Ohlášky 19. 08. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  P. Pavel pobírá od pondělí 20. do pátku 24. srpna řádnou dovolenou (Slovensko). Po tuto dobu se všechny bohoslužby, vyjma pohřebních, ruší. V případě zádušní mše se obracejte buď v Uničově anebo v Nové Hradečné.

  • Rodičům školákům připomínám, aby neprodleně dodali přihlášky svých dětí do katolického náboženství.
  • O 21. neděli v liturgickém mezidobí (26. srpna) si připomeneme úmrtí P. Zdeňka Holušy. RIP!


  Dlouhá Loučka

  O 19. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.336,- Kč. PBZ!
  • V
  pátek 24. srpna jsme se ve 14:15 rozloučili ve farním kostele sv. Bartoloměje s naší občankou paní Marií Škrábankovou při byzantské panychidě. Večnaja pamjať – Ať odpočívá v pokoji! Obřad vedl pravoslavný duchovní ze Štěpánova.
  • Němečtí rodáci z Dlouhé Loučky zavítají u příležitosti hodů opět na Moravu. V sobotu 25. srpna jedou spolu s P. Pavlem Hödlem na Králíky. V neděli se zúčastní mše svaté ve farním kostele.
  • Naše farnost slaví 27. srpna svého patrona sv. apoštola Bartoloměje. Nedělní mše svatá hodová bude slavena až v 9:30. Odpoledne ve 14h jsou všichni zváni na svátostné požehnání.

  Šumvald

  • O 19. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.400,- Kč. PBZ!
  • Brigády na farním dvoře se zúčastnilo včetně P. Pavla 9 osob. Děkujeme za spolupráci. Na táborák pak přišlo 19 osob.
  • Nedělní mše svatá se přesouvá už na 7:45 kvůli hodové mši v Dlouhé Loučce.

  Farní listy v elektronické podobě .

  34. týden

  19. – 26. srpna 2012

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

  19. 8.

  Neděle

  20. neděle

  v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za Jiřího Bartoňka a dceru Marušku

  Paseka

  11:00

  Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 90 let

  20. 8.

  Pondělí

  Pondělí

  Sv. Bernarda, opata a učitele církve

  ---

  ---

  ---

  21. 8.

  Úterý

  Sv. Pia X., papeže

  ----

  ---

  ---

  22. 8.

  Středa

  Panny Marie Královny

  ---

  ---

  ---

  23. 8.

  Čtvrtek

  Sv. Růženy z Limy, panny

  ---

  ---

  ---

  24. 8.

  Pátek

  Svátek sv. Bartoloměje,

  apoštola

  ---

  ---

  ---

  25. 8.

  Sobota

  Sobotní památka Panny Marie

  Paseka - sanatorium

  12:30

  26. 8.

  Neděle

  21. neděle v liturgickém mezidobí

  Šumvald !

  7:45 !

  Za Romualda Kyselého, manželku, rodiče z obou stran a tetu

  Slavnost sv. Bartoloměje, apoštola a titulárního světce farního kostela

  Dlouhá Loučka !

  9:30 !

  Za * a + farníky, zvláště + duchovního otce Zdeňka Holušu

  21. neděle v liturgickém mezidobí

  Paseka

  11:00

  Za ++ rodiče Jehlářovy, dceru a syny

  Slavnost sv. Bartoloměje, apoštola a titulárního světce farního kostela

  Dlouhá Loučka

  14:00 !

  svátostné požehnání

   


  Finanční podpora

  "Šumvald - kostel sv. Mikuláše - oprava nátěru fasád" je realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje, obce Šumvald a Ministerstva kultury.

  logo olkrajlogo sumvaldlogo mkcr