Ohlášky 31. 03. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní,

  Společné

  • Srdečně děkuji všem, kdo se letos zapojili do příprav svátků. Těm, kdo se nepřidružili, vyprošujeme více chuti a odhodlánív roce příštím.
  • Hasičské přístroje v našich farních kostelech a na farách prošly revizí.
  • Pastýřský list Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, který se čte dnešního dne při bohoslužbách, je k nahlédnutí i na našich webových stránkách (www.farnost.sumvald.cz).
  • Dnešní neděle máte poslední možnost odevzdat pokladničky s postní almužnou.
  • O této neděli si můžete naposledy vyzvednout cenově zvýhodněné Kancionály.
  • V noci z neděle 31. března na pondělí 1. dubna přechází středoevropský čas na letní (neodborně řečeno o jednu hodinu méně spánku). Věnujte proto laskavě pozornost změnám v pořadu bohoslužeb.
  • Vpoledne bude udílet Svatý otec František požehnání městu a světu, k němuž se můžete připojit prostřednictvím televize nebo rozhlasu.
  • Ve středu 3. dubna navštíví otec Pavel naše nemocné se svatými svátostmi.
  • V sobotu 6. dubna 2013 se koná od 16h duchovní obnova pro naše biřmovance na faře v Dlouhé Loučce.
  • Na neděli 7. dubna 2013 připadá výroční den biskupského svěcení Mons. Jana Graubnera a Mons. Josefa Hrdličky (1990).
  • Nekrolog:
  o bl. Jan Pavel II. - 2. dubna uplyne 8 let od jeho blažené smrti.
  o kard. Štěpán Trochta – 6. dubna uplyne 39 let od jeho skonu.

  Dlouhá Loučka

  • O Květné neděli se vybralo při mši svaté celkem 971,- Kč. PBZ!
  • Dnes odpoledne ve 14h i příští neděli ve stejnou hodinu se koná ve farním kostele svátostné požehnání.
  • O pondělí velikonočním je státní svátek, proto přede mší ve večerních hodinách upřednostníme hodinu ranní (8h). Úmysl mše svaté na velikonoční pondělí není dosud zadán.
  • Ve čtvrtek bude na Obci vyhodnoceno výběrové řízení na opravu obvodových zídek okolo farního kostela a fary.

  Paseka

  • O Květné neděli se vybralo při mši svaté celkem 1.579,- Kč. PBZ!
  • Pohřeb paní Bronislavy Beranové, roz. Kučínské se konal o Zeleném čtvrtku od 14h. Requiem za naši sestru Bronislavu bude slaveno s ohledem na Svaté třídenní, v němž je zakázáno sloužit pohřební mši, až v úterý 2. dubna 2013 v 17h.
  • O pátku velikonočním 5. dubna 2013 se koná pd 15:50 v sakristii farního kostela sv. Kunhuty v Pasece povinná informativní schůzka pro rodiče dětí, které mají letos přistoupit k prvnímu svatému přijímání. S sebou si rodiče přinesou doklad o křtu jejich dítěte (nebo alespoň nějakou indicii).
  • Pátek velikonoční je letos také prvním pátkem v měsíci, proto se bude zpovídat jako obvykle od 16:50. Mešní formulář o Nejsvětějším Srdci Páně (včetně tématické písně) nelze použít s ohledem na přednost velikonočního oktávu.

