Ohlášky 4. 2. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

   

  Dlouhá Loučka:

  Po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.

   

  Šumvald:

  Mše svatá příští neděli bude především (ale nejen) pro děti.

   

   

  4. - 11. února 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  4. 2.

  Neděle

  5. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání a za jejich rodiče

  5. 2.

  pondělí

  Památka sv. Agáty, panny a mučednice     

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  6. 2.

  úterý

    Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

  ---

  ---

  ---

  7. 2.

  středa

  Středa 5. týdne v mezidobí   

  Šumvald

  16:00

   

  8. 2.

  čtvrtek

  Čtvrtek 5. týdne v mezidobí   

  ---

  ---

  ---

  9. 2.

  pátek

  Pátek 5. týdne v mezidobí   

  Paseka

  16:00

   

  10. 2.

  sobota

  Památka sv. Scholastiky, panny 

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  11. 2.

  neděle

  6. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Františka Kovaříka a Drahomíru Horákovou a jejich rodiny

  Šumvald

  9:30

  Za živou a + rodinu Bezovu a Kamrádkovu

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 28. 1. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Děkuji členům pastoračních rad za účast na pondělním setkání a za jejich podněty.

   

  Dlouhá Loučka:

  Farní kavárna bude příští neděli 4. 2. 2018.

   

  Šumvald:

  Druhé letošní „Hovory o víře“ budou ve středu 31. 1. 2018 v 16:45 v knihovně Obecního úřadu.

   

  Paseka

  Setkání rodičů, jejichž děti se připravují na 1. svaté přijímání bude v pondělí 29. 1. 2018 v 18:00

  na faře v Dlouhé Loučce.

  Příští neděli 4. 2. 2018 se při mši svaté představí děti, které se připravují na 1. svaté přijímání.

   

   

  28. ledna – 4. února 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  28. 1.

  neděle

  4. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + matku a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za živou a + rodinu Brachtlovu a Leharovu

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  29. 1.

  pondělí

  Pondělí 4. týdne v mezidobí     

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  30. 1.

  úterý

  Úterý 4. týdne v mezidobí  

  ---

  ---

  ---

  31. 1.

  středa

  Památka sv. Jana Boska, kněze

  Šumvald

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá

  1. 2.

  čtvrtek

  Čtvrtek 4. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  16:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  17:00

  Mše svatá

  2. 2.

  pátek

  Svátek Uvedení Páně do chrámu

  Paseka

  15:30

  Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření

  16:00

  Mše svatá

  3. 2.

  sobota

  Sobota 4. týdne v mezidobí  

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  4. 2.

  neděle

  5. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Za děti, které se připravují na 1. sv. přijímání a za jejich rodiče

  Ohlášky 21. 1. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Setkání pastoračních rad farností Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  bude v pondělí 22. 1. 2018 v 17:45 na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Paseka

  Setkání rodičů, jejichž děti se připravují na 1. svaté přijímání

  bude příští pondělí 29. 1. 2018 v 17:45 na faře v Dlouhé Loučce.

   

   

  21. -  28. ledna 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  21. 1.

  Neděle

  3. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + P. Františka Wariše

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Na úmysl dárce

  22. 1.

  pondělí

  Pondělí 3. týdne v mezidobí     

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  23. 1.

  úterý

    Úterý 3. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  24. 1.

  středa

  Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

  Šumvald

  16:00

   

  25. 1.

  čtvrtek

  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  26. 1.

  pátek

  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

  Paseka

  16:00

   

  27. 1.

  sobota

  Sobota 3. týdne v mezidobí 

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  28. 1.

  neděle

  4. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + matku a její rodinu

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 14. 1. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Setkání pastoračních rad farností Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka bude příští pondělí

  22. 1. 2018 v 17:45 na faře v Dlouhé Loučce.

   

  Šumvald

  První letošní Hovory o víře budou ve středu 17. 1. 2018 v 16:45 v knihovně na Obecním úřadě.

  Všichni jsou srdečně zváni.

   

  14. - 21. ledna 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  14. 1.

  Neděle

  2. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Pekárkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Hanu Šváčkovou, rodiče, živou rodinu a duše v očistci

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  15. 1.

  pondělí

  pondělí 2. týdne v mezidobí     

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  16. 1.

