Ohlášky 5.6.11: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci!

  Uzavřeli jsme mariánský měsíc květen. Když se vydáváme do měsíců dalších, kéž jde Maria s námi:


  Jakub Deml

  Až budu umírat

  Až budu umírat, o to tě prosím, Matko Boží,

  Ty sama zhasni červenou lampu srdce mého…

  Kriste Ježíši, světlo naše věčné,

  zapřísahám tě pro tvé hořké umučení,

  až mi dohořívati bude světlo denní,

  převeď ě přes propasti smrti nebezpečné

  a Srdce Tvoje jako měsíc v úplňku

  a jako Hostie bílá

  osvítiž krajinu přechodu mého

  z tohoto času do věčnosti.  Ohlášky ke stažení a pořad bohoslužeb.

  Hlavně upozorňuji na zajímavou veřejnou přednášku P. Mgr. Metoděje Hofmanna o dějinách německého řádu a souvislostech s naším regionem, která se bude konat ve středu 8. června od 19h v dlouholoučském kině. Pamětníci, přijďte si zavzpomínat, vy mladší zase něco přiučit z minulosti.

  Váš P. Pavel

  Ohlášky 29.05.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí!
  Nabízím ke stažení nové ohlášky a pořad bohoslužeb.
  P. Pavel Hödl

  Modleme se za pronásledované křesťany

  List biskupů k modlitbám za pronásledované křesťany ve světě
  (5. neděle velikonoční)

  Sestry a bratři,
  Následující velikonoční neděle je věnována modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Modlitba nezná hranic a je velikým Božím darem, že v ní můžeme být duchovně spojeni s těmi, kdo potřebují naší pomoci. Je smutnou skutečností, že celá desetina z celkového počtu křesťanů ve světě – tj. 200 milionů- je vystavena pronásledování, které má různé podoby a intenzitu v různých státech naší planety. Nemalý počet položí život za Krista při misijní a charitativní činnosti nebo během různých násilných výpadů ze strany nepřátelských sil. Křesťané jsou co do počtu nejvíce pronásledovanou skupinou.
   I my jsme v nedávné minulosti - v době komunismu - zakusili pronásledování, neměli bychom zapomínat, jak důležitá byla tehdy pro nás solidarita mnoha lidí dobré vůle z celého světa. Požíváme nyní svobody a žijeme v demokratickém státě. Neměli bychom ztratit ze zřetele, že je naší duchovní i morální povinností pamatovat na ty, kteří dosud svoji křesťanskou víru nemohou svobodně vyznávat a nespravedlivě trpí různými křivdami. Rozšiřme obzor svého modlitebního soustředění na naše sestry a bratry ve víře v  Pána Ježíše, kteří jsou kvůli svému svědectví podrobováni ponižujícímu jednání mocných. Nemůžeme zde podrobně popsat všechny důvody, proč jsou trnem v oku v různých částech světa.

  Noc kostelů ve dne

  ZVEME VŠECHNY
  K PROHLÍDCE NAŠEHO KOSTELA

  Noc kostelů nám dává šanci podívat se dovnitř do chrámů, které stojí v našich obcích a městech jako symboly víry a naděje.


  Dne 27. května od 17 do 19 hodin bude možnost navštívit chrám svaté Kunhuty v Pasece.
  V rámci celoevropské akce  NOC KOSTELŮ  zde bude připraven program pro děti a prohlídka s výkladem pro dospělé zájemce. Více informací na
  www.nockostelu.cz.

  Krizová poradna

  Vážení čtenáři!
  Nemůžete se vyrovnat s těžkou životní zkouškou? Potřebujete se svěřit zkušenému odborníkovi-psychoterapeutovi?
  Pak právě pro Vás je určena krizová poradna v Šumperku. Více informací naleznete na vlastních internetových stránkách: 
  www.cprsumperk.estranky.cz

  Poradna pro všechny, kteří se ocitli v obtížných situacích

  Ohlášky 13. 03. 2011

  Drazí farníci!
  Jako obyčejně předkládám ke stažení soubory s pořadem bohoslužeb a nedělními ohláškami .
  Zvlášť děkuji šumvaldským farníkům za to, že se poctivě připravovali na mši svatou o Popeleční středě. Prof. Norberto Valli nás pochválil, jak nám to šlo.
  Požehnanou dobu svatopostní
  přeje
  otec Pavel

  Sv. Anežka Česká

  22350AGMoji drazí!
  U příležitosti 800 let od narození sv. Anežky České se vyrojilo mnoho nabídek.
  Rád bych Vás upozornil na mimořádně zdařilý díl Barvínku o této přemyslovské světici "Dobrodružství princezny Anežky". Ovšem i dospělého přiláká živá forma pořadu. Můžete si ho poslechnout na stránkách 
  Radia Proglas.
  Příjemný poslech a veselé vzdělávání!

  Pouť do Šternberku

  Důstojný pan farář ze Šternberku a velebný pan kaplan nám poslali pozvánku na pouť u příležitosti slavnosti Zvěstování Páně:
  "Tato pouť je již tradičně spojena s obnovou manželských slibů, a proto jsou zváni především manželé s rodinami (odpoledne jsou pro manželské páry připraveny zajímavé přednášky MUDr. Jitky Krausové).
  Ta letošní pouť je výjimečná tím, že po dvou letech restaurování kostela, kdy byla chrámová loď uzavřena, se radujeme a Bohu děkujeme za ukončení těchto velkách oprav."
  I my, farníci z Dlouhé Loučky, Šumvaldu a Paseky se radujeme z dobrého díla, které se Vám podařilo.
  Pozvánka ke stažení