Ohlášky 29. 9. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Setkání nových farních rad bude příští pondělí, tj. 7. 10. 2019 v 19 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok.

   

  Dlouhá Loučka

  Farní kavárna bude příští neděli 6. 10. 2019 po mši svaté.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 29. září – 6. října 2019

  29. 9.

  neděle

  26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Miroslava Axmana, bratra Bohumila a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Václava a Annu Orságovy a živou rodinu

  30. 9.

  pondělí

  Památka sv. Jeronýma, kněze

  Dlouhá Loučka

  13:00

  Rekviem za + Jitku Hejtmanovou

  1. 10.

  Úterý

  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

       

  2. 10.

  středa

  Památka sv. andělů strážných

     

  Šumvald

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  3. 10.

  čtvrtek

  Čtvrtek 26. týdne v mezidobí

  Sanatorium

  15:30

   

  4. 10.

  pátek

  Památka sv. Františka z Assisi

  Paseka

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  5. 10.

  sobota

  Sobota 26. týdne v mezidobí     

  Šumvald

  12:00

  Svatební mše svatá – Jiří Trendl + Irena Balogová

  6. 10.

  neděle

  27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Jordovou, manžela, dceru, dva syny, vnučku a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za úrodu

  Ohlášky 22. 9. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Mše svatá ze slavnosti sv. Václava bude v pátek 27. 9. 2019 v 17 hod. v Pasece.

  V sakristii si můžete zakoupit děkanátní kalendáře na příští rok.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 22. - 29. září 2019

  22. 9.

  neděle

  25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Stanislava Černého

  Šumvald

  9:30

  Za Annu Schwantzerovou, manžela a rodiče a za Františku Šenkovou a manžele Konečné

  Paseka

  11:00

  Za Josefa Václavíka a živou a + rodinu

  23. 9.

  pondělí

  Památka sv. Pia z Pietrelciny

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  24. 9.

  Úterý

  Úterý 25. týdne v mezidobí

    

       

  25. 9.

  středa

  Středa 25. týdne v mezidobí

     

  Šumvald

  18:00

  Za živou a + rodinu Leharovu, kmotřence Pavla a Lucku

  26. 9.

  čtvrtek

  Čtvrtek 25. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  27. 9.

  pátek

  Památka sv. Vincence z Paula

  Paseka

  17:00

  Za Ludmilu Mišákovou, živou a + rodinu

  28. 9.

  sobota

  Slavnost SV. VÁCLAVA     

       

  29. 9.

  neděle

  26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Miroslava Axmana, bratra Bohumila a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Václava a Annu Orságovy a živou rodinu

  Ohlášky 15. 9. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Rozpis bohoslužeb na 15. - 22. září 2019

  15. 9.

  neděle

  24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Leopolda Kropáče a živou a + rodinu Kropáčovu, Navrátilovu a Prudičovu

  Šumvald

  9:30

  Za manžele Dubových a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za manžela Jiřího Králíka a živou rodinu

  16. 9.

  pondělí

  Památka sv. Ludmily, mučednice

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  17. 9.

  Úterý

  Úterý 24. týdne v mezidobí

    

       

  18. 9.

  středa

  Středa 24. týdne v mezidobí

     

  Šumvald

  18:00

   

  19. 9.

  čtvrtek

  Čtvrtek 24. týdne v mezidobí

  Sanatorium

  15:30

   

  20. 9.

  pátek

  Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů

  Paseka

  17:00

   

  21. 9.

  sobota

  Svátek sv. Matouše, apoštola     

       

  22. 9.

  neděle

  25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Stanislava Černého

  Šumvald

  9:30

  Za Annu Schwantzerovou, manžela a rodiče a za Františku Šenkovou a manžele Konečné

  Paseka

  11:00

  Za Josefa Václavíka a živou a + rodinu

  Ohlášky 8. 9. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Společné

  Poutní mše svatá v kapli u Sanatoria bude v pátek 13. 9. 2019 v 17 hodin.

  Požehnání školních tašek bude v neděli 15. 9. 2019.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 8. - 15. září 2019

   

  8. 9.

  neděle

  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Paseka – Hodová mše svatá

  10:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele z Paseky

  9. 9.

  pondělí

  Pondělí 23. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  10. 9.

  Úterý

  Úterý 23. týdne v mezidobí

    

       

  11. 9.

  středa

  Středa 23. týdne v mezidobí

     

  Šumvald

  18:00

  Za Julii Bartoňkovou, rodiče a sourozence

  12. 9.