  úterý

    úterý 2. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  17. 1.

  středa

  Památka sv. Antonína, opata 

  Šumvald

  16:00

   

  18. 1.

  čtvrtek

  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Za Markétu, rodiče, sourozence a děti – za obrácení a smíření v rodině

  19. 1.

  pátek

  pátek 2. týdne v mezidobí 

  Paseka

  16:00

   

  20. 1.

  sobota

  sobota 2. týdne v mezidobí 

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  21. 1.

  neděle

  3. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + P. Františka Wariše

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Na úmysl dárce

  Ohlášky 7. 1. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Dlouhá Loučka

  Ve sbírce při děkovné mši sv. se vybralo celkem 2.086 Kč.

  Ve sbírce na slavnost Matky Boží se vybralo celkem 1.120 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Šumvald

  Ve sbírce na svátek Svaté Rodiny se vybralo celkem 750 Kč.

  Ve sbírce na slavnost Matky Boží se vybralo celkem 1.750 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Paseka

  Ve sbírce na slavnost Matky Boží se vybralo celkem 1.338 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

   

  7. - 14. ledna 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  7. 1.

  Neděle

  Svátek KŘTU PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Skopalíkovu, Kutnarovu a Vičarovu

  Šumvald

  9:30

  Za Arnoštku Chlebníčkovou, manžela, maminku a tetu

  Paseka

  11:00

  Za Boží požehnání pro manžela s prosbou k Duchu svatému o vedení našich rodin, aby nás provázel svou milostí

  8. 1.

  pondělí

  pondělí 1. týdne v mezidobí     

             ---

  ---

  ---

  9. 1.

  úterý

    úterý 1. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  10. 1.

  středa

  středa 1. týdne v mezidobí 

  ---

  ---

  ---

  11. 1.

  čtvrtek

  čtvrtek 1. týdne v mezidobí 

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  12. 1.

  pátek

  pátek 1. týdne v mezidobí 

  Paseka

  16:00

   

  13. 1.

  sobota

  sobota 1. týdne v mezidobí 

  Sanatorium - Paseka

  12:30

   

  14. 1.

  neděle

  2. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

   

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00

   

  Ohlášky 1. 1. 2018: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Přeji všem požehnaný rok 2018!

                                                                                                  

  Dlouhá Loučka

  Ve sbírce na „půlnoční“ mši sv. se vybralo celkem 3.363 Kč.

  Ve sbírce na slavnost Narození Páně se vybralo celkem 835 Kč.

  Ve sbírce na svátek sv. Štěpána se vybralo celkem 700 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Svátosti v roce 2017: 6 křtů (1 dospělá, 5 dětí), žádná svatba, 8 pohřbů.

   

  Šumvald

  Ve sbírce na „půlnoční“ mši sv. se vybralo (i s darem na kostel) celkem 5.300 Kč.

  Ve sbírce na slavnost Narození Páně se vybralo celkem 5.450 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Svátosti v roce 2017: 5 křtů dětí, žádná svatba, 6 pohřbů.

   

  Paseka

  Ve sbírce na 4. neděli adventní se vybralo celkem 1.306 Kč

  Ve sbírce na „půlnoční“ mši sv. se vybralo celkem 3.440 Kč.

  Ve sbírce na slavnost Narození Páně se vybralo celkem 2.566 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Svátosti v roce 2017: 1 křest, 1 svatba, 2 pohřby.

   

   

  31. prosince 2017 – 7. ledna 2018

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  31. 12.

  neděle

  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku

  1. 1.

  pondělí

  Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 

   Dlouhá Loučka

  7:45

  Za lékaře a zdravotní personál

  Šumvald

  9:30

  Za Františku Štenclovou, dceru Lidušku, manžela a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání na další rok

  2. 1.

  úterý

  Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

  ---

  ---

  ---

  3. 1.

  středa

   Středa po oktávu Narození Páně     

  Šumvald

  16:00

  Za tříkrálové koledníky

  4. 1.

  čtvrtek

  Čtvrtek po oktávu Narození Páně       

  ---

  ---

  ---

  5. 1.

  pátek

  Pátek po oktávu Narození Páně

  Paseka

  15:00

  Za tříkrálové koledníky

  6. 1.

  sobota

  Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ  

  Paseka - sanatorium

  12:30

   

  7. 1.

  neděle

  Svátek KŘTU PÁNĚ

  Dlouhá Loučka

  7:45

   

  Šumvald

  9:30

   

  Paseka

  11:00

   

  Ohlášky 24. 12. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu Vánočních svátků.

