Ohlášky 11. 11. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí,


  Společné:

  • Příští neděli se koná sbírka na charitu.
  • Na sobotu 17. listopadu připadá významný státní svátek. Poděkujme Bohu za dar svobody a modleme se za její zachování hlavně v těchto politicky nelehkých dobách.
  • V sobotu 17. listopadu proběhne obvyklá schůzka biřmovanců na faře v Dlouhé Loučce od 16h.

  Dlouhá Loučka

  • O slavnosti Všech svatých 1. listopadu se při mši svaté vybralo 350,- Kč. PBZ!
  • O 31. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 1.230,- Kč. PBZ!
  • V pondělí 5. listopadu bylo opraveno odbíjení věžních hodin. Celkové náklady se vystoupaly na 2.184,- Kč. PBZ!
  • V tuto chvíli má farnost celkový dluh (vůči Římskokatolické farnosti Paseka 15.000,- Kč a vůči jedné fyzické osobě 10.000,- Kč) 25.000,- Kč (jedná se o bezúročné půjčky). Na běžném účtě se nyní nachází necelé tři tisíce Kč. Dluh vzniknul při instalaci ústředního plynového topení na faře.
  • Na sobotu připadá památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice a spolupatronky naší farnosti. Svěřujeme do její ochrany naše rodiny.

  Šumvald

  • O 31. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 2.500,- Kč. PBZ!
  • Farnost Šumvald nemá žádných dluhů, zůstatek na účtu je 30.000,- Kč.
  • Vycházím vstříc naléhavému přání účastníků středečních bohoslužeb a přesouvám, jako loni, mši svatou už na 15h.
  • V pátek 16. listopadu přijede do Šumvaldu natáčet pořad redaktor Rádia Proglas Marek Chvátal.

  Paseka

  • O 31. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 1.076,- Kč. PBZ!
  • Farnost Paseka nemá žádných dluhů, zůstatek na účtu 110.000,- Kč.

  Otec Pavel 

  pdf Elektronická verze Farních listů č. 46/47.   

  46. týden

  11. – 18. listopadu 2012

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

  11. 11.

  Neděle

  32. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Na úmysl dárce

  Šumvald

  9:30

  Za Bohumila Balcárka, švagra Radomíra Brachtla a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za ++ rodiče Králíkovy a 2 syny

  12. 11.

  Pondělí

  Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

  Dlouhá

  Loučka

  15:00 !

   

  13. 11.

  Úterý

  Památka sv. Anežky České, panny

  ----

  ---

  ---

  14. 11.

  Středa

  Středa 32. týdne v liturgickém mezidobí

  Šumvald

  17:00

   

  15. 11.

  Čtvrtek

  Památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

  Dlouhá Loučka

  15:30 – 16:30

  adorace Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory, svátostné požehnání

  16:30

  svatý růženec

  17:00

   

  16. 11.

  Pátek

  Památka sv. Markéty Skotské

  Paseka

  16:00

  Za 2 ++ rodiče, příbuzné a dvo

  17. 11.

  Sobota

  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

  Paseka - sanatorium

  12:30

   

  18. 11.

  Neděle

  33. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Růženu Smékalovou, mažela, rodinu Smékalovou a Kopečkovou

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Orságovy a 3 syny