Ohlášky 23. 9. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a drazí farníci,

  Společné:

  • V pátek 28. září slavíme sv. Václava. Pořad bohoslužeb jako v neděli. Téhož dne si připomínáme výroční den jmenování arcibiskupem olomouckým Mons. Jana Graubnera (rovných 20 let!). A ještě jedno památné výročí, 34 let od smrti papeže Jana Pavla I.
  • 29. září o svátku sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, si připomínáme 89 let od smrti služebníka Božího ThDr. Antonína Cyrila Stojana, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského.
  • Od této neděle je možno zapisovat u otce Pavla úmysly mši svatých na kalendářní rok 2013!

  Vlajky vyvěšené na faře v Dlouhé LoučceDlouhá Loučka

  • O 24. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 817,- Kč. PBZ!
  • O dnešní slavnosti se koná odpoledne od 14h ve farním kostele svátostné požehnání.
  • Ve čtvrtek bude otec Pavel služebně mimo farnost, je proto nucen přesunout pravidelnou mši na osmou hodinu ranní. Před ní svatý růženec a od 6:30 do 7:30 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci.
  • Vyvěšování vlajek na farní budově: Podle přání olomouckého ordinariátu, začneme i my od slavnosti sv. Václava vyvěšovat na farní budově státní vlajku. K ní připojíme také vlajkou moravskou zemskou a znak olomoucké arcidiecéze.

  Šumvald

  Vlajky vyvěšené na faře v Dlouhé Loučce• O 24. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.100,- Kč. PBZ!
  • Dnes odpoledne jsme zváni na komentovanou prohlídku farního kostela sv. Mikuláše pod vedením pana učitele Krestýna od 14h.

  Paseka

  • O 24. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 901,- Kč. PBZ!

  pdf Farní listy č. 39 v elektronické podobě.


  39. týden

  23. – 30. září 2012

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

        23. 9.

  Neděle

  25. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Ladislava Krestýna

  Paseka

  11:00

  Za rodiče, bratra a dvo

  24. 9.

  Pondělí

  Pondělí 25. týdne v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  25. 9.

  Úterý

  Úterý 25. týdne v liturgickém mezidobí

  ----

  ---

  ---

  26. 9.

  Středa

  Sv. Kosmy a Damiána

  Šumvald

  18:00

   

  27. 9.

  Čtvrtek

  Památka sv. Vincence z Paula, kněze

  Dlouhá Loučka

  6:30 – 7:30 !

  adorace Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory, svátostné požehnání

  7:30 !

  svatý růženec

  8:00 !

  Za ++ rodiče, sestru a 3 ++ syny

  28. 9.

  Pátek

  Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + manžela Jaroslava Bendu, * a + rodinu

  Šumvald

  9:30

  Na poděkování za 45 let spol. života

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Dlouhá Loučka

  14:00

  svátostné požehnání

  29. 9.

  Sobota

  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

  Paseka - sanatorium

  12:30

  30. 9.

  Neděle

  26. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Františka Vepříka, manželku a pravnučku

  Paseka

  11:00

  Na poděkování za dar křtu s prosbou o uzdravení