Ohlášky 14. 10. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci,

  Společné:

  • Upozorňuji, že je stále možné zapisovat úmysly mší svatých na příští kalendářní rok!
  • Přihlášky do přípravy na svaté biřmování: I nadále je možno se přihlašovat ke svátosti biřmování. Mají se přihlásit ti, kteří příští rok dosáhnou alespoň 14 let. Kdo tuto svátost odmítá, dopouští se hříchu, za určitých okolností těžkého! Uzávěrka přihlášek do pátku 19. října. Přípravy budou probíhat jednou za čtrnáct dní.
  První přípravná schůzka ke svatému biřmování se bude konat v prvním poschodí na faře v Dlouhé Loučce v sobotu 20. října 2012 od 16 (doba trvání: hodina až hodina a půl). S sebou si přineste sešit a něco na psaní.
  • Za týden, o 29. neděli v liturgickém mezidobí 21. října se při mši svaté koná sbírka se zvláštním určením na misie.

  Dlouhá Loučka

  • O 27. neděli v mezidobí se při mši svaté na blahořečení čtrnácti pražských mučedníků vybralo 2.334,- Kč. Děkujeme za projevenou štědrost! Celá částka byla odeslána na patřičný účet.
  • První rukodělný kroužek proběhl pod vedením Ing. Soni Šlosarové na faře v Dlouhé Loučce za účasti cca 15 osob, dětí a doprovodu.

  Šumvald

  • Včera, v sobotu 13. října 2012 jsme se při requiové mši svaté rozloučili se svým farníkem panem B. Seidlem. RIP! – Ať odpočívá v pokoji!
  • O 27. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté na blahořečení čtrnácti pražských mučedníků vybralo 1.750,- Kč. PBZ! Celá částka byla odeslána na patřičný účet.
  • V tomto týdnu bude panem Martinem Urbáškem zřízen výlezový otvor na střeše farního kostela, který umožní opravu poškozené krytiny či její výměnu.

  Paseka

  • O 27. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté na blahořečení čtrnácti pražských mučedníků vybralo 1.275,- Kč. PBZ! Celá částka byla odeslána na patřičný účet.
  • Na příští neděli je zatím volný úmysl mše svaté. Kdo chce, může toho využít.

  S pozdravem

  otec Pavel


  pdf Farní listy č. 42 v elektronické podobě


  42. týden

  14. – 21. října 2012

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

  14. 10.

  Neděle

  28. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Emanuela Hubáčka a syna

  Paseka

  11:00

  Za ++ rodiče Příhodovy

  15. 10.

  Pondělí

  Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

  Dlouhá

  Loučka

  18:00

  Za Jitku a děťátko, které se má narodit

  16. 10.

  Úterý

  Památka sv. Hedviky, řeholnice

  ----

  ---

  ---

  17. 10.

  Středa

  Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníky

  Šumvald

  18:00

  Za požehnání na cestě ke svátosti manželství s prosbou o dar křtu a s díky za přijaté milosti

  18. 10.

  Čtvrtek

  Svátek sv. Lukáše, evangelisty

  Dlouhá Loučka

  16:30 – 17:30

  adorace Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory, svátostné požehnání

  17:30

  svatý růženec

  18:00

   

  19. 10.

  Pátek

  Památka sv. Pavla od Kříže, kněze

  Paseka

  17:00

  20. 10.

  Sobota

  Sobota 28. týdne v liturgickém mezidobí

  Paseka - sanatorium

  12:30

  21. 10.

  Neděle

  29. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Stanislava Wiedermanna, bratra a rodiče

  Paseka

  11:00