Ohlášky 31.7.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci!
  Po krásné dovolené v naší milé Praze zveřejňuji nové ohlášky a pořad bohoslužeb .
  S požehnáním
  P. Pavel H.

  Ohlášky 17. 7. 2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Drazí farníci!
  Další prázdninové ohlášky ke stažení spolu s pořadem bohoslužeb .
  P. Pavel

  Ohlášky 10. 7. 2011: dlouhá Loučka, šumvald a Paseka

  Drazí farníci!
  Zveřejňuji nové ohlášky a pořad bohoslužeb.
  S požehnáním do dnů prázdnin a dovolených
  P. Pavel H.

  Katolické náboženství na našich školách

  Děti z náboženství v ŠumvalduVážení rodiče,

  v tomto školním roce můžete své dítě přihlásit do hodin katolického náboženství.

  Výuka probíhá formou jedné vyučovací hodiny týdně.
  K zápisu se nevyžaduje křest.


  Co Vaše dítě může získat?
  •    Seznámí se s mravními hodnotami jako Miluj bližního svého.
  •    Naučí se Desateru: Nezabiješ, nepokradeš, nevydáš křivého svědectví.
  •    Díky základní orientaci v křesťanské nauce mu umožníte poučenější volbu vlastního náboženského přesvědčení…
  … a snadno se nedá oklamat pověrami ani lacinými sliby zhoubných náboženských sekt.
  Na seznámení se těší zdejší katolický duchovní.

  Vyplněné tiskopisy přihlášek prosím odevzdejte nejlépe osobně svému knězi.

  P. Pavel HÖDL, SL.L.

  Ohlášky 3. 7. 2011: dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Milí farníci!
  Zde je pro vás připraven příděl čerstvých ohlášek i pořad bohoslužeb .
  Plodné prožití dovolených a prázdnin přeje
  P. Pavel

  Ohlášky 26.06.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Vážení farníci!
  Nabízím nové ohlášky a pořad bohoslužeb . Pán nám dává zotavit se o prázdninách v kruhu své rodiny i v jeho náruči. Naučme se odpočívat tak, abychom byli lepšími nástroji v rukou Páně.
  Otec Pavel

  Dárek ve verších k roku křtu

  Drazí farníci,

  jpg
  u příležitosti roku křtu si vám dovoluji nabídnout jednu nádhernou báseň snad největšího katolického básníka minulého století. Zahleďme se i my častěji na křtitelnici v našich farních kostelích, tím spíše, zmáhá-li nás smutek.

  Ohlášky 19.06.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci a farnice!
  Můžete si stáhnout nový příděl
  ohlášek  i aktuální pořad bohoslužeb.
  Mnoho radosti při následování Ježíše Mistra v liturgickém mezidobí přeje
  P. Pavel