Ohlášky 2. 9. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Moji milovaní farníci,

  Společné:

  •    P. Pavel Hödl pobíral v uplynulých dvou týdnech řádnou dovolenou. Po návštěvě Spíše se přesunul na Svatou Horu, kde prožil duchovní cvičení.
  •    Tento týden začíná nový školní rok. Vše nejlepší a Boží požehnaní, hojnost darů Ducha svatého a ochranu svatých andělů strážných pro naše děti.
  •    Na tento týden připadá také první pátek v měsíci.
  •    Ve středu navštívím se svatými svátostmi jako obyčejně naše nemocné.
  •    V sobotu 8. září se na Velehradě koná velká ministrantská pouť naší arcidiecéze.

  Dlouhá Loučka

  •    O 20. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 726,- Kč. PBZ!
  •    O slavnostní hodové mši 26. srpna se při mši svaté vybralo 6.670,- Kč. PBZ!

  Šumvald

  •    O 20. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.200,- Kč. PBZ!
  •    V sobotu 1. září 2012 se slavil od 16:30 ve farním kostele sv. Mikuláše křest malé Alenky Šalomounové z Uničova.

  Paseka

  •    O svatební mši manželů Bezděkových se vybralo 1.382,- Kč. PBZ!
  •    O 20. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.869,- Kč. PBZ!
  •    O 21. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.037,- Kč. PBZ!
  •    Příští neděli slavíme patronku našeho farního kostela sv. Kuhutu a současně děkujeme za úrodu.
  nastoupili jsme do vlaku s nápisem školní rok 2012/2013.  pdf FL_36_MMXII.pdf


  36. týden

  2. – 9. září 2012

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl

  2. 9.

  Neděle

  22. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Dagmar Libichovou a její rodinu

  Šumvald

  9:30

  Za Rudolfa Olbricha a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  3. 9.

  Pondělí

  Pondělí

  Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Za Jana a Šarlotu Salvových z Valšovského Žlebu

  4. 9.

  Úterý

  Úterý 22. týdne v mezidobí

  ----

  ---

  ---

  5. 9.

  Středa

  Středa 22. týdne v mezidobí

  Šumvald

  18:00

   

  6. 9.

  Čtvrtek

  Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

  Dlouhá Loučka

  16:30 – 17:30

  adorace Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory, svátostné požehnání

  17:30

  svatý růženec

  18:00

  Za * a + rodinu Berkovou, Gonglíkovou

  7. 9.

  Pátek

  Vot. o Nejsvětějším Srdci Páně

  Paseka

  12:30

   

  8. 9.

  Sobota

  Svátek Narození Panny Marie

  Paseka - sanatorium

  12:30

  9. 9.

  Neděle

  23. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za P. Romualda Filipa, Anežku, sourozence, rodiče a * a + farníky z Palkovic

  Slavnost sv. Kunhuty, titulární patronky farního chrámu

  Paseka

  11:00

  na poděkování za úrodu