Ohlášky 18. 8. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Zvu všechny členy farních rad a další spolupracovníky v našich farnostech

  na neformální setkání v pondělí 19. 8. 2019 v 18 hodin na faře v Dlouhé Loučce.

   

  V neděli 25. 8. 2019 jste zváni na Hodové slavnosti do Dlouhé Loučky.

  Mše svatá za doprovodu nové scholy začíná v 10 hodin,

  po mši následuje posezení s pohoštěním v místní škole.

  V Šumvaldě a v Pasece nedělní mše sv. nebudou.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 18. - 25. srpna 2019

   

  18. 8.

  neděle

  20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za živou a + rodinu Fišerovu a Vylíčilovu

  Šumvald

  9:30

  Za Zdeňka Gruse a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za + Marii Bukovjanovou

  19. 8.

  pondělí

  Pondělí 20. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  20. 8.

  Úterý

  Památka sv. Bernarda, opata   

    

       

  21. 8.

  středa

  Památka sv. Pia X., papeže

     

       

  22. 8.

  čtvrtek

  Památka Panny Marie Královny

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  23. 8.

  pátek

  Pátek 20. týdne v mezidobí    

  Paseka

  17:00

  Na úmysl dárce

  24. 8.

  sobota

  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

       

       

  25. 8.

  neděle

  21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka – Hodová mše svatá

  10:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele z Dlouhé Loučky