Dárek ve verších k roku křtu

  Drazí farníci,

  jpg
  u příležitosti roku křtu si vám dovoluji nabídnout jednu nádhernou báseň snad největšího katolického básníka minulého století. Zahleďme se i my častěji na křtitelnici v našich farních kostelích, tím spíše, zmáhá-li nás smutek.
  Václav Renč
  Óda na statou křtitelnici  Hle, holubice! Světla sloup
  chrámovým oknem vyladěný,
  žebrovím jako prstem ženy
  rozeznívaný hloub a hloub.
  Meč, holubice, kněžna ticha
  před klečícím, jenž sotva dýchá,
  nad křtitelnicí zahoří
  a s Kristem Pánem hovoří.

  Ty mlč, ty, jenž jsi zapomněl!
  Zvon obrácený k nebi vzhůru
  svolává od andělských kůrů
  odlesky bez stínů a těl.
  Jen poshov, až zas půjdou tudy
  paprsek nachový a rudý,
  udeří o kov jako list.
  Zvon čeká, je svou chvílí jist.

  Zvon vytepaný rub i líc,
  prastará tmavá křtitelnice,
  utkvělá jako zřítelnice,
  jež ví, co spatří zírajíc,
  zvon, který na své srdce čeká,
  na srdce lačné, na člověka,
  jenž teprv propůjčí mu hlas,
  až začne počítati čas.

  Po březích dávných, dávných řek

  jdou zástupové, nezpívají,
  tvář do tmy zahalenou mají
  a času svého nadbytek.
  Vidím se, vidím mezi nimi,
  mlčící mezi mlčícími –
  po sloupech světla řinou sem.
  Vzpomínám dnů, kdy nebyl jsem.

  A vidím bábu, - jsem to já,
  koho to na svém lokti chová?
  Tvář drobnou barví do nachova
  andělé z oken, Maria.
  A kdo se to zde ještě tísní?
  Hle, holubice, dcera písní,
  na křtitelnice sedla kraj
  a křídlem odhrnula ráj.

  Zvone, jenž prudce svoláváš,
  co jenom srdce vzlyků stačí,
  anděly jako hejna ptačí
  a svatým dáváš státi stráž,
  ó meči, jímž jsme pasováni
  na syny svatých obcování,
  džbáne, jenž prvý dals nám pít,
  v tobě pán moří vládne skryt.

  Ach otče, který jsi mi chtěl,
  poznáš-li ztraceného syna?
  Svou náruč ještě nerozpíná –
  rozpjal ji za mne archanděl.
  I já byl světlem opeřený ---
  Žebrovím jako prstem ženy
  rozeznívaný hloub a hloub
  ten bílý, bílý světla sloup.

  Opřeny jako tíha rév
  o tento sloup jsou dnové stínů.
  Svou žízeň do náručí vinu
  a srkám holubičí krev.
  Ó žel, ó díky, pane moří,
  svět v jediné mé slze shoří
  a slza jako černá krev
  se zdvihne nad vodami v zpěv.

  Narozen dvakrát, potřetí
  se v slově rodím, díky, křídla,
  dík vám za milost hořeti!
  Ve vás má druhá křtitelnice,
  ve vás mé duše zřítelnice…,
  co zvolna bloudí žebrovím
  paprsek rudý s nachovým.

   

  Finanční podpora

  "Šumvald - kostel sv. Mikuláše - oprava nátěru fasád" je realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje, obce Šumvald a Ministerstva kultury.

  logo olkrajlogo sumvaldlogo mkcr