Ohlášky 12. 8. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  • Nepřehlédněte drobné změny v pořadu bohoslužeb v souvislosti s adoračním dnem v Pasece!
  • Římskokatolická farnost Uničov zve na poutní oslavu svátku Nanebevzetí Panny Marie. V sobotu 18. srpna začne v 16:30 modlitba sv. růžence. Od 17h bude slavit novokněz poutní mši, po níž bude následovat mariánská pobožnost.
  • Ve středu si římská církev připomíná Nanebevzetí Panny Marie. Tato velkolepá slavnost je v univerzální církvi zasvěceným svátkem. U nás se alespoň doporučuje zúčastnit se mše svaté (Šumvald od 18:00).


  Dlouhá Loučka

  • O 18. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 575,- Kč. PBZ!
  • V pondělí 13. srpna jede ráno otec Pavel do Olomouce k podpisu smlouvy o dotaci z fondu SZIF na opravu zdí okolo areálu kostela.
  • Čtvrteční mši svatou ruším kvůli adoračnímu dni v Pasece.
  Navíc však budu sloužit Eucharistii v pátek od 18h. Od 16:30 bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Po svátostném požehnání následuje v 17:30 modlitba svatého růžence jako obyčejně.

  Smyslem adoračního dne, který připadá tentokrát na sobotu, je vytvořit v naší arcidiecézi nepřetržitou šňůru celoročního klanění Spasiteli v Nejsvětější svátosti. Vyzýváme farníky, aby se svou troškou zapojili do tohoto „duchovního maratonu“. Budeme adorovat ve jménu všech, kdo bydlí na území naší arcidiecéze: V 8h bude vystavena Nejsvětější svátost a před ní se pomodlíme ranní chvály s modlitbou se čtením. Poté až do 17:30 se v našem kostele budou střídat adorační stráže. V 17:30 otec Pavel povede modlitbu 1. nešpor z 20. neděle v liturgickém mezidobí a okolo 18:00 udělí svátostné požehnání.

  Šumvald

  • O 18. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 1.350,- Kč. PBZ!
  • Tuto neděli otec Pavel slaví hodovou mši v Nové Hradečné od 10h. Proto bude zastoupen v Šumvaldu P. Vladimírem Mrázkem.
  • Vyhlašuji brigádu v úterý od 17h na farním dvoře v Šumvaldu. Nástroje s sebou. Zveme zvláště rodiče těch dětí, jejichž dětí navštěvují výuku náboženství ve škole.
  • Ve středu po mši svaté pořádám okolo 18:45 táborák pro naše děti, hlavně ty z výuky náboženství. Zváni jsou ale všichni farníci.

  Paseka

  • O 18. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 916,- Kč. PBZ!
  • Tuto neděli otec Pavel slaví hodovou mši v Nové Hradečné od 10h. Proto bude zastoupen v Pasece P. Vladimírem Mrázkem.
  • Smyslem adoračního dne, který připadá tentokrát na čtvrtek, je vytvořit v naší arcidiecézi nepřetržitou šňůru celoročního klanění Spasiteli v Nejsvětější svátosti. Vyzýváme farníky, aby se svou troškou zapojili do tohoto „duchovního maratonu“. Budeme adorovat ve jménu všech, kdo bydlí na území naší arcidiecéze.
  Po mši svaté, kterou budeme výjimečně obětovat v pondělí, a to v 9h zůstane vystavena Nejsvětější svátost oltářní k veřejné úctě až do 17h.
  • Páteční mši svatou ruším kvůli adoračnímu dni v pondělí. Knězi totiž není dovoleno sloužit ve všední den dvakrát mši svatou, s výjimkou pastoračních důvodů.
  • Svatba slečny Michaely Kubáňové a pana Petra Bezděka proběhne v sobotu 18. 8. od 13 h ve farním kostele sv. Kunhuty.
  Na mši svaté v sanatoriu budu zastoupen P. Josefem Jankem z Uničova.
  • Křtiny Luboška Blažka z Paseky se budou slavit po nedělní mši svaté.

  Ke stažení Farní listy .


  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

  12. 8.

  Neděle

   

  19. neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Marii Huclovou

  Šumvald

  9:30

  Za farníky

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Orságovy, 3 syny a dvo

  13. 8.

  Pondělí

  Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků

  Dlouhá Loučka

  16:30 – 17:30

  adorace Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory a svátostné požehnání

  17:30

  svatý růženec

  18:00

   

  14. 8.

  Úterý

  Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

  ---

  ---

  ---

  15. 8.

  Středa

  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

  Šumvald

  18:00

  Za Zdeňka Grussa a rodiče

  16. 8.

  Čtvrtek

  Sv. Štěpána Uherského / adorační den farnosti Paseka

  Paseka

  9:00

  mše sv.

  10:00 – 17:00

  adorační stráže

  17:00

  svátostné požehnání

  17. 8.

  Pátek

  Pátek 19. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  18. 8.

  Sobota

  Sobotní památka Panny Marie / adorační den farnosti Dlouhá Loučka

  Dlouhá Loučka

  8:00

  výstav Nejsvětější svátosti oltářní – modlitba ranních chval a modlitby se čtením

  9:00-17:30

  adorační stráže

  17:30

  modlitba 1. nešpor z 20. neděle v liturgickém mezidobí

  Sanatorium – Paseka

  12:30

   

  svatební mše za novomanžele Bezděkovy

  Paseka

  13:00

  za novomanžele Petra a Michaelu Bezděkovy

  19. 8.

  Neděle

  20. neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Jiřího Bartoňka a dceru Marušku

  Paseka

  11:00

  Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 90 let s prosbou o Boží ochranu

  Paseka

  cca 11:50

  křtiny Luboška Blažka z Paseky