 3.377 Kč. Pán Bůh zaplať.  Šumvald

  Křest Matyáše Tyla bude v sobotu v 10 hodin.


  Sbírka minulou neděli: 1.450 Kč. Pán Bůh zaplať.  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 1.107 Kč. Pán Bůh zaplať.
  2. – 9. července 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

       2. 7.

   

  neděle

  13. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Vlastu Vojtkovou, živou a + rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Luboše Wiedermanna, rodiče a švagry

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče z obou stran, manžela Jiřího a bratra Jaroslava

  3. 7.

  pondělí

  Svátek sv. Tomáše, apoštola

   Dlouhá Loučka

  17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  Mše svatá – za Karla Jordána, živou a + rodinu

  4. 7.

  úterý

  Úterý 13. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  11:00

       Pohřební obřad – Rudolf Schindler

  5. 7.

  středa

  Slavnost SV. CYRILA,

  MNICHA,

  A METODĚJE, BISKUPA,

  patronů Evropy

          Šumvald

       17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

       18:00

  Mše svatá – za Josefa a Františku Mikulíkovy, dva zetě a duše v očistci

  6. 7.

  čtvrtek

  Čtvrtek 13. týdne v mezidobí    

         Břevenec

       15:00

   

  7. 7.

  pátek

  Pátek 13. týdne v mezidobí

          Paseka

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá – Za manžela, dceru, zdraví duše i těla a poděkování za přijaté milosti

  8. 7.

  sobota

  Sobota 13. týdne v mezidobí  

  Sanatorium - Paseka

  12:30

  Na úmysl dárce

  9. 7.

   

  neděle

  14. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Vladimíra Žáka, živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Seidlovou, sestru, 2 rodiče, 3 švagry, švagrovou a Ladislava Hofmanna a manželku

  Paseka

  11:00

  Za farníky

   

   

  2. – 9. července 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  2. 7.

   

  neděle

  13. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Vlastu Vojtkovou, živou a + rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Luboše Wiedermanna, rodiče a švagry

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče z obou stran, manžela Jiřího a bratra Jaroslava

  3. 7.

  pondělí

  Svátek sv. Tomáše, apoštola   

  Dlouhá Loučka

  17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  Mše svatá – za Karla Jordána, živou a + rodinu

  4. 7.

  úterý

  Úterý 13. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Pohřební obřad – Rudolf Schindler

  5. 7.

  středa

  Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy

  Šumvald

  17:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  18:00

  Mše svatá – za Josefa a Františku Mikulíkovy, dva zetě a duše v očistci

  6. 7.

  čtvrtek

  Čtvrtek 13. týdne v mezidobí    

  Břevenec

  15:00

   

  7. 7.

  pátek

  Pátek 13. týdne v mezidobí

  Paseka

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá – Za manžela, dceru, zdraví duše i těla a poděkování za přijaté milosti

  8. 7.

  sobota

  Sobota 13. týdne v mezidobí  

  Sanatorium - Paseka

  12:30

  Na úmysl dárce

  9. 7.

   

  neděle

  14. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Vladimíra Žáka, živou a + rodinu Žákovu a Nezbedovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Seidlovou, sestru, 2 rodiče, 3 švagry, švagrovou a Ladislava Hofmanna a manželku

  Paseka

  11:00

  Za farníky

   

  Ohlášky 25. 6. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Dlouhá Loučka

  Mše svaté ve všední dny budou od příštího týdne od 18 hodin.

  Příští neděli bude další farní kavárna.

  Sbírka minulou neděli: 4.762 Kč. Pán Bůh zaplať.  25. června – 2. července 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

      25. 6.

   

  neděle

  12. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

         Šumvald

  9:30

  Za rodinu Abrahámovu, Hniličkovu a  Annu Podolovou

          Paseka

  11:00

  S prosbou o dar víry a zdraví

  26. 6.

  pondělí

   Pondělí 12. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  13:00

  Rekviem za + Jaroslava Navrátila

  27. 6.

  úterý

  Úterý 12. týdne v mezidobí  

              ---

  ---

                             ---

  28. 6.

  středa

   

  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka    

   

  Šumvald

   

  18:00

   

  Za požehnání pro snoubence Zdenka a Nikol

  29. 6.

