Papež František 21. - 28. 11. 2020

  (28. 11.)

  Nežijeme neúčelně a bez cíle. Jsme očekáváni, jsme vzácní. Bůh pro nás připravil to nejdůstojnější a nejkrásnější místo: ráj.

   

  (27. 11.)

  Bůh je trpělivější než my, a kdo bude s vírou a vytrvalostí klepat na dveře svého srdce, nebude zklamán.

   

  (26. 11.)

  Bože, Otče všech lidí, stvořil jsi všechny se stejnou důstojností. Vlij nám Ducha bratrství. Povzbuzuj nás, abychom budovali lepší společnost a lidštější svět bez hladu, násilí a válek.

   

  (25. 11.)

  Když se modlíme, Bůh otevírá naše oči, obnovuje a transformuje naše srdce, uzdravuje naše rány a dává nám milost, kterou potřebujeme.

   

  (24. 11.)

  Pečujme o zranění každého muže, každé ženy, každého dítěte a každého staršího člověka solidárním a pozorným přístupem blízkým milosrdnému Samaritánovi.

   

  (23. 11.)

  Nejsme zde proto, abychom snili o dovolené nebo o víkendu, ale abychom uskutečnili Boží sny ve světě. Umožnil nám snít, abychom se mohli rozhodnout pro krásu života. Skutky milosrdenství jsou ta nejkrásnější díla.

   

  (22. 11.)

  Milí mladí přátelé, nevzdávejme se svých velkých snů. Pán nechce, abychom si zužovali obzor, nechce, abychom parkovali na okraji života, ale abychom se šťastně a směle snažili dosáhnout vysokých cílů.

   

  (22. 11.)

  Dříve než nám dá Ježíš svou lásku na kříži, zanechá nám svou poslední vůli: vykonáme pro něj to dobré, co vykonáme pro každého z nejmenších bratrů – ať už hladového, žíznivého, cizího, potřebného, nemocného či uvězněného (srov. Mt 25, 37-40).

   

  (21. 11.)

  Milí mladí přátelé, důsledky našich činů a rozhodnutí se vás přímo dotýkají. Neměli byste být vynecháni, pokud jde o utváření současnosti a budoucnosti. Buď jste toho účastni, nebo dějiny projdou kolem vás.