Rozšířena možnost získávání odpustků přivlastnitelných duším v očistci v blízkosti vzpomínky věrných zesnulých

  Čtenářům našich stránek nabízíme žhavou novinku. Přepisujeme nejprve žádost, kterou jménum všech biskupů české a moravské provincie zaslal příslušnému oddělení Apoštolské penitencierie kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, a dále vstřícné rozhodnutí tohoto orgánu Svatého Stolce.
  Získávat odpustky pro naše zesnulé bylo, je a zůstane ušlechtilým projevem milosrdné blíženské lásky, která je silnější než smrt a směle překračuje brány pozemského života.
  Otec Pavel 

  Nejdůstojnější otče,
  Dominik kard. Duka, OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, v synovské úctě a náležité poslušnosti pokorně se obrací na tvou Svatost rovněž ve jménu svých spolubratří českých a moravských biskupů, kteří se shromáždili na podzimním zasedání v r. 2011, jakož i jménem všeho kléru a všech věřících, kteří jsou svěřeni do jejich péče. V pokoře tedy prosí, aby se v hranicích jejich národní působnosti zbožná návštěva hřbitovů, spojená s plnomocnými odpustky pro duše v očistci, pro větší dobro věřících, mohla uskutečnit každý rok již od 25. října, přičemž zůstává v platnosti vše, co je uvedeno v Předpisech o povolování odpustků č. 29, § 1, 1.
   
  Dne 8. října 2012
  Apoštolská penitenciárie, z moci, která jí byla Nejvyšším veleknězem zvláště udělena, ochotně laskavě vyhověla předložené prosbě, pro větší dobro věřících, kteří ze závažného důvodu nebudou moci navštívit hřbitov ve dnech uvedených ve výše zmíněných Předpisech o povolování odpustků.
  Toto bude platit po dobu sedmi let. Tomuto rozhodnutí ať se nikdo nestaví na odpor.
  Z pověření jeho eminence
  CHRISTOPHORUS NYKIEL Regent
  Ioannes Maria Gervais Ad. a Stud.