Ohlášky 13.12.2015 (Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka)

  Milí farníci!

  Společné

  • V sobotu 19. prosince 2015 mají naši farníci příležitost přistoupit k předvánoční svaté zpovědi ve farním kostele sv. Kunhuty v Pasece. Krom otce Pavla Hödla bude přítomen i host, P. Svatopluk Pavlica, děkan šternberský a farář uničovský.
  • V sobotu 19. prosince 2015 se uskuteční od 17h na faře v Dlouhé Loučce pravidelné setkání biřmovanců.
  • O 4. neděli adventní, 20. prosince 2015, se koná od 14h pravidelné velké zpovídání ve šternberském chrámu Zvěstování Panně Marii.

  Dlouhá Loučka

  • O 2. neděli adventní, 6. prosince 2015, se při mši svaté vybralo celkem 981 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • V pátek 11. prosince 2015 jsme se při requiové mši svaté rozloučili s naším zesnulým bratrem panem Antonínem Horákem. Ať odpočívá v pokoji!
  • V úterý 15. prosince 2015 bude slavena v 7:05 rorátní mše dle „tridentského“ obřadu.

  Šumvald

  • V sobotu 5. prosince 2015, o slavnosti sv. Mikuláše, biskupa a titulárního patrona našeho farního kostela, se při mši svaté vybralo celkem 650 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • O 2. neděli adventní, 6. prosince 2015, se při mši svaté vybralo celkem 1.200 Kč. Pán Bůh zaplať!

  Paseka

  • O 2. neděli adventní, 6. prosince 2015, se při mši svaté vybralo celkem 871 Kč. Pán Bůh zaplať!

  otec Pavel

  pdf Farní listy ke stažení


  13. – 20. prosince 2015

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  13.12.

  Neděle

  3. neděle adventní

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za ++ rodiče, * a + rodinu Kropáčovou a Kašpárkovou.

  Šumvald

  9:30

  Za Jana Filipa, manželku, rodiče a rodinu Maitnerovou.

  Paseka

  11:00

  Za farníky.

  14.12.

  Pondělí

  památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

  Dlouhá Loučka

  7:00

  roráty

  15.12.

  Úterý

  úterý po 3. neděli adventní

  Dlouhá Loučka

  7:05

  roráty dle „tridentského obřadu“

  16.12.

  Středa

  středa po 3. neděli adventní

  Šumvald

  6:30

  roráty

  17.12.

  Čtvrtek

  čtvrtek po 3. neděli adventní

  Dlouhá Loučka

  15:30-16:30

  výstav velebné svátosti, tichá adorace, nešpory a požehnání

  16:30

  svatý růženec

  17:00

  mše sv.

  18.12.

  Pátek

  pátek po 3. neděli adventní

  Paseka

  7:00

  Roráty: Za ** a ++ rodiče a prarodiče z obou stran.

  19.12.

  Sobota

  sobota po 3. neděli adventní

  Paseka

  Od 9h

  zpovídání (host + P. Pavel Hödl)

  Sanatorium – Paseka

  12:30

  20.12.

  Neděle

  4. neděle adventní

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + tatínka a Boží ochranu synů.

  Šumvald

  9:30

  Za Ludmilu Kouřilovou, manžela a dceru Lidušku.

  Paseka

  11:00

  Za farníky.