Ohlášky 28. 10. 2012 (Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka)

  Vážení farníci,

  přečtěte si žhavé novinky z našich tří farností.

  Společné:

  • Dnes si připomínáme 94 let od vyhlášení Československa.
  • Upozorňujeme, že změna času z letního na zimní, která proběhne zítra o třetí hodině ranní, ovlivní, stejně jako loni a na přání farníků, také časy bohoslužeb: viz pořad bohoslužeb.
  • Stolní kalendáře děkanátu: zanedlouho budou v prodeji. Prosíme, neunáhlete se s koupí jiných stolních kalendářů.
  • Biřmování 2003: schůzka po čtrnácti dnech v sobotu od 16h v 1. poschodí na faře v Dlouhé Loučce (tzn., že následující setkání už tuto sobotu 3. listopadu!). Přihlášených za Dlouhou Loučku 3 osoby, za Paseku 4 osoby, věkový průměr: 23,5 let
  • Misijní klubko v našich farnostech a školách: V následujících dnech nabídneme v souvislostí s minulou misijní nedělí našim dětem vytvoření tzv. misijních klubek. Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. A heslo je: „Děti pomáhají dětem.“ Protože podporujeme zakládání misijních skupinek (klubek) v místě bydliště dětí, jsme s dětmi ve spojení hlavně skrze dospělé vedoucí, kteří od nás pro svou skupinku vše potřebné dostanou. Ve farnostech, rodinách, družinách, skautských oddílech či školách tak vznikají „Misijní klubka“, skupinky dětí, které mají například svoji klubovnu, hymnu, vlajku, modlitbu, jméno i své místo ve farnosti. Spojují se tak s obrovským počtem dětí různých zemí a v celém světě na ně denně při bohoslužbách myslí mnoho misionářů. Bylo by hezké, kdyby v každé škole a farnosti misijní skupinka dobře pracovala.
  Do Misijního klubka se mohou přihlásit všechny děti do patnácti let a to nejlépe po skupinách, za které zodpovídá vždy dospělý vedoucí.
  • Nepřehlédněte laskavě změny v pořadu bohoslužeb v souvislosti se svatodušními svátky a vzpomínkou všech věrných zemřelých.
  • Slavnost Všech svatých, která připadá letos na čtvrtek, doporučují naši biskupové, je-li to možné, slavit stejně jako zasvěcený svátek.
  • Odpustky pro duše v očistci: O slavnosti Všech svatých odpoledne a o památce věrných zemřelých po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je nutné pomodlit se při návštěvě kostela Otčenáš a vyznání víry.
  Na území české a moravské církevní provincie je možno od 25. října – tedy již nyní – až do 8. listopadu obdržet po splnění tří obvyklých podmínek jednou denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  Získávat odpustky pro naše zesnulé bylo, je a zůstane ušlechtilým projevem milosrdné blíženské lásky, která je silnější než smrt a směle překračuje brány pozemského života.

  Dlouhá Loučka
  • O 28. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 734,- Kč.
  • O 29. neděli v mezidobí se při mši svaté na misie vybralo 1.560,- Kč. Celá částka byla odeslána na patřičný účet.
  • I nadále pátráme na všemožných místech po tom, kde skončil památkově chráněný obraz sv. Alžběty Uherské z „horní kaple“.
  • Výuka náboženství na faře. Stále se děti mohou dopříhlásit.


  Šumvald
  • O 28. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.450,- Kč. PBZ!
  • V pátek 19. října 2012 jsme se při requiové mši svaté od 14:30 rozloučili se svým farníkem panem Jaroslavem Brachtlem. RIP! – Ať odpočívá v pokoji!
  • O 29. neděli v mezidobí se při mši svaté na misie vybralo 1.250,- Kč. Děkujeme za projevenou štědrost! Celá částka byla odeslána na patřičný účet.
  • Ve čtrvtek dne 25. října jsme se rozloučili requiovou mší svatou od 14:30 v břevenecké kapli sv. Antonína s paní Marií Strakovou, roz. Vlčkovou. Poté byla pochována na tamním hřbitově. Při mši svaté se vybralo 815,- Kč. PBZ!
  • Křest malé Klárky Urbáškové ze Šumvaldu proběhne během nedělní mše svaté 4. listopadu.

  Paseka
  • O 28. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.253,- Kč. PBZ! Celá částka byla odeslána na patřičný účet.
  • O 29. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté na misie vybralo 4.295,- Kč. PBZ! Celá částka byla odeslána na patřičný účet. Jménem katolických misií děkujeme za zvlášť velkou štědrost, loni se, pro srovnání, vybralo při téže účelové sbírce jen 1.309,- Kč.

  otec Pavel
  pdf Farní listy v elektronické podobě

   

  44. týden

  28. října – 4. listopadu 2012

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

  28. 10.

  Neděle

  30. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + otce a otčíma a jejich rodiny

  Slavnost Výročí posvěcení farního kostela v Šumvaldu

  Šumvald

  9:30

  Za Jana Filipa, manželku a dvoje rodiče

  30. neděle v liturgickém mezidobí

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  29. 10.

  Pondělí

  Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

  Dlouhá

  Loučka

  17:00

   

  30. 10.

  Úterý

  Úterý 30. týdne v mezidobí

  ----

  ---

  ---

  31. 10.

  Středa

  Vigilie slavnosti Všech svatých

  Šumvald

  17:00

  Za manžela, dceru a vnuka, za spásu jejich duše

  1. 11.

  Čtvrtek

  Slavnost Všech svatých

  Dlouhá Loučka

  15:30 – 16:30

  adorace Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory, svátostné požehnání

  16:30

  svatý růženec slavný

  17:00

  Za ++ kněze, kteří působili v dlouholoučské, pasecké a šumvaldské farnosti nebo kteří se zde narodili či bydleli, českého i německého jazyka

  poté

  pobožnost na hřbitově v Dlouhé Loučce

  2. 11.

  Pátek

  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

  Dlouhá Loučka

  7:00

  ranní chvály a modlitba se čtením

  7:30

  svatý růženec bolestný

  8:00

  Za všechny zemřelé

  Šumvald

  16:00

  pobožnost na hřbitově v Šumvaldě

  16:30

  Za Jiřího Koutného a celou * a + rodinu

  Paseka

  18:00

  Na úmysl papeže

  poté

  pobožnost na hřbitově

  3. 11.

  Sobota

  Památka sv. Martina de Porres, řeholníka

  Paseka - sanatorium

  12:30

  4. 11.

  Neděle

  31. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Jana Nezbedu, * a + rodinu Nezbedovou a Žákovou

  Šumvald

  9:30

  Za rodinu Heinzovou a Kobzovou (křest malé Kláry Evy Urbáškové)

  Paseka

  11:00

  Za farníky