Ohlášky 9. 9. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné

  • Na pátek připadá svátek Povýšení sv. Kříže, jemuž je zasvěcena mj. i lesní kaple v paseckém sanatoriu!
  • V pátek si připomeneme 21 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity ThDr. Františka Vaňáka.
  • Římskokatolická farnost Jívová zve o slavnosti Panny Marie Bolestné na pouť do svého skvostného barokního chrámu: 9:15 - modlitba růžence ve farním kostele; 10:00 - slavnostní poutní mše svatá /hlavní celebrant P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci/; 11:00 - mariánská pobožnost.
  • Těm, kdo nosí jméno Mariino, přejeme ke svátku vše nejlepší.

  Dlouhá Loučka

  • O 22. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 949,- Kč. PBZ!
  • V pondělí jsem nucen kvůli z osobních důvodů přesunout večerní mši svatou na brzkou ranní hodinu – na 6:30!
  • V pátek o svátku Povýšení sv. kříže jsou farníci zváni na slavnost křtu malé Dorotky Hrabalové z Dubicka od 15h!

  Šumvald

  • O 21. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.700,- Kč. PBZ!
  • O 22. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.450,- Kč. PBZ!
  • Do naší obce přijíždějí u příležitosti 45. výročí od úmrtí P. Romualda Filipa jeho někdejší farníci z Metylovic a Palkovic.

  Paseka

  • O 22. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.066,- Kč. PBZ!
  • Dnes slavíme patronku našeho farního kostela sv. Kunhutu a současně děkujeme za úrodu.

  pdf Farní listy č. 37/2012 v elektronickém vydání.

  37. týden

  9. – 16. září 2012

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

  9. 9.

  Neděle

  23. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za P. Romualda Filipa, Anežku, sourozence, rodiče a * a + farníky z Palkovic

  Slavnost sv. Kunhuty, titulární patronky farního chrámu

  Paseka

  11:00

  na poděkování za úrodu

  10. 9.

  Pondělí

  Pondělí

  Pondělí 23. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  6:30 !

   

  11. 9.

  Úterý

  Úterý 23. týdne v mezidobí

  ----

  ---

  ---

  12. 9.

  Středa

  Jména Panny Marie

  Šumvald

  18:00

  Za ++ rodiče a * rodinu

  13. 9.

  Čtvrtek

  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

  Dlouhá Loučka

  16:30 – 17:30

  adorace Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory, svátostné požehnání

  17:30

  svatý růženec

  18:00

  Za * a + rodinu Berkovou, Gonglíkovou

  14. 9.

  Pátek

  Svátek Povýšení svatého Kříže

  Dlouhá Loučka !

  15:00 !

  svatý křest Doroty Hrabalové z Dubicka

  Paseka

  17:00

  Za synovce, neteře a jejich rodiny s prosbou o dar křtu a pravé víry

  15. 9.

  Sobota

  Památka Panny Marie Bolestné

  Paseka - sanatorium

  12:30

  16. 9.

  Neděle

  24. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Miroslava Axmanna a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za manžela, za * a + rodinu