Ohlášky 6. 2. 2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Drazí farníci!
  Zde naleznete
  pořad bohoslužeb na příští týden i dílčí ohlášky .
  Zvlášt upozorňuji na poznámku týkající postní kázně.
  Požehnanou neděli přeje
  P. Pavel

  Prázdninová škola pro scholy a Škola médií a filmu

  Dovoluji si upozornit naše děti a mládež na dvě zajímavé nabídky:

  Prázdninová škola pro scholy
  Středisko volného času při Stojanově gymnáziu, Velehrad ve spolupráci s Centrem pro školy Arcidiecéze olomoucké pořádá Prázdninovou školu pro scholy pod záštitou Mons. Jana Graubnera. Akce proběhne ve dnech 5. - 10. července 2011 na Stojanově gymnáziu, Velehrad.

  Škola médií a filmu
  Dále Středisko volného času pořádá Školu médií a filmu ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze, Výtvarnou školu a Jazykovou školu (vyučované jazyky: angličtina, francouzština, němčina) Pro všechny účastníky je připraven bohatý program, během akcí bude přítomen kněz. Bližší informace najdete na plakátech.

  Další informace v přiložených letáčcích

  Plakat.pdf
  Prazdninova_skola_Velehrad.pdf

  Ohlášky 27. 02. 2011: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Drazí farníci!
  Zde naleznete
  pořad bohoslužeb na příští týden i dílčí ohlášky .
  Požehnanou neděli přeje
  P. Pavel

  Dobývání Prahy pro ministranty

  Výlet do Prahy s ministranty z ÚstíIV. PUTOVNÍ MINISTRANTSKÝ TÁBOR – PRAHA

   

  O letošních prázdninách opět připravujeme putovní tábor pro ministranty z naší diecéze. Tábor bude v termínu od pondělí 25.7. do čtvrtka 28.7. 2011. Místo tábora jsme letos zvolili Prahu. Ubytování máme zajištěné v klášteře Kapucínů u Pražského hradu, tedy přímo centru města. Celý tábor bude mít název: Dobývání Prahy aneb putování po pražských světcích. Denně bude v programu i mše svatá. Jeden den nás čeká malý výlet na hrad Karlštejn a z hradu pak pěšky ke sv. Janovi pod Skalou. Cena tábora bude letos 1500 kč – moc prosíme kněze, kteří své kluky přihlásí, aby jim podle svých možností na tábor přispěli. Letos se pojede vlakem – nástupní místo bude v Olomouci.
  Přihlášky odevzdávejte otci Pavlovi. Tábor je koncipován pro ministranty od 4. třídy.

   

  P. Karel Hořák, P. Martin Vévoda, P. Pavel Hödl

   

  Kázání 7. neděle v mezidobí 20. 03. 2011

  Vážení čtenáři!
  Můžete si připomenout také moje včerejší kázání, v němž jsem se zabýval láskou k nepříteli.
  "Dnes nám Ježíš vlastně odkrývá vnímavé poetické srdce. Kristus je básník. To není totéž co snílek. Ježíš totiž zná svého Otce. Dobře ví, že celý svět stvořil pro člověka. Sám mu při tomto symfonickém díle pomáhal. Ježíš dobře ví, že Slunce i déšť jsou zjevením Otcova milosrdenství, jeho něhy a péče."
  Celé znění homilie naleznete zde.

  Ohlášky 20. 02. 2011: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Drazí farníci!
  Zde naleznete pořad bohoslužeb na příští týden i dílčí doc ohlášky.
  Požehnanou neděli přeje
  P. Pavel

  Ohlášky 31. 03. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní,

  Společné

  • Srdečně děkuji všem, kdo se letos zapojili do příprav svátků. Těm, kdo se nepřidružili, vyprošujeme více chuti a odhodlánív roce příštím.
  • Hasičské přístroje v našich farních kostelech a na farách prošly revizí.
  • Pastýřský list Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, který se čte dnešního dne při bohoslužbách, je k nahlédnutí i na našich webových stránkách (www.farnost.sumvald.cz).
  • Dnešní neděle máte poslední možnost odevzdat pokladničky s postní almužnou.
  • O této neděli si můžete naposledy vyzvednout cenově zvýhodněné Kancionály.
  • V noci z neděle 31. března na pondělí 1. dubna přechází středoevropský čas na letní (neodborně řečeno o jednu hodinu méně spánku). Věnujte proto laskavě pozornost změnám v pořadu bohoslužeb.
  • Vpoledne bude udílet Svatý otec František požehnání městu a světu, k němuž se můžete připojit prostřednictvím televize nebo rozhlasu.
  • Ve středu 3. dubna navštíví otec Pavel naše nemocné se svatými svátostmi.
  • V sobotu 6. dubna 2013 se koná od 16h duchovní obnova pro naše biřmovance na faře v Dlouhé Loučce.
  • Na neděli 7. dubna 2013 připadá výroční den biskupského svěcení Mons. Jana Graubnera a Mons. Josefa Hrdličky (1990).
  • Nekrolog:
  o bl. Jan Pavel II. - 2. dubna uplyne 8 let od jeho blažené smrti.
  o kard. Štěpán Trochta – 6. dubna uplyne 39 let od jeho skonu.

  Finanční podpora

  "Šumvald - kostel sv. Mikuláše - oprava nátěru fasád" je realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje, obce Šumvald a Ministerstva kultury.

  logo olkrajlogo sumvaldlogo mkcr