  Za úklid, zdobení kostela, doprovod zpěvu a další služby.

  V neděli 31. 12. 2017 bude v 17 hodin v Dlouhé Loučce mše svatá na poděkování za uplynulý rok.

  Jste zváni na mši svatou a poté na faru na přípitek. 

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 1.330 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli: 1.650 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 604 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

   

   

  24. - 31. prosince 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  24. 12.

  neděle

  4. NEDĚLE ADVENTNÍ

  ŠTĚDRÝ DEN

  Paseka

  8:00

  Za + sestřenici Jaroslavu a duše v očistci

  Šumvald

  15:00

  Za kněze Bohumila Stromera, Bohumila Měchuru, Jiřího Kusého a Jindřicha Knappa

  Paseka

  20:00

  Za farníky

  Dlouhá Loučka

  22:00

  Za farníky

  25. 12.

  pondělí

  Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 

   Dlouhá Loučka

  7:45

  Na úmysl dárce

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Šenkovu a Riedlovu

  Paseka

  11:00

  Za Bohumila Galdu

  26. 12.

  úterý

  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za živou a + rodinu Oličovu

  27. 12.

  středa

   Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty     

  ---

  ---

  ---

  28. 12.

  čtvrtek

  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků       

  ---

  ---

  ---

  29. 12.

  pátek

  Pátý den v oktávu Narození Páně

  ---

  ---

  ---

  30. 12.

  sobota

  Šestý den v oktávu Narození Páně  

  Šumvald

  17:00

  Za Lukáše

  31. 12.

  neděle

  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku

  Ohlášky 17. 12. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Rozpis zpovídání a vánočních mší svatých v děkanátu najdete na nástěnce.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 1.340 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Zpovídat budu ve středu od 16:30, případně i po mši sv.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli: 2.000 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá ve čtvrtek bude „rorátní“ s průvodem s lampičkami.

  Zpovídat budu v sobotu 23. 12. 2017 od 9:30.

  Adventní koncert bude dnes v 16 hodin v kostele sv. Mikuláše.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 925 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá příští neděli bude stejně jako dnes už v 8 hodin.

  Bude to poslední „rorátní“ mše svatá s průvodem s lampičkami.

  Zpovídat budu v pátek od 15:30, případně i po mši sv.   

   

   

  10. - 17. prosince 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  17. 12.

  neděle

  3. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Paseka

  8:00

  Za Marii Bukovjanovou

  Šumvald

  9:30

  Za Ludmilu Kouřilovou, dceru Lidušku, manžela a rodiče z obou stran

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Za + rodiče Tobkovy a Mackovy a jejich + sourozence

  18. 12.

  pondělí

  Pondělí po 3. neděli adventní  

   Dlouhá Loučka

  17:00

   

  19. 12.

  úterý

  Úterý po 3. neděli adventní

  ---

  ---

  ---

  20. 12.

  středa

   Středa po 3. neděli adventní     

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  21. 12.

  čtvrtek

  Čtvrtek po 3. neděli adventní       

  Šumvald

  17:00

   

  22. 12.

  pátek

  Pátek po 3. neděli adventní

  Paseka

  16:00

  Na úmysl dárce

  23. 12.

  sobota

  Sobota po 3. neděli adventní  

  ---

  ---

  ---

  24. 12.

  neděle

  4. NEDĚLE ADVENTNÍ

  ŠTĚDRÝ DEN

  Paseka

  8:00

  Za + sestřenici Jaroslavu a duše v očistci

  Šumvald

  15:00

  Za kněze Bohumila Stromera, Bohumila Měchuru, Jiřího Kusého a Jindřicha Knappa

  Paseka

  20:00

  Za farníky

  Dlouhá Loučka

  22:00

  Za farníky

  Ohlášky 10. 12. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 1.110 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá příští neděli bude stejně jako dnes v 11 hodin. 

   

  Šumvald

  Sbírky: minulou neděli: 1.350 Kč, pohřeb pana Ladislava Otta: 2.150 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svatá ve čtvrtek bude „rorátní“ s průvodem s lampičkami.

