Ohlášky 8. 9. 2019: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

   

  Společné

  Poutní mše svatá v kapli u Sanatoria bude v pátek 13. 9. 2019 v 17 hodin.

  Požehnání školních tašek bude v neděli 15. 9. 2019.

   

   

  Rozpis bohoslužeb na 8. - 15. září 2019

   

  8. 9.

  neděle

  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Paseka – Hodová mše svatá

  10:00

  Za živé a + rodáky a obyvatele z Paseky

  9. 9.

  pondělí

  Pondělí 23. týdne v mezidobí   

  Dlouhá Loučka

  8:00

   

  10. 9.

  Úterý

  Úterý 23. týdne v mezidobí

    

       

  11. 9.

  středa

  Středa 23. týdne v mezidobí

     

  Šumvald

  18:00

  Za Julii Bartoňkovou, rodiče a sourozence

  12. 9.

  čtvrtek

  Čtvrtek 23. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  13. 9.

  pátek

  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

      

  Paseka – kaple u Sanatoria

  17:00

  Za + rodiče, sourozence a duše v očistci

  14. 9.

  sobota

  Svátek Povýšení svatého Kříže

       

       

  15. 9.

  neděle

  24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Dlouhá Loučka

  8:00

  Za + Leopolda Kropáče a živou a + rodinu Kropáčovu, Navrátilovu a Prudičovu

  Šumvald

  9:30

  Za manžele Dubových a dvoje rodiče

  Paseka

  11:00

  Za manžela Jiřího Králíka a živou rodinu