Ohlášky 18. 11. 2012 (Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka)

  Vážení farníci, návštěvníci našich stránek,

  seznamete se s ohláškami na příští týden
  Společné:
  • O této neděli se koná sbírka na charitu.
  • Od pondělí do středy tohoto týdne pobírá otec Pavel řádnou dovolenou. Z toho důvodu je nucen zrušit příslušné feriální bohoslužby.
  Dlouhá Loučka
  • O 32. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 1.200,- Kč. PBZ!
  • Ve čtvrtek 22. listopadu bude sloužena zádušní mše svatá za zesnulou Otilii Galasovou.
  Šumvald
  • O 32. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 1.100,- Kč. PBZ!
  Paseka
  • O votivní mši ke cti sv. Huberta v sobotu 10. listopadu 2012 se vybralo celkem 1.644,- Kč. PBZ!
  • O 32. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 1.287,- Kč. PBZ!

  47. týden

  18. – 25. listopadu 2012

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

      18. 11.

  Neděle

  33. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Růženu Smékalovou, mažela, rodinu Smékalovou a Kopečkovou

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Orságovy a 3 syny

  19. 11.

  Pondělí

  Pondělí 33. týdne v liturgickém mezidobí

  ---

  ---

  ----

  20. 11.

  Úterý

  Úterý 33. týdne v liturgickém mezidobí

  ----

  ---

  ---

  21. 11.

  Středa

  Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

  ---

  ---

  ---

  22. 11.

  Čtvrtek

  Zádušní mše za + Otilii Galasovou

  Dlouhá Loučka

  15:30 – 16:30

  adorace Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory, svátostné požehnání

  16:30

  svatý růženec

  17:00

  Za věčnou spásu + Otilie Galasové

  23. 11.

  Pátek

  Památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka

  Paseka

  16:00

  Za * a + rodinu Skálovou a Hamplovou

  24. 11.

  Sobota

  Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

  Paseka - sanatorium

  12:30

   

  25. 11.

  Neděle

  Slavnost Ježíše Krista Krále

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za * a + rodinu Hniličkovou, Fišerovou, Růženu Kubovou a Annu Podolskou

  Šumvald

  9:30

  Za Marušku Bartoňkovou a otce

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Dlouhá Loučka

  14:00

  svátostné požehnání