Ohlášky 3. 7. 2011: dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Milí farníci!
  Zde je pro vás připraven příděl čerstvých ohlášek i pořad bohoslužeb .
  Plodné prožití dovolených a prázdnin přeje
  P. Pavel

  Ohlášky 26.06.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Vážení farníci!
  Nabízím nové ohlášky a pořad bohoslužeb . Pán nám dává zotavit se o prázdninách v kruhu své rodiny i v jeho náruči. Naučme se odpočívat tak, abychom byli lepšími nástroji v rukou Páně.
  Otec Pavel

  Dárek ve verších k roku křtu

  Drazí farníci,

  jpg
  u příležitosti roku křtu si vám dovoluji nabídnout jednu nádhernou báseň snad největšího katolického básníka minulého století. Zahleďme se i my častěji na křtitelnici v našich farních kostelích, tím spíše, zmáhá-li nás smutek.

  Ohlášky 19.06.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci a farnice!
  Můžete si stáhnout nový příděl
  ohlášek  i aktuální pořad bohoslužeb.
  Mnoho radosti při následování Ježíše Mistra v liturgickém mezidobí přeje
  P. Pavel

  Ohlášky 5.6.11: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci!

  Uzavřeli jsme mariánský měsíc květen. Když se vydáváme do měsíců dalších, kéž jde Maria s námi:


  Jakub Deml

  Až budu umírat

  Až budu umírat, o to tě prosím, Matko Boží,

  Ty sama zhasni červenou lampu srdce mého…

  Kriste Ježíši, světlo naše věčné,

  zapřísahám tě pro tvé hořké umučení,

  až mi dohořívati bude světlo denní,

  převeď ě přes propasti smrti nebezpečné

  a Srdce Tvoje jako měsíc v úplňku

  a jako Hostie bílá

  osvítiž krajinu přechodu mého

  z tohoto času do věčnosti.  Ohlášky ke stažení a pořad bohoslužeb.

  Hlavně upozorňuji na zajímavou veřejnou přednášku P. Mgr. Metoděje Hofmanna o dějinách německého řádu a souvislostech s naším regionem, která se bude konat ve středu 8. června od 19h v dlouholoučském kině. Pamětníci, přijďte si zavzpomínat, vy mladší zase něco přiučit z minulosti.

  Váš P. Pavel

  Ohlášky 29.05.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí!
  Nabízím ke stažení nové ohlášky a pořad bohoslužeb.
  P. Pavel Hödl

  Modleme se za pronásledované křesťany

  List biskupů k modlitbám za pronásledované křesťany ve světě
  (5. neděle velikonoční)

  Sestry a bratři,
  Následující velikonoční neděle je věnována modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Modlitba nezná hranic a je velikým Božím darem, že v ní můžeme být duchovně spojeni s těmi, kdo potřebují naší pomoci. Je smutnou skutečností, že celá desetina z celkového počtu křesťanů ve světě – tj. 200 milionů- je vystavena pronásledování, které má různé podoby a intenzitu v různých státech naší planety. Nemalý počet položí život za Krista při misijní a charitativní činnosti nebo během různých násilných výpadů ze strany nepřátelských sil. Křesťané jsou co do počtu nejvíce pronásledovanou skupinou.
   I my jsme v nedávné minulosti - v době komunismu - zakusili pronásledování, neměli bychom zapomínat, jak důležitá byla tehdy pro nás solidarita mnoha lidí dobré vůle z celého světa. Požíváme nyní svobody a žijeme v demokratickém státě. Neměli bychom ztratit ze zřetele, že je naší duchovní i morální povinností pamatovat na ty, kteří dosud svoji křesťanskou víru nemohou svobodně vyznávat a nespravedlivě trpí různými křivdami. Rozšiřme obzor svého modlitebního soustředění na naše sestry a bratry ve víře v  Pána Ježíše, kteří jsou kvůli svému svědectví podrobováni ponižujícímu jednání mocných. Nemůžeme zde podrobně popsat všechny důvody, proč jsou trnem v oku v různých částech světa.

  Noc kostelů ve dne

  ZVEME VŠECHNY
  K PROHLÍDCE NAŠEHO KOSTELA

  Noc kostelů nám dává šanci podívat se dovnitř do chrámů, které stojí v našich obcích a městech jako symboly víry a naděje.


  Dne 27. května od 17 do 19 hodin bude možnost navštívit chrám svaté Kunhuty v Pasece.
  V rámci celoevropské akce  NOC KOSTELŮ  zde bude připraven program pro děti a prohlídka s výkladem pro dospělé zájemce. Více informací na
  www.nockostelu.cz.

  Krizová poradna

  Vážení čtenáři!
  Nemůžete se vyrovnat s těžkou životní zkouškou? Potřebujete se svěřit zkušenému odborníkovi-psychoterapeutovi?
  Pak právě pro Vás je určena krizová poradna v Šumperku. Více informací naleznete na vlastních internetových stránkách: 
  www.cprsumperk.estranky.cz

  Poradna pro všechny, kteří se ocitli v obtížných situacích