Ohlášky 16. 09. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážená farníci,

  Společné:

  • V sobotu 15. září se konalo svěcení nového kříže na Bouzově, také za účasti P. Pavla Hödla.

  Dlouhá Loučka

  • O 23. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 1.004,- Kč. PBZ!
  • Děti z Dlouhé Loučky přihlášené do katolického náboženství budou po dohodě s rodiči navštěvovat římskokatolické náboženství na ZŠ Šumvald od 12:30 do 13:15. Já se postarám o to, abych žáčky odvezl i přivezl.

  Šumvald

  • O 23. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 3.500,- Kč. PBZ!
  • Ve středu proběhla v našem farním kostele děkanská vizitace, při níž byl zkontrolován inventář chrámu a oceněn pro účely podvojného účetnictví.
  • Ve středu jsme požádali Ministerstvo kultury ČR o zařazení našich varhan z uničovské dílny Braunerů do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2013.
  • Výuka katolického náboženství na ZŠ Šumvald bude probíhat od příštího týdne stejně jako loni v pátek v učebně vedle ředitelny, ale od 12:30! Připojují se k nám v tomto školním roce totiž dvě děvčata z Dlouhé Loučky a jedné z nich končí výuka až ve 12:10.
  • V neděli 23. září 2012 jsme zváni na komentovanou prohlídku šumvaldského kostela od 14h.


  Paseka

  • O titulární slavnosti chrámu sv. Kunhuty se při mši svaté vybralo 3.000,- Kč. PBZ!
  • Ve středu jsme požádali Ministerstvo kultury ČR o zařazení našich varhan (firma Rieger) do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2013.
  • Výuka katolického náboženství bude probíhat na ZŠ Paseka bude probíhat každý čtvrtek od 13h do 13:45.

  pdf Farní listy č. 38/2012 v elektronické podobě ke stažení.


  38. týden

  16. – 23. září 2012

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

  16. 9.

  Neděle

  24. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Miroslava Axmanna a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za manžela, za * a + rodinu

  17. 9.

  Pondělí

  Pondělí

  Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  18. 9.

  Úterý

  Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve

  ----

  ---

  ---

  19. 9.

  Středa

  Sv. Januária, biskupa a mučedníka

  Šumvald

  18:00

  Na poděkování Pánu Bohu za zdařilou operaci a dar zdraví a ochranu Panny Marie

  20. 9.

  Čtvrtek

  Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů mučedníků

  Dlouhá Loučka

  16:30 – 17:30

  adorace Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory, svátostné požehnání

  17:30

  svatý růženec

  18:00

   

  21. 9.

  Pátek

  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

  Paseka

  17:00

  Za Jiřího Králíka, * a + rodinu

  22. 9.

  Sobota

  Sobota 24. týdne v liturgickém mezidobí

  Paseka - sanatorium

  12:30

  23. 9.

  Neděle

  25. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Ladislava Krestýna

  Paseka

  11:00

  Za rodiče, bratra a dvo