Ohlášky 10. 9. 2017: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka


  Společné

  Ve středu 13. 9. 2017 jste zváni na poutní mši svatou v kapličce u sanatoria v Pasece. Začátek je v 16 hodin.

  V pátek 15. 9. 2017 pak na pouť k Panně Marii Bolestné do Jívové. Mše svatá začíná v 17:30.


  Dlouhá Loučka

  Sbírka minulou neděli: 1.160 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Šumvald

  Křest Laury Čajové bude v sobotu 16. 9. 2017 v 15 hodin.

  Příští neděli po mši svaté za P. Romualda Filipa a farníky z Palkovic bude následovat hudební vystoupení před kostelem
  – zpěv hanáckých písní v podání místního sboru.

  Sbírka minulou neděli: 2.150 Kč. Pán Bůh zaplať.


  Paseka

  Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu hodových slavností.

  Mši svatou příští neděli bude sloužit P. František Kroczek.

  Sbírka minulou neděli: 885 Kč. Pán Bůh zaplať.


  10. – 17. září 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

      10. 9.

   

  neděle

  23. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Annu Schwanzerovou, manžela, rodiče, Františku Šenkovou a manžele Konečné

  Paseka – Hodová mše svatá

  11:00

  Ke cti sv. Kunhuty a poděkování za úrodu

  11. 9.

  pondělí

    Pondělí 23. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

   

  18:00

  Za živou a + rodinu Pražákovu a Čočkovu

  12. 9.

  úterý

  Úterý 23. týdne v mezidobí

  ---

  ---

                            ---

  13. 9.

  středa

   

   Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve    

   

  Paseka – kaplička u sanatoria

   

       16:00

   

  Za personál a klienty OLÚ Paseka

  14. 9.

  čtvrtek

   

  Svátek Povýšení svatého Kříže    

   

              ---

   

          ---

   
  ---

  15. 9.

  pátek

  Památka Panny Marie Bolestné

              ---

            ---

                              ---

  16. 9.

  sobota

   

  Památka sv. Ludmily, mučednice        

   

  Sanatorium - Paseka

   

  12:30

   

  Na úmysl dárce

  17. 9.

   

  neděle

  24. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Leopolda Kropáče, živou a + rodinu Kropáčovu

  Šumvald

  9:30

  Za P. Romualda Filipa, sestry, sourozence, rodiče a farníky z Palkovic

  Paseka

  11:00

  Za + sestřenici

  10. – 17. září 2017

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

   

   

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  10. 9.

   

  neděle

  23. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Annu Schwanzerovou, manžela, rodiče, Františku Šenkovou a manžele Konečné

  Paseka – Hodová mše svatá

  11:00

  Ke cti sv. Kunhuty a poděkování za úrodu

  11. 9.

  pondělí

      Pondělí 23. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

   

  18:00

  Za živou a + rodinu Pražákovu a Čočkovu

  12. 9.

  úterý

  Úterý 23. týdne v mezidobí

  ---

  ---

  ---

  13. 9.

  středa

   

   Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve    

   

  Paseka – kaplička u sanatoria

   

  16:00

   

  Za personál a klienty OLÚ Paseka

  14. 9.

  čtvrtek

   

  Svátek Povýšení svatého Kříže    

   

  ---

   

  ---

   

  ---

  15. 9.

  pátek

  Památka Panny Marie Bolestné

  ---

             ---

                                 ---

  16. 9.

  sobota

   

  Památka sv. Ludmily, mučednice        

   

  Sanatorium - Paseka

   

  12:30

   

  Na úmysl dárce

  17. 9.

   

  neděle

  24. Neděle v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Leopolda Kropáče, živou a + rodinu Kropáčovu

  Šumvald

  9:30

  Za P. Romualda Filipa, sestry, sourozence, rodiče a farníky z Palkovic

  Paseka

  11:00

  Za + sestřenici