  čtvrtek

   

  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ   

   

  Dlouhá Loučka

   

        18:00

   

   

  30. 6.

  pátek

  Svátek Výročí posvěcení katedrály

              ---

            ---

   

  ---

   

  1. 7.

  sobota

   

  Sobota 12. týdne v mezidobí        

   

           ---

   

   ---

   

  ---

  2. 7.

   

  neděle

  13. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Luboše Wiedermanna, rodiče a švagry

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče z obou stran, manžela Jiřího a bratra Jaroslava

  25. června – 2. července 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  25. 6.

   

  neděle

  12. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Abrahámovu, Hniličkovu a  Annu Podolovou

  Paseka

  11:00

  S prosbou o dar víry a zdraví

  26. 6.

  pondělí

      Pondělí 12. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  13:00

  Rekviem za + Jaroslava Navrátila

  27. 6.

  úterý

  Úterý 12. týdne v mezidobí  

  ---

  ---

  ---

  28. 6.

  středa

   

  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka    

   

  Šumvald

   

  18:00

   

  Za požehnání pro snoubence Zdenka a Nikol

  29. 6.

  čtvrtek

   

  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ   

   

  Dlouhá Loučka

   

  18:00

   

   

  30. 6.

  pátek

  Svátek Výročí posvěcení katedrály

  ---

             ---

   

  ---

   

  1. 7.

  sobota

   

  Sobota 12. týdne v mezidobí        

   

  ---

   

  ---

   

  ---

  2. 7.

   

  neděle

  13. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Luboše Wiedermanna, rodiče a švagry

  Paseka

  11:00

  Za + rodiče z obou stran, manžela Jiřího a bratra Jaroslava

  Ohlášky 18. 6. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Společné

  Po mši svaté jste zváni do místní školy na oběd a přátelské posezení.


  Dlouhá Loučka

  Mše svatá ze slavnosti Narození Jana Křtitele (za účasti farníků ze Stříteže nad Ludinou a Jindřichova)

  bude v sobotu v 9 hodin v kostele sv. Bartoloměje.


  Sbírky: minulou neděli (na opravy ve farnosti): 2.615 Kč, rekviem za + Martu Peikertovou: 2.190 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Šumvald

  Setkání dětí a rodičů po 1. svatém přijímání bude v pondělí 19. 6. 2017 v 18 hodin na faře v Dlouhé Loučce.


  Mše svatá na ukončení školního roku bude v pátek 23. 6. 2017 ve 12:50 v kostele sv. Mikuláše.


  Sbírky: minulou neděli (na opravy ve farnosti): 7.200 Kč, rekviem za + Ludmilu Fidrovou: 3.200 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Paseka

  Sbírka minulou neděli (poutní mše sv. na Karlově): 4.083 Kč. Pán Bůh zaplať.


  18. – 25. června 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

      18. 6.

   

  neděle

  11. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  10:30

  Na poděkování za 50 let života

   

  s prosbou o Boží pomoc a ochranu

   

  do dalších let

  19. 6.

  pondělí

    Pondělí 11. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  20. 6.

  úterý

  Úterý 11. týdne v mezidobí

  ---

  ---

                              ---

  21. 6.

  středa

   

  Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka    

   

              ---

   

   

          ---

   

  ---

  22. 6.

  čtvrtek

   

  Čtvrtek 11. týdne v mezidobí    

   

              ---

   

          ---

  ---

  23. 6.

  pátek

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO

  SRDCE JEŽÍŠOVA

         Šumvald

   

  12:50

   

   

          Paseka

  16:00

   

  24. 6.

  sobota

   

  Slavnost NAROZENÍ SV. JANA

  KŘTITELE       

   

  Dlouhá Loučka

   

  9:00

   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  25. 6.

   

  neděle

  12. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Abrahámovu, Hniličkovu a Annu Podolovou

  Paseka

  11:00

  S prosbou o dar víry a zdraví


  18. – 25. června 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  18. 6.

   

  neděle

  11. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  10:30

  Na poděkování za 50 let života

   

  s prosbou o Boží pomoc a ochranu

   

  do dalších let

  19. 6.

  pondělí

      Pondělí 11. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  20. 6.

  úterý

  Úterý 11. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  21. 6.

  středa

   

  Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka    

   

  ---

   

   

           ---

   

   

  ---

  22. 6.

