Ohlášky 21. 7. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Šumvald

  Poutní mše svatá bude v sobotu 27. 7. 2019 v 17 hodin v kapli sv. Anny v Šumvaldě.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 21. - 28. července 2019

  21. 7.

  neděle

  16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + synovce a jeho rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii a Aloise Vavrdovy, rodiče z obou stran a děti

  Paseka

  11:00

  Za Annu Černou, syna Karlíčka a rodiče Hubené

  22. 7.

  pondělí

  Svátek sv. Marie Magdalény  

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  23. 7.

  Úterý

  Svátek sv. Brigity, řeholnice  

    

       

  24. 7.

  středa

  Středa 16. týdne v mezidobí   

  Šumvald

  18:00

  Za Jana Honiga a sestru Bohušku

  25. 7.

  čtvrtek

  Svátek sv. Jakuba, apoštola

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Za + Milana Mazáka a celou rodinu

  26. 7.

  pátek

  Památka sv. Jáchyma a Anny   

  Paseka

  17:00

  Za dceru a její spolupracovníky a přátele s prosbou o dary Ducha sv.

  27. 7.

  sobota

  Památka sv. Gorazda a druhů    

  Šumvald – kaple sv. Anny

  17:00

   

  28. 7.

  neděle

  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za rodiče Karla a Štěpánku Hradilíkovy, + sourozence a celou rodinu Hradilíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Jedličkovou

  Paseka

  11:00

  Za farníky