Kázání 7. neděle v mezidobí 20. 03. 2011

  Vážení čtenáři!
  Můžete si připomenout také moje včerejší kázání, v němž jsem se zabýval láskou k nepříteli.
  "Dnes nám Ježíš vlastně odkrývá vnímavé poetické srdce. Kristus je básník. To není totéž co snílek. Ježíš totiž zná svého Otce. Dobře ví, že celý svět stvořil pro člověka. Sám mu při tomto symfonickém díle pomáhal. Ježíš dobře ví, že Slunce i déšť jsou zjevením Otcova milosrdenství, jeho něhy a péče."
  Celé znění homilie naleznete zde.

  Ohlášky 20. 02. 2011: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Drazí farníci!
  Zde naleznete pořad bohoslužeb na příští týden i dílčí doc ohlášky.
  Požehnanou neděli přeje
  P. Pavel

  Ohlášky 31. 03. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní,

  Společné

  • Srdečně děkuji všem, kdo se letos zapojili do příprav svátků. Těm, kdo se nepřidružili, vyprošujeme více chuti a odhodlánív roce příštím.
  • Hasičské přístroje v našich farních kostelech a na farách prošly revizí.
  • Pastýřský list Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, který se čte dnešního dne při bohoslužbách, je k nahlédnutí i na našich webových stránkách (www.farnost.sumvald.cz).
  • Dnešní neděle máte poslední možnost odevzdat pokladničky s postní almužnou.
  • O této neděli si můžete naposledy vyzvednout cenově zvýhodněné Kancionály.
  • V noci z neděle 31. března na pondělí 1. dubna přechází středoevropský čas na letní (neodborně řečeno o jednu hodinu méně spánku). Věnujte proto laskavě pozornost změnám v pořadu bohoslužeb.
  • Vpoledne bude udílet Svatý otec František požehnání městu a světu, k němuž se můžete připojit prostřednictvím televize nebo rozhlasu.
  • Ve středu 3. dubna navštíví otec Pavel naše nemocné se svatými svátostmi.
  • V sobotu 6. dubna 2013 se koná od 16h duchovní obnova pro naše biřmovance na faře v Dlouhé Loučce.
  • Na neděli 7. dubna 2013 připadá výroční den biskupského svěcení Mons. Jana Graubnera a Mons. Josefa Hrdličky (1990).
  • Nekrolog:
  o bl. Jan Pavel II. - 2. dubna uplyne 8 let od jeho blažené smrti.
  o kard. Štěpán Trochta – 6. dubna uplyne 39 let od jeho skonu.