Ohlášky 7. 10. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Děti a maminky při rukodělné práci - zábavěVážení farníci,

  Společné:

  • Upozorňuji, že je stále možné zapisovat úmysly mší svatých na příští kalendářní rok!
  • Přihlášky do přípravy na svaté biřmování: Ode dnešní neděle přijímám na určených tiskopisech přihlášky ke svátosti biřmování. K biřmování se mají přihlásit ti, kteří příští rok dosáhnou alespoň 14 let. Kdo tuto svátost odmítá, dopouští se hříchu, za určitých okolností těžkého! Uzávěrka přihlášek do pátku 19. října. Přípravy budou probíhat jednou za čtrnáct dní; první přípravná schůzka ke svatému biřmování se bude konat v prvním poschodí na faře v Dlouhé Loučce v sobotu 20. října 2012 od 16 (doba trvání: hodina až hodina a půl). S sebou si přineste sešit a něco na psaní.

  Děti a maminky při rukodělné práci - zábavěDlouhá Loučka

  • O slavnosti sv. Václava se při mši svaté vybralo 440,- Kč. PBZ!
  • V sobotu 29. září přijala v Oskavě svaté biřmování z rukou Mons. Josefa Hrdličky, světicího biskupa olomouckého, slečna Zuzana Horáčková z Dlouhé Loučky.
  • O 26. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 1.220,- Kč. PBZ!
  • První rukodělný kroužek proběhl pod vedením Ing. Soni Šlosarové na faře v Dlouhé Loučce za účasti cca 15 osob, dětí a doprovodu.
  • Zatímco v Pasece i Šumvaldu se pěkně rozběhla výuka náboženství, nepodařilo se nám najít rozumnou domluvu s místní ZŠ. Přihlášeny jsou pouhé dvě děti. V úvahu přichází výuka na faře v Dlouhé Loučce, každý pátek od 14:30.
  • Děkuji ochotným ženám za pokus o vyčištění zčernalých koberců ve farním kostele. Protože výsledek nebyl uspokojivý, musely být koberce vyčištěny strojově.
  • Pro potřeby chystané zimní oratoře jsme nechali opravit a svázat jeden starší misál.

  Šumvald

  • O slavnosti sv. Václava se při mši svaté vybralo 950,- Kč. PBZ!
  • O 26. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.050,- Kč. PBZ!
  • Na faře proběhla ve středu 3. října 2012 od 16:30 výstavka s besedou nad promítanými obrázky z farní kroniky. Včetně čestných hostí (starosta Šumvaldu, Dlouhé Loučky a Libiny) přišlo 15-20 osob. Vyslovuji poděkování především paní Dr. Čajové, která se zanícením pustila do přípravy tohoto počinu.
  • Naše farní rodina blahopřeje manželům Urbáškovým k narození dcery Kláry.
  • Na střeše farního kostela bude zřízen další výlezový otvor, aby se pohodlně a hlavně bezpečněji mohla opravit poškozená střešní krytina.
  • Dle vyjádření klempíře je stav eternitu na střeše farního kostela ve špatném stavu. Byl pořízen ještě za P. Václava Turzy (r. 1998) za půl milionu Kč. Záruční doba byla dle archivované dokumentace bohužel jen 10 let.

  Paseka

  • O slavnosti sv. Václava se při mši svaté vybralo 230,- Kč. PBZ!
  • O 26. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 940,- Kč. PBZ!
  • Růžencová pobožnost vedená otcem Pavlem, prokládaná slokami písně a rozjímáními, se bude konat v pátek 12. října 2012 od 16:20.
  • Děkuji panu V. Lolkovi za opravu křišťalového lustru ve farním ostele sv. Bartoloměje v Dlouhé Loučce a výměnu nefunkční halogenové zářivky za novou.
  • Obecní úřad prodloužil na dalších 10 let bezplatný pronájem hrobového místa, kde je pochován P. Josef Nevřela.

  Farní listy č. 41 v elektronické verzi  41. týden

  7. – 14. října 2012

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

  7. 10.

  Neděle

  27. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Františku Smékalovou

  Šumvald

  9:30

  Za Jos. Suchého, rodinu Suchou, Břetislava Bradu a rodinu Bradovou

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  8. 10.

  Pondělí

  Pondělí 27. týdne v liturgickém mezidobí

  Dlouhá

  Loučka

  18:00

  Za maminku

  9. 10.

  Úterý

  Úterý 27. týdne v liturgickém mezidobí

  ----

  ---

  ---

  10. 10.

  Středa

  Středa 27. týdne v liturgickém mezidobí

  Šumvald

  18:00

   

  11. 10.

  Čtvrtek

  Čtvrtek 27. týdne v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  16:30 – 17:30

  adorace Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory, svátostné požehnání

  17:30

  svatý růženec

  18:00

   

  12. 10.

  Pátek

  Památka sv. Radima, biskupa

  Paseka

  16:20

  růžencová pobožnost vedená otcem Pavlem

  17:00

   

  13. 10.

  Sobota

  Sobota 27. týdne v liturgickém mezidobí

  Paseka - sanatorium

  12:30

  14. 10.

  Neděle

  28. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Emanuela Hubáčka a syna

  Paseka

  11:00

  Za ++ rodiče Příhodovy