Ohlášky 23. 12. 2012 (Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka)

  Vážení farníci,

  Společné:

  • Požehnané Vánoce 2012 přeje svým milým farníkům, kostelovým i nekostelovým, otec Pavel.
  • Zpovídání ve Šternberku (chrám Zvěstování) se koná jako obvykle o čtvrté neděli adventní od 14h.
  • Sledujte, prosím, vánoční pořad bohoslužeb.
  • V sobotu 29. prosince se koná 6. setkání biřmovanců na faře, jako obvykle v 16h.

  Tříkrálový koncert v Pasece

  jan_bernatek
  Římskokatolická farnost  Paseka
  vás srdečně zve na
  Tříkrálový varhanní koncert
  v neděli  6. ledna 2013  od 16.00 hod
  v kostele sv. Kunhuty v Pasece
  v podání vzácného hosta
  prof.  MgA.  Jana Bernátka
  varhaníka, klavíristy a skladatele
  pro potěchu ucha i duše zazní díla od
  hudebních mistrů:  
  F.X.Brixi,  
  J.S.Bach,
  A.Vivaldi,
  J.K.Kuchař,  
  J.Massenet a další

  Na závěr si budete moci zazpívat známé
  české vánoční koledy
  vstupné dobrovolné

  Ohlášky 16. 12. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  přečtěte si nové ohlášky

  Dlouhá Loučka

  • O 2. neděli adventní se při mši svaté vybralo 852,- Kč. PBZ!
  • Kvůli tomu, že v našem farním kostele začíná být pořádná zima, vycházím vstříc přání farníků a budu slavit mši svatou v pondělí a ve čtvrtek ve vytápěné místnosti na faře, v prvním poschodí. Pořad bohoslužeb se tímto opatřením nijak nemění.
  Přechovávání svatého přijímání na faře není vhodné ani přípustné. K adoraci se Eucharistie vždy přinese z kostela. Přijďte do tepla uctít Nejsvětější svátost oltářní každý čtvrtek od 15:30 do 16:30.
  Na faře je rovněž možno využít toalety.
  Nedělní mše svatá pochopitelně bude bývat stále v kostele.
  U dveří „zimní oratoře“ bude pokladnička, kde věřící mohou vkládat dobrovolné příspěvky na hrazení otopu.
  Po mši svaté v pondělí zvu účastníky bohoslužby na příjemné posezení do vedlejší místnosti, při kávě a čaji.
  Na faru, prosím, přicházejte ze dvora a odcházejte hlavním vchodem.
  Kvůli údržbě dřevěných podlah, nedávno obnovených, vřele prosím o přezutí do domácí obuvi nebo použití návleků. Děkuji.
  • Na příští neděli, tj. čtrvtou adventní, 23. prosince, je volný úmysl mše svaté.

  Ohlášky 9. 12. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné:

  • Upozorňuji ještě jednou, že v prosinci vyjde znovu Kancionál. Zájemci o kancionál za výrobní cenu nahlaste se u otce Pavla.
  • Olomoucké arcibiskupství ještě jednou upravilo výsledný odvod našich farností na společné aktivity. Na první pohled ušetříme: Dlouhá Loučka bude na rok 2013 platit 1.900,- Kč, Šumvald 1.500,- Kč a Paseka 2.300,- Kč. Jde o 50% snížení oproti původnímu návrhu. Jenže odráží se tím nepříznivé tendence jako úbytek pravidelných účastníků nedělních bohoslužeb, stále vyšší věkový průměr atp.
  • Kdo má zájem o posvěcení drobných předmětů náboženské úcty, které hodlá věnovat svým blízkým o Vánocích, může mě oslovit po nedělní bohoslužbě.

  Pastýřský list Mons. Jana Graubnera. arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, k adventní době a roku Eucharistie

  Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravskýDrazí bratři a sestry,
   