  Adventní koncert bude příští neděli 17. 12. 2017 v 16 hodin v kostele sv. Mikuláše.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 1.399 Kč. Díky všem, kdo přispěli.

  Mše svaté o dalších nedělích adventních, tj. 17. a 24. 12. 2017 budou stejně jako dnes už v 8 hodin.

  Budou to „rorátní“ mše svaté s průvodem s lampičkami.

  Adventní koncert bude dnes v 17 hodin v kostele sv. Kunhuty. 

   

  10. - 17. prosince 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  10. 12.

  neděle

  2. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Paseka

  8:00

  Za Boží požehnání pro živou rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumilu Blahákovou a Boženu Kouřilovou, jejich manžele a děti

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Za farníky

  11. 12.

  pondělí

  Pondělí po 2. neděli adventní  

  ---

  ---

  ---

  12. 12.

  úterý

  Úterý po 2. neděli adventní

  ---

  ---

  ---

  13. 12.

  středa

   Památka sv. Lucie, panny a mučednice     

  Dlouhá Loučka

  17:00

   

  14. 12.

  čtvrtek

  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve      

  Šumvald

  17:00

   

  15. 12.

  pátek

  Pátek po 2. neděli adventní

  Paseka

  16:00

  Na poděkování s prosbou o Boží milosrdenství pro rodiny Hamplovu, Hubenou a Siladiovu

  16. 12.

  sobota

  Sobota po 2. neděli adventní  

  Sanatorium -Paseka

  12:30

   

  17. 12.

  neděle

  3. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Paseka

  8:00

  Za Marii Bukovjanovou

  Šumvald

  9:30

  Za Ludmilu Kouřilovou, dceru Lidušku, manžela a rodiče z obou stran

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Za farníky

  Ohlášky 3. 12. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  Sbírka příští neděli bude určena na potřeby farnosti.

   

  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 970 Kč. Pán Bůh zaplať.

  Mše svaté 2. a 3. neděli adventní, tj. 10. a 17. 12. 2017 budou až v 11 hodin.

  Na tyto mše sv. je zatím volný úmysl.

  Po mši svaté jste zváni na faru na další farní kavárnu.

   

  Šumvald

  Sbírka minulou neděli: 1.300 Kč. Pán Bůh zaplať.

  „Mikulášská“ mše svatá bude ve čtvrtek 7. 12. 2017 v 17 hodin. Jsou zvány především děti.

  Ať si také vezmou s sebou lampičky k průvodu na začátku mše svaté.

   

  Paseka

  Sbírka minulou neděli: 869 Kč. Pán Bůh zaplať.

  Mše svaté o dalších nedělích adventních, tj. 10., 17. a 24. 12. 2017 budou už v 8 hodin.

  Budou především (ale samozřejmě nejen) pro děti, které prosím, aby si s sebou vzaly lampičky

  a přede mší svatou se shromáždili pod kůrem.

  Adventní koncert bude v neděli 10. 12. 2017 v 17 hodin v kostele sv. Kunhuty. 

   

  3. - 10. prosince 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  3. 12.

  neděle

  1. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Maitnera, dvoje rodiče a švagry

  Paseka

  11:00

  Za živou a + rodinu Růžičkovu

  4. 12.

  pondělí

  Pondělí po 1. neděli adventní  

  ---

  ---

  ---

  5. 12.

  úterý

  Úterý po 1. neděli adventní

  ---

  ---

  ---

  6. 12.

  středa

   Středa po 1. neděli adventní    

  Šumvald

  14:00

  Rekviem za + Ladislava Otta

  Dlouhá Loučka

  17:00

  Na úmysl dárce

  7. 12.

  čtvrtek

  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve      

  Šumvald – sv. Mikuláš

  17:00

   

  8. 12.

  pátek

  Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

  ---

  ---

  ---

  9. 12.

  sobota

  Sobota po 1. neděli adventní  

  Sanatorium -Paseka

  12:30

   

  10. 12.

  neděle

  2. NEDĚLE ADVENTNÍ

  Paseka

  8:00

  Za Boží požehnání pro živou rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumilu Blahákovou a Boženu Kouřilovou, jejich manžele a děti

  Dlouhá Loučka

  11:00

  Za farníky