Ohlášky 28. 7. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  Od pondělí 29. 7. do pátku 9. 8. 2019 mám dovolenou.

  V neděli 4. 8. 2019 mše sv. nebudou, mše sv. s nedělní platností bude

  v sobotu 3. 8. 2019 v 18 hodin v Šumvaldě.

  Zastupovat mě bude P. Karel Janečka z Nové Hradečné, tel: 731 621 197.

  V případě nutnosti budu k zastižení na mobilu.

   

   

  Pořad bohoslužeb 28. července – 11. srpna 2019

  28. 7.

  neděle

  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za rodiče Karla a Štěpánku Hradilíkovy, + sourozence a celou rodinu Hradilíkovu

  Šumvald

  9:30

  Za Marii Jedličkovou

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  3. 8.

  sobota

  Sobota 17. týdne v mezidobí

  (mše sv. z 18. neděle v mezidobí)

     

  Šumvald

  18:00

  Na poděkování za uzdravení syna

  4. 8.

  neděle

  18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

       

  11. 8.

  neděle

  19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + P. Zdeňka Holušu

  Šumvald

  9:30

  Za Josefa Suchého, rodinu Suchou a Břetislava Bradu a rodinu Bradovu a Jandovu

  Paseka

  11:00

  Za živou rodinu