  čtvrtek

  Čtvrtek 23. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  13. 9.

  pátek

  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

      

  Paseka – kaple u Sanatoria

  17:00

  Za + rodiče, sourozence a duše v očistci

  14. 9.

  sobota

  Svátek Povýšení svatého Kříže

       

       

  15. 9.

  neděle

  24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Leopolda Kropáče a živou a + rodinu Kropáčovu, Navrátilovu a Prudičovu

  Šumvald

  9:30

  Za manžele Dubových a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za manžela Jiřího Králíka a živou rodinu

   

   

  Ohlášky 1. 9. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Společné

  V neděli 8. 9. 2019 v 10 hodin jste zváni na Hodovou mši svatou do Paseky.

  Mši doprovodí zpěvem Josef a Eliška Hrochovi ze Zábřeha.

  V Dlouhé Loučce a v Šumvaldě nedělní mše nebudou.

   

  Žehnání školních tašek bude v neděli 15. 9. 2019 v Šumvaldě a v Pasece.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 1. - 8. září 2019

   

  1. 9.

  neděle

  22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Dagmar Libichovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Romualda Kyselého, manželku, rodiče z obou stran a tetu

  Paseka

  11:00

  Za živé a + pracovníky, klienty a dobrodince Charity a za jejich rodiny

  2. 9.

  pondělí

  Pondělí 22. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  17:30

  18:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  3. 9.

  Úterý

  Památka sv.Řehoře Velikého   

    

       

  4. 9.

  středa

  Středa 22. týdne v mezidobí

     

  Šumvald

  17:30

  18:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  5. 9.

  čtvrtek

  Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

  Sanatorium

  15:30

   

  6. 9.

  pátek

  Pátek 22. týdne v mezidobí    

  Paseka

  16:30

  17:00

  Adorace, svátost smíření

  Mše svatá

  7. 9.

  sobota

  Sobota 22. týdne v mezidobí

       

       

  8. 9.

  neděle

  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Paseka – Hodová mše svatá

  10:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele z Paseky

   

   

  Ohlášky 25. 8. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Požehnání školních tašek bude až v neděli 15. 9. 2019.

  Za dva týdny, tj. v neděli 8. 9. 2019 v 10 hodin bude Hodová mše svatá v Pasece.

   

  Dlouhá Loučka

  Díky všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu Hodových slavností.

  Po mši svaté zvu všechny do místní školy na posezení s pohoštěním.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 25. srpna – 1. září 2019

  25. 8.

  neděle

  21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka – Hodová mše svatá

  10:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele z Dlouhé Loučky

  26. 8.

  pondělí

  Pondělí 21. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  27. 8.

  Úterý

  Památka sv. Moniky

    

       

  28. 8.

  středa

  Památka sv. Augustina

     

  Šumvald

  18:00

   

  29. 8.

  čtvrtek

  Památka umučení sv. Jana Křtitele

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  30. 8.

  pátek

  Pátek 21. týdne v mezidobí    

  Paseka

  17:00

   

  31. 8.

  sobota

  Sobota 21. týdne v mezidobí     

       

  1. 9.

  neděle

  22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Dagmar Libichovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Romualda Kyselého, manželku, rodiče z obou stran a tetu

  Paseka

  11:00

  Za živé a + pracovníky, klienty a dobrodince Charity a za jejich rodiny

  Ohlášky 18. 8. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Zvu všechny členy farních rad a další spolupracovníky v našich farnostech

  na neformální setkání v pondělí 19. 8. 2019 v 18 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  V neděli 25. 8. 2019 jste zváni na Hodové slavnosti do Dlouhé Loučky.

  Mše svatá za doprovodu nové scholy začíná v 10 hodin,

  po mši následuje posezení s pohoštěním v místní škole.

  V Šumvaldě a v Pasece nedělní mše sv. nebudou.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 18. - 25. srpna 2019

   

  18. 8.

  neděle

  20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Gruse a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za + Marii Bukovjanovou

  19. 8.

  pondělí

  Pondělí 20. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  20. 8.

  Úterý

  Památka sv. Bernarda, opata   

    

       

  21. 8.

  středa

  Památka sv. Pia X., papeže

     

       

  22. 8.