  čtvrtek

   

  Čtvrtek 11. týdne v mezidobí    

   

  ---

   

  ---

   

  ---

  23. 6.

  pátek

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO

  SRDCE JEŽÍŠOVA

  Šumvald

   

  12:50

   

   

  Paseka

  16:00

   

  24. 6.

  sobota

   

  Slavnost NAROZENÍ SV. JANA

  KŘTITELE       

   

  Dlouhá Loučka

   

  9:00

   

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  25. 6.

   

  neděle

  12. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Abrahámovu, Hniličkovu a Annu Podolovou

  Paseka

  11:00

  S prosbou o dar víry a zdraví

  Ohlášky 11. 6. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Společné

  Dnešní sbírka je určena na opravy ve farnosti.


  Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání bude v Olomouci 17. 6. 2017.

  Program: 15:00 Růženec, 16:00 Adorace, 17:00 Mše svatá


  Příští neděli 18. 6. 2017 se chystám oslavit životní jubileum. Při této příležitosti chci pozvat všechny farníky

  na děkovnou mši svatou v Dlouhé Loučce v 10:30, a po mši svaté na oběd do jídelny místní školy.


  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli (na církevní školství): 1.498 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Šumvald

  Sbírka minulou neděli (na církevní školství): 1.450 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Paseka

  Protože příští neděli mše svatá v Pasece nebude, úmysl této mše svaté

  (Za + rodiče z obou stran, manžela Jiřího a bratra Jaroslava) je přeložen na neděli 2. 7. 2017.


  Sbírka minulou neděli (na církevní školství): 1.457 Kč. Pán Bůh zaplať. 


  11. – 18. června 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

      11. 6.

   

  neděle

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ

   

  TROJICE

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za děti, které jdou k 1. svatému přijímání a za jejich rodiče

  Karlov

  10:00

  Za živé a + poutníky z Karlova

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Pobožnost u kapličky Nejsvětější Trojice

  12. 6.

  pondělí

   Pondělí 10. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  13. 6.

  úterý

  Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

              ---

  ---

                           ---

  14. 6.

  středa

   

   Středa 10. týdne v mezidobí  

   

     Dlouhá Loučka

   

        15:00

   

  Rekviem za + Martu Peikertovou

         Šumvald

        18:00

  Na požehnání pro dceru Petru na cestě ke svátosti manželství

  15. 6.

  čtvrtek

   

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

   

     Dlouhá Loučka

   

        17:00

   

   

  16. 6.

  pátek

  Pátek 10. týdne v mezidobí

          Paseka

   

  16:00

   

   

  17. 6.

  sobota

   

  Sobota 10. týdne v mezidobí       

   

  Sanatorium - Paseka

   

  12:30

   

  18. 6.

   

  neděle

  11. Neděle v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  10:30

  Na poděkování za 50 let života

   

  s prosbou o Boží pomoc a ochranu

   

  do dalších let

   

   

  11. – 18. června 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  11. 6.

   

  neděle

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ

   

  TROJICE

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za děti, které jdou k 1. svatému přijímání a za jejich rodiče

  Karlov

  10:00

  Za živé a + poutníky z Karlova

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Pobožnost u kapličky Nejsvětější Trojice

  12. 6.

  pondělí

   Pondělí 10. týdne v mezidobí

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  13. 6.

  úterý

  Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

  ---

  ---

  ---

  14. 6.

  středa

   

  Středa 10. týdne v mezidobí    

   

  Dlouhá Loučka

   

  15:00

   

  Rekviem za + Martu Peikertovou

  Šumvald

  18:00

  Na požehnání pro dceru Petru na cestě ke svátosti manželství

  15. 6.

  čtvrtek

   

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ   

   

  Dlouhá Loučka

   

  17:00

   

   

  16. 6.

  pátek

  Pátek 10. týdne v mezidobí

  Paseka

   

  16:00

   

   

  17. 6.

  sobota

   

  Sobota 10. týdne v mezidobí       

   

  Sanatorium - Paseka

   

  12:30

   

  18. 6.

   

  neděle

  11. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  10:30

  Na poděkování za 50 let života

   

  s prosbou o Boží pomoc a ochranu

   

  do dalších let