  právě jsme ukončili druhý rok přípravy na Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme se častěji vraceli k myšlenkám na svátost biřmování. Zároveň jsme zaznamenali některé plody Roku křtu, protože v tomto roce významně stoupl počet dospělých, kteří přijali křest, ale také počet dospělých různého věku, včetně seniorů, kteří přijali svátost biřmování. V některých farnostech je vidět oživení právě skrze tyto nově zapojené lidi do živého společenství církve.
  Dnes, o první neděli adventní, zahajujeme Rok Eucharistie, třetí svátosti uvádějící do křesťanského života. Ta je tajemným středem svátostí, protože je nekrvavým zpřítomněním Ježíšovy historické oběti na kříži. Tak se slavení eucharistie stává „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“ (LG 11). K ní se všechno upíná; není nic většího,  čeho by ještě bylo možno dosáhnout. Jíme-li proměněný chléb, sjednocujeme se s láskou Ježíše, který dal za nás své tělo na dřevě kříže. Pijeme-li z kalicha, sjednocujeme se stím, který v oběti za nás prolil svou krev. Tento obřad jsme si nevymysleli. Ježíš sám slavil se svými učedníky poslední večeři a přijímal jí vlastní smrt; daroval se svým učedníkům v podobě chleba a vína a vybídl je, aby od toho okamžiku vždycky a všude slavili eucharistií jeho smrt, naše vykoupení. (Youcat 208) Mnozí z vás už byli na pouti ve Svaté zemi a klečeli na Kalvárii, na místě, kde Ježíš umíral. Kéž by nám došlo, že při každé mši svaté máme možnost být při největší události lidských dějin, když se Kristova oběť zpřítomňuje na oltáři. Pak bychom využili každé příležitosti jít na mši a dovedli bychom odložit tolik věcí, protože všechny by byly méně důležité!

  Ohlášky 2. 12. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvlad a Paseka

  Zcizená klasicistní váza ze starého hřbitova u farního kostela v Dlouhé Loučceklasicistni_vaza_stary_hrbitov_dl_loucka_2Milí farníci,

  nabízím nové ohlášky s pořadem bohoslužeb.

  Společné:

  • 5. schůzka biřmovanců proběhne 8. prosince o slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu jako obvykle na faře v Dlouhé Loučce od 16h.
  • O dnešní neděli se čte pastýřský našeho otce arcibiskupa (jeho celé znění najdete na našich farních stránkách www.farnost.sumvald.cz).
  • V sakristiích našich farních chrámu lze ještě koupit stolní kalendáře našeho šternbeského děkanátu na rok 2013, 1 ks za 55,- Kč.
  • Ve středu 5. prosinec obejdu se svatými svátostmi naše nemocné. Nezapomeňte svým blízkým nemocným nabídnout tuto duchovní přípravu na svátky Narození Páně.
  • Upozorňuji, že v prosinci vyjde znovu Kancionál. Nevíte, co užitečného darovat svým dětem k blížícímu se prvnímu svatému přijímání? Kupte jim Kancionál, aby se učili aktivněji podílet svým zpěvem na farní bohoslužbě. 10 ks budu mít k dispozici za výrobní cenu.
  • Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu připadá na sobotu 8. prosince. Je přáním biskupů Čech a Moravy, aby ji farníci ctili, je-li to možné, stejně jako zasvěcený svátek.
  • I letos budeme ctít velebnou tradice rorátních bohoslužeb, tedy adventních mší k poctě Panny Marie, v našich zemích.

  Ohlášky 25. 11. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  zveřejňuji nové ohlášky a pořad boholslužeb

  Společné:
  • Příští nedělí vstupujeme do adventní doby.
  • 1. prosince 2012 se uskuteční duchovní obnova ve Šternberku. Ve třech rekolekčních  přednáškách provede otec Pavel Hödl účastníky adventem. Začíná se ve 14:00 na šternberské faře.
  • V pátek 30. listopadu si připomeneme 25 let od skonu apoštolského administrátora olomoucké arcidiecéze bikupa Mons. Josefa Vrany. RIP – Ať odpočívá v pokoji!
  • S ohledem na pavědecké názory (jisté interpretace tzv. mayského kalendáře) ohledně konce světa doporučujeme následující stránky České astronomické společnosti: www.astro.cz.
  • 4. schůzka biřmovanců se, po dohodě, výjimečně uskutečnila v sobotu 24. listopadu 2012 v 16h. Schůzka 1. prosince tedy odpadá.

  Ohlášky 18. 11. 2012 (Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka)

  Vážení farníci, návštěvníci našich stránek,

  seznamete se s ohláškami na příští týden
  Společné:
  • O této neděli se koná sbírka na charitu.
  • Od pondělí do středy tohoto týdne pobírá otec Pavel řádnou dovolenou. Z toho důvodu je nucen zrušit příslušné feriální bohoslužby.

  Ohlášky 11. 11. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí,


  Společné:

  • Příští neděli se koná sbírka na charitu.
  • Na sobotu 17. listopadu připadá významný státní svátek. Poděkujme Bohu za dar svobody a modleme se za její zachování hlavně v těchto politicky nelehkých dobách.
  • V sobotu 17. listopadu proběhne obvyklá schůzka biřmovanců na faře v Dlouhé Loučce od 16h.

  Ohlášky 4.11.2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné:

  • O této středě navštívím naše nemocné se svatými svátostmi.
  • Upozorňujeme na zajímavou přednášku P. Pavla Kopečka, SL.D. o „Slepých cestách současné sakrální architektury“, která zazní v zábřežském Katolickém domě ve středu 7. listopadu od 18h.