  čtvrtek

  Památka Panny Marie Královny

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  23. 8.

  pátek

  Pátek 20. týdne v mezidobí    

  Paseka

  17:00

  Na úmysl dárce

  24. 8.

  sobota

  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

       

       

  25. 8.

  neděle

  21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka – Hodová mše svatá

  10:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele z Dlouhé Loučky

   

   

  Ohlášky 11. 8. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Setkání farních rad (pastoračních i ekonomických) bude příští pondělí 19. 8. 2019 v 18 hodin

  na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Dlouhá Loučka

  Adorační den farnosti bude v neděli 18. 8. 2019. Po mši svaté bude výstav NSO,

  zakončení požehnáním ve 12 hodin. Zapište se, prosím, do adoračních služeb.

   

  Paseka

  Adorační den farnosti bude v pátek 16. 8. 2019. Výstav NSO bude v 15 hodin,

  zakončení požehnáním v 17 hodin. Zapište se, prosím, do adoračních služeb.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 11. - 18. srpna 2019

  11. 8.

  neděle

  19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + P. Zdeňka Holušu

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Suchého, rodinu Suchou a Břetislava Bradu a rodinu Bradovu a Jandovu

  Paseka

  11:00

  Za živou rodinu

  12. 8.

  pondělí

  Pondělí 19. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  13. 8.

  Úterý

  Úterý 19. týdne v mezidobí   

    

       

  14. 8.

  středa

  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho

     

  Šumvald

  18:00

  Za živou a + rodinu Brachtlovu a vnučku Natálku

  15. 8.

  čtvrtek

  Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Za pana Tesaře a jeho živou a + rodinu

  16. 8.

  pátek

  Pátek 19. týdne v mezidobí    

  Paseka

  17:00

  Za + syna Jaroslava

  17. 8.

  sobota

  Sobota 19. týdne v mezidobí     

  Sanatorium

  12:30

   

  18. 8.

  neděle

  20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Gruse a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za + Marii Bukovjanovou

  Ohlášky 28. 7. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Od pondělí 29. 7. do pátku 9. 8. 2019 mám dovolenou.

  V neděli 4. 8. 2019 mše sv. nebudou, mše sv. s nedělní platností bude

  v sobotu 3. 8. 2019 v 18 hodin v Šumvaldě.

  Zastupovat mě bude P. Karel Janečka z Nové Hradečné, tel: 731 621 197.

  V případě nutnosti budu k zastižení na mobilu.

   

   

  Pořad bohoslužeb 28. července – 11. srpna 2019

  28. 7.

  neděle

  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za rodiče Karla a Štěpánku Hradilíkovy, + sourozence a celou rodinu Hradilíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Jedličkovou

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  3. 8.

  sobota

  Sobota 17. týdne v mezidobí

  (mše sv. z 18. neděle v mezidobí)

     

  Šumvald

  18:00

  Na poděkování za uzdravení syna

  4. 8.

  neděle

  18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

       

  11. 8.

  neděle

  19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + P. Zdeňka Holušu

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Suchého, rodinu Suchou a Břetislava Bradu a rodinu Bradovu a Jandovu

  Paseka

  11:00

  Za živou rodinu

  Ohlášky 21. 7. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Šumvald

  Poutní mše svatá bude v sobotu 27. 7. 2019 v 17 hodin v kapli sv. Anny v Šumvaldě.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 21. - 28. července 2019

  21. 7.

  neděle

  16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + synovce a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii a Aloise Vavrdovy, rodiče z obou stran a děti

  Paseka

  11:00

  Za Annu Černou, syna Karlíčka a rodiče Hubené

  22. 7.

  pondělí

  Svátek sv. Marie Magdalény  

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  23. 7.

  Úterý

  Svátek sv. Brigity, řeholnice  

    

       

  24. 7.

  středa

  Středa 16. týdne v mezidobí   

  Šumvald

  18:00

  Za Jana Honiga a sestru Bohušku

  25. 7.

  čtvrtek

  Svátek sv. Jakuba, apoštola

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Za + Milana Mazáka a celou rodinu

  26. 7.

  pátek

  Památka sv. Jáchyma a Anny   

  Paseka

  17:00

  Za dceru a její spolupracovníky a přátele s prosbou o dary Ducha sv.

  27. 7.

  sobota

  Památka sv. Gorazda a druhů    

  Šumvald – kaple sv. Anny

  17:00

   

  28. 7.

  neděle

  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za rodiče Karla a Štěpánku Hradilíkovy, + sourozence a celou rodinu Hradilíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Jedličkovou

  Paseka

  11:00

  Za farníky