  Šumvald

  • O Květné neděli postní se vybralo při mši svaté celkem 2.300,- Kč. PBZ!
  • Pohřeb pana Aloisa Ullmanna se konal v chrámu sv. Mikuláše ve středu 27. bžezna 2013. RIP!
  • V úterý 2. dubna zavítá v 18:30 do našeho farního kostela student kunsthistorie, který píše
  diplomovou práci o díle barokního sochaře Davida Zirna. Umělec vytvořil v našem chrámu sv. Mikuláše kazatelnu (nyní ke shlédnutí ve slezských Supíkovicích, viz obrázek).
  O této kazatelně se dočteme v pamětní knize naší farnosti:
  Nová velice pěkná kazatelna byla vzácná práce z r. 1730. Představovala Proměnění Páně na hoře Tábor. Vysoko nad ní až u stropu nalézala se figura obklopená oblaky a hlavami andělů, představujících Boha Otce a holubici jakožto odznak Ducha svatého. Níže, již na oblouku kazatelny, který představoval palouk posetý nejpodivnějšímí květinami stála jako nahoře postava Krista proměněného ve své slávě. Vedle této postava byly poněkud ležmo sochy proroků Mojžíše a Eliáše a ještě níže řezbářskou prací vykroužené arabesky. Tento klobouk nesli dva andělé z vnitřní strany kazatelny. Na vykrouženém trupu kazatelny umístěny byly postavy apoštola Petra, Jakuba a Jana. Celá stavba byla velkolepá a poskytovala znamenitý pohled. (…)
  Velkolepá kazatelna časem zvetšela a bylo nebezpečno na ni vystoupiti. Roku 1863 za faráře F. Wařeky snesena a nahrazena novou bez jakéhokoliv vkusu. Starší si ji dobře ještě pamatují.
  Kolem roku 1908 byla vyměněna za dnešní, darovanou šumvaldským rodákem generálem duchovní služby P. Adolfem Honigem z čís. 83.
  Vzácné sošky a řezby ze staré kazatelny z r. 1728 dobrotou faráře Wařeky darovány kostelu v Supíkovicích ve Slezsku, kdež na kazatelnu přidělány a budily obdiv znalců. V Šumvaldě se zachoval toliko zbytek, a sice bok čili předprseň schodiště v sakristii. Jsou to tři polovypouklé obrazy. Dnes jsou řezby nevhodným nátěrem znehodnoceny.
  Není vyloučeno, že autorem ústředního krucifixu je také David Zirn.
  • Ve středu 3. dubna 2013 se koná od 16:20 v sakristii farního kostela sv. Mikuláše povinná schůzka rodičů, jejichž děti přistoupí letos k prvnímu svatému přijímání. S sebou si přineste doklad o křtu Vašeho dítěte nebo alespoň nějakou indicii.
  • V předvečer 2. neděle velikonoční (In Albis) neboli o milosrdenství Páně, v sobotu 6. dubna 2013 budeme slavit v kapli sv. Jana Nepomuckého v Horní Sukolomi svatý křest malého Vojtěcha Vodseďálka.

  pdf FL_14_MMXIII.pdf

  14. týden

  24. – 31. března 2013

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  31. 3.

  Neděle

  Neděle zmrtvýchvstání

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  8:45

  Za Boženu Peterovou, manžela, syna a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za + Věru Korotwitschkovou a dvo

  Dlouhá Loučka

  14:00

  svátostné požehnání

  1. 4.

  Pondělí

  Pondělí velikonoční

  Dlouhá Loučka

  8:00 !

   

  2. 4.

  Úterý

  Úterý velikonoční

  Paseka !

  18:00 !

  Requiem za paní Bronislavu Beranovou, roz. Kučínskou z Dolní Sukolomi

  3. 4.

  Středa

  Středa velikonoční

  Šumvald

  17:00

  Za požehnání pro syna Zdenka na jeho cestě

  4. 4.

  Čtvrtek

  Čtvrtek velikonoční

  Dlouhá Loučka

  16:30 – 17:30 !

  Adorace Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory, svátostné požehnání

  17:30 !

  svatý růženec slavný

  18:00 !

  adorace v Getsemanech

  5. 4.

  Pátek

  Pátek velikonoční

  Paseka

  17:00

  Za * rodinu a všechny ++ příbuzné

  6. 4.

  Sobota

  Sobota velikonoční

  Paseka - sanatorium

  12:30

   

  Horní Sukolom

  15:00

  křest Vojtěcha Vodsešálka z Horní Sukolomi

  7. 4.

  Neděle

  2. neděle velikonoční neboli o milosrdenství Páně

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + otce

  Šumvald

  9:30

  Za Frant. Wiedermanna, manželku a zetě

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  Dlouhá Loučka

  14:00

  svátostné požehnání